Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 навчальному році
Скачати 111.72 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 навчальному році
Дата конвертації10.06.2013
Розмір111.72 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Культура > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури

в 2012-2013 навчальному році
Учитель, який викладає шкільний курс світової літератури, має перш за все усвідомлювати беззаперечність культурологічної та культуротворчої цінності навчального предмета. Саме культурологічний підхід у практиці словесника визначає необхідність виховання в учня «людини культури», яка вчиться бачити на світ очима людини інших часів та народів, відчуває себе одночасно громадянином своєї країни та всього світу. Стрижневим у процесі формування такої особистості має бути саме діяльнісний підхід (імітація діяльності під час гри, виконання соціальних та культурних ролей). У процесі долучення школяра до літературних надбань людства педагог має усвідомити та пройти разом зі своїми вихованцями такі етапи «окультурення»:

 1. ^ Підготовчий етап (освоєння учнем суспільних норм-зразків, простору життя, тобто пройти процес соціологізації);

 2. Етап розвитку «людини культури» (розвиток особистості, освоєння різних способів мислення та діяльності, проектування нових форм соціального життя);

 3. ^ Етап формування культурної особистості (складання власного образу, переживання своєї особистої історії, входження в культуру через культурні контексти, засвоєння її знаків, символів, типів свідомості, формування власної картини світу).

Основою формування цілісної картини світу дитини, визначення місця в ній, оволодіння критеріями оцінки та інтерпретації соціальних, культурних та природних явищ є гуманітарне мислення. Гуманітарне знання та мислення є такими, що визначають сутність особистості, яка «проживає «для себе» культуру, «проходить усі етапи свого духовного становлення», бере участь у великому діалозі – полілозі культур та світоглядів. А тому пізнання школярем світу культури («уведення в культуру») відбувається шляхом створення учителем культурного середовища, «занурення» у культуру, вивчення її мови та коду. Особлива, досить вагома роль у цьому процесі належить саме літературі як мистецтву слова, що поряд з іншими видами мистецтва у концентрованому вигляді віддзеркалює духовне життя людини, стає потужним засобом виховання «людини культури».

Літературна освіта школярів у 2012-2013 навчальному році з предмета «Світова література» у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України:

 • Зарубіжна література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ автори: Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О.Півнюк, К.Н.Баліна, Г.В. Бітківська. Керівник авторського колективу Ю.І.Ковбасенко. За загальною редакцією Д.С.Наливайка. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 112 с.

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим вивченням зарубіжної (світової) літератури. 8-9 класи./ За загальною редакцією Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко; автори Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська.

У ^ 10-11 класах вивчення світової літератури відбуватиметься за скоригованою та доопрацьованою:

 • Програмою для загальноосвітніх начальних закладів. Світова література. 10-11 класи. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень/ Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. – К, 2010 – 96 с.

Розподіл годин в основній та старшій школі здійснюється на основі таких нормативних документів:

 • для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66;

 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834;

Розподіл годин з урахуванням основних видів поурочної та позаурочної діяльності у процесі вивчення світової літератури виглядає таким чином:

 • в основній школі

Клас

На тиждень

розвиток мовлення

позакласне читання

контрольна робота

перевірка зошитів

семестр

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

5

2

2

2

2

2

2

3

4

5

6

2

2

2

2

2

3

3

4

5

7

2

2

2

2

2

3

3

4

5

8

2

2

2

2

2

3

3

4

5

9

2

2

2

1

1

4

4

4

5
 • у старшій профільній школі

рівень

стандарту

академічний

профільний

Клас

10

11

10

11

10

11

Кількість годин

на тиждень

1

1

2

2

3

3

Розвиток мовлення

І семестр

2

2

2

2

3

3

ІІ семестр

2

2

2

2

3

3

контрольна робота

письмовий твір

класний

І с

1

1

1

1

1

1

ІІ с

1

1

1

1

1

1

домашній

І с

1

1

1

1

1

1

ІІ с

1

1

1

1

1

1

інші види контролю

І семестр

1

1

2

2

3

3

ІІ семестр

1

1

2

2

3

3

позакласне читання

І семестр

1

1

2

1

2

2

ІІ семестр

1

1

2

1

2

2

Перевірка зошитів

І семестр

4

4

4

4

4

4

ІІ семестр

5

5

5

5

5

5


Обов’язковими в 5-11 класах є контрольні види діяльності. Написання класних контрольних творів, як правило, відбувається на уроках розвитку зв’язного мовлення.

Клас

І семестр

ІІ семестр

Обсяг (сторінок)

класний

Домашній

класний

домашній

5

10,5 – 1

6

111 – 1,5

7

111,5 – 2

8

112 – 2,5

9

1

1

1

1

2,5 – 3

10

1

1

1

1

3 – 3,5

11

1

1

1

1

3 – 3,5


Усі контрольні роботи (враховуючи контрольні твори) учні мають виконувати в окремо заведеному зошиті для контрольних робіт, всі інші види діяльності – у робочому зошиті. Оформляючи записи, слід дотримуватися орфографічного режиму (див. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 14-15 за 2009 р., с. 36). Враховуючи специфіку предмета, а саме його пріоритетні цілі, зокрема, виховання потреби у творчій самореалізації, духовному зростанні та формуванні естетичних смаків особистості учня, оформлення в робочому зошиті письмових робіт (фрагментів тексту, схем, таблиць, ескізів тощо) дозволяється кольоровими кульковими ручками та олівцями.

Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу Міністерства від 01.09.2009 р. № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» освітні установи мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки.

Щодо використання посібників, що містять календарно-тематичний план і конспекти (плани-конспекти) уроків нагадуємо, що вчитель-словесник може використовувати книжку для вчителя й не готувати окремий конспект для кожного уроку, якщо

 • посібник має гриф «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»;

 • від дати надання грифу посібникові минуло не більше п’яти років.

Зауважимо, що вчитель, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», повинен самостійно складати конспект (план-конспект) уроку із використанням матеріалів методичних посібників з метою вироблення й відпрацювання навичок моделювання уроків різного типу.

Навчально-методична література, яка має гриф Міністерства освіти і науки і схвалена для використання у загальноосвітніх навчальних закладах: навчально-методичні комплекти до підручників, у тому числі книжки для вчителя із календарно-тематичним плануванням уроків, щорічно зазначаються в Переліку програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством для використання в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою для основної і старшої школи й друкуються на початку навчального року в «Інформаційному збірнику».
Демчик І.Л.,

методист зі світової літератури ЛОІППО

Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в знз у 2013-2014 навчальному році
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського направляє методичні рекомендації щодо...
Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2012-2013 навчальному році Викладання
...
Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 н р
Ммк (рмк), учителям світової літератури опрацювати лист Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1/9-426 від 01. 06....
Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання математики в 2012-2013 навчальному році
Навчання математики в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році буде здійснюватися за програмами,...
Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури...
Міністерством освіти І наукиУкраїни (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська мова. 5-12 класи /Автори Г. Т. Шелехова,...
Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2012-2013 навчальному році
У наступному навчальному році залишаються чинними програми, підручники й основні вимоги до викладання біології, екології, природознавства...
Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012-2013...
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012-2013 навчальному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка