Положення про учнівське самоврядування кам’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для слабочуючих І пізнооглухлих дітей
Скачати 45.78 Kb.
НазваПоложення про учнівське самоврядування кам’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для слабочуючих І пізнооглухлих дітей
Дата конвертації15.04.2013
Розмір45.78 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

КАМ’ЯНСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ДЛЯ СЛАБОЧУЮЧИХ І ПІЗНООГЛУХЛИХ ДІТЕЙ

1. Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування Кам*янської спеціальної школи-інтернату для слабочуючих та пізнооглухлих дітей «Веселка»– добровільне об’єднання учнів ,мета якого формування соціальної компетентності учнів,розвиток їх лідерського потенціалу,вміння брати на себе відповідальність за прийняття рішень.

1.2. Основні завдання органів учнівського самоврядування:

-вироблення в учнів організаторських навичок,розвиток їх соціальної активності; - виховання у дітей почуття господаря навчального закладу,класу; -формування вмінь налагоджувати взаємодію, співпрацю на принципах партнерства; - виховання у зростаючої особистості почуття власної причетності до розвитку суспільства , держави;

- забезпечення і захист прав та інтересів учнів;

- забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;

- сприяння навчальній та творчій діяльності учнів;

- створення різноманітних учнівських гуртків, товариств, об’єднань,  клубів за інтересами.

^ 2. Структура учнівського самоврядування.

2.1.Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру із чітким взаємозв*язком органів класного та загальношкільного самоврядування :класні підпорядковані загальношкільним.

2.2. Учнiвська рада школи-інтернату «Лідер»є виконавчим органом учнiвського самоврядування в школi, який покликаний активно сприяти створенню згуртованого колективу, як дiєвого засобу морального виховання особистостi, формуванню в учнiв свiдомого й вiдповiдального ставлення до своїх прав i обов’язкiв.

2.3. До учнівської ради «Лідер»обираються найактивнiшi, творчі, дисциплiнованi учнi 6-12 класiв, якi користуються серед своїх товаришiв авторитетом i довiр’ям.

2.4.Учнiвська рада у школі- інтернаті обирається на початку навчального року строком на один рiк вiдкритим голосуванням на загальних учнiвських зборах учнiв 5-12 класiв .

2.5.Загальнi учнiвськi збори проводяться не рiдше як 1 раз протягом навчального року.

2.6.Засідання учнівської ради проводяться 2 рази на місяць(2-й і 4-й понеділок).

2.7.Комітет командирів є безпосереднім зв*язковим між учнівською радою «Лідер»,колективом класу ,вихователем,класним керівником(доводить до їхнього відома плани,завдання,рішення учнівського комітету,центрів самоврядування

^ 3 .Завдання i змiст роботи Учнiвської ради школи -інтернату

3.1.Основне завдання учнівської школи всебiчно сприяти керiвництву школи, педагогiчному колективу. Учнiвський комітет школи бере активну участь в органiзацiї трудового виховання i профорiєнтацiї, позаурочної виховної роботи, розвитку самообслуговування i виробленнi в учнiв бережливого ставлення до шкiльної власностi, у вихованні свiдомої дисциплiни i культури поведiнки школярiв.

3.2.Комітет школи органiзовує облiк вiдвiдування навчальних занять, бореться з прогулами та спiзненнями на уроки; допомагає вчителям в обладнання навчальних кабiнетiв, в органiзацiї взаємодопомоги в навчаннi, пiдготовцi та проведеннi олiмпiад, конкурсiв, вечорiв з навчальних предметiв.

3.3.Комітет школи-інтернату органiзовує самообслуговування: прибирання класiв, кабiнетiв та iнших примiщень школи, впорядкування шкiльної території, забезпечує участь школярiв у ремонтi меблiв, обладнання, пiдручникiв та iнших посiбникiв, веде облiк зберiгання обладнання класних кiмнат i кабiнетiв.

3.4.Комітет школи-інтернату сприяє вихованню свiдомої дисциплiни i культури поведiнки учнiв у школi i поза нею, виконання всiма школярами

«Правил для учнів», « Правил внутрiшнього розпорядку школи-інтернату» , контролює зовнiшнiй вигляд учнiв, органiзовує вiдпочинок школярiв пiд час перерв, бере участь в обговореннi оцiнок поведiнки учнiв.

^ 4.Органiзація роботи Учнівської ради школи- інтернату

4.1. З числа своїх членiв на загальношкiльних зборах обирає

голову, який, як правило, є членом Учнiвської ради школи- інтернату, секретаря.

4.2. Голова Учнівської ради органiзовує роботу комітету.

4.3. Секретар органiзовує контроль за виконанням рiшень Ради школи, веде протоколи його засiдань i виступає з повiдомленнями про виконання рiшень.

4.4 Вiдповiдно до основного змiсту роботи Ради школи створює центри: навчальна, культмасова, спортмасова, господарська, дисциплiни.

4.5. Засiдання Ради школи проводиться 1 раз на семестр. У мiру потреби на засiдання Ради школи запрошуються голови класiв, не обранi до складу Ради школи.

4.6. Рада школи налагоджує чергування по школі i в класах.

^ 5. Учнiвська Рада школи i класнi колективи

5.1. Зв’язок Ради школи з класними колективами здiйснюється через голiв класiв, якi обираються на класних учнівських зборах.

5.2. Класнi збори — колективний орган учнiвського самоврядування в класi — проводяться 1 раз на чверть; актив класу 2 рази на тиждень;

5.3. Класнi збори приймають рiшення з питань класного колективу, заслуховують iнформацiю про рiшення Учнiвської Ради школи- інтернату, накреслюють конкретнi заходи щодо виконання цих рiшень, беруть участь в обговореннi оцiнок поведiнки учнiв класу.

5.4. Актив класу органiзовує роботу учнiв класу для виконання рiшень Ради школи i класних зборiв, роботу чергових у класi.

^ 6.Педагогічний колектив та учнівське самоврядування.

6.1Основні напрями діяльності педагогічних працівників спільно з органами самоврядування:

-методично правильно готувати учнів до самоврядування;
-педагогічне правильно керувати їхньою діяльністю;
- поступово розширювати функції самоврядування в різних сферах діяльності;
- рекомендувати органам самоврядування суспільне значущі й цікаві колективні справи;
-чітко визначати обов'язки;
-включати в систему самоврядування якомога більше учнів;
-зміцнювати й розвивати колективні традиції;
- організувати постійний контроль за виконанням єдиних педагогічних вимог до учнів за допомогою самоврядування;
- будувати взаємини між органами самоврядування, колективом учнів і вчителів на засадах ідей педагогіки співробітництва;
- розширювати гласність у роботі органів самоврядування.

7.Положення про учнівське самоврядування затверджується на загальних учнівських зборах. Учнівська рада має право вносити зміни і доповнення до Положення про учнівське самоврядування .

Схожі:

Положення про учнівське самоврядування кам’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для слабочуючих І пізнооглухлих дітей iconПлан роботи практичного психолога Кам´янської спеціальної загальноосвітньої...
Кам´янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для слабочуючих та пізнооглухлих дітей
Положення про учнівське самоврядування кам’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для слабочуючих І пізнооглухлих дітей iconКам’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для слабочуючих І пізнооглухлих дітей
Для успішної реалізації завдань навчального плану, чіткої організації роботи школи-інтернату в 2010-2011 н р
Положення про учнівське самоврядування кам’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для слабочуючих І пізнооглухлих дітей iconПоложення про учнівське самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи
Учнівське самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи і-ш ступенів №36 діє на підставі Конституції України, чинного законодавства,...
Положення про учнівське самоврядування кам’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для слабочуючих І пізнооглухлих дітей iconПрограми з читання, української мови, математики для 1-10 класів...
Латна Т. Б. учитель вищої категорії, старший учитель; Пономарьова Л. Б. учитель вищої категорії, старший учитель; Коваленко Т. Г....
Положення про учнівське самоврядування кам’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для слабочуючих І пізнооглухлих дітей iconКам'янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для слабочуючих...
Кам'янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для слабочуючих та пізнооглухлих дітей
Положення про учнівське самоврядування кам’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для слабочуючих І пізнооглухлих дітей iconКам'янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для слабочуючих...
Кам'янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для слабочуючих та пізнооглухлих дітей
Положення про учнівське самоврядування кам’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для слабочуючих І пізнооглухлих дітей iconКам'янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для слабочуючих...
Кам'янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для слабочуючих та пізнооглухлих дітей
Положення про учнівське самоврядування кам’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для слабочуючих І пізнооглухлих дітей iconСучасні підходи до організації корекційної та виховної діяльності...
Концепції спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку в Україні на найближчі роки І перспективу” (1996), “Концепції...
Положення про учнівське самоврядування кам’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для слабочуючих І пізнооглухлих дітей icon2009 р. Новорічне свято «Зимова казка»
Кам’янська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат для слабочуючих та пізнооглухлих дітей
Положення про учнівське самоврядування кам’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для слабочуючих І пізнооглухлих дітей iconПрограма з математики для спеціальної загальноосвітньої школи для...
Для спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з важкими порушеннями мовлення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка