Речення: «Числівник це частина мови, яка виражає »
Скачати 207.51 Kb.
НазваРечення: «Числівник це частина мови, яка виражає »
Дата конвертації28.04.2013
Розмір207.51 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
Картка №1

І. Продовжте речення: «Числівник — це частина мови, яка виражає...».

1. ...дію або стан і відповідає на питання що робить предмет? що з ним робиться?

2. ...назву предмета і відповідає на питання хто? що?

3. ...число, кількість предметів, їх порядок при лічбі й відповідає на питання скільки? котрий?

4. ...ознаку предмета або його належність і відповідає на питання який? яка? яке? чий? чия? чиє? чиї?

5. ...предмети, ознаки, але не називає їх.
II. У якому рядку всі числівники є кількісними?

1. Перший, третій, п'ятий, сьомий, дев'ятий.

2. Десять, одна десята, десятеро, сорок один, сто двадцять.

3. Одинадцятий, тринадцятий, п'ятнадцятий, сімнадцятий, дев'ятнадцятий.

4. Тридцять перший, сороковий, п'ятдесят четвертий, двадцять восьмий, тридцятий.

5. Двохсотий, трьохсотий, трьохтисячний, п'ятимільярдний, чотирьохсотий.
III. Зазначте, який порядковий числівник відмінюється, як прикметник м'якої групи.

1. Другий. 2. Восьмий. 3. Четвертий. 4. П'ятий. 5. Третій.
IV. У якому рядку всі порядкові числівники вжито у формі давального відмінка?

1. Двадцятого, тридцятого, сорокового, п'ятдесятого, шістдесятого.

2. Одинадцятим, тринадцятим, чотирнадцятим, п'ятнадцятим, шістнадцятим.

3. П'ятдесятого, шістдесятого, сімдесятого, вісімдесятого, дев'яностого.

4. Сотий, двохсотий, трьохсотий, чотирьохсотий, тисячний.

5. Першому, другому, третьому, четвертому, п'ятому.

V. З'ясуйте, у якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно?

Один баранець пасе тисячу овець (Народна творчість).

1. Тисячу— числівник, початкова форма — тисяча, простий, кількісний, означає ціле число, вжито у знахідному відмінку, в реченні разом з іменником — додаток.

2. Тисячу — числівник, початкова форма — тисячний, складений, порядковий, вжито у знахідному відмінку, в реченні — обставина.

3. Тисячу — числівник, початкова форма — тисяча, простий, кількісний, збірний, вжито у знахідному відмінку, в реченні — обставина.

4. Тисячу— числівник, початкова форма — тисяча, складений, кількісний, дробовий, вжито у знахідному відмінку, в реченні — обставина.

5. Тисячу— числівник, початкова форма — тисяча, простий, порядковий, вжито у місцевому відмінку, в реченні — обставина.
VI. У якому рядку всі числівники відмінюються за одним зразком?

1. Сімнадцять, п'ять, двадцять, шість, сорок.

2. Сімсот, вісімсот, дев'ятсот, триста, шістсот.

3. Сто, сорок, дев'яносто, сороковий, сотий.

4. Два, три, чотири, троє, чотирнадцять.

5. Одинадцять, дванадцять, вісімнадцять, тридцять, кілька.
Картка № 2

І. У якому рядку всі слова — числівники?

1. Обидва, семеро, вісімдесят шість, одна третя, потроїти.

2. Три, тринадцятий, трійка, тридцять п'ять, одна ціла і сім десятих.

3. П'ять, двадцять третій, тридцятеро, вдвоє, півтораста.

4. Двоє, двадцятий, двадцятитисячний, нуль, півтора.

5. Сто сорок один, восьмисотий, троє, стодвадцятиметровий, трьохмільйонний.
II. Вкажіть, у якому рядку всі числівники належать до порядкових.

1. Двоє, троє, четверо, п'ятеро, десятеро.

2. Одна десята, п'ятдесят, п'ятсот, дев'ять, шістдесят сім.

3. Другий, сорок третій, дев'яностий, двісті тридцять сьомий, шостий.

4. Десять, двадцять, тридцять, сорок, сімдесят.

5. Чотирнадцять, п'ятнадцять, дев'ятнадцять, триста двадцять, сто.
III. Як відмінюються кількісні складені числівники?

1. Як іменник.

2. Як прикметник.

3. Перше слово відмінюється як кількісний числівник, інші — як порядкові.

4. Відмінюється тільки останнє слово.

5. Відмінюється кожне слово.
IV. У якому рядку не всі кількісні числівники вжито в давальному відмінку?

1. Трьом, п'яти, п'ятьом, шістьом, семи.

2. Сімом, восьми, вісьмом, двомстам, трьомстам.

3. Двадцяти, тридцяти, сорока, ста, п'ятистам.

4. П'ятдесяти, двома, сьома, шести, десяти.

5. Дев'яноста, чотирьом, одному, сімдесяти, двомстам.
V. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно?

Один біжить, другий лежить, третій кланяється (Народна творчість).

1. Третій — числівник, початкова форма — третій, простий, кількісний, вжито у родовому відмінку, в реченні — підмет.

2. Третій — числівник, початкова форма — три, простий, кількісний, збірний, вжито у називному відмінку, в реченні — підмет.

3. Третій — числівник, початкова форма — третій, складений, порядковий, вжито у місцевому відмінку, в реченні — підмет.

4. Третій — числівник, початкова форма — три, простий, порядковий, вжито у називному відмінку, в реченні — підмет.

5. Третій — числівник, початкова форма — третій, простий, порядковий, вжито у називному відмінку, в реченні — підмет.
VI. Визначте відмінок числівників двомастами, п'ятьмастами, п'ятьомастами, сорока, дев'яноста.

1. Родовий. 2. Давальний. 3. Знахідний. 4. Місцевий. 5. Орудний.
Картка № З
І. Вкажіть, у якому реченні всі виділені слова є числівниками.

1. Одне поліно і в печі не горить, а два горять і в полі (Народна творчість).

2. Стулились краями дві половини — одна зелена, друга блакитна — й замкнули у собі сонце, немов перлину (М. Коцюбинський).

3. У старого Лук'яна Хомутенка сімеєчка: він з жінкою та восьмеро дітей (Г. Тютюнник).

4. У хвіртку пара за парою ввійшли дванадцятеро хлопців і дванадцятеро дівчат (Ю. Смолич).

5. Обидва хлопці і цього року, як здали останнього екзамена в університеті,поїхали на село (Б.Грінч).
II. У якому рядку всі числівники прості за будовою?

1. Двадцять сім, тридцять сім, сорок два, п'ятдесят вісім, дев'яносто один.

2. Сто три, п'ятсот вісім, сімдесят п'ять, шістсот два, двісті чотирнадцять.

3. Шістдесят дев'ять, сімдесят один, триста одинадцять, тридцять три, дев'яносто сім.

4. Один, сто, тисяча, чотири, десять.

5. Шістсот чотири, сімсот сім, вісімсот дев'ять, дев'ятсот один, сорок вісім.
III. У якому рядку всі кількісні числівники вжито у формі давального відмінка?

1. Сорока, дев'яноста, ста, шести, на п'ятьох.

2. Одному, п'ятьом, п'ятдесятьом, двомстам, обом.

3. Тисячі, мільйона, мільярда, обох, п'ятисот.

4. Десяти, двадцяти, тридцяти, сорока, шістдесятьма.

5. П'ятисот, шестисот, семисот, восьмисот, дев'ятисот.
IV. Виберіть рядок, у якому неправильно поєднано числівники з іменниками.

1. З першим вересня, одна четверта зошита, півтора аркуша, три професори, восьмеро учнів.

2. Чотири доцента, семеро жінок, три сини, четвертому класу, ста двадцяти шести кілограмам.

3. Півтораста карбованців, дев'ятеро ножиць, п'ятнадцятий кілометр, вісім апельсинів, одна ціла і вісім десятих метра.

4. Півтори години, шість жінок, троє поросят, трьом пташкам, два зошити.

5. П'ятистам сімдесятьом трьом тоннам, п'ятьом чоловікам, сімдесяти восьми жінок, сто три блокноти, троє друзів.
V. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно?

^ Стоїть пані, чепуриться,

Бо вдягла сорочок триста (Народна творчість).

1. Триста — числівник, початкова форма — триста, складений, кількісний, дробовий, вжито у називному відмінку, в реченні — обставина.

2. Триста — числівник, початкова форма — триста, простий, порядковий, збірний, вжито в орудному відмінку, в реченні — обставина.

3. Триста — числівник, початкова форма — трьохсотий, простий, порядковий, вжито у родовому відмінку, в реченні — обставина.

4. Триста — числівник, початкова форма — триста, складний, кількісний, ціле число, вжито у знахідному відмінку, в реченні разом з іменником — додаток.

5. Триста — числівник, початкова форма — триста, простий, кількісний, дробовий, вжито у місцевому відмінку, в реченні — обставина.

VI. У якому рядку всі числівники відмінюються за одним зразком?

1. Сорок, дев'яносто, сто, дев'ятнадцять, двадцять.

2. Сім, сімнадцять, вісім, вісімнадцять, мільйон.

3. Сімсот, вісімсот, дев'ятсот, триста, одинадцять.

4. Два, три, чотири, кілька, двоє.

5. Троє, четверо, шестеро, п'ятеро, двадцятеро.

Картка № 4

I. Вкажіть, у якому рядку всі числівники мають однакову будову.

1. Два, двадцять два, двадцятип'ятитисячний, двоє, тридцять шість.

2. П'ятнадцять, сорок три, другий, сотий, трійка.

3. Вісімсот, дев'ятнадцять, шістсот, дев'яностий, вісімка.

4. Мільярд, трьохсотий, вісімсот двадцять, сім, п'ятий.

5. Нуль, тисяча, три, десять, сто.
II. У якому рядку всі кількісні числівники — збірні?

1. Два, три, чотири, п'ять, десять.

2. Двоє, троє, четверо, п'ятеро, десятеро.

3. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, вісімнадцять.

4. Двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят.

5. Двісті, триста, чотириста, вісімсот, дев'ятсот.
III. Як відмінюються числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд?

1. Як іменники. 2. Як прикметники. 3. Як кількісні числівники.

4. Як порядкові числівники. 5. Не відмінюються.
IV. Виберіть рядок, у якому не всі кількісні числівники вжито у формі родового відмінка.

1. Ста, двох, п'яти, восьми, десяти.

2. Одинадцяти, дванадцяти, тринадцяти, чотирнадцяти, п'ятнадцяти.

3. Двохсот, трьохсот, чотирьохсот, п'ятисот, шестисот.

4. Сорока, дев'яноста, двомстам, семистам, п'ятдесяти.

5. Двадцяти, тридцяти, тисячі, шістдесяти, сімдесяти.
V. У якому рядку всі числівники відмінюються за одним зразком?

1. Дванадцять, одинадцять, двадцятеро, шістнадцятеро, одинадцятий.

2. Сімнадцять, тринадцять, двадцять, сім, сімсот.

3. П'ять, вісім, дев'ятнадцять, десятеро, сто.

4. Шість, сімнадцять, дев'ять, чотирнадцять, п'ятнадцятеро.

5. Шістнадцять, вісімнадцять, тридцять, шестеро, двоє.
VI. Визначте розряди за значенням і групу за складом виділеного числівника.

Двоє незнайомих Сагайді бійців, сидячи під деревом, мирно бесідували (О. Гончар).

1. Порядковий, простий.

2. Кількісний, ціле число, простий.

3. Кількісний, складений.

4. Кількісний, збірний, простий.

5. Кількісний, дробовий.
Картка № 5

I. У якому рядку всі числівники — кількісні?

1. Сотий, тисячний, мільйонний, мільярдний, десятий.

2. Одинадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий, дванадцятий.

3. Двохсотий, трьохсотий, чотирьохсотий, п'ятисотий, семисотий.

4. Двадцятий, тридцятий, сороковий, п'ятдесятий, шістдесятий.

5. Сто один, тисяча сорок сім, мільйон, мільярд, десять.
II. Як відмінюються числівники двісті, триста, чотириста, п'ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев'ятсот?

1.У всіх непрямих відмінках, крім знахідного, мають закінчення -а.

2. Відмінюються обидві частини.

3. Відмінюється лише друга частина.

4. У всіх непрямих відмінках мають закінчення -и.

5. У всіх непрямих відмінках мають закінчення -є.
III. У якому рядку всі кількісні числівники вжито у формі родового відмінка?

1. Сорока, одному, двом, трьом, чотирьом.

2. Ста, одного, п'ятьох, шести, сімох.

3. П'ятьма, дев'яноста, двомастами, десятьма, п'ятдесятьма.

4. На двох, на двохстах, на п'ятистах, на дев'яноста, на одному.

5. Одинадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, двадцять.
IV. З'ясуйте, у якому рядку допущено помилку в правописі числівникових форм.

1. Сімдесятьох п'ятьох, п'ятдесяти восьми, сорока, шестистам п'ятдесяти трьом, сорок шостому.

2. Двадцятьох, сімом, шістсот сорока п'яти, одній цілій і двом п'ятим, сімомастами шістдесятьома трьома.

3. Ста двадцятьом двом, обом, чотирьомстам, п'ятдесятьом двом, шістдесятьома.

4. Вісімдесяти, п'ятдесятьох, дев'яноста шістьом, двома, сто двадцять п'ятому.

5. Сімох, обох, двадцятого, ста п'ятдесятьох трьох, ста п'ятдесяти двох.
V. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно?

Сидить Марушка в семи кожушках, хто її роздягає, той сльози проливає (Народна творчість).

1. В семи — числівник, початкова форма — сьомий, простий, порядковий, вжито у місцевому відмінку, в реченні — означення.

2. В семи — числівник, початкова форма — сім, простий, кількісний, ціле число, вжито у місцевому відмінку, входить до складу неузгодженого означення.

3. В семи — числівник, початкова форма — сім, складений, кількісний, вжито у родовому відмінку, в реченні — означення.

4. В семи — числівник, початкова форма — сьомий, складений, порядковий, вжито у місцевому відмінку, в реченні — означення.

5. В семи — числівник, початкова форма — сім, простий, кількісний, вжито у давальному відмінку, в реченні — означення.
VI. У якому реченні всі виділені слова — числівники?

1. Двоє несуть, третій за ними йде, а четвертий сліди замітає (Народна творчість).

2. Одне діло бачити, інше — чути (Народна творчість).

3. Де два вовки, там сварка (Народна творчість).

4. Тоді турки-яничари із галери одвертали, до города Цареграда убігали, із дванадцяти штук гармат гримали, ясу воздавали (Народна творчість).

5. Коли нещастя в одному вікні, то щастя в другому (Народна творчість).

Картка № 6

I. У якому реченні всі виділені слова є числівниками?

1. Старий дуб жив уже багато-багато років (Д. Павличко).

2. Мені приходять телеграми, мені сповнилося двадцять п'ять (Д. Павличко).

3. Сто років — це ж дуже багато, а він кілька сотень років прожив (О. Іваненко).

4. Для цього празника умисно прорубано кілька вікон і спроваджено з Дрогобича кільканадцять ліжок (І. Франко).

5. Степи заселювалися порівняно недавно,у вісімнадцятому— дев'ятнадцятому століттях (М. Фенен).
II. З'ясуйте, у якому рядку всі числівники належать до порядкових.

1. Двадцять один, дванадцять, тридцять шість, дев'ятнадцять, шість.

2. Один, два, три, чотири, п'ять.

3. Двадцять перший, дванадцятий, тридцять шостий, дев'ятнадцятий, шостий.

4. Двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят.

5. Тридцять два, сорок вісім, сто три, двадцять, десять.
III. Як відмінюються числівники сорок, дев'яносто, сто?

1.У всіх непрямих відмінках, крім знахідного, мають закінчення -а.

2. У всіх непрямих відмінках мають закінчення -а.

3. У всіх непрямих відмінках мають закінчення -и.

4. У всіх непрямих відмінках мають закінчення -є.

5. У всіх непрямих відмінках мають різні закінчення.
IV. У якому рядку всі порядкові числівники вжито у формі родового відмінка?

1. Четвертому, одинадцятому, дванадцятому, тринадцятому, чотирнадцятому.

2. Другого, сто двадцять третього, п'ятого, шістнадцятого, трьохсотого.

3. Двадцятий, тридцятий, сороковий, п'ятдесятий, шістдесятий.

4. Першим, сотим, трьохсотим, п'ятнадцятим, сімнадцятим.

5. На третьому, на четвертому, на восьмому, на дев'ятому, на десятім.
V. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного числівника зроблено правильно?

Любов братерська аж свистить у п'яти:

Знеможешся, відстанеш — і зітне.

Дарма, що ти не перший, двадцять п'ятий,

Ще стільки там, позаду, йде і йде (В. Затуливітер).

1. Двадцять п'ятий — числівник, початкова форма —двадцять п'ятий, складений, порядковий, вжито в називному відмінку, в реченні — присудок.

2. Двадцять п'ятий — числівник, початкова форма —двадцять п'ять, складений, кількісний, вжито в називному відмінку, в реченні — присудок.

3. Двадцять п'ятий — числівник, початкова форма —двадцять п'ятий, складений, порядковий, вжито в місцевому відмінку, в реченні — означення.

4. Двадцять п'ятий — числівник, початкова форма —двадцять п'ять, складений, кількісний, дробовий, вжито в давальному відмінку, в реченні — присудок.

5. Двадцять п'ятий — числівник, початкова форма — двадцять п'ятий, складений, порядковий, збірний, вжито в родовому відмінку, в реченні — присудок.
VI. З'ясуйте, у якому рядку неправильно поєднано числівники з іменниками.

1. Одна сьома кілограма, сімнадцять грамів, тридцять чотири кілометри, двадцятий сантиметр, п'ятсот тонн.

2. Півтора доби, семеро рядів, одна ціла і одна третя метри, двоє разів, дев'ятеро сестер.

3. Тридцять три сестри, двадцять два зошити, обидві жінки, два товариші, двадцятеро гравців.

4. Дві третіх сторінки, перші заморозки, сім картоплин, троє поросят, обидві подруги.

5. Одинадцятеро чоловіків, три професори, перше кохання, восьмеро

воріт, сімдесят п'ятий день.

Картка № 7

I. У якому рядку не всі слова належать до числівників?

1. Один, тридцять, дві десятих, п'ятий, дванадцять.

2. Сто, семеро, двадцять два, одна п'ята, десять.

3. Сорок два, шість, п'ятдесят, сьомий, тридцять шостий.

4. Трьохсотий, двадцятий, сімнадцятий, третій, другий.

5. Одиниця, десятка, більший, багато, кілька.
II. Вкажіть, у якому реченні виділене слово — кількісний збірний числівник.

1. Де двоє б'ються, третій перемагає (Народна творчість).

2. Дві медалі. Пробиті легені. І лице — як осіння земля (Ю. Сердюк).

3. Одним мотузком зв'язані, одну пісню співають (Народна творчість).

4. Вдарили з семи гармат у середу вранці (Народна творчість).

5. На той час суддями були: якіїсь два Осли, одна нікчемна Шкапа та два стареньких Цапа (Л. Глібов).
III. Як відмінюються числівники п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят.

1. У всіх непрямих відмінках, крім знахідного, мають закінчення -а.

2. Відмінюється лише друга частина.

3. Відмінюються обидві частини.

4. У всіх непрямих відмінках мають закінчення -и.

5. У всіх непрямих відмінках мають закінчення -є.
IV. Виберіть рядок, у якому всі кількісні числівники вжито у формі орудного відмінка.

1. Двома, одним, трьома, чотирма, п'ятьма.

2. Одного, двох, трьох, чотирьох, п'ятьох.

3. Однієї, п'яти, шести, шістьох, семи.

4. Восьми, вісьмох, семи, сімох, п'ятьох.

5. П'ятьма, п'ятьома, шістьма, шістьох, восьми.
IV. У якому рядку всі числівники мають один тип відмінювання?

1. Вісім, вісімнадцять, вісімдесят, тридцять, сорок.

2. Дев'ять, сімнадцять, двадцять п'ять, п'ятдесят п'ять, сто.

3. П'ять, одинадцять, п'ятнадцять, двадцять, сімнадцять.

4. Шість, дванадцять, тридцять, сім, один.

5. Двадцять шість, тридцять, три, шістсот, дев'ять.
VI. Визначте розряд за значенням і групу за складом виділеного числівника.

По вітах лавра стрибають

пара голубів темних.

Перший голуб — то сонце,

Другий голуб — то місяць (В. Стус).

1. Порядковий, простий.

2. Кількісний, ціле число, простий.

3. Кількісний, складений.

4. Кількісний, збірний.

5. Кількісний, дробовий.

Картка № 8

I. Вкажіть, у якому рядку всі слова — числівники.

1. П'ятірка, місячний, обидва, секунда, рік.

2. Річний, хвилина, єдиний, безліч, багато.

3. Столітній, кільканадцять, двійко, сотня, п'ятірка.

4. Другий, одна друга, одинадцять, троє, двадцять п'ять.

5. Два, кілька, дюжина, безліч, триповерховий.
II. У якому реченні всі виділені слова — кількісні збірні числівники?

1. Будуть із города Цареграда двадцять галер вибігати, будуть Алкан- пашу з дівкою Санджаківною по зальотах поздоровляти (Народна творчість).

2. Два коти в одному мішку не вживуться (Народна творчість).

3. Під стінкою на вичовганій канапі сиділо ще двоє пасажирів (П. Панч).

4. Вже можна було розібрати, що там (у човні) сиділо четверо — двоє на веслах, а двоє — один проти іншого (М. Коцюбинський).

5. Мала собі удова дев'ять синів і десяту дочку Галю (Марко Вовчок).
III. Зазначте, як відмінюються порядкові числівники.

1. Як іменники.

2. Як прикметники.

3. Як кількісні числівники.

4. Не відмінюються.

5. У всіх непрямих відмінках мають закінчення -и.
IV. У якому рядку всі кількісні числівники вжито у формі орудного відмінка?

1. Трьохсот, двохсот, п'ятисот, шестисот, семисот.

2. П'ятдесяти, сорока, дев'яноста, ста, шістдесяти.

3. Трьомастами, двомастами, п'ятьмастами, шістьмастами, сьомастами.

4. Одинадцяти, дванадцяти, тринадцяти, чотирнадцяти, п'ятнадцяти.

5. Однієї, двох, трьох, чотирьох, п'ятьох.
V. У якому рядку всі числівники мають граматичне значення роду?

1. Тридцять, багато, одна п'ята, двоє, два.

2. Кільканадцять, шість, дев'ять, десяток, одна друга.

3. Сьомий, шостий, один, троє, п'ятнадцять.

4. Один, два, обидва, сто двадцятий, другий.

5. Півтораста, дев'ятий, сорок п'ятий, стодвадцятимільйонний, сто.
VI. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно?

А Настя вже шістнадцятий рочок починає (Марко Вовчок).

1. Шістнадцятий — числівник, початкова форма — шістнадцять, простий, кількісний, означає ціле число, вжито в називному відмінку, в реченні — означення.

2. Шістнадцятий — числівник, початкова форма — шістнадцятий, кількісний, означає дробове число, вжито в називному відмінку, в реченні — означення.

3. Шістнадцятий — числівник, початкова форма — шістнадцятий,

складний, порядковий, вжито в називному відмінку, в реченні — означення.

4. Шістнадцятий — числівник, початкова форма — шістнадцятий, складений, порядковий, вжито в родовому відмінку, у реченні — означення.

5. Шістнадцятий — числівник, початкова форма — шістнадцятий, простий, кількісний, вжито в називному відмінку, в реченні — означення.
Картка № 9

I. Виберіть рядок, у якому всі слова є числівниками.

1. Один, єдиний, одиниця, одинадцять, одна друга.

2. Чотири, десять, п'ять, шість, вісім.

3. Два, двоє, двійко, двійка, дванадцять.

4. Три, трійка, троє, тринадцять, тридцять.

5. П'ять, п'ятірка, п'ятий, п'ятеро, п'ятнадцять.
II. У якому реченні виділене слово — порядковий числівник?

1. Підкинули іще одне поліно, воно стріляло, схоплене вогнем (А. Головко).

2. Він у цій кузні — з дванадцяти років (А. Головко).

3. Розмір, неначе химерна хвиля, розбивається об кожну малу перешкоду, ви даремно шукали б у ньому дев'ятого валу (Леся Українка).

4. Дві берези біля двору поклонилися до ніг (А. Малишко).

5. П'ятірка сивих плотарів сиділа в тінях яворів (А. Малишко).
III. Як змінюються кількісні числівники?

1. За відмінками.

2. За числами, родами, відмінками.

3. Тільки за числами.

4. Тільки за родами.

5. За числами і відмінками.
IV. У якому рядку не всі кількісні числівники вжито у формі орудного відмінка?

1. Одним, двома, трьома, чотирма, п'ятьма.

2. П'ятистам, двомастами, трьома, чотирьох, шістьом.

3. Десятьма, одинадцятьма, тринадцятьма, чотирнадцятьма, дванадцятьма.

4. Сорока, ста дев'яноста, п'ятдесятьма, шістдесятьма.

5. Двомастами, трьомастами, чотирмастами, п'ятьмастами, шістьмастами.

V. Вкажіть, у якому рядку морфологічний аналіз виділеного числівника зроблено правильно.

Щастя — те ж саме, що правда. Не існує половини, трьох чвертей, дев'яти десятих правди, — в такому випадку одна десята буде брехнею і вся правда рушиться в прірву (Л. Первомайський).

1. Одна десята — числівник, початкова форма — одна десята, складений, кількісний, дробовий, вжито в називному відмінку, у реченні — підмет.

2. Одна десята — числівник, початкова форма — одної десятої, простий, порядковий, вжито в родовому відмінку, в реченні — додаток.

3. Одна десята — числівник, початкова форма — одна десята, складений, порядковий, вжито в місцевому відмінку, в реченні — додаток.

4. Одна десята — числівник, початкова форма — одна десята, простий, кількісний, вжито в називному відмінку, в реченні — додаток.

5. Одна десята — числівник, початкова форма — одна десята, кількісний, у реченні — означення.
VI. У якому рядку всі числівники належать до незмінних?

1. Півтораста, півтора, мало, двійко, трійко.

2. Чимало, четвірко, обидва, четверо, кілька.

3. Декілька, кільканадцять, шестеро, двоє, сто.

4. Мільйон, мільярд, нуль, тисяча, один.

5. Немало, багато, небагато, скільки, ніскільки.
Картка № 10

I. У якому рядку не всі слова є числівниками?

1. Дев'яносто, десятка, п'ятірка, двоповерховий, другий.

2. Третій, п'ятий, десятий, одинадцятий, п'ятнадцятий.

3. Сорок, п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят.

4. Сто, двісті, триста, чотириста, п'ятсот.

5. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, шістнадцять, сімнадцять.
II. У якому реченні виділене слово — порядковий числівник?

1. Об тій годині знайшли їх трьох в оцій долині: один юнак, а два — в літах (А. Малишко).

2. Огонь сяга тобі до віч, палає дуб в мільйони свіч (А. Малишко).

3. За дванадцятьма мостами сивий Дніпро встає (А. Малишко).

4. Якось біля нашого джерела зупинилося троє бійців (О. Іваненко).

5. Два брати зустрілися після довгої першої розлуки (О. Іваненко).
III. Як змінюються порядкові числівники?

1. За відмінками.

2. За родами, числами, відмінками.

3. Тільки за числами.

4. За числами і відмінками.

5. Тільки за родами.
IV. Виберіть рядок, у якому всі порядкові числівники вжито у формі орудного відмінка.

1. Першого, другого, третього, четвертого, п'ятого.

2. Першому, другому, третьому, четвертому, п'ятому.

3. П'ятдесятому, шістдесятому, сімдесятому, вісімдесятому, дев'яностому.

4. П'ятдесятого, шістдесятого, сімдесятого, вісімдесятого, дев'яностого.

5. Першим, другим, третім, триста п'ятдесят четвертим, шістнадцятим.
V. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно?

— Ти щаслива і вродлива,будеш жити сімдесят років,будеш мати двадцятеро дітей кучерявих(І.Н.-Л)

1. Двадцятеро — числівник, початкова форма — двадцятий, простий,

порядковий, вжито в родовому відмінку, в реченні — підмет.

2. Двадцятеро — числівник, початкова форма — двадцять, простий, кількісний, ціле число, збірний, вжито в називному відмінку, в реченні — обставина.

3. Двадцятеро — числівник, початкова форма — двадцятеро, складний, кількісний, збірний, вжито в знахідному відмінку, в реченні разом з іменником — додаток.

4. Двадцятеро — числівник, початкова форма —двадцять, простий,

кількісний, вжито в місцевому відмінку, в реченні — обставина.

5. Двадцятеро — числівник, початкова форма —двадцятий, порядковий,

вжито в родовому відмінку, в реченні — підмет.
VI. Визначте відмінок числівників одним, двома, трьома, чотирма, п'ятьма.

1. Родовий. 2. Місцевий. 3. Орудний. 4. Називний. 5. Давальний.
Картка № 11

I. Як відмінюються кількісні дробові числівники?

1. Перша частина — як кількісний числівник, друга — як порядковий.

2. Тільки останнє слово.

3. Як іменник.

4. Як прикметник.

5. Як порядкові числівники.
II. Визначте розряди за значенням і групу за складом виділеного числівника.

Чоловіче мій, запрягай коня!

Це не кінь, а змій, — миготить стерня.

Доберемося за три годиночки

За стонадцять верст до родиночки (Л. Костенко).

1. Порядковий, простий.

2. Кількісний, ціле число, простий.

3. Кількісний, складений.

4. Кількісний, збірний.

5. Кількісний, дробовий.
III. У якому реченні всі виділені слова — числівники?

1. Кінне поле, що ти з нами коїш? —

І мені роз'ятрена душа.

І мені болять ой триста коней,

триста коней ще й одне лоша (Б. Нечерда).

2. Один балакає про вітер, другий — про млин (Народна творчість).

3. Коли двоє ворогують, то обоє завинили (Народна творчість).

4. «Я ненадовго, чуєте, мамо? Не зачиняйте воріт!» Не здивувалась — колись так само було їй сімнадцять літ... (О. Орач)

5. Один собака довго не гавкає (Народна творчість).
IV. Вкажіть, у якому рядку всі кількісні числівники вжито у формі місцевого відмінка.

1. На одному, на однім, на двох, на трьох, на чотирьох.

2. Одному, однієї, двом, трьох, чотирьох.

3. Вісім, дев'ять, сто, сорок, триста.

4. Двохсот, трьохсот, чотирьохсот, п'ятисот, шестисот.

5. Сорока, ста, двадцяти, тридцяти, восьми.
V. У якому рядку допущено помилки в правописі числівникових форм?

1. Шістдесятьох, семистам, п'ятдесяти, обом, мільярдом.

2. Тридцяти, сімнадцятьох, тисячею, восьмисот, одинадцяти.

3. Сімдесятьма, сорока, тринадцятьома, двох, багатьма.

4. П'ятдесяти, ста, дев'ятисот, мільйону (Р. в.), чотирьма.

5. Чотирнадцятьма, одного, чотирьохсот, двомастами, десятьох.
VI. У якому рядку всі числівники відмінюються за одним типом?

1. Одинадцять, вісім, двадцять, сім, сто.

2. П'ятсот, сімсот, дев'ятсот, триста, три.

3. П'ятдесят, сімдесят, вісімдесят, шістдесят, дев'яносто.

4. П'ять, п'ятеро, тридцять, тридцятеро, один.

5. Два, три, чотири, кілька, четверо.

Картка № 12

І. У якому рядку всі словосполучення містять числівники?

1. Сорокаградусний мороз, сорокатисячний примірник, стомільйонний трактор, кільканадцять разів, п'ятикілометрова дистанція.

2. Багато працювати, багато лиха, сорок хвилин, сказати вдруге, одинадцятеро учнів.

3. Зроблено мало, чимало справ, перший сорт, друге вікно, п'ятимільйонне місто.

4. Три яруси, вісімнадцять поверхів, стокілометрова відстань, двадцять перше березня, півтораста гривень.

5. Півтори хвилини, багато снігу, у друге вікно, одна година, перший рік.
^ II. Визначте розряд за значенням і групу за складом виділеного числівника.

Був лютий теплий під кінець

I витікав налякано

З-під стріхи.

А баба Гапка

З решета горіхи

Лічила в торбу,

Щоб везти до міста:

«Сто дев'яносто дев'ять...

Двісті...» (Г. Чубач).

1. Порядковий, простий.

2. Кількісний, ціле число, простий.

3. Кількісний, складений.

4. Кількісний, збірний.

5. Кількісний, дробовий.III. У якому реченні всі виділені слова — числівники?

1. Багато ж тих корінців — страх як багато. Один, два, три... десять, ціла жменя,ціла купа (М. Коцюб).

2. Було в матки три синочки,

Повставали, повмивались,

Повмивались, повчесались,

Поїхали аж на місто (Народна творчість).

3. Краще раз показати, ніж сто слів сказати (Народна творчість).

4. За одного вченого двох невчених дають (Народна творчість).

5. Кине дурень камінь в воду — десятеро розумних не витягнуть (Народна творчість).
IV. З'ясуйте, у якому рядку всі порядкові числівники вжито у формі місцевого відмінка.

1. Першому, другому, третьому, четвертому, п'ятому.

2. Першого, другого, третього, четвертого, п'ятого.

3. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий.

4. Першим, другим, третім, четвертим, п'ятим.

5. На першому, на другому, на третім, на четвертому, на п'ятім.
V. У якому рядку допущено помилку в правописі числівникових форм?

1. Двомастами, шістдесяти, п'ятнадцятьма, дев'яноста, на двох.

2. Трьомстам, шістнадцятьох, одинадцятьома, вісьмомастами, сімдесятьма.

3. Чотирма, ста, двадцяти, вісімдесятьох, чотирьохсот.

4. Чотирнадцятьма, сорока, дев'ятьмастами, шістдесятьма, сімома.

5. П'ятьмадесятьма, чотирмастами, двома, одинадцяти, тринадцятьох.
VI. У якому рядку всі числівники — дробові?

1. Три восьмих, одна друга, дві п'ятих, одна ціла і сім десятих, чверть.

2. Три четвертих, дві цілих і три восьмих, дев'ять десятих, п'ять третіх, половина.

3. Півтора, дві третіх, п'ять дев'ятих, одна ціла і сім восьмих, півтораста.

4. Одна друга, дві сьомих, три четвертих, чотири п'ятих, кільканадцять.

5. Одна четверта, дві п'ятих, три шостих, чотири дев'ятих, п'ятеро.


Схожі:

Речення: «Числівник це частина мови, яка виражає » icon"Філологічні поняття (укр.)"
Службова частина мови, яка разом з відмінковими закінченнями іменників, займенників І числівників виражає відношення між словами...
Речення: «Числівник це частина мови, яка виражає » iconСтупені порівняння прикметників Прикметник частина мови, що виражає...
Прикметник частина мови, що виражає ознаку,якість або власність предметів І відповідає на питання який ?
Речення: «Числівник це частина мови, яка виражає » iconФорми якісних прикметників розрізняємо такі форми якісних прикметників
Прикметником називається частина мови, що виражає ознаку предмета безпосередньо або через його відношення до ін­ших предметів І відповідає...
Речення: «Числівник це частина мови, яка виражає » iconЦе частина мови, що позначає кількість предметів або їх порядок при...
Числівник- це частина мови, що позначає кількість предметів або їх порядок при лічбі І відповідає на питання скільки? котрий? (сьомий,...
Речення: «Числівник це частина мови, яка виражає » icon“Загальні та власні іменники. Написання власних іменників з великої букви.”
Як ви гадаєте, чому? Розкрию вам секрет: тому, що іменник – це найчисельніша частина мови. У словнику української мови, що складається...
Речення: «Числівник це частина мови, яка виражає » icon"Філологічні поняття (укр.)"
Незмінна самостійна частина мови, що виражає ознаку дії, стан предмета або ознаку якості І відповідає на питання як де звідки наскільки...
Речення: «Числівник це частина мови, яка виражає » iconЧислівник як частина мови
Прислів’їв та приказок до складу яких входять кількісні числівники. (одна голова добре, а дві краще. Три мішки гречаної вовни наговорить....
Речення: «Числівник це частина мови, яка виражає » iconОбласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Напишіть виступ під час дискусії з теми «Людина, яка гідна поваги». У тексті використайте: речення із вставними словами (словосполученнями,...
Речення: «Числівник це частина мови, яка виражає » iconЗагальне уявлення про числівник
Обладнання: орфографічні словники, схема-опора «числівник», картки з різнорівневими завданнями, школа оцінювання
Речення: «Числівник це частина мови, яка виражає » icon«Що означає бути сучасним?»
Списати речення І дати його характеристику, поставити розділові знаки, підкреслити члени речення, над кожним словом надписати частину...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка