Урок 19 Тема. Розвиток освіти та науки
Скачати 70.06 Kb.
НазваУрок 19 Тема. Розвиток освіти та науки
Дата конвертації16.03.2013
Розмір70.06 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Культура > Урок
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»
Урок 19

Тема. Розвиток освіти та наукиМета: охарактеризувати особливості розвитку української культури в кінці XVIII — першій половині ХІХ ст., а також з’ясувати основні досягнення українців у галузі освіти та науки в даний період; розвивати в учнів уміння працювати з документами, таблицями, аналізувати історичний матеріал, виділяти головне й другорядне, робити висновки, складати порівняльну характеристику та зіставляти інформацію з різних історичних джерел; виховувати в учнів естетичні смаки й уподобання, вчити їх культури спілкування.

^ Основні поняття: культура, освіта, наука.

Обладнання: документи, таблиця, портрети діячів культури.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

• показувати на карті основні місця і території, пов’язані з розвитком освіти, науки та мистецтва;

• на основі різних джерел інформації: визначати й характеризувати основні чинники, особливості розвитку, явища, процеси та пам'ятки культури цього періоду; описувати явища культурного та духовного життя; порівнювати ідеї та цінності, що були характерні для тогочасної культури, з сучасними державотворчими ідеями та культурним цінностями українців.

^ ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Повідомлення нової теми.

ІІ . Актуалізація опорних знань учнів

Евристична бесіда

1. Яку політику провадили Російський та Австрійський уряд на українських землях? Як вона могла вплинути на культурний розвиток в Україні?

2. Які політичні та соціально-економічні процеси відбувалися в Україні в пер. пол. ХІХ ст.? Як вони впливали на розвиток культури?

3. Чи позначився національний рух на розвитку української культури?

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь. Головним явищем історичного процесу в Україні в першій половині ХІХ ст. було українське національне відродження. І перш за все великий вплив воно мало на розвиток української культури: мовознавства, історичної науки, етнографії, літератури,

науки, освіти, мистецтва. Але розвиток української культури відбувався за складних умов.

ІV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

Робота з таблицею

Фактори, які впливали на розвиток української культури

• Українські землі були поділені між двома державами: Росією та Австрією.

• Антиукраїнська політика Російської та Австрійської імперій гальмувала культурний розвиток України.

• Російський уряд ввів цензуру на видання літератури українською мовою.

• Українська культура розвивалася як єдине ціле, як культура українського народу.

• Із середовища народу вийшли талановиті вчені, які працювали в різних галузях науки і мистецтва.

• З народу вийшов відомий діяч культури Т. Г. Шевченко, який підніс українську мову і літературу до найвищого рівня досконалості.

• Об’єктом критики стала українська мова, поширювалися думки, що вона є діалектом російської або польської мов.

• Ряд українських учених вважали українську мову самобутньою, рівноправною серед інших слов’янських мов.

Завдання

1. Із наведених факторів визначте ті, що негативно чи позитивно впливали на розвиток української культури,

2. Пригадайте основні тенденції розвитку української культури другої половини ХVІІІ ст.

3. У чому полягали особливості розвитку української культури в першій половині ХІХ ст. порівняно з другою половиною ХVІІІ ст.?

^ Самостійна робота учнів у групах

Питання «Розвиток освіти» та «Розвиток науки» теми вивчаються шляхом самостійної роботи учнів у групах. Клас поділяється на дві групи. Перша опрацьовує питання про розвиток освіти, друга — про розвиток науки. На чолі кожної групи призначається

учень-експерт з даного питання (ті учні, які готували питання вдома). Тепер вони керуватимуть роботою своєї групи. Учні працюють з підручником, додатковим матеріалом та документами. На виконання завдання їм дається 7–8 хв. Потім відбувається обговорення вивченого матеріалу.

1-а група для роботи з документами ділиться на дві підгрупи.

На опрацювання їм пропонуються два документи.

^ Розпорядження попечителя Київського учбового округу ректору Київського університету про встановлення таємного нагляду за викладачами (30 листопада 1834 року)

«Беручи до уваги умови тутешнього краю, я вважаю за потрібне запропонувати вашому високородію доводити негайно до мого відома про такі обставини:

1. Якщо б у лекціях панів викладачів університету міг вкрастися хибний напрям, що протидіяв вірі, моральності, покірності властям, і викликав любов до якоїсь батьківщини, відокремленої перекрученими думками від спільної улюбленої вітчизни, для цього

я покладаю на вас пильний, але таємний нагляд за викладанням університетських лекцій.

2. Якщо б на нарадах університетських присутственних місць міг вкрастися дух непокори властям і протидія планам уряду.

3. Якщо б ви зі свого боку помітили особисті недозволені вчинки членів університету або зв’язки з людьми неблагонадійними чи підозрілими». (Сарбей В. Г. Історія України ХІХ — початок ХХ ст. — К.: Ґенеза, 1996. — С. 101)

Завдання

1. Проаналізуйте документ і визначте, за яких умов розвивалася освіта в Україні в першій половині ХІХ ст.

2. Чого і чому найбільше побоювалася царська влада?

3. Що мав на увазі автор документа, коли згадував «батьківщину» і «вітчизну», і що саме його тут непокоїло?

Із висловлювання Міністра народної освіти О. С. Шишкова

«…Наставлять земледельческого сына в риторике было бы приуготовлять его быть худым и бесполезным или еще вредным гражданином. Но правила и наставления в христианских добродетелях, в доброй нравственности нужны всякому, не выводят никого из определенного ему судьбою места и во всех состояниях и случаях делают его и почтенным, и кротким, и довольным, и благополучним». (Історія України. Курс лекцій у двох книгах. Книга 1. Від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. — К.: Либідь, 1991. — С. 427)

Завдання

1. Проаналізуйте документ і визначте, якою була урядова політика в освітній сфері.

2. Чому царський уряд так боявся освіченості українського народу?

2-а група опрацьовує візуальні джерела інформації, на яких зображено портрети діячів української наукиМ. Остроградського,Т. Осиповського,М. Максимовича,М. Костомарова,М. Маркевича та ін.

Завдання для обговорення

1. Якою була урядова політика щодо розвитку науки в Україні?

2. В яких галузях науки уславилися українські вчені?

3. Який внесок у розвиток науки зробили вчені, зображені на ілюстраціях?

^ Робота з таблицею

За результатами роботи учні складають таблицю.

Розвиток науки

Діячі науки

Їхній внесок у розвиток науки

Михайло Остроградський
Тимофій Осиповський
Михайло Максимович
Микола Костомаров
Микола Маркевич
^ V. Узагальнення та систематизація знань

Завдання

Порівняйте розвиток освіти та науки на українських землях у складі Російської та західноукраїнських землях у складі Австрійської імперії.

^ VІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Учні створюють три «домашні групи», мають підготувати вдома за підручником

та додатковою літературою питання щодо розвитку української культури першої половини ХІХ ст.:

^ 1-а група — розвиток літератури;

2-а група — розвиток театру;

3-я група — традиційно-побутова культура.

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»
© ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011
Джерела:
1. «Усі уроки до курсу «Історія України» 9 клас»
2. Книга «Дидактичні матеріали до курсу «Усі уроки до курсу «Історія України» 9 клас»
3. Сайты: http://www.fictionbook.ru
http://dreamworlds.ru
http://www.socio-research.ru
http://www.free-lance.ru
http://www.kalitva.ru
http://justsite.wordpress.com
http://enc.lib.rus.ec
http://oraculodeoccidente.wordpress.com

Схожі:

Урок 19 Тема. Розвиток освіти та науки iconУрок 42 Тема. Розвиток науки й літератури
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми вг «Основа» «Електронний конструктор уроку»
Урок 19 Тема. Розвиток освіти та науки iconУрок 42 Розвиток науки й літератури Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Розвиток української культури у другій половині ХІХ ст. — на початку ХХ ст.», виконайте завдання
Урок 19 Тема. Розвиток освіти та науки iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Урок 19 Тема. Розвиток освіти та науки iconУрок 5 Тема уроку. Розвиток І значения теорії будови органічних
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок І творчого застосування їх на практиці
Урок 19 Тема. Розвиток освіти та науки iconУрок 41 Особливості розвитку культури. Розвиток освіти Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Розвиток української культури у другій половині ХІХ ст на початку ХХ ст.», виконайте завдання
Урок 19 Тема. Розвиток освіти та науки iconУрок-суд, урок-диспут, урок у полі, урок-ярмарок  тощо. Тому, на...
У 80-х роках ХХ ст набуло активності масове застосування нестандартних уроків, з якими вчителі пов’язували підвищення якості навчального...
Урок 19 Тема. Розвиток освіти та науки iconМіністерство освіти І науки України
Цією модернізацією передбачено реалізацію принципів гуманізації освіти, її демократизації, переорієнтацію процесу навчання на розвиток...
Урок 19 Тема. Розвиток освіти та науки iconПоложення про Всеукраїнський олімпійський урок 2011року у Київський області
Головним управлінням освіти І науки Київської обласної державної адміністрації, Київським обласним управлінням з фізичного виховання...
Урок 19 Тема. Розвиток освіти та науки iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...
Урок 19 Тема. Розвиток освіти та науки iconМіністерство освіти І науки україни лист від 14. 08. 2008 р. N 1/9-520
Міністерству освіти І науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка