Положення про Раду з реабілітаційної та культурно-масової роботи утос
Скачати 35.46 Kb.
НазваПоложення про Раду з реабілітаційної та культурно-масової роботи утос
Дата конвертації22.05.2013
Розмір35.46 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Постановою президії ЦП УТОС від 28 жовтня 2003 р. № II-І5-р.
ПОЛОЖЕННЯ

про Раду з реабілітаційної
та культурно-масової роботи УТОС.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Рада з реабілітаційної та культурно-масової роботи при президії ЦП УТОС (в подальшому – Рада) створюється за рішен­ням президії Центрального правління і є дорадчим органом з питань вдосконалення з реабілітаційної, культурно-масової, соціально побутової, спортивної і фізкультурно-оздоровчої роботи, роботи обласних міжобласних рад, первинних організацій УТОС.

1,2. Рада з реабілітаційної та культурно-масової роботи УТОС створюється на термін повноважень президії ЦП УТОС і всю свою роботу виконує на громадських засадах.

1.3. Раду очолює Голова ради, один із членів президії ЦП УТОС.

1.4. Голова ради затверджується президією ЦП УТОС. Заступ­ник голови, секретар і члени ради затверджуються президією ЦП за поданням голови Ради.

1.5. У випадку вибуття з поважних причин із складу ради її членів, за поданням голови ради, президія ЦП вносить відповід­ні зміни.

1.6. Рада проводить свої засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал.

1.7. Рада працює по затвердженому нею квартальному плану.

1.8. Засідання ради є правомочним, якщо на ньому присутня більша половина окладу ради. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього відкритим голосуванням проголосує більшість членів ради, присутніх на засіданні.

1.9. Засідання ради оформляється протоколом.

1.10. Діловодство веде секретар Ради.

1.11. З метою реалізації рішень ради з реабілітаційної та культурно-масової роботи УТОС приймається відповідна постанова президії ЦП УТОС, проект якої розробляється на засіданні Ради.

1.12.З різних напрямків діяльності рада створює відповід­ні секції та комісії, до роботи в яких можуть залучатися праців­ники апарату президії Центрального правління УТОС, представники об’єднань, підприємств, організацій.

1.13. Рада в своїй діяльності керується чинним законодав­ством України, нормативними документами УТОС, а також, даним По­ложенням.

^ II. ПРАВА РАДИ 3 РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ
ТА КУЛЬТУРНО-КАСОВОЇ РОБОТИ.

2.1. Загальне керівництво радою здійснює голова ради, на якого покладено виконання організаційних функцій, пов’язаних з підготовкою і проведенням засідань ради.

2,2. Голова ради періодично звітує на засіданні президії ЦП УТОС про діяльність Ради.

2,3. Голова Ради має право:

- запрошувати на засідання ради керівних працівників УВО, УВП, організацій, зацікавлених в питаннях, що розглядаються;

- вимагати від УВО, УВП, організацій надання необхідних матеріалів, що розглядаються на засіданні Ради;

- запрошувати кваліфікованих спеціалістів для одержання консультацій з питань, винесених на розгляд ради;

- надавати на розгляд президії ЦП УТОС проекти відомчих нормативних актів або пропозиції по їх зміні.

2.4. Члени ради мають право:

- брати участь в роботі ради, вносити питання для обгово­рення на засіданні ради;

- брати участь в прийняті рішень або заявляти особливу думку з питання, що розглядається, яку в письмовому вигляді до­давати до протоколу;

- завчасно ознайомлюватися з матеріалами, які підготов­лені на розгляд Ради;

2.5. Члени Ради зобов’язані:

- готувати в установлений термін доповіді, висновки, пропозиції з питань, що обговорюються на засіданні Ради;

- нести відповідальність за підготовку питання до засі­дання Ради, не пізніше, ніж за 10 днів до засідання надає сек­ретарю ради всі матеріали, які будуть розглядатися на засіданні;

- виконувати інші доручення голови Ради, його заступника і в установлений термін надавати свої пропозиції;

- приймати активну участь у виконанні прийнятих рішень.

^

III. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РАДИ


3.1. Рада розглядає питання:

- вдосконалення реабілітаційної, культурно-масової, соціально-побутової, спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи на УВО, УВП в органі­заціях Товариства;

- по матеріалам республіканських оглядів-конкурсів і вносить пропозиції президії ЦП по визначенню їх переможців;

- щодо проектів тематичних планів журналу "Заклик", га­зети "Промінь", озвучення літератури і надає по них свій висновок президії ЦП;

- про стан розвитку тифлотехнічних засобів;

- по організації закупок засобів реабілітації для інва­лідів по зору;

- по розробці технічних вимог до засобів реабілітації для інвалідів по зору, що закуповуються УТОС.

3.2. Рада має право представляти інтереси членів УТОС у Фонді України соціального захисту інвалідів при розгляді питань про закупівлю за державні кошти засобів реабілітації інвалідів по зору.

ІV. ЛІКВІДАЦІЯ РАДИ


Рада з реабілітаційної та культурно-масової роботи лік­відується за рішенням президії ЦП УТОС,
Голова Ради 0. М. Осадчий

Схожі:

Положення про Раду з реабілітаційної та культурно-масової роботи утос iconЗаснування Київської міської організації утос
Українське товариство сліпих офіційно на державному рівні було створене 4 червня 1933 р для працевлаштування інвалідів по зору, покращення...
Положення про Раду з реабілітаційної та культурно-масової роботи утос iconІнструкція Про збір членських внесків утос та напрямки їх використання
Законів України «Про об’єднання громадян», «Про власність», Статуту Українського товариства сліпих, затвердженого XII з’їздом утос...
Положення про Раду з реабілітаційної та культурно-масової роботи утос iconЗатверджено Постановою президії цп утос №5-10 від 16 травня 2012 року положення
Оздоровпункти уво, увп утос є самостійними структурними підрозділами підприємств (відносяться до непромислової сфери), діяльність...
Положення про Раду з реабілітаційної та культурно-масової роботи утос icon4-тої звітної конференції київської міської організації утос
О №3 утос, Козак Віктор Васильович – групорг тпо №1 утос, Сучков Анатолій Михайлович – юрист, член впо №4 утос, Прудка Оксана Петрівна...
Положення про Раду з реабілітаційної та культурно-масової роботи утос iconПостанова президії Центрального правління утос
...
Положення про Раду з реабілітаційної та культурно-масової роботи утос iconПоложення про раду загальноосвітнього навчального закладу
Затвердити Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу (додається)
Положення про Раду з реабілітаційної та культурно-масової роботи утос iconЗатверджено постановою президії цп утос №14-6 від 12 вересня 1995 р. Положення
В зв’язку з затвердженням Верховною Радою України Закону України “ Про бібліотеки та бібліотечну справу”, президія цп утос
Положення про Раду з реабілітаційної та культурно-масової роботи утос iconПро організацію методичної роботи
Продовжити роботу методичної ради педагогічних працівників колегіуму, згідно Положення про Методичну раду, в складі
Положення про Раду з реабілітаційної та культурно-масової роботи утос iconПогоджую
Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням...
Положення про Раду з реабілітаційної та культурно-масової роботи утос iconПояснювальна записка до звіту Київської міської організації утос
Правління Київської міської оганізації утос проводило свою поточну роботу згідно постанов вищестоящих організацій, плану роботи та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка