Рекомендована тематика випускних робіт (консультаційних проектів) слухачів Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва напрям «Менеджмент» Менеджмент організацій (загальний менеджмент)
Скачати 63.34 Kb.
НазваРекомендована тематика випускних робіт (консультаційних проектів) слухачів Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва напрям «Менеджмент» Менеджмент організацій (загальний менеджмент)
Дата конвертації26.02.2013
Розмір63.34 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА

випускних робіт (консультаційних проектів) слухачів Програми перепідготовки

управлінських кадрів для сфери підприємництва

напрям «Менеджмент»
Менеджмент організацій (загальний менеджмент)

 1. Якість управлінських рішень у системі менеджменту організацій.

 2. Розробка системи мотивації праці в підприємстві.

 3. Розробка організаційно-економічних важелів управління.

 4. Соціальна відповідальність у бізнесі.

 5. Проектування організаційної структури управління підприємством.

 6. Влада і соціальна ієрархія: сутність, мотиви досягнення, практичне застосування на вітчизняних підприємствах.

 7. Діагностика системи менеджменту (…) підприємства.

 8. Розробка критеріїв оцінки ефективності управлінських рішень.

 9. Система принципів та методів менеджменту та їх вдосконалення.

 10. Обгрунтування системи управлінських моделей на різних етапах розвитку підприємства.

 11. Організаційно-методологічні засади управління підприємством.

 12. Управління комунікативною політикою підприємства.

 13. Моделювання управлінських рішень на підприємстві.

 14. Управління організаційною культурою.

 15. Формування та розвиток корпоративної культури підприємства.

 16. Організаційна культура сучасного підприємства як фактор конкурентоспроможності.

 17. Управлінське консультування.

 18. Управління процесом впровадження організаційних змін підприємства у кризовій ситуації.

 19. Управління ресурсним потенціалом підприємства.

 20. Управління консалтинговою діяльністю підприємства.

 21. Контроль та регулювання діяльності підприємства в кризовій ситуації.

 22. Розроблення системи управління конфліктами та стресовими ситуаціями на підприємстві.

 23. Розроблення механізму попередження і вирішення конфліктів на підприємстві.

 24. Формування системи мотивації персоналу (…) підприємства.

 25. Управління репутаційними ризиками на підприємстві.


Менеджмент персоналу

 1. Система адаптації працівників до корпоративної культури організації.

 2. Система управління персоналом на підприємстві.

 3. Управління діловою кар’єрою та методи оцінки конкурентоспроможності працівника.

 4. Формування програми розвитку та лояльності персоналу в організації.

 5. Формування програми всебічного розвитку особистості як важлива функція управління персоналом.

 6. Методи оцінки персоналу в сучасних умовах (на прикладі підприємств, корпорацій, фірм) та їх вдосконалення.

 7. Управління формуванням трудового колективу (…) підприємства.

 8. Управління соціальним розвитком трудового колективу (…) підприємства.

 9. Управління трудовими ресурсами підприємства.

 10. Впровадження сучасних технологій управління персоналом на підприємстві.

 11. Форми і методи управління персоналом підприємства та їх вдосконалення.

 12. Формування системи управління персоналом на підприємстві.

 13. Формування активної кадрової політики на підприємстві.

 14. Розроблення системи підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників організації.

 15. Розробка програми стимулювання працівників організації.

 16. Система розвитку кар’єри як складова мотивації персоналу підприємства.

 17. Розвиток управлінської команди на підприємстві.

 18. Формування програми розвитку та лояльності персоналу підприємства.

 19. Інформаційне забезпечення системи креативного менеджменту підприємства.

 20. Формування системи організаційної культури підприємства.


Виробничий менеджмент

 1. Організаційно-економічні методи управління якістю продукції (послуг, діяльності, менеджменту).

 2. Розробка операційної системи підприємства.

 3. Автоматизація технологічних процесів обробки інформації в системі …(товароруху, збуту, закупівель, тощо).

 4. Автоматизація управління на підприємствах.

 5. Проектування операційної системи підприємства та напрями її вдосконалення.

 6. Проектування операційної системи як основа результативного функціонування підприємства.

 7. Система менеджменту якості діяльності підприємства.

 8. Система операційного менеджменту підприємства … (формату).

 9. Підвищення ефективності автоматизації управління у підприємстві.

 10. Формування системи менеджменту якості на підприємстві.

 11. Удосконалення (формування) системи логістичного управління у підприємстві.

 12. Система оперативного управління діяльністю підприємства.

 13. Розробка системи стимулювання збуту на підприємстві


Стратегічне управління

 1. Обґрунтування інструментарію розробки стратегії підприємства.

 2. Корпоративна стратегія: особливості та проблеми розробки.

 3. Розробка стратегії соціального розвитку підприємства.

 4. Технологія управління ризиками в діяльності організацій.

 5. Розробка та впровадження системи управління за цілями.

 6. Розробка та впровадження системи інноваційної діяльності підприємств.

 7. Управління стратегічними змінами на підприємстві.

 8. Аналіз в системі стратегічного управління підприємства.

 9. Моделювання - процесів " автоматизації оперативного управління у підприємствах.

 10. Розробка механізму формування системи стратегічного управління підприємством.

 11. Стратегічне управління та конкурентоспроможність підприємства.

 12. Вибір стратегії поведінки торговельного підприємства у конкурентному середовищі.

 13. Прогнозування інноваційного розвитку фірми на ринку товарів та послуг.

 14. Управління стратегічними змінами на підприємстві.

 15. Управління конкурентоспроможністю стратегічного потенціалу підприємства.

 16. Розробка стратегії розвитку підприємства.

 17. Стратегія підвищення конкурентоспроможності підприємства.

 18. Процес стратегічного планування на підприємстві.

 19. Стратегія підвищення якості (товарів, послуг, управління, діяльності) на підприємстві.

 20. Оптимізація стратегічних рішень на підприємстві.

 21. Обґрунтування стратегії організаційного розвитку.

 22. Обґрунтування вибору стратегічної позиції підприємства.

 23. Діагностика економічного потенціалу підприємства в системі стратегічного управління.

 24. Стратегічний менеджмент трудових ресурсів.


Управління проектами розвитку

 1. Розробка інформаційної системи управління підприємством.

 2. Інноваційний розвиток підприємства на ринку(… товарів та послуг).

 3. Розробка структури інноваційного менеджменту підприємств.

 4. Управління проектами реструктуризації підприємства.

 5. Формування програми розвитку підприємства.

 6. Проектування АРМ менеджера в системі управління торговельним підприємством.

 7. Інформаційні системи менеджменту та основні напрямки їх розвитку.

 8. Управління процесом реалізації інноваційного проекту підприємства.

 9. Управління ризиками при прийнятті та реалізації управлінських рішень.

 10. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах кризи.

 11. Управління ризикозахищеністю організації.

 12. Інноваційний розвиток підприємств на ринку товарів та послуг.

 13. Управління процесом реструктуризації (реорганізації, модернізації) підприємства.

 14. Управління інноваційною діяльністю, на підприємстві.

 15. Управління інноваціями та розробка бізнес-плану інноваційного проекту на підприємстві.

 16. Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві.

 17. Розробка бізнес-плану програми реструктуризації підприємства.

 18. Управління інвестиційною діяльністю підприємства.

 19. Мотиваційний механізм прискорення інноваційної діяльності підприємства.

 20. Інноваційний потенціал підприємства на ринку товарів і послуг.

 21. Управління інноваційними проектами торговельних підприємств.

 22. Інноваційна активність підприємств.

 23. Система інформаційного забезпечення процесу управління підприємством.

 24. Діагностика системи управління підприємством.

Схожі:

Рекомендована тематика випускних робіт (консультаційних проектів) слухачів Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва напрям «Менеджмент» Менеджмент організацій (загальний менеджмент) iconКиївський економічний інститут менеджменту
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з менеджменту для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки...
Рекомендована тематика випускних робіт (консультаційних проектів) слухачів Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва напрям «Менеджмент» Менеджмент організацій (загальний менеджмент) iconЗатверджую
Менеджмент” спеціальності “Менеджмент організацій” спеціалізації 05020101 “Менеджмент на ринку товарів та послуг”
Рекомендована тематика випускних робіт (консультаційних проектів) слухачів Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва напрям «Менеджмент» Менеджмент організацій (загальний менеджмент) iconРозповсюдження та тиражування без офіційного
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент адміністрування»...
Рекомендована тематика випускних робіт (консультаційних проектів) слухачів Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва напрям «Менеджмент» Менеджмент організацій (загальний менеджмент) iconОрієнтовна тематика диплом
Орієнтовна тематика дипломних робіт студентів спеціальності 050201 „менеджмент організацій”
Рекомендована тематика випускних робіт (консультаційних проектів) слухачів Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва напрям «Менеджмент» Менеджмент організацій (загальний менеджмент) iconМетодичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів...
«Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент»....
Рекомендована тематика випускних робіт (консультаційних проектів) слухачів Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва напрям «Менеджмент» Менеджмент організацій (загальний менеджмент) icon4. Керування інноваціями І стратегія розвитку підприємства 39
Репенко І.І. Інноваційний менеджмент: Тексти лекцій (для студентів 5–6 кур­сів спеціальностей 050201, 050201 "Менеджмент організацій")....
Рекомендована тематика випускних робіт (консультаційних проектів) слухачів Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва напрям «Менеджмент» Менеджмент організацій (загальний менеджмент) icon1. Менеджмент І підприємництво. Визначення менеджменту Менеджмент
Менеджмент це складова процесу управління, яка забезпечує координацію дій персоналу підприємства (організації) на всіх його рівнях...
Рекомендована тематика випускних робіт (консультаційних проектів) слухачів Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва напрям «Менеджмент» Менеджмент організацій (загальний менеджмент) icon1. Суть менеджменту, співвідношення категорій "управління" І "менеджмент"
Менеджмент – це: спосіб, манера спілкування з людьми; влада І мистецтво управління; особливого роду вмілість І адміністративні навички;...
Рекомендована тематика випускних робіт (консультаційних проектів) слухачів Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва напрям «Менеджмент» Менеджмент організацій (загальний менеджмент) iconМетодические материалы по выполнению модульной контрольной работы...
Направления подготовки 0501 «Экономика и предпринимательство» и 0502 «Менеджмент»
Рекомендована тематика випускних робіт (консультаційних проектів) слухачів Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва напрям «Менеджмент» Менеджмент організацій (загальний менеджмент) iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни „Управління бізнесом” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка