Луганська державна академія культури І мистецтв
Скачати 57.35 Kb.
НазваЛуганська державна академія культури І мистецтв
Дата конвертації30.03.2013
Розмір57.35 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы

ЛУГАНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

І МИСТЕЦТВ
Красна площа, 7,

м. Луганськ, 91055
Тeл.: (0642) 59-02-62

Тeл./факс: (0642) 52-52-76

E-mail: lugiki@ua.fm
LUHANSK STATE

ACADEMY OF CULTURE AND ARTS
Krasnaya Square, 7, Luhansk, Ukraine, 91055
Тel.: (0642) 59-02-62

Тel./fax: (0642) 52-52-76

E-mail: lugiki@ua.fm


 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Шановні колеги! 1. Запрошуємо вас взяти участь у роботі VI Міжнародної науково-практичної конференції

«Лінгвістика. Комунікація. Освіта»
14– 15 березня 2013 р.
Організатор конференції:

Луганська державна академія культури і мистецтв
Місце проведення:

Луганська державна академія культури і мистецтв,

Красна площа, 7, м. Луганськ, Україна
Під час конференції передбачається обговорення таких питань:


 • Традиційні й новітні аспекти лінгвістичних досліджень.

 • Мова в контексті міжкультурної комунікації.

 • Проблеми галузевого перекладу.

 • Рецепція й інтерпретація художнього твору.

 • Актуальні питання підготовки перекладачів.

 • Сучасні тенденції розвитку вищої освіти.

 • Інноваційні технології в процесі мовної підготовки студентів.

 • Іншомовна компетенція як невід’ємна складова професійної підготовки майбутнього митця.


Передбачається робота круглих столів.
До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі та студенти ВНЗ,

державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування та працівники закладів

культури та мистецтва.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Умови участі в роботі конференції

Видання матеріалів конференції (тез доповідей) планується до початку її роботи. Оргкомітет приймає заявки (бланк заявки додається) і тези доповідей обсягом не більше 3 сторінок до 20 лютого 2013 року.

Офіційні запрошення учасникам конференції будуть розіслані до 7 березня 2013 року.
Матеріали конференції

 • подаються у електронній формі (електронною поштою);

 • надсилаються:

  • на електронну адресу: kaf407@mail.ru (з позначкою «Лінгвістика. Комунікація. Освіта»).


Правила оформлення матеріалів

 • Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір букв) – 12; інтервал – 1;

 • абзац – 1 см; поля з усіх боків – 2 см; сторінки не нумеруються;

 • НАЗВА по центру, над назвою ліворуч – УДК, праворуч – ініціали, прізвище, під ними – назва міста; після назви – текст. Посилання в тексті наводяться у квадратних дужках із зазначенням порядкового номеру джерела в списку літератури та номеру сторінки: [3, c. 37 – 38], багатотомні джерела – [5, т. 2, c. 53] (функція «посилання» не використовується!!!). Після тексту: ЛІТЕРАТУРА (за алфавітом);

 • текст набирається без перенесень; вірші друкуються з абзацним відступом 4 см.

Матеріали, що не відповідають зазначеним вище правилам оформлення, прийматися до друку не будуть. Автор має отримати підтвердження прийняття матеріалів до друку з боку оргкомітету.
^ Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел:

ЛІТЕРАТУРА

1. Блинова О. И. Язык как средство образного отражения мира / О. И. Блинова // Картина мира: модели, методы, концепты : материалы Всерос. междисциплин. шк. молодых учёных «Картина мира: язык, философия, наука» (1 – 3 нояб. 2001 года, г. Томск) / под общ. ред. проф. З. И. Резановой. – Томск : Изд-во ТГУ, 2002.  – С. 35 – 39.

2. Болотнова Н. С. Ассоциативное поле художественного текста как отражение поэтической картины мира автора / Н. С. Болотнова // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. – 2004. – Вып. 1 (38). – С. 20 – 25.

3. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с.

4. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Т. Гранчак, В. Горовий // Бібл. вісн. – 2006. – № 6. – С. 14 – 17.

5. Зірка В. В. Мовна парадигма маніпулятивної гри в рекламі : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02 / Зірка Віра Василівна. – К., 2005. – 414 с.

6. Новикова Н. А. Концептуальная диада «Жизнь – Смерть» и ее языковое воплощение в русской фразеологии, паремиологии и афористике : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / Н. А. Новикова. – Череповец, 2003. – 17 с.

7. Українсько-німецький тематичний словник / уклад. Н. Яцко та ін. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с.

8. Шкляр В. Елементал : роман / Василь Шкляр. – Л. : Кальварія, 2005. – 196, [1] с. – (Першотвір).
Матеріали, що подаються, повинні бути грамотно оформлені (автор несе за це відповідальність) – як орфографічно, так і пунктуаційно. Зазвичай стаття повертається авторові, якщо редакційна колегія виявляє в ній більше 5 помилок.

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідають автори.
^ Фінансові умови

Організаційний внесок – 120 грн (включає підготовку та розсилку інформаційних листів, публікацію програми та збірника матеріалів конференції, кава-брейки, культурну програму тощо) сплачується під час реєстрації!

Усі витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування), за рахунок учасників.

У разі заочної участі у роботі конференції можливе перерахування коштів на рахунок академії: код 26204964, ГУ ДКУ по Луганській області, МФО 804013, р/р 31255272210175 (копію платіжного доручення про перерахування коштів просимо надіслати до 20 лютого 2013 р.).

Тези докторів наук без співавторства друкуються безкоштовно.

^ АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Луганська державна академія культури і мистецтв,

Красна площа, 7, м. Луганськ, 91055, Україна.

Тел./факс: (0642) 52-52-76.

www.lgiki.org.ua

Е-mail: kaf407@mail.ru
Контактна особа:

Калініна Катерина Володимирівна – 050-914-68-86.
 1. V Міжнародна науково-практична конференція


«Читання пам’яті Михайла Матусовського:

Лінгвістика. Комунікація. Освіта»

14 – 5 березня 2013 р.
^ ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ


Прізвище, ім’я та по батьковіНауковий ступіньВчене званняМісце роботиПосада

Домашня адреса
Телефон

E-mail

Прізвище, ім’я та по батькові ректора (для відправки на його ім’я офіційного листа-запрошення викладачів)
Тема доповіді

Напрям роботи конференції, у якому бажаєте взяти участь

Форма участі


очна 


заочна 

Необхідні технічні засоби

Необхідність замовлення готелю/ гуртожитку

Так  Ні 


Дата ___________________ Підпис _________________________

Запрошення до участі в конференції на конкретну особу для оформлення відрядження буде розіслано

за 3 тижні до початку роботи конференції другим інформаційним листом

Схожі:

Луганська державна академія культури І мистецтв iconПроблеми, перспективи 17 листопада 2010 р., Ч.ІІ / За заг ред. С....
Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасна освіта та інтеграційні процеси – досвід. Проблеми, перспективи»...
Луганська державна академія культури І мистецтв iconУправлінню культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради, Міському...
Управлінню культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради, Міському Голові міста Дніпропетровська Куліченку Івану Івановичу,...
Луганська державна академія культури І мистецтв iconVi міжнародна науково-практична конференція
Мінекономіки України, Донецька державна академія управління, Донецький національний університет, Одеський національний політехнічний...
Луганська державна академія культури І мистецтв iconАктуальні питання держави та права. (Одеська державна юридична академія), 09. 06. 99

Луганська державна академія культури І мистецтв iconМистецтвознавство
Актуальні культурно-мистецькі проблеми. Організаційний аспект (Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого...
Луганська державна академія культури І мистецтв iconПрограма
Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська державна аграрна академія
Луганська державна академія культури І мистецтв iconЗбірники наукових праць
Актуальні культурно-мистецькі проблеми. Організаційний аспект (Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого...
Луганська державна академія культури І мистецтв iconПоказники енергоефективності малоповерхових екобудинків
Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Луганська державна академія культури І мистецтв iconКонцепція створення високотехнологічних соціоекокомплексів в україні
Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Луганська державна академія культури І мистецтв icon«Урок світової літератури як синтез мистецтв»
Методичне об’єднання вчителів світової літератури, російської мови та художньої культури нараховує 4 особи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка