Творче середовище як особлива реальність для музично обдарованих дітей
Скачати 134.4 Kb.
НазваТворче середовище як особлива реальність для музично обдарованих дітей
Дата конвертації04.05.2013
Розмір134.4 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
ОПИС

ВЛАСНОГО ДОСВІДУ

ВЧИТЕЛЯ - МЕТОДИСТА ЛІЦЕЮ №15

МАХОВКИ СЕРГІЯ ПЕТРОВИЧА

ПРОБЛЕМА:

«ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА»


Чернігів - 2013


ТВОРЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ОСОБЛИВА РЕАЛЬНІСТЬ ДЛЯ МУЗИЧНО ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

Понад 20 років я навчаю учнів у школах міста Чернігова. З 2004 року працюю в ліцеї №15. Намагаюся створити такі умови для розвитку особистості, за яких розкриваються унікальні музичні здібності, властиві кожній дитині.

Кожна дитина, яка йде в перший клас, здібна до музики. Важливо в ранньому дитинстві донести до її серця красу музичних творів, а відчуття краси музичної мелодії відкриває перед нею власну красу - так маленька людина усвідомить свою гідність. Від кого залежить, якими ці діти вийдуть зі школи і чи любитимуть вони музику? Чим стане для них музичне мистецтво – джерелом радості чи важкою ношею? Звичайно, від учителя музики, від його любові, радості, інтересу. Існує навіть своєрідна мода на роботу з талановитими дітьми.

Однак під час роботи з такими дітьми постійно виникають педагогічні та психологічні труднощі. Вони зумовлені розмаїтністю видів обдарованості, безліччю суперечливих теоретичних підходів і методів, варіативністю сучасної освіти.

^ Актуальною проблемою сьогодення є створення творчого середовища для обдарованих учнів засобами музичного мистецтва.

По-перше, творче музичне середовище дає підґрунтя для активного спілкування та ефективної взаємодії учнів між собою та вчителя з учнями.

По-друге, залучення до музично-творчого середовища викликає у дітей позитивні емоції, підвищує якість їх навчальних досягнень, стимулює захопленість музичною діяльністю, що сприяє сформованості у них музичних здібностей.

По-третє, процес розвитку особистості у музично-творчому середовищі є важливим фактором виховання естетичних смаків дітей шкільного віку, становлення їх інтересів, прихильності до творчості.

Крім того, створення музично-творчого середовища дозволяє вчителю музичного мистецтва працювати з дітьми різного шкіль­ного віку.

Метою створення творчого музичного середовища для обдарованих учнів є формування основ музичної культури як важливої і невід’ємної частини їхньої духовної культури, комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі сприймання й інтерпретації кращих зразків української та світової музичної культури, а також формування естетичного досвіду, емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва.

Створення музично-творчого середовища може бути зреалізовано через особистісно- зорієнтовану модель виховання та навчання обдарованих дітей.

Психолого-педагогічні умови музичного розвитку обдарованих дітей у творчому середовищі:

1.Створення засобами музичного мистецтва повноцінного соціаль­ного середовища для природного музично-творчого розвитку дітей.

2.Діагностчне обстеження загальної і особистої культури учнів першого класу початкової школи.

3.Застосування методів інтересу до музики.

4.Розробка авторської програми «Музична культура» для гурткової роботи з використанням інноваційних технологій.

5.Збалансованість спільної та індивідуаль­ної діяльності дітей шкільного віку шляхом організації різних видів музичної діяльності;

6. Наявність відповідного обладнання та приміщення шкільного закладу для використання різноманітних форм педагогічної роботи з учнями і сприяння ак­тивності дітей .

^ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНМИ ДІТЬМИ:

  • пошук і діагностика обдарованих дітей;

  • розвиток їх креативності і музичних здібностей;

  • створення творчого середовища на заняттях гуртка;

  • моніторинг розвитку музичних і творчих здібностей обдарованих дітей;

  • підтримка розвитку обдарованості дитини в сім’ї.

^ ДІАГНОСТИКА ЗАГАЛЬНОЇ І ОСОБИСТОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Розглядаючи питання про розвиток музично-обдарованих дітей ми можемо виходити з того, що певна музикальність властива всім, але у різних дітей вона різна. Людина народжується не з готовими музичними здібностями, а лише з певними задатками, на основі яких ці здібності розвиваються у процесі навчання й виховання. Надзвичайно відповідальним завданням перших занять музики в початковій школі є виявлення рівня загального і музичного розвитку дітей. Зокрема про кожного першокласника я записую дані в спеціальний зошит.

^ Анкетування та діагностичне обстеження загальної і особистої культури учнів першого класу на початку навчального року:

Таблиця. (Див. додаток 1).

Перевіривши рівень загального і музичного розвитку дітей, можна зробити певний висновок про здібних та музично обдарованих учнів.

Отже, під музичною обдарованістю розуміються здібності, необхідні для успішної музичної діяльності.

^ 1.Здібність сприймання (здібність цілісного сприймання і здібність диференційованого сприймання).

2.Виконавські здібності (чистота співацьких інтонацій, якість звукоутворення; пластичність і витонченість рухів відповідно до музики; координованість рухів рук при грі на музичних інструментах).

^ 3.Творчі здібності (здібність до пісенної, музично-ігрової, танцювальної творчості, до імпровізації на музичних інструментах; здібність творчої уяви при сприйманні музики).

^ МЕТОДИ ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО МУЗИКИ

К. Д. Ушинський говорив: «Не примушуйте дітей вчитися. Зробіть так, щоб вони самі тягнулися до знань, прищепіть їм інтерес до навчання. І тоді воно буде легким, радісним, приємним».

Методи виховання інтересу до музики можуть бути найрізноманітнішими. Кожен спосіб спільної діяльності вчителя й учня має розвивати музичні здібності, уяву, музичне мислення, творчість дитини. Вчитель прагне, щоб спілкування з мистецтвом викликало почуття радості, задоволення, а формування навичок і вмінь сприяло прояву активності і самостійності.

^ 1. Метод емоційного впливу – вміння вчителя виражати своє ставлення до музичного твору образним словом, мімікою, жестами.

2. Створення для учнів ситуації успіху, яка спрямована на те, щоб викликати в дітей почуття радощів, забезпечити успіх у навчанні.

^ 3. Використання ігрових ситуацій, що допомагають активізувати дітей, швидко залучити їх до діяльності, викликати відповідний емоційний настрій.

4. Виконання різноманітних творчих завдань, що примушує учнів слідкувати за змінами звучання і розвитком музичного образу.

^ 5. Повідомлення незвичайних та цікавих фактів, створення ефекту здивування.

6. Запровадження мовленнєвих імпровізацій – придумування закінчень до віршованих рядків, імпровізацій з використанням найпростіших музичних інструментів.

^ 7. Підкріплення інтересу до музики дитячою образотворчою творчістю –малюванням на сюжети музичних творів персонажів музичних казок і фольклорних спектаклів, пісень, оформлення програм і афіш концертів, створення ескізів костюмів для дійових осіб опер, балетів.

^ 8. Невід’ємною частиною уроків є музично-ритмічні рухи та пластичні імпровізації, диригентські жести, які викликають емоційний відгук дітей на музику.

^ СКЛАДАННЯ ПРОГРАМ ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

В наш час складено безліч програм для обдарованих дітей. Враховуючи свій багаторічний досвід, я створив свою авторську програму «Музична культура» для гурткової роботи, розраховану на заняття з учнями 2 і 3 класів.

^ Мета програми:

Сформувати у дітей інтерес до музичної культури як важливої й невід’ємної частини духовної культури особистості в тісному зв’язку з культурою її народу та народів світу. Розвивати музичні здібності молодших школярів засобами музичного та театрального мистецтва. Виховувати почуття любові до різних видів мистецтв, до народних традицій. Вчити оволодівати навичками сольного, ансамблевого, хорового співу; акторської майстерності; гри на музичних інструментах.

^ Розділи програми «Музична культура» в 2 та 3 класах:

2 клас І семестр: «Музично-ігрова діяльність».

ІІ семестр: «Гра на дитячих музичних інструментах».

3 клас І семестр: «Фольклорна творчість – музична скарбниця українського народу».

ІІ семестр: «Синтез фольклорної та театралізованої діяльності».
^ МУЗИЧНО - ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Досвід переконливо доводить, що учні краще засвоюють знання під час гри. На заняттях ми проводимо музично-дидактичні та народознавчі ігри, ігри-імпровізації та ігри-інсценізації. Вони повинні бути різноманітними, естетично оформленими. (Див. додаток 2).

Орієнтовна мета музично-ігрової діяльності:

1.Розвиток пісенних навичок (навчання виразно співати);

2.Розвиток музичних здібностей (слуху, пам’яті, почуття ритму);

3.Розвиток музично-слухового сприймання у процесі ритмічних рухів;

4.Розвиток і збагачення рухової реакції дітей, уміння погоджувати рухи з музикою;

5.Виховання естетичного смаку, поваги до національної та світової культури.

^ ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНО - ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ К.ОРФА

У світовій педагогіці є кілька відомих інноваційних технологій музичного виховання дітей. В своїй роботі я використовую концепцію К.Орфа, відомого німецького композитора, музиканта XX століття.

Система музичного виховання К. Орфа заснована на:

1.Дитячій творчості, імпровізації;

2.Синтезі різних видів діяльності;

3.Високій руховій активності;

4.Музичному та літературному фольклорі.

Елементи системи:

1.Мовленнєві вправи;

2.Музично-рухові вправи;

3.Гра на елементарних музичних інструментах;

4.Елементарний музичний театр.

^ МУЗИЧНО – ФОЛЬКЛОРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Проблема збереження національних традицій українського народу мене хвилює з початку педагогічної діяльності. На мою думку прививати любов до українського фольклорного мистецтва необхідно починати з раннього дитинства і продовжувати під час навчання в школі. І тому я вирішив створити дитячий фольклорний вокально – інструментальний колектив на базі загальноосвітньої школи.

^ Завдання вокальної групи фольклорного ансамблю

Виховання любові до народної пісні, вивчення і засвоєння її, формування художнього смаку, розвиток вокального слуху та співацького голосу, набуття навичок вокально-хорового виконавства, розвиток творчих здібностей, навичок імпровізації, постановка народних обрядів.

^ Завдання інструментальної групи фольклорного ансамблю

Залучати дітей до гри на музичних інструментах і вчити оволодівати прийомами гри на них (скрипці, гітарі, кобзі, флейті, баяні, бубні). Формувати вміння сольної та ансамблевої гри. Виховувати почуття колективізму, бажання виступати перед аудиторією, естетичний смак.
^ СИНТЕЗ ФОЛЬКЛОРНОЇ ТА ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Постановка календарного обряду чи спектакль підготовлений шкільним колективом – це завжди шкільне й родинне свято. Учні люблять дивитися вистави, а ще більше виконувати ролі, брати участь у театралізованих дійствах. Через сюжетно-рольову гру, при постановці фольклорних обрядів чи дидактичних казок, що передбачає обов’язкове перевтілення, учні мають можливість ідентифікувати себе з будь-яким героєм (позитивним або негативним), «приміряти на себе» різні характери, манери поведінки, пережити безліч ситуацій і вчинків. Це збагачує не лише естетичний досвід, а робить особистість більш гармонійною, духовно досконалішою.

^ Розділ з авторської програми «Синтез фольклорної та театралізованої діяльності» (Див. додаток 3)

Театралізована діяльність – джерело формування різних видів здібностей: пізнавальних, креативних, художньо-мовленнєвих, артистичних, художніх і дизайнерських.

^ МОНІТОРИНГ МУЗИЧНИХ І ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

В своїй роботі я використовую один із сучасних та оптимальних методів вивчення і аналізу музичних і творчих здібностей обдарованих учнів – моніторинг, який проводжу два рази на рік, в кінці кожного семестру.

Моніторинг сформованості музичних і творчих здібностей обдарованих учнів 2 класу в кінці 1 семестру80% - високий рівень

20% - достатній рівень72% - високий рівень

28% - достатній рівень
86% - високий рівень

14% - достатній рівень

Додаток 1

Анкетування та діагностичне обстеження загальної і особистої культури учнів першого класу на початку навчального року:

Таблиця.

п\пП І Б
Чи ходила дитина до дитячого садка?
Чи любить співати?Чи співають у родині?Якість інтонування?Ритмічний розвитокДіапазон голосуХарактер голосу (глухий, дзвінкий)Стан здоров’я
Відповіді на перші три запитання дістають шляхом усного опитування дітей і позначають словами «так», «ні» (або знаками плюс і мінус). Для перевірки якості інтонування кожній дитині пропонується заспівати улюблену пісню. Якщо учень не може назвати такої пісні, можна вдатися до звуконаслідування, знаходячи при цьому примарні звуки першокласника і встановлюючи діапазон його голосу шляхом зміни тональності. Фіксуються чотири рівні інтонування: «точне», «наближене», «неточне», «гудіння».

Додаток 2
^ МУЗИЧНО – ДИДАКТИЧНІ ІГРИ
ГРА «+1» (творчі завдання на логічне мислення).
МЕТА. Вчити дітей використовувати словниковий запас музичних термінів, розвивати музичну пам’ять і увагу.

Для запам’ятовування великого обсягу знань учні тренують свою пам’ять таким чином: перший учень називає музичний термін, другий називає попередній та проговорює свій і т д. Психологи впевнені, що людина запам’ ятовує приблизно 16 термінів. Характерно те, що слово, сказане нещодавно, забувається швидше, ніж слова, вимовлені на початку гри. Наприкінці вчитель пропонує дітям разом, хором повторити слова, сказані протягом гри.

^ ГРА «РИТМІЧНА ЕСТАФЕТА» (музично-ритмічні рухи) Фото 1.
МЕТА. Виявити вміння дітей відтворювати ритмічний малюнок у формі естафети.

Учні стають в один або два ряди. Останній у ряді учень від учителя отримує на картці ритмічний малюнок та відстукує його рукою по спині учня, який стоїть перед ним. Таким чином учні передають один одному ритмічний малюнок, доки перший учень не запише його на дошці. Потім увесь клас проплескує цей ритмічний малюнок із ритмоскладами.
^ ГРА «СПРОБУЙ ПОВТОРИ» (гра на елементарних музичних інструментах).

МЕТА. Виявляти рівень володіння прийомам гри на дитячих музичних інструментах ( приглушувати звучання тарілок, трикутників; правильно тримати руки, граючи на бубні, барабані, струшуючи маракасами, кастаньєтами), вміння добирати на слух ритмічний малюнок добре знайомих пісень.

Для проведення гри потрібні дитячі музичні інструменти ( металофон, трикутник, барабан, бубон, маракаси, кастаньєти). Дітям пропонується навчати один одного грати на дитячих музичних інструментах знайомі мелодії і навчати один одного.

^ ГРА «ГОЛОСНО – ТИХО ЗАСПІВАЙМО» (вокально-хорові ігри).
МЕТА. Вчити дітей на слух сприймати динамічні відтінки пісні та орієнтуватися в термінології: форте, піано.

Дітям пропонується на основі пісні, яка вивчається на занятті, повторити динамічні відтінки: форте, піано. Дівчинка або хлопчик жмуряться. Діти ховають предмет, який треба знайти. В залежності від того, близько чи далеко підходить учень до місця, де заховано предмет, всі співають то тихіше, то голосніше. Коли дівчинка або хлопчик знаходять його, вони мають право на те, щоб власноруч щось сховати. Гру можна проводити кілька разів.

Додаток 3
Розділ програми «Синтез фольклорної та театралізованої діяльності»

Етапи роботи:

1.Інсценізація пісень;

2.Театралізовані постановки народних обрядів;

3.Фольклорно-театралізоване дійство та казка;

4.Роль літературних сюжетів в фольклорній діяльності;

5.Сучасне аранжування народних обрядів;

6.Роль декорацій, костюмів, театральних реквізитів.
^ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Програма Міністерства освіти і науки України 2012р.

2. Марінушкіна О. Є. Організація роботи з обдарованими дітьми в закладах освіти. Видавнича група «Основа» 2009р.

3. Хлєбнікова Л. О. Методика хорового співу у початковій школі. Навчальна книга «Богдан» 2006р.

4. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в початковій школі. Навчальна книга «Богдан» 2001р.

5. Андрійчук П. О. Методика роботи з фольклорним колективом. Навчальна книга «Богдан» 2005р.

6. Северина Л. В. Особливості розвитку і виховання дитини у 7-10 років. «Торінг» 2003р.

7. Іванішина С. Форми і методи інтерактивного навчання. «Початкова школа» 2006р. №3.

8. Давиденко Г. Сторінками казок світової класики. «Початкова школа» 2007р. №1.

9. Дмітрієва Л.Г. Методика музичного виховання в школі. «Просвіта» 1989р.

10. Рижова Т. Уроки музики. «Початкова школа» 2008р. №11.

11. Журнали «Початкова школа», «Музичний керівник».

Схожі:

Творче середовище як особлива реальність для музично обдарованих дітей iconФормування соціальної компетентності обдарованих дітей у процесі...
У статті розкрито особливості формування соціальної компетентності обдарованих дітей у процесі музично-творчої діяльності у контексті...
Творче середовище як особлива реальність для музично обдарованих дітей iconЗакон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»
Луганської облдержадміністрації від 05. 08. 2013 №1040 «Про організацію роботи літніх шкіл для обдарованих дітей», надсилаємо для...
Творче середовище як особлива реальність для музично обдарованих дітей iconIii ступенів
«Обдарованість» розроблена з метою пошуку обдарованих дітей, створення умов для всебічного розвитку та розкриття їхнього інтелектуального...
Творче середовище як особлива реальність для музично обдарованих дітей iconЯкими є найважливіші особливості майстер-класу?
Майстер-клас — це особлива форма навчального заняття, що заснована на «практичних» діях, у ній міститься творче розв’я­зання певних...
Творче середовище як особлива реальність для музично обдарованих дітей iconЗатверджено: Начальник управління освіти Макіївської міської ради
«Надія Донеччини», наказу Управління освіти І науки №386 від 28. 05. 2010року з метою організаційно-технічного та інформаційного...
Творче середовище як особлива реальність для музично обдарованих дітей iconЯкий же він, учень-олімпіадник, та як віднайти серед обдарованих...
Серед обдарованих учнів помітно виділя­ються такі «зірочки», яку учні-олімпіадники. Який же він, учень-олімпіадник, та як віднайти...
Творче середовище як особлива реальність для музично обдарованих дітей iconАнкета для учнів «Моя поведінка у конфлікті»
Коментар: для проведення батьківських зборів класний керівник заздалегідь проводить анкетування учнів І доручає їм написати твір...
Творче середовище як особлива реальність для музично обдарованих дітей icon«Країна зірок» шукає таланти!
До конкурсу залучатимуть обдарованих дітей з притулків, будинків-інтернатів, багатодітних родин, дітей – напівсиріт, дітей, що перебувають...
Творче середовище як особлива реальність для музично обдарованих дітей iconПлан заходів бібліотеки української літератури на березень 2009 р
День Масниці для дітей. Історія свята Масниці на Русі: мультимедіа-презентація "Християнство Київської Русі та слов'янські звичаї...
Творче середовище як особлива реальність для музично обдарованих дітей iconТема уроку: Мета
Музично-дидактичний матеріал: П. Чайковський «Танець феї Драже», «Баба Яга»; поспівка «Перший клас»; пісня Б. Фільц «Морозець»; пісня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка