Умови
Скачати 240.9 Kb.
НазваУмови
Дата конвертації02.04.2013
Розмір240.9 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління освіти

і наукової діяльності Одеської

обласної державної адміністрації

_____________Д.М. Демченко

“20” травня 2009р.
УМОВИ

проведення та критерії оцінювання ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання в системі професійно-технічної освіти з професії “Лицювальник - плиточник”
1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання в системі професійно-технічної освіти з професії “Лицювальник - плиточник” (далі – Конкурс) проводиться на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 26.05.2005 № 316 „Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання в системі професійно-технічної освіти”

1.2. Мета та завдання Конкурсу визначаються Положенням про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання в системі професійно-технічної освіти.

1.3. Для забезпечення проведення Конкурсу створюються робочі органи.

2. Порядок проведення конкурсу:

2.1. Учасниками І етапу Всеукраїнського конкурсу є майстри виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів (крім новопризначених зі стажем роботи до 1 року з професії “Лицювальник - плиточник”).

2.2. Учасниками ІІ етапу є переможці І етапу.

2.3. Учасники конкурсу прибувають на місце проведення, маючи при собі паспорт, анкету учасника ІІ етапу Конкурсу, ідентифікаційний номер, спецодяг, інструменти. Витрати на оплату проїзду (в обидва кінці), проживання та харчування здійснюються за рахунок навчальних закладів, які направляють представників на Конкурс.

2.4. Заявки на участь у Конкурсі надсилаються за 10 днів до конкурсу на адресу Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області: 27045. м. Одеса, вул. Новосельського, буд. 86

3. На конкурс подаються:

3.1. Заявка оргкомітету І етапу на участь конкурсанта у ІІ етапі Конкурсу.

3.2. Особиста заява майстра виробничого навчання про участь у Конкурсі.

3.3. Анкета учасника конкурсу (додається).

3.5. Опис досвіду роботи конкурсанта з упровадженням виробничих інновацій у навчально-виробничий процес ПТНЗ.

3.6. Тематична папка, зміст якої визначається конкурсантом та ілюструє систему діяльності майстра.

  1. За бажанням майстер виробничого навчання може подати оргкомітету інші матеріали (відгуки наукових установ, фахових асоціацій тощо).

4. Робочі органи Конкурсу:

4.1. Робочі органи Конкурсу є оргкомітет та журі.

4.2. Функції оргкомітету:

 • забезпечення необхідних умов для проведення Конкурсу;

 • організація урочистого відкриття та підбиття підсумків Конкурсу;

 • остаточне визначення переліку, змісту та критеріїв оцінювання конкурсних турів, кількості переможців, фіналістів Конкурсу;

 • контроль за дотриманням прав учасників Конкурсу;

 • оперативне вирішення питань про адекватну зміну одного або кількох членів журі у разі їх захворювання, обґрунтовану відмову від виконання обов'язків члена журі або обґрунтовані скарги щодо об'єктивності журі, а також у випадку, якщо представники тих професійно-технічних навчальних закладів, де працюють члени журі, а також у випадку, якщо представники тих професійно-технічних навчальних закладів, де працюють члени журі, входять до фіналу Конкурсу;

 • оперативне вирішення спірних питань, щодо оцінювання виступів конкурсантів та забезпечення рівності умов змагання;

 • організація нагородження переможців та заохочення учасників Конкурсу;

 • оперативне внесення змін у порядок проведення та процедуру Конкурсу в разі необхідності.

4.3. Функції журі Конкурсу:

 • експертна оцінка поданих на Конкурс матеріалів та результатів роботи конкурсантів за критеріями, затвердженими оргкомітетом;

 • інформування учасників Конкурсу про їх результати;

 • ведення документації, щодо ходу Конкурсу (оціночні листи, протоколи);

 • аналіз результатів конкурсних турів;

 • визначення персонального складу фіналістів, переможців Конкурсу.

4.4. Організацію і координацію роботи членів оргкомітету здійснює голова оргкомітету та його заступник.

4.5. Організацію і координацію роботи журі здійснює голова журі, який несе персональну відповідальність за належне виконання визначених вище функцій.

5. Права учасників Конкурсу:

5.1. Учасники Конкурсу мають право на рівні умови змагання.

5.2. Учасники Конкурсу мають право на своєчасне одержання інформації щодо переліку, змісту та критеріїв оцінювання конкурсних турів, а також їх результатів у кожному турі та попередніх підсумків.

5.3. Рішення доводяться до учасників Конкурсу безпосередньо після їх прийняття.

6. Структура ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання.

6. 1. І- ий тур. Конкурс документів.

Передбачає подання учасником документів, які підлягають оцінюванню,

а саме:

 • опису досвіду роботи конкурсанта з впровадження виробничих інновацій у навчально-виробничий процес ПТНЗ, що підлягають оцінюванню членами журі;

 • тематичної папки, зміст якої визначається конкурсантом та ілюструє систему діяльності майстра.

6. 2. ІІ - ий тур. Діагностичний.

Передбачає:

 • виявлення рівня теоретичних знань конкурсанта з фаху шляхом тестування;

 • виконання практичного завдання, що відповідає рівню кваліфікації лицювальника - плиточника 4 розряду.

За підсумками 1-2 турів журі визначає трьох фіналістів, які беруть участь у 3 турі.

6. 3. ІІІ - ий тур. Професіоналізм, творчість, новаторство.

Передбачає:

 • презентацію творчої особистості майстра виробничого навчання;

 • фрагмент уроку виробничого навчання (вступний інструктаж проводиться з конкурсантами, тема визначається шляхом жеребкування).

7. Критерії оцінювання конкурсних матеріалів

№ з/п

Критерії

Бали

7.1.

Критерії оцінювання опису досвіду роботи конкурсанта

з упровадженням виробничих інновацій

у навчально-виробничий процес

7.1.1


7.1.2.

7.1.2.1.
7.1.2.2.


7.1.2.3.

7.1.2.4.

7.1.3.


7.1.4.
7.1.5.

Відповідність змісту, структури і форми поданого документа вимогам до його типу (за цим критерієм окремі бали не присуджується, але в разі його недотримання сумарна оцінка за опис досвіду зменшується у два рази ).

^ Повнота і системність у розкритті змісту досвіду:

- передумови, які викликають необхідність упровадження інновацій, мета та очікувані результати;

- характеристика впроваджуваної виробничої інновації, її доцільність та можливості впровадження в умовах даного конкретного ПТНЗ з урахуванням наявного ресурсного потенціалу;

- опис технології впровадження інновацій в навчально-виробничий процес та особистого внеску конкурсанта в цю роботу;

- ефективність та результативність практичного впровадження виробничої інновації в умовах конкретного ПТНЗ.

Логічність і послідовність викладу (наявність чіткої структури викладу, фотографічного матеріалу, відсутність дублювання відомостей у різних фрагментах опису та віднесення відомостей у невідповідні розділи тощо).

Науковість, сучасний характер та стильові характеристики викладу.

Грамотність викладу та культура оформлення.


0 - 6
0 - 6


0 - 7

0 - 7

0 - 6


0 - 4
0 - 4

Разом за п. 7.1.

40
7.2

Критерії оцінювання тематичної папки,

зміст якої визначається конкурсантом

та ілюструє систему діяльності майстра

7.2.1.

7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.

Репрезентативність – адекватність та повнота відображення різних аспектів системи діяльності майстра:

– навчальної роботи;

– методичної роботи та професійного розвитку;

– виховної роботи та психолого – педагогічних аспектів;

– виробничої діяльності

Систематизація матеріалів, ілюстрацій та супровідні написи

Використання різноманітних видів ілюстративних матеріалів

Якість оформлення ілюстративних матеріалів0- 10

0 - 8

0 - 4
0 - 8

0 - 4
0 - 2
0 - 4

Разом за п. 7.2.

40
7.3.

Критерії оцінювання рівня теоретичних знань

конкурсанта з фаху

7.3.1.

Результати діагностування теоретичних знань конкурсанта з фаху шляхом тестування на ПК


0 - 30

Разом за п. 7.3.

30

Теоретичний тур передбачає виконання тестових завдань на ПК (30 питань, максимальна кількість – 30 балів).

На виконання завдань теоретичного туру відводиться одна академічна година.

7.4.

Критерії оцінювання виконання практичного завдання

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

7.4.5.
7.4.6.

7.4.7.

7.4.8.

Технологічна культура (організація праці на робочому місці)

Дотримання вимог безпеки праці

Підготування клейової суміші

Нанесення шару клейової суміші

Технологія укладення керамічної плитки на підлогу або природного каменю на вертикальну поверхню

Техніка роботи з інструментом

Економічне витрачення матеріалів

Якість роботи

0 - 5

0 - 5

0 - 5

0 -10

0 - 10
0 -10

0 - 10

0 - 20

^ Разом за п. 7.4.

75

Практичний тур передбачає лицювання підлоги керамічною плиткою на сухих сумішах та вертикальне лицювання цокольної частини будівлі плиткою з природного каменю.

Виконання практичного завдання проводиться в навчальних майстернях у два етапи:

1-й- вертикальне лицювання цокольної частини будівлі плиткою з природного каменю (площа 2 квадратних метри на кожного учасника, тривалість 3 астрономічні години) ;

2-й - лицювання підлоги керамічною плиткою на сухих сумішах (площа 2 квадратних метри на кожного учасника, тривалість 2 астрономічні години).

7.5.

Критерії оцінювання презентації творчої особистості

майстра виробничого навчання

7.5.1.

7.5.2

7.5.3.


7.5.4.

7.5.5.

7.5.6.

7.5.7.


Системність та повнота презентації творчої особистості.

Рівень компетентності:

 • фахової;

 • методичної;

 • педагогічної;

 • комунікативної.

Рівень ерудиції майстра:

 • загальної;

 • фахової;

 • педагогічної.

Культура мови

Емоційний фон

Творчий підхід до вибору форми виступу.

Використання засобів супроводження (“група підтримки”, демонстраційні, дидактичні засоби, тощо.)

0 - 15
0 - 3

0 - 3

0 - 3

0 - 3
0 - 3

0 - 3

0 - 3

0 - 3

0 - 3

0 - 3
0 - 5

Разом за п. 7.5.

50
7.6.

Критерії оцінювання фрагменту уроку виробничого навчання (вступний інструктаж)

7.6.1.
7.6.2.
7.6.3.
7.6.4.

7.6.5.
7.6.6.

7.6.7.
7.6.8.
7.6.9.
7.6.10.
7.6.11.
7.6.12.

Чіткість визначення мети і завдань уроку, забезпечення мотивації навчально – виробничої діяльності слухачів.

Методично доцільне структурування вступного інструктажу.

Методична доцільність добору змісту навчального матеріалу для розкриття теми уроку виробничого навчання.

Методична доцільність добору форм і методів проведення вступного інструктажу, їх ефективність для реалізації змісту навчання.

Якість демонстрації способів виконання робіт, трудових прийомів тощо.

Логічність, послідовність, доступність викладу.

Методична доцільність використання дидактичних засобів, ТЗН тощо.

Відображення сучасних досягнень техніки і технології, передових прийомів праці.

Рівень зворотнього зв’язку, педагогічне співробітництво, психологічний клімат.

Культура мовлення, темп, дикція, інтенсивність, емоційність.

Організація і контроль за дотриманням безпечних умов праці при виконанні робіт.

Самоаналіз уроку.

0 - 6
0 - 6
0 - 6
0 - 6

0 - 10
0 - 6

0 - 6
0 - 6
0 - 6
0 - 5
0 - 6
0 - 6

^ Разом за п. 7.6.

75

Всього

310

Для проведення вступного інструктажу пропонуються наступні теми уроків (тема визначається шляхом жеребкування):

1. Підготовка поверхні при лицюванні стін та настиланні підлоги.

2. Настилання підлоги із керамічної плитки на розчині “по діагоналі”.

3. Ручні механізовані інструменти, їх функціональні призначення при лицюванні вертикальних поверхонь плитками.

4. Використання пристосувань (скоб, вставок) для регулювання ширини шва між плитками. Контроль якості виконаних робіт.

5. Лицювання вертикальних поверхонь глазурованими плитками “шов в шов” на сухих сумішах.

6. Лицювання вертикальних поверхонь глазурованими плитками “врозбіг”.

Спостереження за виконанням роботи здійснюється лише членами журі та оргкомітету.

Під час проведення Конкурсу членам журі та оргкомітету забороняється втручання у роботу конкурсантів. Якість виконання робіт оцінює журі.

Учасники конкурсу самостійно виконують завдання, не заважають іншим, дотримуються правил з охорони праці. Учасники, які не виконали умов конкурсу, допустили грубі порушення правил охорони праці, за спільним рішенням оргкомітету та журі усуваються від змагань, або їм нараховуються до 30 штрафних балів.

Визначення місць учасників Конкурсу здійснюється за загальною сумою набраних балів.

У випадку, коли двоє або більше учасників наберуть однакову загальну кількість балів, перевага віддається тому конкурсанту, який набрав більше балів у практичному турі.

8. Нагородження переможців:

Умовами Конкурсу передбачається розподіл призових місць (І – ІІІ) з розрахунку одна особа – одне місце. Переможці нагороджуються дипломами.
Вик.: Волошенко Т.Д.

Тел.: 715-04-75

Фотокартка 3х4

АНКЕТА

учасника ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу професійної

майстерності серед майстрів виробничого навчання

в системі ПТО з професії “Лицювальник - плиточник”
1. Прізвище, ім`я, по-батькові

___________________________________________________________________

2. Дата народження

____________________________________________________________________

3. Домашня адреса (індекс), телефон (код), факс, еmail

____________________________________________________________________

4.Паспортні дані, ідентифікаційний код ____________________________________________________________________

5. Які навчальні заклади закінчили, у якому році

____________________________________________________________________

6. Місце роботи (повна назва закладу, адреса), телефон, факс, еmail________________________________________________________________

____________________________________________________________________7.Педагогічний стаж роботи. Термін роботи у цьому навчальному закладі______________________________________________________________8.Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання

____________________________________________________________________

9. Нагороди, відзнаки

____________________________________________________________________

10. Інформація, яку б Ви хотіли повідомити про себе додатково____________________________________________________________

11. Останнє місце підвищення кваліфікації, стажування:

(термін, місце проходження);

____________________________________________________________________

за робітничою професією (термін, де проходив).

Підпис

Підпис

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НМЦ ПТО

в Одеській області
____________О.Е. Корчевський

„__”__________2008 р.
Умови проведення та критерії оцінювання ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання в системі професійно-технічної освіти з професії „Кухар”
1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання в системі професійно-технічної освіти з професії „ Кухар” (далі – Конкурс) проводиться на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 26.05.2005 № 316 „Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання в системі професійно-технічної освіти”

1.2. Мета та завдання Конкурсу визначаються Положенням про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання в системі професійно-технічної освіти.

1.3. Для забезпечення проведення Конкурсу створюються робочі органи.

2. Порядок проведення конкурсу

2.1. Учасниками І етапу Всеукраїнського конкурсу є майстри виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів (крім новопризначених зі стажем роботи до 1 року з професії „Кухар”).

2.2. Учасниками ІІ етапу є переможці І етапу.

2.3.Учасники конкурсу прибувають на місце проведення, маючи при собі паспорт, анкету учасника ІІ етапу Конкурсу, ідентифікаційний номер, спецодяг, інструменти. Витрати на оплату проїзду (в обидва кінці), проживання та харчування здійснюються за рахунок навчальних закладів, які направляють представників на Конкурс.

 1. Заявки на участь у Конкурсі надсилаються за 10 днів до конкурсу на адресу Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області

27045. м. Одеса, вул. Новосельського , буд. 86

3. На конкурс подаються:

3.1. Заявка оргкомітету І етапу на участь конкурсанта у ІІ етапі Конкурсу.

3.2. Особиста заява майстра виробничого навчання про участь у Конкурсі.

3.3. Анкета учасника конкурсу (додається).

3.5. Опис досвіду роботи конкурсанта з упровадженням виробничих інновацій у навчально-виробничий процес ПТНЗ.

3.6. Тематична папка, зміст якої визначається конкурсантом та ілюструє систему діяльності майстра.

3.7. За бажанням майстер виробничого навчання може подати оргкомітету інші матеріали (відгуки наукових установ, фахових асоціацій тощо).

4. Робочі органи Конкурсу:

4.1. Робочі органи Конкурсу є оргкомітет та журі.

4.2. Функції оргкомітету:

 • забезпечення необхідних умов для проведення Конкурсу;

 • організація урочистого відкриття та підбиття підсумків Конкурсу;

 • остаточне визначення переліку, змісту та критеріїв оцінювання конкурсних турів, кількості переможців, фіналістів, лауреатів Конкурсу;

 • контроль за дотриманням прав учасників Конкурсу;

 • оперативне вирішення питань про адекватну зміну одного або кількох членів журі у разі їх захворювання, обґрунтовану відмову від виконання обов'язків члена журі або

обґрунтовані скарги щодо об'єктивності журі, а також у випадку, якщо представники тих професійно-технічних навчальних закладів, де працюють члени журі, а також у випадку, якщо представники тих професійно-технічних навчальних закладів, де працюють члени журі, входять до фіналу Конкурсу;

 • оперативне вирішення спірних питань щодо оцінювання виступів конкурсантів та забезпечення рівності умов змагання;

 • вирішення питання щодо нагородження переможців та заохочення учасників Конкурсу;

 • оперативне внесення змін у порядок проведення та процедуру Конкурсу в разі необхідності.

4.3. Функції журі Конкурсу:

 • експертна оцінка поданих на Конкурс матеріалів та результатів роботи конкурсантів за критеріями, затвердженими оргкомітетом;

 • інформування учасників Конкурсу про їх результати;

 • ведення документації щодо ходу Конкурсу (оціночні листи, протоколи);

 • аналіз результатів конкурсних турів;

 • визначення персонального складу фіналістів, переможців та лауреатів Конкурсу.

4.4. Організацію і координацію роботи членів оргкомітету здійснює голова оргкомітету та його заступник.

4.5. Організацію і координацію роботи журі здійснює голова журі, який несе персональну відповідальність за належне виконання визначених вище функцій.

5. Права учасників Конкурсу

5.1. Учасники Конкурсу мають право на рівні умови змагання.

5.2. Учасники Конкурсу мають право на своєчасне одержання інформації щодо переліку, змісту та критеріїв оцінювання конкурсних турів, а також їх результатів у кожному турі та попередніх підсумків.

6. Структура ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання.

^ 6. 1. 1-ий тур. Конкурс документів.

Передбачає подання учасником документів , які підлягають оцінюванню, а саме:

 • опису досвіду роботи конкурсанта з упровадженням виробничих інновацій у навчально-виробничий процес ПТНЗ;

 • тематичної папки, зміст якої визначається конкурсантом та ілюструє систему діяльності майстра.

^ 6. 2. 2-ий тур. Діагностичний.

Передбачає:

 • виявлення рівня теоретичних знань конкурсанта з фаху шляхом тестування;

 • виконання практичного завдання, що відповідає рівню кваліфікації кухаря 5 розряду

За підсумками 1-2 турів журі визначає шістьох фіналістів, які беруть участь у 3 турі.

^ 6. 3. 3-ий тур. Професіоналізм, творчість, новаторство.

Передбачає:

 • презентацію творчої особистості майстра виробничого навчання;

 • фрагмент уроку виробничого навчання (вступний інструктаж проводиться з конкурсантами, тема визначається шляхом жеребкування).


7. Критерії оцінювання конкурсних матеріалів


№ з/п

Критерії

Бали

7.1.

Критерії оцінювання опису досвіду роботи конкурсанта з упровадженням виробничих інновацій у навчально-виробничий процес

7.1.1


7.1.2.

7.1.2.1.
7.1.2.2.


7.1.2.3.

7.1.2.4.
7.1.3.


7.1.4.
7.1.5.

Відповідність змісту, структури і форми поданого документа вимогам до його типу (за цим критерієм окремі бали не присуджується, але в разі його недотримання сумарна оцінка за опис досвіду зменшується у два рази ).

Повнота і системність у розкритті змісту досвіду:

- передумови, які викликають необхідність упровадження інновацій, мета та очікувані результати;

- характеристика впроваджуваної виробничої інновації, її доцільність та можливості впровадження в умовах даного конкретного ПТНЗ з урахуванням наявного ресурсного потенціалу;

- опис технології впровадження інновацій в навчально-виробничий процес та особистого внеску конкурсанта в цю роботу;

- ефективність та результативність практичного впровадження виробничої інновації в умовах конкретного ПТНЗ.

Логічність і послідовність викладу (наявність чіткої структури викладу, фотографічного матеріалу, відсутність дублювання відомостей у різних фрагментах опису та віднесення відомостей у невідповідні розділи тощо).

Науковість, сучасний характер та стильові характеристики викладу.

Грамотність викладу та культура оформлення

0-3

0-3
0-3


0-3

0-2
0-2


0-2
0-2

Разом за п. 7.1.

207.2

Критерії оцінювання тематичної папки, зміст якої визначається конкурсантом та ілюструє систему діяльності майстра

7.2.1.
7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Репрезентативність – адекватність та повнота відображення різних аспектів системи діяльності майстра:

– навчальної роботи;

– методичної роботи та професійного розвитку;

– виховної роботи та психолого – педагогічних аспектів;

– виробничої діяльності

Систематизація матеріалів, ілюстрацій та супровідні написи

Використання різноманітних видів ілюстративних матеріалів

Якість оформлення ілюстративних матеріалів0 – 10

0 – 8

0 – 4

0 – 8

0 – 4

0 – 2

0 – 4

^ Разом за п. 7.2.

40


Теоретичний тур передбачає виконання тестових завдань на ПК (30 питань з чотирма варіантами відповіді з яких одна вірна, максимальна кількість – 30 балів) з питань технології виготовлення, вимог до якості, термінів та умов зберігання, оформлення та подавання страв та кулінарних виробів; основ раціонального та лікувального харчування, правил складання меню, порядок ведення обліку та складання товарних звітів; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни, в межах кваліфікаційних вимог 5 – го розряду. Окрім того до теоретичного завдання включаються питання методики проведення виробничого навчання.

На виконання завдань теоретичного туру відводиться одна академічна година.


7.3.

Критерії оцінювання рівня теоретичних знань конкурсанта з фаху

7.3.1.

Результати діагностування теоретичних знань конкурсанта з фаху шляхом тестування на ПК


0 – 30

Разом за п. 7.3.

30


Практичний тур передбачає приготування салатів - коктейлів ( фруктовий, овочевий, коктейль з морепродуктів)

Виконання практичного завдання проводиться в лабораторії. Час індивідуальної роботи кожного конкурсанта триває 2 астрономічні години. Учасники отримують конкурсне завдання і забезпечуються робочим місцем, кухонним та столовим посудом, інструментами. Учасники мають право використовувати власний кухонний, столовий посуд, інструмент.


7.4.

Критерії оцінювання практичного завдання

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

7.4.5.

7.4.6.

7.4.7.

7.4.8.

7.4.9.

7.4.10.

7.4.11.
7.4.12.

7.4.13.


Якість приготування страви (виробу)

Зовнішній вигляд. Презентація , естетика, стиль

Технологічний підхід, відповідність рецептур

Смак , запах, гармонія

Організація робочого місця

Підбір посуду, інветаря

Підготовка продуктів

Нарізання

Дотримання вимог з охорони праці

Дотримання санітарних норм

Сучасні тенденції при приготуванні, використання інноваційних технологій при приготуванні страв

Дотримання норм часу (2 години)

Недотримання часу:

- додаткові 10 хвилин

- додаткові 20 хвилин

- додаткові 30 хвилин

0 – 40

0 – 10

0 – 4

0 - 10

0- 10

0- 10

0 - 10

0 -20

0-10

0-10

0-6
0-10
-10

-15

-20

Разом за п 7.4.

1507.5.

Критерії оцінювання презентації творчої особистості майстра виробничого навчання

7.5.1.
7.5.2

7.5.3.


7.5.4.

7.5.5.


Системність та повнота презентації творчої особистості.
Рівень компетентності:

 • фахової;

 • методичної;

 • педагогічної;

 • комунікативної.

Рівень ерудиції майстра:

 • загальної;

 • фахової;

 • педагогічної.

Культура мови та емоційний фон

Використання засобів супроводження

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2
0-2

0-2

0-2

0-2

0-2Разом за п. 7.5.

20


Для проведення вступного інструктажу будуть запропоновані 6 наступних тем уроків (тема визначається шляхом жеребкування):

 1. Нарізання овочів складними формами

 2. Приготування риби фаршированої у цілому вигляді, філе, порційними шматками

 3. Приготування страв з січеного м'яса

 4. Приготування омлетів (натурального, змішаного, фаршированого)

 5. Приготування салатів з сирих та варених овочів

 6. Приготування бутербродів
7.6.

Критерії оцінювання фрагменту уроку виробничого навчання (вступний інструктаж)

7.6.1.
7.6.2.

7.6.3.
7.6.4.

7.6.5.
7.6.6.

7.6.7.
7.6.8.

7.6.9.
7.6.10.

7.6.11.
7.6.12.

Чіткість визначення мети і завдань уроку, забезпечення мотивації навчально – виробничої діяльності слухачів.

Методично доцільне структурування вступного інструктажу.

Методична доцільність добору змісту навчального матеріалу для розкриття теми уроку виробничого навчання.

Методична доцільність добору форм і методів проведення вступного інструктажу, їх ефективність для реалізації змісту навчання.

Якість демонстрації способів виконання робіт, трудових прийомів тощо.

Логічність, послідовність, доступність викладу.

Методична доцільність використання дидактичних засобів, ТЗН тощо.

Ступінь розвитку пізнавальних інтересів активності учнів на уроці, відображення сучасних досягнень техніки і технології, передових прийомів праці.

Рівень зворотнього зв’язку, педагогічне співробітництво, психологічний клімат.

Культура мовлення, темп, дикція, інтенсивність, емоційність.

Організація і контроль за дотриманням безпечних умов праці при виконанні робіт.

Самоаналіз уроку.

0 – 6
0 – 12

0 – 12
0 – 12

0 – 20
0 – 12

0 – 12
0 – 12

0 – 12
0 – 10

0 –12
0 – 12

^ Разом за п. 7.6

150

Всього

400


Спостереження за виконанням роботи здійснюється лише членами журі та оргкомітету.

Під час проведення Конкурсу членами журі та оргкомітету забороняється втручання у роботу конкурсантів. Якість виконання робіт оцінює журі.

Учасники конкурсу самостійно виконують завдання, не заважають іншим, дотримуються правил з охорони праці. Учасники, які не виконали умов конкурсу, допустили грубі порушення правил охорони праці, за спільним рішенням журі усуваються від змагань, або їм нараховуються до 30 штрафних балів.

Визначення місць учасників Конкурсу здійснюється за загальною сумою балів.

У випадку, коли двоє або більше учасників наберуть однакову загальну кількість балів, перевага віддається тому конкурсанту, який набрав більше балів у практичному турі.

8. Нагородження переможців

Умовами Конкурсу передбачається розподіл призових місць (І – ІІІ) з розрахунку одна особа – одне місце. Переможці нагороджуються:

І місце – дипломом І ступеня;

ІІ місце – дипломом ІІ ступеня;

ІІІ місце – дипломом ІІ ступеня

Призери отримують дипломи за зайняті IV, V, VI місця, решта – дипломи учасників Конкурсу.
Фотокартка 3х4
АНКЕТА

учасника ІІІ туру Всеукраїнського конкурсу професійної

майстерності серед майстрів виробничого навчання

в системі ПТО з професії „Кухар”
1. Прізвище, ім`я по батькові

________________________________________________________________________

2. Дата народження

________________________________________________________________________

3. Домашня адреса (індекс), телефон (код), факс, еmail

________________________________________________________________________

4. Паспортні дані, ідентифікаційний код _____________________________________

5. Які навчальні заклади закінчили, у якому році

________________________________________________________________________

6. Місце роботи (повна назва закладу, адреса), телефон, факс, еmail______________

________________________________________________________________________

7. Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання

________________________________________________________________________

8. Нагороди, відзнаки

________________________________________________________________________

9. Інформація, яку б Ви хотіли повідомити про себе додатково___________________

10. Останнє місце підвищення кваліфікації, стажування:

– (термін, навчальний заклад);

________________________________________________________________________

 • за робітничою професією (термін, де проходив).


Підпис

Схожі:

Умови iconКрок 2 Загальна лікарська підготовка
Сировина, що використовується для виготовлення іграшок, технічні умови виробництва, рецептура при введенні нових матеріалів, місця...
Умови iconУмови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві
Умови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві (далі — Умови) визначають порядок їх організації та проведення,...
Умови iconУмови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві
Умови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві (далі — Умови) визначають порядок їх організації та проведення,...
Умови iconЗакон України «Про освіту»
Загальносовітній навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та...
Умови iconРеферат на тему: “ Грип”
Віруси розвиваються не в будь-яких клітинах, а тільки там, де для їх розвитку є сприятливі умови. Такі умови збудник грипу знаходить...
Умови iconЗакону України «Про дошкільну освіту»
Створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення...
Умови iconПедагогічні умови застосування міжпредметної інтеграції у підготовці...
В статті розкривається суть міжпредметної інтеграції, її значення, форми та методи реалізації в навчально-виховному процесі, а також...
Умови iconПрізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації
Предметом Цього Договору є надання таких консультаційно-маркетингових послуг: надання достовірної інформації про наявні вакансії,...
Умови iconУкраїнська журналістика: умови формування та перспективи розвитку
Онкович Г. В. Часописи національних культурологічних товариств у розширенні обріїв світобачення//Українська журналістика: умови формування...
Умови iconПоняття умови дійсності угоди
Але досягнути таких результатів може лише угода,що має належну юридичну силу. Для того,щоб угода мала належну юридичну силу, законодавець...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка