Навчання на засадах розвитку життєвих навичок на уроках з основ здоров’я
Скачати 60.99 Kb.
НазваНавчання на засадах розвитку життєвих навичок на уроках з основ здоров’я
Дата конвертації11.04.2013
Розмір60.99 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Культура > Урок
Навчання на засадах розвитку життєвих навичок

на уроках з основ здоров’я

У загальноосвітніх навчальних закладах у 2005 році розпочато викладання нового предмету інваріантної складової «Основи здоров’я», яка належить до галузі «Здоров’я і фізична культура» Державного стандарту базової і повної загальної освіти. Метою якого є надання учням загальних валеологічних знань, зміцнення навичок здорового способу життя; сприяння збереженню життя учнів, оволодіння раціональними прийомами запобігання порушень стану здоров'я, дій у надзвичайних ситуаціях і надання першої допомоги, формування здоров’язберігаючих компетентностей школярів, під якими слід розуміти характеристики, властивості учнів, спрямовані на збереження фізичного, соціального, психічного та духовного здоров’я – свого та оточення, життєві навички, що сприяють здоровому способові життя. Діяльність учителів основ здоров’я Кременчуцького району спрямована саме на вирішення цих цілей.

Головним є вироблення у себе

стійкого бажання бути здоровим

і дбати про здоров’я”
В організації пізнавальної діяльності на уроках важливим є вибір ( за методичною доцільністю) стилю взаємодії з учнями, технології навчання, застосування конкретних методичних прийомів. При цьому враховувати що :

 • сучасний урок з основ здоров’я вимагає конкретних доведень ( встановлення істинності отриманої інформації);

 • формування стійкої мотивації на здоровий спосіб життя слід здійснювати без « штурмівщини», фрагментарності, поспіху , тиску;

 • потрібно системне індивідуалізоване усвідомлення кожним учнем необхідності бути здоровим, розуміння ним практичного значення здобутих знань, умінь і навичок із здорового способу життя.

 • не надання готових знань, а навчання дітей здобувати, осмислювати

головне , робити умовиводи, володіти здобутими знаннями - є стратегією

виховання культури здоров’я, культури харчування формування

гігієнічного досвіду, навичок профілактики шкідливих звичок,

інфекційних хвороб, які становлять загрозу суспільству.

Організація навчально-виховної роботи із питань збереження здоров’я та формування здорового способу життя на уроках з основ здоров’я повинна бути спрямована на :

 • Формування в дітей прагнення бути здоровими та засвоєння ними системи знань, практичних умінь і навичок, здорового способу життя та безпечної поведінки;

 • зміцнення морального та фізичного здоров’я учнів ;

 • виховання свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я інших як важливої умови повноцінного життя й успішного навчання;

 • прищеплення морально чистих, гуманних та доброзичливих взаємовідносин між дітьми.

Важливо з метою практичної реалізації цього здійснювати : постійну пропаганду принципів здорового способу життя, залучати батьків, медичних працівників та ін. до утвердження принципів здорового способу життя серед школярів.
Метою моніторингового дослідження ефективності предметного середовища, постійної уваги учителя основ здоров’я мають бути :

 • дослідження чинників (суб’єктивні й об’єктивні), що впливають на якість шкільної валеологічної освіти, у тому числі, фахова підготовка учителя основ здоров’я, наявність та функціонування кабінетів основ здоров’я;

 • забезпечення відповідності знань, умінь і навичок учнів вимогам навчальних програм;

 • об’єктивне оцінювання рівня навчальних досягнень із основ здоров’я учнів 5-9 класів, подальше формування життєвих компетентностей ;

 • дотримання вимог організації навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних педагогічних технологій;

 • Забезпечення динаміки розвитку валеологічної освіти та виховання в навчальних закладах в позаурочний час.


З метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу та забезпечення якості викладання предмету «Основи здоров’я», створення умов по формуванню в учнів мотивації щодо здорового способу життя, оволодіння навичками безпечної поведінки на засадах розвитку життєвих навичок та на виконання Наказу МОН молоді та спорту України № 1114 від 09.12.2009р. «Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів» в загальноосвітніх навчальних закладах району розпочата робота по створенню бази для викладання предмету та здійснення оздоровчої освіти і виховання. Відповідно до «Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів» функціонує кабінет основ здоров’я у Білецьківському НВК. У Недогарківській ЗОШ І-ІІІст., Кривушівському НВК, Максимівському НВК функціонують комбіновані кабінети «Кабінет біології та здоров’я», на базі яких проводяться уроки основ здоров’я, навчання та превентивне виховання. Усі інші загальноосвітні навчальні заклади використовують для проведення уроків «Основ здоров’я» класні кімнати, предметні кабінети.


Проблемою є науково-методичне забезпечення викладання курсу :

- необхідність забезпечення підручниками одного автора всього курсу.В районі наприклад 6 та 7 класи забезпечені підручниками Поліщук Н.М., що порушує розпочату у 5 класі методичну основу ( учні 5 класу майже 50/50% забезпечені підручниками Воронцова Т.В. та ін., Бойченко Т.Є. та інші). Далі учні 8 та 9 класу мають лише забезпечення підручниками Воронцової Т.В. Це порушує можливість в повному обсязі використання методичних комплектів (за доцільністю зошити повинні відповідати змісту підручників). В районі користуються зошитами до підручника Воронцової Т.В. В тому числі важливо вирішувати питання забезпечення методичними посібниками учителів за державний кошт в комплекті з підручниками.

- організацію просвітницької та навчальної діяльності ЗНЗ щодо профілактики захворюваності ( наприклад з жовтня по квітень розпочато проведення циклу занять з гігієнічних та медичних знань для учнів, батьків, педагогів « Разом до здоров’я» на виконання спільного наказу ГУОН та облуправління Охорони здоров’я).

- Також на виконання районного плану заходів з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки ( наказ МОН від 01.06.09№457 п.1.5) розроблені та реалізуються в ЗНЗ відповідні заходи по формуванню відповідального ставлення до здоров’я дітей та учнівської молоді, протидії ВІЛ/СНІДу та наркоманії. В Білецьківському НВК та Кривушівському НВК у ІІ півріччі введено до викладання курс « Школа проти СНІДу».

- Традиційними стали щорічний фестиваль « Молодь обирає здоров’я».

- За спрогнозованою мережею закладів як моделі сучасного навчального закладу спроектовано районний експериментально-пошуковий проект Створення природовідповідного навчально-виховного середовища закладу освіти. Формування екологічної свідомості, мислення та культури особистості як умови гармонійного існування людини в довкіллі”) в Кременчуцькому районі здійснюється робота по моделюванню освітнього простору в т.ч «Школи сприяння здоров’ю»: Кривушівський НВК, Максимівський НВК, Недогарківська ЗОШ І-ІІІст., « Еколого-валеологічний комплекс»- Білецьківський НВК.

- Для методичної підтримки викладання предмету РМК передплачує : Всеукраїнський науково-популярний журнал "Безпека життєдіяльності" та газету " Здоров’я та фізична культура" видавництва Шкільний світ. Окремі ЗНЗ (Піщанська гімназія та Максимівський НВК) та вчителі також передплачують фахову педагогічну пресу.
Враховуючи вище викладене необхідно визначити наступні АКЦЕНТИ:

1.Забезпечувати згідно Державного стандарту загальної середньої освіти належну організацію навчально-виховного процесу при викладанні «Основ здоров’я» у 5–9-х класах.

2. Активізувати створення кабінетів основ здоров’я ( тренінгових кабінетів) у всіх навчальних закладах району.

3. Акценти вивчення основ здоров’я : навчання на засадах формування життєвих компетентностей та формування здорового способу життя.

4. Активізувати творчий потенціал учнів через підвищення мотивації до навчання, впровадження інноваційних, інтерактивних форм роботи ( в т.ч. тренінгові форми).

5.На практичних роботах рекомендовано діяти за алгоритмами, надавати більше самостійності, моделювати ситуації, враховуючи знання, набуті учнями у повсякденному житті.

6. Для реалізації оздоровчої освіти та виховання доцільно розвивати напрямки позакласної роботи: учнівські самоврядні об’єднання (агітбригади, пости здоров’я, дослідні групи та ін.), проведення комплексних виховних заходів, тижнів, днів здоров’я.

7. Впроваджувати в навчально-виховний процес досвід Білецьківського НВК з питань валеологічної та оздоровчої освіти та виховання.

8. З метою удосконалення роботи та оптимізації навчально-виховного процесу постійно впроваджувати рекомендації районних методичних об’єднань.
Методист РМК Яременко

Схожі:

Навчання на засадах розвитку життєвих навичок на уроках з основ здоров’я iconУпровадження інтерактивних технологій на уроках основ здоров’я в...
Система шкільної освіти – єдина структура, що забезпечує масовість (охоплює всіх дітей віком 6-18 років), превентивність, ефективність,...
Навчання на засадах розвитку життєвих навичок на уроках з основ здоров’я iconПідсумки роботи методичного об’єднання вчителів основ безпеки життєдіяльності...
Протягом 2005-2006 н р методичне об’єднання вчителів обж та основ здоров’я працювало над реалізацією проблемної теми «Формування...
Навчання на засадах розвитку життєвих навичок на уроках з основ здоров’я iconПрограма проведення районної виставки-презентації
Формування пізнавальної активності учнів шляхом використання валеологічних казок, легенд на уроках основ здоров'я
Навчання на засадах розвитку життєвих навичок на уроках з основ здоров’я iconОголошує всеукраїнський конкурс „ Краща робота з бжд та основ здоров’я...
Всеукраїнський конкурс наукових, науково-популярних та методичних праць „Краща робота з бжд та основ здоров’я – 2005” оголошує Академія...
Навчання на засадах розвитку життєвих навичок на уроках з основ здоров’я iconОголошує всеукраїнський конкурс „ Краща робота з бжд та основ здоров’я...
Всеукраїнський конкурс наукових, науково-популярних та методичних праць „Краща робота з бжд та основ здоров’я – 2006” оголошує Академія...
Навчання на засадах розвитку життєвих навичок на уроках з основ здоров’я iconЗакономір
Залежно від навчального матеріалу вчитель на уроках з основ здоров’я може використовувати різноманітні види відкритих завдань, які...
Навчання на засадах розвитку життєвих навичок на уроках з основ здоров’я iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’я
При оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з основ здоров’я враховується знання та дотримання школярами правил збереження власного...
Навчання на засадах розвитку життєвих навичок на уроках з основ здоров’я iconАкадемія безпеки та основ здоров’я положення
Затверджено Президією Академії безпеки та основ здоров’я 24. 11. 2005 р. Протокол №3
Навчання на засадах розвитку життєвих навичок на уроках з основ здоров’я icon«Формування дослідницьких умінь учнів на уроках біології через впровадження...
«Формування дослідницьких умінь І навичок на уроках біології та в позаурочний час»
Навчання на засадах розвитку життєвих навичок на уроках з основ здоров’я iconДержавний стандарт
Здоров’я І фізична культура” є розвиток здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка