На уроках англійської мови в початковій школі Виконала
Скачати 484.97 Kb.
НазваНа уроках англійської мови в початковій школі Виконала
Сторінка1/4
Дата конвертації05.03.2013
Розмір484.97 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Культура > Урок
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
АСІРАХАНСКОЙ ОБЛАСТІ
ОГОУ СПО АСТРАХАНСЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ
КОЛЕДЖ
Спеціальність 0312 "Викладання в початкових класах"
ПЦК загальних гуманітарних і соціально-економічних дисциплін

Допущена до захисту

"___" _________ 2006
_________________
заст. директора з НМР
Борисова О.В.

Випускна кваліфікаційна робота

Навчання читання на уроках англійської мови в початковій школі

Виконала

студентка групи 4 "Б"
Дурново М.А.
(Підпис)

^ Науковий керівник

викладач
англійської мови
Котова І.М.
(Підпис)

Астрахань, 2006

Введення

Актуальність дослідження: чотирирічне початкова освіта розглядається як перший ступінь нової дванадцятирічної школи, перед якою ставляться завдання, що відповідають світовим тенденціям розвитку освіти. На початковому ступені освіти відбувається становлення особистості молодшого школяра, виявлення і розвиток його здібностей, формування уміння і бажання вчитися, оволодіння елементами культури мови та поведінки.
Протягом усього періоду навчання реалізується принцип безперервної мовної шкільної освіти в галузі вивчення іноземних мов, що відповідає сучасним потребам особистості та суспільства.
Той факт, що в дванадцятирічної школі іноземну мову пропонується вивчати з другого класу, є визнанням об'єктивно існуючого соціального інтересу до вивчення іноземних мов і підтвердженням важливості даного предмета для реалізації перспективних завдань розвитку особистості. Це і зростання середнього рівня освіченості, і підвищення вимог до загальної культури, і формування готовності до міжнаціональному і міжкультурному співпраці.
Починаючи навчання з другого класу, дуже важливо, щоб процеси виховання і розвитку учнів йшли в руслі сучасних методик. Разом з тим, вміння грамотно навчати спілкуванню на іноземній мові молодших школярів, які ще не цілком володіють комунікативними вміннями рідною мовою, - завдання дуже нелегка і відповідальна.
Необхідно приділяти особливу увагу навчанню молодших школярів таких видів мовленнєвої діяльності, як читання, аудіювання, говоріння.
Читання іноземною мовою як вид мовленнєвої діяльності і як опосередкована форма спілкування є, на думку багатьох дослідників, найнеобхіднішим для більшості людей. Можливість безпосереднього спілкування з носіями мови мають, як правило, порівняно не багато, можливість читати іноземною мовою - практично всі. Ось чому навчання читання виступає в якості цільової домінанти.
Процес читання і результат його - вилучення інформації - мають величезне значення у комунікативно-суспільній діяльності людей. Ця форма письмового спілкування забезпечує передачу досвіду, накопиченого людством в різних сферах життя, розвиває інтелект, загострює почуття, тобто навчає, розвиває, виховує. Словом, читання формує якості найбільш розвиненого і соціально-цінного людини.
При навчанні читання на початковому етапі важливо навчити школяра правильно читати, тобто навчити його озвучувати графеми, витягувати думки, тобто розуміти, оцінювати, використовувати інформацію тексту. Ці вміння залежать від того, з якою швидкістю читає дитина. Під технікою читання ми розуміємо не лише швидке і точне співвіднесення звуку і букви, але і співвіднесення звукобуквенной зв'язки із смисловим значенням того, що дитина читає. Саме високий рівень оволодіння технікою читання дозволяє досягти результату самого процесу читання - швидкого і якісного вилучення інформації. Однак, це неможливо, якщо школяр недостатньо володіє мовними засобами, не вміє або неправильно відтворює звуки.
Отже, навчання техніки читання вголос є на початковому етапі і метою і засобом навчання читання, тому що дозволяє управляти через зовнішню форму формуванням механізмів читання, дає можливість зміцнити произносительную базу, що лежить в основі всіх видів мовленнєвої діяльності.
Спроба розглянути дану проблему в більш конструктивному руслі і потреба у швидкому та ефективному оволодінні читанням іноземною мовою на початковому етапі привели нас до вибору теми дослідження: "Навчання читання іноземною мовою на початковому етапі".
^ Мета дослідження: визначити ефективність використання прийому персоніфікації букв і прийому "проникнення" в іншомовний текст.
Об'єкт дослідження: урок англійської мови в початковій школі.
^ Предмет дослідження: прийоми навчання читання іноземною мовою на початковому етапі.
Гіпотеза дослідження: якщо практикувати прийом персоніфікації букв і буквосполучень на уроках англійської мови на початковому етапі, то рівень сформованості навичок читання підвищиться.
Завдання дослідження:
1. дати психолого-педагогічне обгрунтування проблеми;
2. провести змістовний аналіз програмного матеріалу з іноземної мови (2 клас);
3. обгрунтувати задум і описати процедуру експериментального вивчення прийому персоніфікації букв і буквосполучень при навчанні техніки читання на уроках англійської мови в початковій школі;
4. обгрунтувати задум і описати процедуру експериментального вивчення прийому "проникнення" в іншомовний текст при навчанні розумінню читаного на уроках англійської мови в початковій школі;
5. провести кількісний та якісний аналіз отриманих на групі піддослідних - учнів початкових класів - емпіричних даних щодо ефективності використання прийому персоніфікації букв і буквосполучень при навчанні читання іноземною мовою;
6. змістовно узагальнити результати теоретико-експериментального дослідження і розробити методичні рекомендації з навчання техніки читання іноземною мовою на початковому етапі.
Для реалізації поставлених завдань були використані наступні методи дослідження:
1. теоретичний аналіз і узагальнення літературних даних;
2. педагогічне спостереження;
3. експеримент.
Структура роботи: робота складається зі вступу, теоретичного обгрунтування гіпотези даного дослідження - глава I, глава II, практичного докази отриманих в ході дослідження висновків - глава III, а також висновків, списку використаної літератури та додатку.
^ Глава I. Психологічна, лінгвістична і комунікативна характеристика читання
1.1 Читання як вид мовленнєвої діяльності
Читання іноземною мовою як вид мовленнєвої діяльності і як опосередкована форма спілкування є, на думку багатьох дослідників, найнеобхіднішим для більшості людей. Можливість безпосереднього спілкування з носіями мови мають, як правило, порівняно не багато, можливість читати іноземною мовою - практично всі. Ось чому навчання читання виступає в якості цільової домінанти.
Процес читання, що передбачає складні розумові операції (аналіз, синтез, умовивід і ін), і результат його - вилучення інформації - мають величезне значення у комунікативно-суспільній діяльності людей. Ця форма письмового спілкування забезпечує передачу досвіду, накопиченого людством в різних сферах життя, розвиває інтелект, загострює почуття, тобто навчає, розвиває, виховує.
Проведені в останньому десятилітті дослідження в ряді країн показали: читачі здатні мислити проблемно, схоплювати ціле і виявляти суперечливі взаємозв'язку явищ; найбільш адекватно оцінювати ситуацію і швидше знаходити нові правильні рішення. Словом, читання формує якості найбільш розвиненого і соціально цінну людину. Як же це відбувається? Особливість читання на відміну від сприйняття таких видів культури, як телебачення, відео, у тому, що це - завжди праця - цікавий, який приносить задоволення, радість, але праця. Треба попрацювати, щоб навчитися читати, і треба потрудитися, щоб стати людиною. Саме праця, вкладений людиною в самого себе, і формує в ньому ці якості.
Так що ж таке читання? У чому ж суть цього процесу, що лежить в його основі?
Читання, як і аудіювання, є рецептивних, реактивним і за формою перебігу невираженим внутрішнім видом мовленнєвої діяльності. Читання може бути і частково зовнішнім, вираженим видом мовленнєвої діяльності, наприклад читання вголос. Але навіть однакові механізми (сприйняття, внутрішнє промовляння, механізми короткочасної і довготривалої пам'яті, прогнозування, осмислення) працюють у читанні специфічно, так як спираються на зорове, а не на слухове сприйняття мовлення.
Порівняємо процес сприйняття мови при читанні і аудіюванні за таблицею 1.
Таблиця 1
Читання та аудіювання

Читання

Аудіювання

1. Ритм і темп залежать від читає
2. Вся інформація в руках
читає
3. Деякі частини тексту можна прочитати повторно
4. Можна "перескочити" через
деякі місця тексту
5. Можна затриматися на місці

1. Ритм і темп задає мовець
2. Інформація подається поступово
3. Можливості повторно почути текст, немає
4. Сприйняття поступально
5. Необхідно уважно стежити
за надходить інформацією

Як бачимо, зорове сприйняття інформації і процес її протікання здатні забезпечити більш надійне збереження образів, ніж слухове, так як читає має можливість регулювати і управляти цим процесом, що й обумовлює дещо іншу роботу механізмів читання.
Процес читання базується на технічній стороні, тобто на навичках, які являють собою автоматизовані зорово-речемоторного-слухові зв'язку мовних явищ з їх значенням, на основі яких відбувається впізнавання і розуміння письмових знаків та письмового тексту в цілому і, отже, реалізація комунікативного вміння читання .
При читанні людина не тільки бачить текст, але і проговорює його про себе і одночасно як би чує себе з боку. Саме завдяки механізму внутрішнього промовляння і відбувається звірення графічного та слухомоторной образів. Найбільш яскраво дію цього механізму спостерігається у початківців читачів (шепітної читання). Поступово, з накопиченням досвіду, внутрішнє промовляння набуває більш згорнутий характер і, нарешті, повністю зникає.
Важливим психологічним компонентом процесу читання є механізм імовірнісного прогнозування, яке проявляється на змістовому і вербальному рівнях. Смислове прогнозування - це вміння передбачити зміст тексту і зробити правильне припущення про подальший розвиток подій по заголовку, першого пропозицією та іншим сигналами тексту. Вербальне прогнозування - вміння по початкових буквах вгадати слово, за першими словами вгадувати синтаксична побудова пропозиції, за першим пропозицією - подальше побудова абзацу.
Розвитку прогностичних умінь сприяють висунення гіпотез і система очікувань читає, що приводить в дію безперервне побудова структури знань у голові читає, активізує його фонові знання, мовний досвід. Процес підготовки свідомості до сприйняття інформації спонукає читає згадувати, здогадуватися, припускати, тобто включати здібності своєї довготривалої пам'яті і свого особистого і соціального досвіду.
Згідно з Ф. Сміту, при читанні необхідні два види інформації: візуальна (з надрукованого тексту) і невізуальних (розуміння мови, знання даного предмета, явища, загальна здатність в читанні і знання про світ). Чим більше невізуальному інформації у читає, тим менше їй треба візуальної інформації і навпаки. Коли ми починаємо читати побіжно, ми починаємо більше покладатися на те, що ми вже знаємо і менше на друкований текст.
Читання - активний конструктивний процес. Конструювання сенсу протікає як інтерактивна діяльність, у процесі якої взаємодіють два джерела інформації - інформація з джерела наявні у читає знання, що представлено на схемі (рис. 1).

Читання
Інформація
Побудова

гіпотез
^ Сприйняття сигналів

ззовні (текст)
Наявних

знань
Перевірка

гіпотез (и)
за допомогою
^ Зовнішніх сигналів

(Текст)
Наявних

знаньhttp://ua-referat.com/dopb295088.zipРис. 1 Конструювання сенсу в процесі читання
Як бачимо, читання - це активна, конструктивна і інтерактивна розумова діяльність.
^ 1.2 Види читання
За ступенем проникнення у зміст тексту і залежно від комунікативних потреб виділяють читання просмотровое, пошукове, ознайомлювальне, вивчаюче. Оскільки просмотровое і пошукове за багатьма характеристиками збігаються, в практиці навчання їх, як правило, приймають за один вид, називаючи пошуково-переглядових.
Пошуково-просмотровое - це читання з метою отримання самого загального уявлення про зміст тексту, про його темі. Використовуючи прийоми пошуково-переглядового читання (читання "по діагоналях", "слалом", "за двома вертикалях", "пінг-понг", "острівцями"), який читає вишукує в тексті лише потрібну йому інформацію, вирішуючи, потрібен чи не потрібен йому цей текст для більш тривалого вивчення.
Пошуково-просмотровое читання - швидке, побіжне, виборче читання. До нього вдаються у професійній та побутовій сферах життя, наприклад при читанні книг (читання змісту, передмови, вступу, висновків), газет (перегляд заголовків і підзаголовків) і т.д. Цей вид читання передбачає досить високий рівень сформованості вміння читання, розвинену здатність до передбачення, високу швидкість читання, уміння обходити труднощі. Засвоєння прийомів пошуково-переглядового читання дозволяє підвищити інформаційну культуру, а також скоротити час на збагачення інформацією за допомогою інших видів читання. В умовах школи цей вид читання використовується як попередня стадія ознайомчого і вивчаючого читання, а також з метою отримання потрібної інформації з коротких прагматичних текстів.
При ознайомлювальному читанні метою є отримання основної інформації з тексту, отримання загального уявлення про коло уражених питань, розуміння головної ідеї, деяких основних фактів. Установка на сприйняття лише основної інформації дозволяє читати швидко, не звертаючи уваги на деталі повідомлення, і не "зациклюватися" на незнайомих словах. Текст для ознайомлювального читання не повинен бути важким для учнів у мовному відношенні - він може містити незначну кількість нових лексичних одиниць, які не зустрічалися раніше синтаксичних конструкцій, але вони не повинні перешкоджати сприйняттю основної інформації тексту. При цьому не передбачається користування словником. Увага повинна концентруватися лише на знайомих словах, цей вид читання відбувається у швидкому темпі.
^ 1.3 Цілі та зміст навчання читання
Практичний компонент мети навчання читання як опосередкованій формі спілкування іноземною мовою передбачає розвиток в учнів умінь читати тексти з різним рівнем розуміння міститься в них інформації:
- З розумінням основного змісту (ознайомлювальне читання);
- З повним розумінням змісту (вивчаюче читання);
- З витяганням необхідної, значимої інформації (пошуково-просмотровое читання).
Атестаційні вимоги передбачають досягнення допорогового рівня у навчанні цього виду мовленнєвої діяльності, тобто просунутої комунікативної компетенції. Зміст навчання читанню включає:
- Лінгвістичний компонент (мовний і мовленнєвий матеріал: систему графічних знаків, слова, словосполучення, тексти різних жанрів);

- Психологічний компонент (що формуються навички та вміння читання на основі оволодіння діями і операціями читання);
- Методологічний компонент (стратегії читання).
Основними базовими вміннями, що лежать в основі читання, є вміння:
- Прогнозувати зміст інформації за структурою і змістом;
- Визначити тему, основну думку;
- Ділити текст на смислові шматки;
- Відокремлювати головне від другорядного;
- Інтерпретувати текст.
Конкретизація цих базових умінь залежить від мети читання. Н.Д. Гальскова виділяє наступні групи умінь:
1.поніманіе основного змісту: визначати і виділяти основну інформацію тексту, встановлювати зв'язок подій, робити висновок з прочитаного;
2.ізвлеченіе повної інформації з тексту: повно і точно розуміти факти, виділяти інформацію, що підтверджує що-небудь, порівнювати інформацію;
3.поніманіе необхідної інформації: визначати в загальних рисах тему тексту, визначати жанр тексту, визначати важливість інформації.
Як зазначає І.Л. Бім, читання, як і будь-яка діяльність, структурується з окремих дій, що мають свою проміжну мету, з яких складається здатність здійснювати цей складний вид мовленнєвої діяльності в цілому. Посилаючись на дослідження О.М. Евсіковой, Бім І.Л. наводить три групи дій та операцій, спрямованих на оволодіння читанням.
А. Навчання техніки читання вголос слів (словосполучень пропозицій).
^ По-перше, це дії з пізнанню і правильному озвучування слів.
Мета: співвіднесення звукового образу слів з графічним для їх ототожнення і впізнавання значення.
Умова: здійснюється на знайомому мовному матеріалі.
Операції: звуко-буквений аналіз, ідентифікація звукового образу і його значення, правильне озвучення, усвідомлення зв'язків слів, правильна паузація, правильне інтонування.
^ По-друге, це дії з розширення поля читання.
Мета: розпізнавати та утримувати в пам'яті відрізки мовлення.
Умова: збільшення довжини відрізків мовлення.
Операції: їх відтворення.
^ По-третє, це дії щодо розвитку темпу читання.
Мета: наблизити темп читання на іноземній мові до темпу читання рідною мовою.
Умова: читання, лімітоване за часом.
Операції: повторення, багаторазове читання із збільшенням його темпу.
^ Б. Дії та операції, що забезпечують оволодіння технікою читання на основі зв'язного тексту.
В. Дії та операції, спрямовані на розпізнавання тексту, на витяг змістовної інформації, незалежно від форми читання.
Основні операції - антиципація змісту тексту за заголовком, здогадка про значення незнайомих слів за подібністю з рідною мовою і ін
Велике значення при навчанні читання мають загальнонавчальні вміння і стратегії читання, співвідносні з конкретним видом читання:
- Експрес-стратегія (для пошуково-переглядового читання);
- Стратегія собаки (для ознайомлювального читання);
- Стратегія детектива (для вивчає читання).
Вибір стратегії читання орієнтує читає на використання відповідних дій з текстом.
При навчанні читання важливо не тільки формування в учнів необхідних навичок і вмінь, що забезпечують можливість читання як опосередкованого засобу спілкування, а й прищеплення інтересу до читання. Як справедливо зазначає А.А. Леонтьєв, вміння читати, неподкрепляемие більш-менш постійним тренуванням, розпадаються дуже швидко, і всі зусилля з навчання читання виявляються марними.
Потреба в читанні іноземною мовою буде забезпечена тоді, коли зміст запропонованих учням текстів буде відповідати їх пізнавальним і емоційним запитам, рівню їх інтелектуального розвитку.
До відбору та організації текстів для читання можуть бути віднесені в основному ті ж вимоги, що і до текстів для аудіювання. Вони повинні бути інформативні, різноманітні за жанром і тематикою, по можливості автентичні.
Суттєвою проблемою є методичний відбір текстів для початкового етапу навчання. У силу обмеженості мовних можливостей учнів даному ступені тексти для читання доводиться обробляти і адаптувати. До прийомів обробки та адаптації відносять скорочення, заміну складних граматичних конструкцій на легші. При цьому можуть бути збережені складні слова, раніше незнайомі учням, але доступні розумінню. Важливу роль грає також привид тексту відповідно до умов сприйняття за допомогою виносок, бічного словника, ілюстрацій. Саме використання опор, вважає Л.А. Чернявська, є найбільш продуктивним способом методичної обробки текстів і зближує процес іншомовного читання з природним. Одночасно відбувається нарощування словника учнів, збагачується їхній мовний досвід, що дозволяє поступово ускладнювати смисловий зміст текстів, розвивати читацькі вміння школярів.
Висновок: читання іноземною мовою як вид мовленнєвої діяльності і як опосередкована форма спілкування є, на думку багатьох дослідників, найнеобхіднішим для більшості людей. Процес читання базується на технічній стороні, тобто на навичках, які являють собою автоматизовані зорово-речемоторного-слухові зв'язку мовних явищ з їх значенням, на основі яких відбувається впізнавання і розуміння письмових знаків та письмового тексту в цілому і, отже, реалізація комунікативного вміння читання .
Практичний компонент мети навчання читання як опосередкованій формі спілкування іноземною мовою передбачає розвиток в учнів умінь читати тексти з різним рівнем розуміння міститься в них.
Однак під час навчання читання важливо не тільки формування в учнів необхідних навичок і вмінь, що забезпечують можливість читання як опосередкованого засобу спілкування, а й прищеплення інтересу до цього процесу.
  1   2   3   4

Схожі:

На уроках англійської мови в початковій школі Виконала iconЗастосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні...
Вання інформаційно-комунікаційних технологій (ікт) стає все більш затребуваним у початкової школі, значна кількість початківців вже...
На уроках англійської мови в початковій школі Виконала iconВідділ освіти
Експериментальне вивчення використання методу проектів на уроках англійської мови в середній школі
На уроках англійської мови в початковій школі Виконала iconДержавна підсумкова атестація в початковій школі
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...
На уроках англійської мови в початковій школі Виконала iconУроках англійської мови
Впровадження інноваційних технологій, пошук ефективних форм І методів виховання
На уроках англійської мови в початковій школі Виконала iconУроках математики в початковій школі
Значення позакласної роботи з математики з молодшими школярами полягає в наступному
На уроках англійської мови в початковій школі Виконала iconІ. Наукове обґрунтування обраної теми
«впровадження інформаційно – компютерних технологій навчання на уроках в початковій школі як засіб підвищення пізнавальної активності...
На уроках англійської мови в початковій школі Виконала iconВживання прислів’їв та ідіом на уроках англійської мови Траіліна Л. П. Запорізький нвк «Вибір»
Отже, учні повинні оволодіти іншомовним між культурним спілкуванням шляхом формування І розвитку міжкультурної комунікативної компетенції....
На уроках англійської мови в початковій школі Виконала iconТема. Парад англійських традицій
Мета: удосконалювати знання, уміння, навички, набуті на уроках англійської мови
На уроках англійської мови в початковій школі Виконала iconУроках англійської мови
Тестові завдання для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу до підручника
На уроках англійської мови в початковій школі Виконала icon«Диференційований підхід у навчанні учнів початкових класів» 2004-2007
Розвиток творчої компетентності у навчанні молодших школярів на уроках у початковій школі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка