№ заняття 2012-2013 н р
Скачати 226.03 Kb.
Назва№ заняття 2012-2013 н р
Дата конвертації01.03.2013
Розмір226.03 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы

№ заняття 2011-2012 н.р.

№ заняття 2012-2013 н.р

№ заняття 2013-2014 н.р.

№ заняття 2014-2015 н.р.

№ заняття 2015-2016 н.р.

Вид заняття

Засоби діагностики

Назва та шифри блоків, змістовних модулів,
тем дисципліни


1

1

1

1

1

2

3

4


^ ГСЕ01.02.01Українська мова (за професійним спрямуванням )


Модуль І. Культура професійного мовлення

КСО-03.ПР.Р.04.01 КСО-04.ПР.Р.03.02

КСО-06.ПР.Р.01.01 КСО-09.ПР.Р.02.01

КІ-01.ПР.Р.02.01 КІ-01.ПР.Р.03.01

1

Л

Публічні виступи

Вступ. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи і форми мовлення.

КСО-03.ПР.Р.04.01 КСО-04.ПР.Р.03.02

КСО-06.ПР.Р.01.01 КСО-09.ПР.Р.02.01

КІ-01.ПР.Р.02.01 КІ-01.ПР.Р.03.01.01

2

ПЗ

Діалоги

Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії Специфіка мовлення фахівця (відповідно до напряму підготовки)

КСО-03.ПР.Р.04.01 КСО-04.ПР.Р.03.02

КСО-06.ПР.Р.01.01 КСО-09.ПР.Р.02.01

КІ-01.ПР.Р.02.01 КІ-01.ПР.Р.03.01.02

3

ПЗ

Усне та письмове опитування

Поняття етики ділового спілкування, її предмет та завдання. Структура ділового спілкування.. Техніка ділового спілкування. Мовленнєвий етикет КСО-03.ПР.Р.04.01 КСО-04.ПР.Р.03.02

КСО-06.ПР.Р.01.01 КСО-09.ПР.Р.02.01

КІ-01.ПР.Р.02.01 КІ-01.ПР.Р.03.01.03

4

ПЗ

Усне та письмове опитування

Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону КСО-03.ПР.Р.04.01 КСО-04.ПР.Р.03.02

КСО-06.ПР.Р.01.01 КСО-09.ПР.Р.02.01

КІ-01.ПР.Р.02.01 КІ-01.ПР.Р.03.01.04


Модуль ІІ. Лексичні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні

КСО-03.ПР.Р.04.02 КСО-04.ПР.Р.03.03

КСО-06.ПР.Р.01.02 КСО-09.ПР.Р.02.03

КІ-01.ПР.Р.02.02 КІ-01.ПР.Р.03.02

5

ПЗ

Ситуативні завдання

Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни КСО-03.ПР.Р.04.02 КСО-04.ПР.Р.03.03

КСО-06.ПР.Р.01.02 КСО-09.ПР.Р.02.03

КІ-01.ПР.Р.02.02 КІ-01.ПР.Р.03.02.01

6

ПЗ

Ситуативні завдання

Спеціальна термінологія і професіоналізми. Переклад спецтекстів. Типи термінологічних словників

КСО-03.ПР.Р.04.02 КСО-04.ПР.Р.03.03

КСО-06.ПР.Р.01.02 КСО-09.ПР.Р.02.03

КІ-01.ПР.Р.02.02 КІ-01.ПР.Р.03.02.02

Кількість годин

Компетенція, щодо

вирішення проблем та

задач соціальної

діяльності,

інструментальних,

загальнонаукових та

професійних задач

Зміст уміння, яким повинен володіти молодший спеціаліст та його шифр Зміст здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності

^ Перелік навчально-методичної літератури

всього

аудиторних занять

позааудиторних занять

Теоретичні

Лабораторні

Практичні

^ Самостійна робота

Консультації

Курсове проектування

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

54

2
30

22
14

2
6

6Інструментальні компетенції

- здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою

КІ - 01;

^ Компетенції соціально-особистісні: креативність, здатність до системного мислення КСО - 05;

Вміти використовувати набуті знання у професійній діяльності

Вести бесіду в обсязі необхідного спілкування в соціально-побутовій, культурній та професійній сферах. КСО-09.ПР.Р.02

Дотримуватися норм сучасної літературної мови. КСО-06.ПР.Р.01

Логічно і послідовно давати стислу інформацію з питань професійного спілкування в колективі КСО-04.ПР.Р.03. Читати, відповідати на запитання. КСО-03.ПР.Р.04 Добирати відповідні терміни з фаху для оформлення паперів. КСО-05.ПР.Р.01

Застосовувати основні правила оформлення документів. КСО-05.ПР.Р.02

Чітко визначати види ділової документації в професійній діяльності. КІ-01.ПР.Р.01

Користуватися усною та писемною мовою в межах професійних обов’язків.

КІ-01.ПР.Р.02

Дотримуватись норм сучасної літературної мови. КІ-01.ПР.Р.03

Застосовувати основні правила оформлення документів, добирати відповідні терміни з фаху для грамотного оформлення ділових паперів. КІ-01.ПР.Р.04
2

2
1-4

42

23,4,9

42

21,3

42

29

126

6


42

29

42

2


№ заняття 2011-2012 н.р.

№ заняття 2012-2013 н.р

№ заняття 2013-2014 н.р.

№ заняття 2014-2015 н.р.

№ заняття 2015-2016 н.р.

^ Вид заняття

Засоби діагностики

Назва та шифри блоків, змістовних модулів,
тем дисципліни


1

1

1

1

1

2

3

4

7

ПЗ

Усне опитування

Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів КСО-03.ПР.Р.04.02 КСО-04.ПР.Р.03.03

КСО-06.ПР.Р.01.02 КСО-09.ПР.Р.02.03 КІ-01.ПР.Р.02.02

КІ-01.ПР.Р.03.02.03


Модуль ІІІ. Морфологічні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні

КСО-05.ПР.Р.01.01

КСО-05.ПР.Р.02.02 КІ-01.ПР.Р.02.03

КІ-01.ПР.Р.03.03 КІ-01.ПР.Р.04.01

8

ПЗ

Письмове опитування

Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм. КСО-05.ПР.Р.01.01

КСО-05.ПР.Р.02.02 КІ-01.ПР.Р.02.03

КІ-01.ПР.Р.03.03 КІ-01.ПР.Р.04.01.01

9

ПЗ

тренувальні вправи

Відмінювання самостійних частин мови.

КСО-05.ПР.Р.01.01

КСО-05.ПР.Р.02.02 КІ-01.ПР.Р.02.03

КІ-01.ПР.Р.03.03 КІ-01.ПР.Р.04.01.02


Модуль ІV. Складання професійних документів КСО-05.ПР.Р.01.03 КСО-05.ПР.Р.02.01

КІ-01.ПР.Р.01.01 КІ-01.ПР.Р.04.02

10

ПЗ

тренувальні вправи


Загальні вимоги до складання документів. Текст документа. Основні реквізити. Види документів. КСО-05.ПР.Р.01.03 КСО-05.ПР.Р.02.01

КІ-01.ПР.Р.01.01 КІ-01.ПР.Р.04.02.01

11

ПЗ


Укладання документів

Укладання документів щодо особового складу.

КСО-05.ПР.Р.01.03 КСО-05.ПР.Р.02.01

КІ-01.ПР.Р.01.01 КІ-01.ПР.Р.04.02.02

12

ПЗ

Укладання документів

Текстове оформлення довідково-інформаційних документів. КСО-05.ПР.Р.01.03 КСО-05.ПР.Р.02.01

КІ-01.ПР.Р.01.01 КІ-01.ПР.Р.04.02.03

13

ПЗ


Укладання документів

Особливості складання розпорядчих та організаційних документів.

КСО-05.ПР.Р.01.03 КСО-05.ПР.Р.02.01

КІ-01.ПР.Р.01.01 КІ-01.ПР.Р.04.02.04

14

ПЗ

Письмове опитування

Укладання фахових документів відповідно до напряму підготовки КСО-05.ПР.Р.01.03 КСО-05.ПР.Р.02.01

КІ-01.ПР.Р.01.01 КІ-01.ПР.Р.04.02.05

15

ПЗ

Укладання документів

Укладання фахових документів відповідно до напряму підготовки КСО-05.ПР.Р.01.03 КСО-05.ПР.Р.02.01

КІ-01.ПР.Р.01.01 КІ-01.ПР.Р.04.02.06

16

КЗЗ

Тести

Контрольна робота. КСО-05.ПР.Р.01.03 КСО-05.ПР.Р.02.01

КІ-01.ПР.Р.01.01 КІ-01.ПР.Р.04.02.07
Кількість годин

Компетенція, щодо

вирішення проблем та

задач соціальної

діяльності,

інструментальних,

загальнонаукових та

професійних задач

Зміст уміння, яким повинен володіти молодший спеціаліст та його шифр Зміст здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності

^ Перелік навчально-методичної літератури

всього

аудиторних занять

позааудиторних занять

Теоретичні

Лабораторні

Практичні

^ Самостійна робота

Консультації

Курсове проектування


5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

42

2Інструментальні компетенції

- здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою КІ - 01;

^ Компетенції соціально-особистісні: креативність, здатність до системного мислення

КСО - 05;

Вміти використовувати набуті знання у професійній діяльності

Вести бесіду в обсязі необхідного спілкування в соціально-побутовій, культурній та професійній сферах. КСО-09.ПР.Р.02

Дотримуватися норм сучасної літературної мови. КСО-06.ПР.Р.01

Логічно і послідовно давати стислу інформацію з питань професійного спілкування в колективі КСО-04.ПР.Р.03. Читати, відповідати на запитання. КСО-03.ПР.Р.04 Добирати відповідні терміни з фаху для оформлення паперів. КСО-05.ПР.Р.01

Застосовувати основні правила оформлення документів. КСО-05.ПР.Р.02

Чітко визначати види ділової документації в професійній діяльності. КІ-01.ПР.Р.01

Користуватися усною та писемною мовою в межах професійних обов’язків.

КІ-01.ПР.Р.02

Дотримуватись норм сучасної літературної мови. КІ-01.ПР.Р.03

Застосовувати основні правила оформлення документів, добирати відповідні терміни з фаху для грамотного оформлення ділових паперів. КІ-01.ПР.Р.04

9

84

49,3

42

22,3

42

2


2014

6


42

21,2

32

19,3

22


2,3

22


9,3

32

12,3

42

29,3

22


2,3


^ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Ясинуватський будівельний технікум транспортного будівництва

РОЗГЛЯНУТО на засіданні циклової
комісії __________________________

та рекомендовано до затвердження

2011- 2012 н.р. Протокол № _________

від ______________ ГЦК ___________

2012- 2013 н.р. Протокол № _________

від ______________ ГЦК ___________

2013- 2014 н.р. Протокол № _________

від ______________ ГЦК ___________

2014- 2015 н.р. Протокол № _________

від ______________ ГЦК ___________

2015- 2016 н.р. Протокол № _________

від ______________ ГЦК ___________

Затверджую

Заступник директора з навчальної
роботи

2011-2012 н.р. ________________

"____"__________________200___ р.

2012-2013 н.р. ________________

"____"__________________200___ р.

2013-2014 н.р. ________________

"____"__________________200___ р.

2014- 2015 н.р. ________________

"____"__________________200___ р.

2015- 2016 н.р. ________________

"____" "____"__________________200___ р^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна Українська мова (за професійним спрямуванням) ГСЕ01.02

Спеціальність «Зварювальне виробництво»

Код спеціальності 5.05050401

Назва напряму 6.050504 «Зварювання»

Група, відділення 29

Статус дисципліни: цикл__ПП___(нормативна чи вибіркова)

(назва циклу)

Викладач Муравльова О.В.Найменування

За

програмою

Навчальний рік

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

курс
2

Разом
2

РазомРазомРазомРазомРазом

Семестр
4
4

1. Повний обсяг

годин на дисципліну
54

54
54

54

2. Аудиторні

заняття
32

32
32

32

2.1 Теоретичні

заняття
2

2
2

2

2.2 Лабораторні

заняття2.3 Практичні

заняття
30

30
30

30

З. Самостійна робота студентів
22

22
22

22

3.1 Курсове проектування4. Види індивідуальних завдань (ТР, КР, КП)
кр

кр
кр

кр

5. Форми підсумкового контролюекзекз


Методист:

2011 - 2012 н.р. _______________ "____"_____________200___ р.

2012 - 2013 н.р. _______________ "____"_____________200___ р.

2013 - 2014 н.р. _______________ "____"_____________200___ р.

2014 - 2015 н.р. _______________ "____"_____________200___ р.

2015- 2016 н.р. _______________ "____"_____________200___ р.

Список літератури
Основної:

 1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. - К.:А.С.К.,1998

 2. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян. -Донецьк: Сталкер,1997

 3. Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів/ Н.Д.Бабич, К.Ф.Герман, М.В.Скаб та ін.- Чернівці, 1996

 4. Ділова українська мова: Тестові завдання./ С.В. Шевчук, О.Л.Доценко та ін.; За ред. С.В.Шевчук. – К.: Видавництво А.С.К., 2002. – 216 с.

 5. Коваль А.П. Культура ділового мовлення: Писемне та усне ділове спілкування. - 3-тє вид. -К., 1992

 6. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. - К. :Вища шк., 1974

 7. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К.: Либідь, 1992

 8. Російсько-український словник ділової мови /Уклад.: О.Мокровольський, О.Шокало. - К.: Редакція журналу “”Український світ”, 1992

 9. Український правопис. - 4-е видання. - К., 1993

10. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів/ Уклад.: С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. - К.: Довіра: УНВЦ “Рідна мова”, 1997
Додаткової :

 1. Антоненко - Давидович Б. Як ми говоримо. - К.:Либідь,1991
 2. Коваль А.П. Ділове спілкування: Навчальний посібник.-К., 1992
 3. Культура української мови: Довідник/ За ред. В.М. Русанівського. - К., 1990

 4. Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення.-К.: Вища шк.,1995

 5. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення. - К.: МАУП, 2001

 6. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.

17.Словник труднощів української мови/ За ред. С.Я.Ярмоленко. - К.,1989

Умовні позначення

Види занять:

Л – лекція;

С – семінар;

ЛЗ – лабораторне заняття;

ПЗ – практичне заняття;

КП – курсове проектування

Зміни та доповнення

2011 - 2012 н.р. __________________________________________
__________________________________________

2012 - 2013 н.р. __________________________________________
__________________________________________

2013 - 2014 н.р. __________________________________________
__________________________________________

2014 - 2015 н.р. __________________________________________
__________________________________________

2015 - 2016 н.р. __________________________________________
__________________________________________200

Схожі:

№ заняття 2012-2013 н р icon№ заняття 2012-2013 н р
Модуль Спілкування в соціально-побутовій та культурній сферах. Зсд. 0б. Пр. Р. 19. 01
№ заняття 2012-2013 н р iconПлан роботи методичного об’єднання класних керівників на 2012 2013 н р. м. Миколаїв 2012 р
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012/2013 навчального року
№ заняття 2012-2013 н р iconПлан проведення засідань методичного об’єднання вчителів предметників на 2012-2013 н р. № з/п
Аналіз роботи мо за 2011/2012 н рік та основні напрямки та завдання роботи на 2012/2013 н р
№ заняття 2012-2013 н р icon№ заняття 2012-2013 н р
Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії Специфіка мовлення фахівця (відповідно до напряму...
№ заняття 2012-2013 н р iconТа короткий зміст заняття
Організувати роботу Школи молодого профорієнтатора з числа педпрацівників птнз області на 2012–2013 навчальний рік на базі навчально-методичного...
№ заняття 2012-2013 н р iconЗакон україни
Відомості Верховної Ради (ввр), 2013, №23, ст. 218) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом №4651-vi від 13. 04. 2012, ввр, 2013,...
№ заняття 2012-2013 н р iconМетодичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2012-2013 навчальному році Викладання
...
№ заняття 2012-2013 н р iconАналіз роботи школи у 2012-2013 навчальному році та завдання на 2013-2014 навчальний рік
У 2012-2013 навчальному році діяльність школи була спрямована на реалізацію завдань та здійснювалась у відповідності з річним планом...
№ заняття 2012-2013 н р iconРезультати роботи з обдарованими учнями за підсумками олімпіад
Відповідно до наказу по школі від 24. 12. 12р. №358 «Про організоване завершення І семестру 2012-2013 н р.» з 02 по 14 січня 2013...
№ заняття 2012-2013 н р iconСлавутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2
На виконання Указу Президента України від 28. 12. 2012 №756/2012 «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості», рішення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка