Здоров’язберігаючі технології в навчально-виховному процесі
Скачати 109.79 Kb.
НазваЗдоров’язберігаючі технології в навчально-виховному процесі
Дата конвертації03.04.2013
Розмір109.79 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы

 1. Здоров’язберігаючі технології в навчально-виховному процесі

( Рекомендований список літератури )

 • Україна. Міністерство освіти і науки. Академія педагогічних наук. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді: Затверджено наказом від 21 липня 2004 року №605 // Завуч (Шкільний світ). – 2004. - №28. – С. 25-28.

 • Україна. Міністерство освіти і науки. Про затвердження заходів на виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року: Наказ від 25.01.07р. №44 / Україна. Міністерство освіти і науки // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2007.- №7. – С. 3-6. • Аксьонова, О. Реабілітація фізичного здоров’я дітей закладів освіти на засадах диференційованого підходу / О. Аксьонова // Директор школи (Шк. світ). - 2005.- №14. – С. 25-26.

 • Алимова, Т. Профилактическая программа формирования здорового образа жизни в гимназии / Т. Алимова, И. Комарова, И. Умняшова // Воспитание школьников. – 2007. - №8. – С. 11-15.

 • Амирова, А.Х. О создании условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся / А.Х. Амирова // Химия в школе. – 2006. - №7. – С. 2-6.

 • Бакал, С. Програма «Школа сприяння здоров’ю» / С. Бакал // Підручник для директора. – 2006. - №6. – С. 22-29.

 • Башмакова, Е.А. Реализация здоровьесберегающей педагогики в образовательном процессе / Е.А. Башмакова // Среднее профессиональное образование. – 2007. - №3. – С. 45-46.

 • Бектев, С. Здоровье ребенка – это здоровье нации: Программа «Здоровье» / С. Бектев // Учитель. – 2005. - №1. – С. 56-57.

 • Белова, С. Создание здоровой школы – утопия или реальность? / С. Белова // Народное образование. – 2004. - №6. – С.229-239.

 • Бережна, Л.К. Програмно-цільовий підхід до організації роботи школи сприяння здоров’ю / Л.К. Бережна // Управління школою (Основа). – 2007. - №19-21. – С. 63-66.

 • Бережна, Т. Збереження репродуктивного здоров’я у школі : методичні рекомендації / Т.Бережна // Здоров’я та фізична культура (Шк. світ). – 2006. - №10. – С. 1, 3-5.

 • Бережна, Т. Потенційні можливості школи щодо збереження й укріплення здоров’я дітей / Т.Бережна // Здоров’я та фізична культура (Шк. світ). – 2005. - №9. – С. 21-22.

 • Бережна, Т.І. Методичні рекомендації для заступників директорів з виховної роботи, класних керівників, психологів, соціальних педагогів щодо організації роботи з питань збереження репродуктивного здоров’я в ЗНЗ / Т.І. Бережна // Безпека життєдіяльності. – 2006. - №10. – С. 8-11.

 • Василашко, І. Здоров’я – це фізичне, духовне і соціальне благополуччя. А не лише відсутність хвороб або фізичних вад / І. Василашко // Управління освітою. – 2006. - №6. – С. 7-10.

 • Ващенко, О. Готовність вчителя до використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі / О. Ващенко, С. Свириденко // Здоров’я та фізична культура (Шк. світ). – 2006. - №8. - С. 1, 3-6.

 • Ващенко, О. Здоров’язберегаючі технології в загальноосвітніх навчальних закладах / О.Ващенко, О Свириденко // Директор школи (Шкільний світ). – 2006. - №20. – С.12-15.

 • Ващенко, О. Організація здоров’язберігаючої діяльності початкової школи / О.Ващенко, О Свириденко // Початкова освіта. – 2005. - №46. – С. 2-4.

 • Виховання культури здоров’я через освіту // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. - №5/6. – С. 88-91.

 • Вишневский, В. Системный подход к организации оздоровительной работы в образовательном учреждении / В. Вишневский // Методист. – 2005. - №1. – С. 52-57.

 • Вострикова, О.В. Здоровьесбережение как базовая составляющая процесса гуманизации начального образования / О.В. Вострикова // Завуч начальной школы. – 2006. - №6. – С. 54-57.

 • Вяльцева, Л.А. Программа «Здоровье» / Л.А. Вяльцева // Классный руководитель. – 2007. - №5. – С. 37-41.

 • Голиков, Н. Испытание школой: влияние образовательной среды на качество жизни школьников / Н. Голиков // Учитель. – 2007. - №1. – С. 30-35.

 • Головченко, Л. Модель школи культури здоров’я / Л. Головченко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. - №5/6. – С. 96-100.

 • Гонтаровська, Н. Діяльність навчального закладу в контексті школи сприяння здоров’ю / Н. Гонтаровська // Директор школи (Шкільний світ). – 2007. - №39. – С. 29-31.

 • Гонтаровська, Н. Сприяння здоров’ю в діяльності навчального закладу / Н. Гонтаровська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. - №4. – С. 38-41.

 • Горащук, В. Формування культури здоров’я дітей засобами масової інформації / В. Горащук // Здоров’я та фізична культура (Шк. світ). – 2007. - №28. – С. 5-7.

 • Горащук, В. Культура здоров’я школярів – новий напрямок формування молодого покоління / В. Горащук // Здоров’я та фізична культура (Шк. світ). – 2007. - №26. – С. 1-4.

 • Гусарская, Т.И. План работы школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся / Т.И. Гусарская, М.Г. Акопянц // Практика административной работы в школе. – 2006. - №6. – С. 49-50.

 • Данилова, Г. Соціально-терапевтична функція освіти як чинник забезпечення здоров’я суспільства / Г. Данилова // Рідна школа. – 2004. - №1. – С. 12-15.

 • Дубенчук, А. Система роботи загальноосвітнього навчального закладу щодо збереження та зміцнення здоров’я учнів / А. Дубенчук // Фізичне виховання в школі. – 2005. - №3. – С. 33-36.

 • Дубогай, О. Навчання в русі: Здоров’язберігаючі педагогічні технології в початковій школі: методичні рекомендації / О. Дубогай. – К.: Вид. дім «Шкільний світ», 2005. – 112 с.- (Б-ка «Шкільного світу»).

 • Дубровкіна, О.Б. Потреба у здоровому способі життя як ознака компетентної особистості: педрада / О.Б. Дубровкіна, В.В. Рунас // Виховна робота в школі. – 2007. - №12. – С. 2-6.

 • Єфімова, А. Система оздоровчої роботи / А. Єфімова // Початкова освіта. – 2005. - №10. – С. 13-14.

 • Загрійчук, Л. Формування культури здоров’я молодших школярів шляхом впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій / Л. Загрійчук // Початкова школа. – 2006. - №11. – С. 1- 4.

 • Заикина, Е.А. Валеологический аспект работы классного руководителя / Е.А. Заикина // Классный руководитель. – 2007. - №5. – С. 19-26.

 • Зарипова, А.И. Особенности сохранения здоровья детей и подростков в образовательных учреждениях / А.И. Зарипова // Образование в современной школе. – 2007. - №6. – С. 52-55.

 • Ищенко, А.Р. Проблемы здоровьесбережения в обучении школьников / А.Р. Ищенко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – №21-22. – С.26.

 • Іванова, Л. Оздоровча робота в школі / Л. Іванова // Відкритий урок. – 2007. - №1. – С. 17-18.

 • Івашина, Ю.Ю. Чинники формування здорової особистості / Ю.Ю. Івашина, В.П. Тараненко // Виховна робота в школі. – 2007. - №4. – С. 19-28.

 • Казаковцева, Т.С. К вопросу о здравотворческой деятельности в образовательных учреждениях / Т.С. Казаковцева, Т.Л. Косолапова // Начальная школа. – 2006. - №4. – С. 68-74.

 • Калюжна, О. Використання здоров’язберігаючої концепції В.О. Сухомлинського в умовах загальноосвітніх навчальних закладів / О. Калюжна // Історико-педагогічний альманах. – 2007. - №1. – С. 36-40.

 • Карасева, Т.В. Современные аспекты реализации здоровьесберегающих технологий / Т.В. Карасева // Начальная школа. – 2005. - №11. – С. 75-78.

 • Козырева, Е.А. Технология интеграции оздоровительных и образовательных процессов / Е.А. Козырева, М.В. Севастьянова // Образование в современной школе. – 2007. - №8. – С. 49-56.

 • Коломієць, Г. Педагогічний ліцей – школа здоров’я: Опис діяльності Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді як школи сприяння здоров’ю / Г. Коломієць // Завуч (Шкільний світ). – 2006. - №23-24. – С. 19-28.

 • Коник, Л.О. Створення здоров’язберігаючої освітньої технології / Л.О. Коник // Обдарована дитина. – 2006. - №7. – С. 13-19.

 • Константинова, О.П. Основные мероприятия программы «Школа здоровья» / О.П. Константинова // Практика административной работы в школе. – 2007. - №5. – С. 47-54.

 • Коростель, И.М. Программа деятельности школы по сохранению и развитию здоровья учащихся / И.М. Коростель // Завуч для администрации школ. – 2005. - №6. – С. 112-115.

 • Кочубей, О.В. Аспекти застосування здоров’язберігаючих технологій / О.В. Кочубей // Біологія (Основа). – 2007. - №8. – С. 1-8 (внесок №23).

 • Крок за кроком до здоров’я // Початкова освіта. – 2005. - №13. – С. 7-12.

 • Крутова, Л.Н. Проект «Модно быть здоровым» / Л.Н. Крутова, Н.В. Андреева, Т.И. Алексеева // Классный руководитель. – 2007. - №7. – С. 110-112.

 • Курик, М. Організувати навчання, не шкодячи здоров’ю дитини / М. Курик // Освіта України. – 2005. - №68(13 вересня). – С.7; №73 (4 жовтня). – С. 5.

 • Лавриненко, С. Моніторинг здоров’я гімназиста в контексті програми «Школа сприяння здоров’ю» / С. Лавриненко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. - №4. – С. 42-45.

 • Ликова, В. Природовідповідність навчання як умова збереження здоров’я учнів / В. Ликова // Директор школи (Шкільний світ). – 2005. - №9. – С. 23-26.

 • Лисенко, Р.С. Створення моделі «Школи культури здоров’я» / Р.С. Лисенко // Управління школою. – 2005. - №2. – С. 2 -7.

 • Лук’янченко, Г. Педагогічне розуміння культури харчування / Г. Лук’янченко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2006. - №1. – С. 46-49.

 • Лямина, Е.М. Тематический контроль: «Валеологизация УВП» / Е.М. Лямина // Завуч начальной школы. – 2007. - №6. – С. 58-60.

 • Макарова, Т.В. Комплексная программа «Здоровье» / Т.В. Макарова // Классный руководитель. – 2007. - №5. – С.27-37.

 • Макотрова, Г. Слагаемые урока, сберегающего здоровье школьников / Г. Макотрова // Директор школы. – 2006. - №7. – С. 67-74.

 • Маслікова, І.В. Екологічна педагогіка, або Технологія створення екологічно чистого навчального середовища / І.В. Маслікова // Управління школою. – 2005. - №6. – С. 25-27.

 • Мельник, О. Системний підхід до формування культури здоров’я учасників навчально-виховного процесу / О. Мельник // Початкова школа. – 2005. - №11. – С. 14-16.

 • Мельник, С. Моделювання діяльності інноваційного навчального закладу – школи сприяння здоров’ю / С. Мельник // Рідна школа. – 2006. - №4. – С. 25-28. – Бібліогр.: С.28-29.

 • Михайлов, Л.А. Воспитание культуры здоровья как аспект модернизации образования / Л.А. Михайлов, Л.П. Борисова // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2006. - №6. – С. 56.

 • Міхненко, В. Модель випускника «Школи здоров’я» / В. Міхненко // Світ виховання. – 2006. - №5. – С. 20-21.

 • Морозова, В.В. Виховання культури здоров’я через освіту / В.В. Морозова // Світ виховання. – 2006. - №5. – С. 17-19.

// Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. - №5-6. – С. 88-91.

 • Науменко, Ю.В. Здоровьесберегающая деятельность школы / Ю.В. Науменко // Педагогика. – 2005. - №6. – С. 37-44.

 • Науменко, Ю.В. Здоровьесберегающая деятельность детского дома и школы-интерната / Ю.В. Науменко // Методист. – 2005. - №2. – С. 45-49.

 • Науменко, Ю.В. Здоровьеформирующее образование как модель социокультурной педагогической практики / Ю.В. Науменко // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2006. - №6. – С. 22-28.

 • Науменко, Ю.В. Модель процесса развития индивидуальной картины здоровья у детей и подростков / Ю.В. Науменко // Инновации в образовании. – 2005. - №6. – С. 93-104.

 • Науменко, Ю.В. Мониторинг здоровьесберегающей деятельности школы / Ю.В. Науменко // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2007. - №3. – С. 20-26.

 • Науменко, Ю.В. Рейтинг учебных достижений как элемент здоровьеформирующего образования / Ю.В. Науменко // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2006. - №2. – С. 23-30.

 • Ніколаєнко, С. Здорова дитина – надбання країни / С. Ніколаєнко // Урядовий кур’єр. – 2006. - №44. – С. 7.

 • Новікова, Н. Здорові діти – міцні знання, міцна держава: З досвіду діяльності шкіл сприяння здоров’ю у Львівській області / Н. Новікова // Здоров’я та фізична культура (Шк. світ). – 2006. - №27. – С. 8-12.

 • Оржеховська, В. Педагогіка здорового способу життя / В. Оржеховська // Шлях освіти. – 2006. - №4. – С. 29-32.

 • Оржеховська, В.М. Стратегія педагогіки здорового способу життя / В.М. Оржеховська // Педагогіка і психологія. – 2006. - №4. – С. 19-28.

 • Оржеховська, В.М. Школа сприяє здоров’ю / В.М. Оржеховська // Все для вчителя. – 2006. - №13-14. – С. 12-15.

 • Охрана здоровья в рамках школьного курса обучения на основе развития практических навыков // Школьное планирование. – 2006. - №5. – С. 102-111.

 • Палий, В.Г. Здоровьесберегающая деятельность школы в учебно-воспитательном процессе: проблемы и пути их решения / В.Г. Палий // Школа. – 2005. - №3. – С. 52-78.

 • Панченко, В. Створення умов середовища, яке зберігає здоров’я, для учнів спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів / В. Панченко // Директор школи (Шкільний світ). – 2005. - №14. – С. 26-27.

 • Півненко, Ю. Школа розвитку і здоров’я / Ю. Півненко // Початкова школа. – 2005. - №11. – С. 18-21.

 • Полька, Н. Здоровий спосіб проведення дозвілля дітей – основа для збереження фізичного та психічного здоров’я підростаючого покоління / Н. Полька // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. - №2. – С. 12-14.

 • Почечуєва, І. Формування навичок здорового способу життя / І. Почечуєва // Сільська школа України. – 2006.- №25-26. – С.17-21.

 • Присяжнюк, Н. Педагогічні умови збереження здоров’я школярів / Н. Присяжнюк // Пед. газета. – 2005. - №10 (жовтень). – С. 7.

 • Про принципи організації оздоровчої роботи // Здоров’я та фізична культура (Шк. світ). – 2006. - №4. – С. 23.

 • Пушкарьова, Т. Здоров’язберігаючий потенціал навчальних технологій / Т. Пушкарьова // Початкова школа. – 2006. - №10. – С. 53-54.

 • Резер, Т.М. Медико-педагогический подход к организации здоровьесберегающей деятельности / Т.М. Резер // Педагогика. – 2006. - №5. – С. 29-37.

 • Романенко, М.І. Превентивні технології формування здорового способу життя учнів / М.І. Романенко // Світ виховання. – 2006. - №5. – С. 9-11.

 • Романова, Н. Міжнародні підходи до реалізації освітніх програм з формування здорового способу життя / Н. Романова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. - №5. – С. 86-89.

 • Рыбченко, В.Г. Двигательное поведение и здоровье / В.Г. Рыбченко // Начальная школа: плюс до и после. – 2007. - №1. – С. 13-16.

 • Савченко, О. Здоров’язберігаючий вимір шкільної освіти / О. Савченко // Педагогічна газета. – 2006. - №8. – С. 1-2.

 • Сбоєва, Л. Система відновлення здоров’я в навчальному закладі / Л. Сбоєва // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. - №5/6. – С. 106-109.

 • Світлична, О.Ф. Здоров’я через освіту / О.Ф. Світлична // Управління школою. – 2006. - №29. – С. 2-24.

 • Семёнова, И.И. Мониторинг эффективности деятельности школы по укреплению здоровья старшеклассников / И.И. Семенова // Педагогическая диагностика. – 2007. - №3. – С. 55-63.

 • Семенова, Н.О. Технологія проектування школи сприяння здоров’ю / Н.О. Семенова, М.В. Левчук // Виховна робота в школі. – 2007. - №4. – С. 4-15.

 • Семеновых, А. Сколько здоровья уносит портфель? / А. Семеновых // Учитель. – 2006. - №3. – С. 45-47.

 • Сердюк, А. Проблеми із збереження здоров’я дітей і шляхи вирішення в умовах школи / А. Сердюк // Директор школи, ліцею, гімназії.- 2006. - №2. – С.7-11.

 • Смирнов, Н.К. Забота о здоровье учащихся как критерий оценки работы школы / Н.К. Смирнов // Методист. – 2005. - №4. – С. 36-38.

 • Смирнов, Н.К. Как обеспечить двигательную активность обучающихся в школе / Н.К. Смирнов // Практика административной работы в школе. – 2006. - №2. – С. 33-34.

 • Смирнов, Н.К. Ориентировочная оценка состояния здоровья обучающихся в школе / Н.К. Смирнов // Практика административной работы в школе. – 2006. - №1. – С. №30-38.

 • Смирнов, Н.К. Школа и здоровье учащихся: [Принципы здоровьесберегающей педагогики] / Н.К. Смирнов // Школа и производство. – 2006. - №1. С. 7-9.

 • Степанкова, М. Готовим уроки: советует гигиенист / М. Степанкова // Педагогическая техника. – 2006. - №3. – С. 83-87.

 • Степанова, М. И. Здоровьесберегающий потенциал нового календаря школьных каникул / М.И. Степанова, С. Чайкин // Народное образование. – 2004. - №9. – С. 170-182.

 • Степанова, М. Как снизить физиологическую стоимость обучения / М. Степанова, С. Уланова // Народное образование. – 2007. - №5. – С. 158-160.

 • Туранський, А. Золота піраміда допомагає вихованцям дитсадка та учням початкової школи рости здоровими і щасливими / А. Туранський, Л. Полякова // Освіта. – 2007. - №29-30. – С. 10-11.

 • Уланова, В.В. Как сделать школу экологичной: Управленческий аспект / В.В. Уланова // Б-ка журнала «Директор школы». – 2005. - №4. – 192 с.

 • Халемский, Г. Школа как территория здоровья / Г.Халемский // Народное образование. – 2006. - №1. – С. 219-222.

 • Хамініч, О. Система медико-педагогічного патронату розвитку учнів / О. Хамініч // Директор школи, ліцею, гімназії.- 2006.- №4. – С.47-50.

 • Челах, Г. Моніторинг оздоровчої функції освіти / Г. Челах // Завуч (Шкільний світ). – 2006. - №31. – С. 14-15.

 • Чепикова, Л. Как я добиваюсь хорошего самочувствия своих учеников / Л. Чепикова //Директор школы. – 2006. - №5. – С. 98-100.

 • Черкашин, Г. Вирішення проблеми збереження здоров’я школярів / Г. Черкашин // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. - №4. – С.44-46.

// Директор школи (Шкільний світ). – 2007. - №39. – С.27-28.

 • Чернишова, Л. Дитячий імунодефіцит і Болонський процес / Л. Чернишова // Урядовий кур’єр. – 2006. - №7. – С.13.

 • Чешенко, О. Школи сприяння здоров’ю: методичні поради / О. Чешенко // Завуч (Шкільний світ). – 2006. - №31. – С.8-13.

 • Чупаха, И.В. Здоровьезберегающие технологии в образовательно-воспитательном процессе: Научно-практический сборник инновационного опыта / И.В. Чупаха, Е.З. Путаева, И.Ю. Соколова. – М.: Народное образование, 2003. – 400с.

 • Шевченко, В.Г. Алгоритм управління здоров’язберігаючим навчальним закладом // В.Г. Шевченко // Світ виховання. – 2006. - №6. – С.29-31.

 • Шевченко, В. Виховання здорового школяра / В. Шевченко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. - №5/6. – С.101-103.

 • Школа сприяння здоров’ю // Сільська школа України. – 2006. - №25-26. – С.7-12.

 • Штрафметова, Е.В. Пути сохранения и укрепления здоровья обучающихся / Е.В. Штрафметова // Завуч начальной школы. – 2005. - №4. – С.109-118.

 • Экспертиза и разработка политики охраны здоровья в образовательном учреждении // Школьное планирование. – 2006. - №5. – С.6-14.

 • Ямкова, Ю.В. Управління системою роботи щодо впровадження здоров’язберігаючих технологій у «Школі розвитку і здоров’я» / Ю.В. Ямкова // Управління школою. – 2005. - №4. – С.23-25.

 • Ямполец, Н. Школа – территория здоровья: Опыт работы / Н. Ямполец // Учитель. – 2006. - №3. – С.42-44.

 • Яременко, О. Інвестиції в майбутнє: Досвід реалізації українсько-канадського проекту «Молодь за здоров’я – 2» / О. Яременко, Н. Комарова // Здоров’я та фізична культура (Шкільний світ). – 2005. - №4. – С.22-23.

Схожі:

Здоров’язберігаючі технології в навчально-виховному процесі iconРубіжанський обласний навчально-реабілітаційний Центр Методичне об’єднання...
Здоров’язберігаючі технології навчання як складова частина комплексної реабілітації хворої дитини
Здоров’язберігаючі технології в навчально-виховному процесі iconДослідно-експериментальної роботи за темою Використання Інтернет...
«Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної...
Здоров’язберігаючі технології в навчально-виховному процесі icon6. Перечисліть основні методичні цілі використання ікт у навчально-виховному процесі. 7
Перечисліть основні педагогічні цілі використання ікт у навчально-виховному процесі
Здоров’язберігаючі технології в навчально-виховному процесі iconЕлектронні навчально-методичні засоби навчання що використовуються...

Здоров’язберігаючі технології в навчально-виховному процесі iconНавчально-методичний посібник Кравченко Раїса Антонівна, директор цдют
Використання спадщини В. О. Сухомлинського у навчально-виховному процесі Федоренко Алла Андріївна, вихователь Громівського нвк
Здоров’язберігаючі технології в навчально-виховному процесі icon«Науково-методичні основи використання ікт у навчально-виховному...
«Науково-методичні основи використання ікт у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень 1 комп’ютер» з використанням шкільних...
Здоров’язберігаючі технології в навчально-виховному процесі iconОсобливості використання засобів нових інформаційних технологій у...

Здоров’язберігаючі технології в навчально-виховному процесі iconДана навчальна програма буде використовуватися у навчально-виховному...
Дана навчальна програма буде використовуватися у навчально-виховному процесі знз україни у 5 класі з 2013-2014 навчального року
Здоров’язберігаючі технології в навчально-виховному процесі icon«Формування І розвиток особистісних рис громадянина української держави,...
Холоменюк Олена Олексіївна – 5 клас –«Адаптація учнів. Здоров'язберігаючі технології у вихованні учнів»
Здоров’язберігаючі технології в навчально-виховному процесі iconЗвіт по виконанню програми
«Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка