Школа як центр виховуючого
Скачати 93.62 Kb.
НазваШкола як центр виховуючого
Дата конвертації26.02.2013
Розмір93.62 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
Вербівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Виступ на Всеукраїнські педагогічні читання “Школа О.А.Захаренка як модель сучасної сільської школи”

Тема : Школа як центр виховуючого

середовища

Тітенко Тетяна Василівна

заступник директора з

виховної роботи

Вербівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Городищенського району

Черкаської області
2004 рік

Сьогодні на зламі двох тисячоліть закономірним постає питання про створення школи майбутнього , яка б плекала творчу особистість, забезпечила умови для повноцінного фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дитини, формувала людину, яка здатна будувати демократичну державу – Україну, жити у відкритому суспільстві, реалізувати себе багатовимірно. Це вимагає пошуку нової парадигми виховання, нової логіки, інноваційних технологій організації навчання і виховання для створення школи ХХІ століття – школи самореалізації особистості, школи полікультурного виховання, в якій утверджується особистісно зорієнтована педагогіка.

Сучасна школа, як і суспільство загалом, переживає складний період реформування, коли здійснюється рішучий поворот до особистості школяра. Така школа повинна поважати власну гідність кожного учня, його індивідуальну життєву мету, запити й інтереси, створювати сприятливі умови для самовизначення, самореалізації та особистості школяра.

Формування творчої особистості нерозривно пов’язане із відродженням нації, демократизацією й гуманізацією суспільства. Виникла соціальна потреба у формуванні такої особистості, яка змогла б розв’язувати як локальні, так і масштабні завдання.

Школа – одна з найважливіших ланок у системі суспільства. Демократизація школи, як і демократизація суспільства в цілому, - процес складний, суперечливий, пов’язаний з боротьбою різних інтересів і поглядів.

Виховання здійснюється на гуманістичній основі, його головний принцип –олюднювання відносин у процесі спілкування. Однією із особливостей гуманістичного виховання є допомога дітям у самовихованні, захист дитини від життєвих незгод, конфліктів, самотності, створення умов вільного розвитку її духовних і фізичних потреб.

Виховання будується на усвідомленості розвитку якостей дитини, які допоможуть їй реалізувати себе як частину суспільства і як неповторну індивідуальність зі своїми специфічними запитами й індивідуальними потребами. При цьому мова йде не лише про звичайне “ким бути “ і “яким бути”, а передусім – “як жити”, тобто як обрати свій індивідуальний спосіб життя, оптимальний режим інтелектуальних, емоційних, фізичних навантажень, спосіб реакції на невдачі та успіхи, відповідний тип трудової діяльності й форми проведення вільного часу.

Важливим етапом створення умов для розвитку самоврядування, колективної творчої діяльності є організація дозвілля школярів, зокрема робота клубів, гуртків та школи мистецтв. У школі постійно організовуються різні колективні заходи, це й свято першого дзвоника, родинні вечори та зустрічі “Бабусю рідненька, ти все в світі знаєш”, “Доземно вклонюся своєму дідусю”, “Шануймо батька й неньку”, “Тато, мама і я - сім’я”, літературно- музичні свята ,присвячені різним порам року, змістовні подорожі по країні Барвінчат, новорічно-різдвяні свята, Шевченківський фестиваль, естафети пам’яті, свято зустрічі весни та птахів та багато інших. Кожному з них передує тривала підготовка: добір матеріалу, розгляд і оцінювання його на уроках та в позаурочний час, виготовлення дітьми та батьками необхідної атрибутики, запрошень, оформлення виставок. Метою цих та інших свят є формування в учнів високих моральних переконань та чеснот через відродження національних звичаїв і традицій; ознайомлення з багатою скарбницею народної поетичної творчості. Участь у їх підготовці та проведенні сприяє розвитку фізичних і духовних сил дітей, є сходинкою до вивчення основ наук.

Не потребує доказів істина, що демократизація, гуманізація і гуманітаризація національної освіти й виховання неможливі без відродження вітчизняних культурно- педагогічних, народознавчих виховних традицій, без формування національної свідомості та самосвідомості особистості.

Для багатьох дітей школа – це дім, де тебе обігріють, заспокоять, нададуть допомогу. Кожне джерело інформації пропонує свої зразки мислення і дії, свої політичні та матеріальні орієнтири. Палітра думок, поглядів, ідей, оцінок надзвичайно різноманітна. І знову на допомогу приходить школа. Вона коригує вплив зовнішнього середовища своїми цінностями, орієнтирами, правилами життя, виробленими в цій системі і добровільно прийнятими всіма членами даної спільноти. Саме в школі має бути створена така модель людських відносин, така атмосфера духовності, емоційності людської особистості, якої так не вистачає в навколишній дійсності.

Неорганізоване середовище може перекреслити усі педагогічні впливи на дітей. Тому виховна система школи включає в свою структуру такий компонент, як виховне середовище – динамічну мережу взаємопов’язаних педагогічних подій, які створюються соціальними суб’єктами різного рівня (колективні та індивідуальні), що є умовою особистісного розвитку дорослого, і дитини.

Виховне середовище створює можливості для розвитку і формування особистості школяра, такі як :

  • свобода сприйняття школярем рішення про входження у виховне середовище;

  • побудова діалогічних відношень з людьми різного віку і різних соціальних груп;

  • вибір різних колективів, спільностей та можливостей їх зміни;

  • входження в культурне, природне, інформаційне та інші середовища.

Суттєвою якісною характеристикою виховного середовища є його цілісність, але мають бути також “зони невпорядкованості”, які стануть витоками подальшого розвитку.

Найважливішою в виховній системі О.А.Захаренка є ідея “середовищного підходу”. Зміст ї в тому, що виховна мета ставиться виходячи з особливостей і потреб середовища, в якому живуть учні.

Сільська школа, на мою думку, повинна виховати грамотну, творчу, інтелігентну людину – жителя села. А для цього і потрібно виділяти центри, на створення яких направляються зусилля педагогів, батьків, учнів.

Переймаючи досвід роботи вчителів Сахнівської школи, педагогічний колектив нашої школи спільно з батьками та громадськістю став працювати над створенням власної виховної системи.

Роками ми звикли йти до класу з вимогами: краще вчитись, добре поводитись. У гуманістичному вихованні треба так будувати стосунки з дітьми, щоб кожному з них захотілося поділитися з учителем своїми проблемами. Тільки в позитивному мікрокліматі дитина може розвиватися як творча особистість.Цьому сприяють години спілкування у формі рольових ігор, розв’язання проблемних ситуацій, робота у групах, колективна праця, творчі справи, самоврядування, “круглі столи”.

Діти мають можливість вільно висловлювати свої думки, вносити пропозиції, брати на себе відповідальність за ту чи іншу справу, вони самі розділяють ролі.

Прагнемо , щоб відчули: кожний з них має цінність, ним пишаються, його поважають. Треба знати, хто на що здатний. Для цього організовуємо виставки дитячих робіт, конкурси, свята і концерти.

Розробка особистісного підходу – дуже складна теоретична і практична проблема. ЇЇ складність зумовлена перш за все тією обставиною, що особистість є чи не найскладнішим утворенням у світі і одночасно – суб’єктом перетворення цього світу і самого себе.

Складний процес виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей вихованців з урахуванням основних напрямів діяльності школярів, це й громадські огляди знань, міжпредметні інтегровані уроки, уроки творчості, партнерство у проведенні навчально-пізнавальних занять, ділові та рольові ігри, п’ятихвилинки допитливих, бесіди, диспути, круглі столи, виставки.

Важливе місце у позакласній виховній роботі посідають гуртки, студії та клуби за інтересами. Виховна цінність участі учнів у роботі гуртків та клубів полягає в тому, що праця в учнів пробуджує почуття відповідальності, колективне переживання успіхів і невдач. Діти мають можливість проявити свої творчі здібності, розумно провести вільний час. Досвід показує, що учні стали краще розуміти і відчувати красу мистецтва й природи, людських відносин, більше тягнуться до книги.

Виховна система загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Вербівки ”Соціалізація особистості через розвиток творчих здібностей учнів” відбиває специфічний спосіб організації виховного процесу ,головне призначення якої полягає в педагогічному забезпеченні і сприянні розвитку особистості дитини.

В учнівському середовищі було виявлено школярів, які цікавились математикою, літературою, театром, декоративно-прикладним мистецтвом. Серед обдарованих учнів були переможці районних і обласних конкурсів. Вчителі початкових класів організували роботу за інтересами, через пізнання навколишнього світу, знайомство з казковим світом ,використовуючи засоби театралізації навчають дітей вмінню слухати, відтворювати, аналізувати, переживати, виховують кращі риси особистості.

Поетична студія „Дивослово” виникла спочатку як форма позакласної роботи учителя мови і літератури Король С.П. ще у 2000 році. Членами студії були Коваленко Тетяна, Штанько Тетяна, Тищенко Світлана, Шепетько Надія, Іваненко Олена та інші. Творчість Коваленко і Штанько відома у районі і області, адже вони стали лауреатами конкурсів: ”Тарасовими шляхами”, Село моє, для мене ти єдине...”, „О мово,душа голосна України”.

Дуже швидко діти стали з нетерпінням чекати чергового засідання студії, готували зустрічі з відомими людьми. Неодноразовими гостями студії були наші поети-земляки Олекса Озірний, сестри Зоя Дика та Катерина Вишинська, які мали велике значення у вихованні підростаючого покоління. Адже спілкуючись з людьми, які мають поетичну натуру, живуть поезією, сам черпаєш від тих багатющих джерел народної стихії, високої духовної культури, що не замулюється протягом багатьох тисячоліть, і в тобі покидається бажання писати.

На сьогоднішній день у поетичній студії займається 8 учнів 8-11 класів: Коваленко Ірина, Сидорова Світлана, Іваненко Олена, Шепетько Надія, Шевченко Максим, Гудима Ірина, Йосипенко Вікторія, Мірошникова Вікторія.

Стало традицією щорічно видавати шкільні збірки юних поетів, у які входять і конкурсні роботи, і твори написані від душі. Крім того, студійці вивчають фольклор рідного краю, збирають пісні наших дідів-прадідів, випускають альбоми. Підтримують учні і зв’язки з Зоєю Дикою, яка частково виступає упорядником, редактором їхніх літературних творів. Катерина Вишинська радує своїх земляків новими творами не лише літературними, а й музичними. Адже на її вірші написано чимало пісень.

Не менш важливе місце у розвитку дитини посідають здібності, які забезпечують продуктивність праці з інтелектуальним навантаженням: проблемне бачення, здібності до висування гіпотез, оригінальних ідей; здатність до виявлення протиріч; уміння аналізувати, інтегрувати та синтезувати інформацію; пошуково-перетворювальний стиль мислення; здатність до між особистісного спілкування; здатність до дослідницької діяльності. Саме ці здібності намагаються розвинути у своїх вихованців учителі математики Клепко О.М. та Нестеренко П.О.

Великою популярністю в учнів школи користується гурток „Художня обробка деревини”, який відвідують учні 7,9,11 класів. Як зробити, щоб діти із задоволенням відвідували ці заняття? Чим зацікавити? Чи вдасться учителю виконати задумане? Такі питання ставили собі педагоги школи. Ми добре розуміли, що праця – це не тільки створення цінностей, це робота душі, зусилля розуму. Треба тільки бачити, які дива створюють діти під керівництвом В.Г.Пащенка. За короткий термін часу можуть самостійно працювати за токарним верстатом або деревообробним, виготовляючи потрібні деталі. А виготовляють вони речі для кухні, підсвічники, чеканку. Найбільшою популярністю користується різьба по дереву. Прикладом можуть бути роботи наших випускників Штанька Сергія , Гулака Юрія, Озірного Володимира. А сьогоднішні учні Сизоненко Юрій, Сич Дмитро, Остапенко Іван – справжні майстри своєї справи. Роботи Остапенка Івана брали участь в обласному конкурсі „Богданова криниця”.

Мотивація дитини до занять художньої творчості значно підсилюється соціальною значимістю такої діяльності. Результати її широко демонструються на виставках, які постійно змінюються у створенні нового образу шкільного простору, що трансформується, у театралізованих іграх. Завдяки цьому підвищується відповідальність за свою справу, виправданими стають вимоги вчителя до результату роботи.

Свою творчість, талант діти школи можуть проявити на сцені як у рідній школі, так і у селі. Полюбляють школярі театралізовані вистави драматичного гуртка. Їх захоплює як підготовка костюмів, розучування ролей, виготовлення декорації, так і самі виступи. Кому не приємно чути оплески в свою адресу. Акторську майстерність вправно демонструють: Сизоненко Настя, Парахоня Олег, Шалена Світлана, Бондар Інна, Заболотня Яна, Іваненко Олександр,Іванівський Іван,Гулак Яна,Іваненко Юля,Пикало Вітя,Заболотня Юля.

Традиційними стали творчі звіти перед громадськістю під час яких проходять виставки учнівської творчості гуртківців та студійців,а учасники художньої самодіяльності та спортивних секцій проявляють свої вміння на сцені.

Виходячи з вищесказаного педагогічний колектив нашої школи намагається реалізувати в життя головне завдання:

виховання творчої особистості, здатної до самореалізації, яка легко адаптується в умовах швидких змін суспільного життя, зорієнтована на загальнолюдські цінності, має систему особистісних цінностей.

Для кожного вихованця надзвичайно важливо, в якому оточенні він живе. Яке його дозвілля? Чи оточують його друзі? Хто вони? Який позитивний чи негативний вплив роблять вони на вашого вихованця. Як настроєні вчителі? Чи є серед них ерудити? А як часто вихованець спілкується з природою? Ще сотні питань можна поставити до себе і до вихованця. З тих запитань важливіше всього: чи є у нього мама, сім’я? Чи ніхто не забув про його існування?

І нам, учителям, необхідно визначити своє місце в оточенні вихованця. Допомогти йому відповісти на питання, які йому ставить білий світ. І щастя наше буде без меж, бо ми зробимо ще одну людину духовно багатшою. На світі добавиться краси, порядності, а значить щастя.

Схожі:

Школа як центр виховуючого iconМедичний інститут народної І нетрадиційної медицини київський міський...
Мета: підвести студентську молодь до розуміння цінності, неповторності та унікальності життя кожної людини
Школа як центр виховуючого iconШкільний прес-центр
Прес — центр — це координуючий центр всіх шкільних інформаційних служб: друку, фітовідділу, відділу реклами
Школа як центр виховуючого iconПочаткова школа відділ освіти Віньковецької райдержадміністрації...
Касапа Г. Д., заступник директора з навчальної роботи Руда В. П., керівник Школи молодого вчителя
Школа як центр виховуючого iconІнформація про екологічний проект
Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання №25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр...
Школа як центр виховуючого iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
А класу комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання №25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей,...
Школа як центр виховуючого iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Б класу комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання №25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей,...
Школа як центр виховуючого iconСтату т
Горлівський міський навчально-методичний центр психологічної служби (далі Центр) створений рішенням міської ради
Школа як центр виховуючого iconНавчально-методичний центр
Міська очно-заочна школа молодого вчителя працює над проблемою «Сучасний урок математики як цілісна дидактична система» та має на...
Школа як центр виховуючого iconПоложення про Великобурлуцький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України І кабінету Міністрів України, наказами...
Школа як центр виховуючого iconВступ 2
Питання про взаємозв'язок математики І філософії (Мілетська школа, Піфагорійська школа, Елейска школа, Демокріт, Платонівській ідеалізм,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка