Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
НазваВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дата конвертації01.07.2013
Розмір48.7 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы


ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖУЮ
Директор школи _________________ Заступник директора школи
____________________________

/ОЛЕКСИШИН Б.П./ /./

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ
БІБЛІОТЕКАРЯ (ЗАВІДУЮЧОГО БІБЛІОТЕКОЮ)


ВЕЛИКОГАЇВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ ступенів

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ
БІБЛІОТЕКАР (ЗАВІДУЮЧИЙ БІБЛІОТЕКОЮ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційних характеристик завідуючого бібліотекою і бібліотекаря.

 1. Бібліотекар (завідуючий бібліотекою) призначається і звільняється з посади директором школи.

 2. Бібліотекар повинен мати вищу або середню спеціальну професійну
  освіту (без вимог до стажу роботи) чи загальну середню освіту, курсову під­готовку і стаж роботи на посаді бібліотекаря (бібліографа) не менше 3 років.

 3. Бібліотекар підпорядковується безпосередньо заступнику директо­ра школи з навчально-виховної роботи.

 4. У своїй діяльності бібліотекар керується законодавством України про культуру, освіту і бібліотечну справу; постановами Уряду України, які визначають розвиток культури; керівними документами органів управління з питань бібліотечної роботи; правилами організації бібліотечної праці, обліку, інвентаризації; правилами з охорони праці, техніки безпеки і протипо­
  жежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і даною Інструкцією.2. ФУНКЦІЇ

Основними напрямками діяльності бібліотекаря є:

 1. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в школі.

 2. Пропаганда читання як форми культурного дозвілля та інтелектуа­льного розвитку.

^ 3. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

Бібліотекар виконує наступні посадові обов'язки:

 1. Організовує роботу бібліотеки школи, формування, облік і збере­ження бібліотечного фонду. Розробляє і затверджує перспективні і поточні плани роботи шкільної бібліотеки

 2. Організовує формування бібліотечного фонду, складає каталоги, картотеки, довідники, тематичні списки і огляди літератури.

3.3. Систематично вивчає інтереси та запити читачів з врахуванням загальноосвітньіх та вікових особливостей. Обслуговує учнів і працівників школи на абонементі і в читальному залі, організовує і проводить пов'язану з цим інформаційну роботу (вистав­ки, вітрини та ін. заходи щодо пропаганди книг); здійснює підбір літератури за вимогою читачів.

 1. Прививає учням навички самостійної роботи з книгою, знання основ бібліотечно-бібліографічної грамотності, культури читання.

 2. Проводить роботу з бібліотечним фондом шкільних підручників, залучає до цієї роботи вчителів, учнів, батьків.

 3. Веде облік роботи бібліотеки і подає відповідну звітність.

 4. Приймає книжні фонди на відповідне збереження за актом та поразових документах і веде відповідний облік, бере участь в інвентаризації книжкових фондів, списанні застарілої і знищеної літератури за визначеними причинами та відповідно до існуючих норм.

 1. Здійснює у встановленому порядку заходи щодо компенсування спричиненої шкоди книжковому та іншим фондам бібліотеки з вини читачів (користувачів) і у зв'язку з нестачею, втратою чи псуванням книг.

 2. Встановлює і підтримує зв'язки з іншими бібліотеками, організовує міжбібліотечний обмін.

3.8. Оформляє передплату школи на періодичні видання, контролює їх доставку, проводить підшивку газет та журналів.

3.9. Здійснює заходи щодо забезпечення бібліотеки необхідним облад­нанням.

 1. Організовує читацькі конференції, літературні вечори та інші ма­сові заходи.

 2. Дотримується правил з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; стежить за належним санітарним станом приміщень і фо­ндів бібліотеки.


4. ПРАВА

Бібліотекар має право:

 1. Давати обов'язкові для виконання вказівки учням і працівникам школи з питань, які стосуються дотримання правил користування бібліотеч­ними фондами.

 2. Контролювати і спрямовувати роботу прибиральника службових приміщень і працівника з обслуговування і поточного ремонту приміщень, споруд та обладнання бібліотеки.

4.3. Брати участь у засіданнях педагогічної ради школи з правом дорад­чого голосу.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Ста­туту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпо­ряджень директора школи і інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих йому прав, бібліотекар несе дисциплінарну відповідальність у по-
  рядку/визначеному трудовим законодавством.

 2. За зумисне спричинення школі чи учасникам навчального процесу збитків у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків бібліотекар несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і (чи) цивільним законодавством. Бібліотекар несе повну матеріальну відповідальність у випадку недостачі, втрати чи псування книг, прийнятих на збереження на основі письмового договору про повну матері­альну відповідальність, якщо не докаже, що збитки нанесені не з його вини.


^ 6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

Бібліотекар:

 1. Працює за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням заступника директора з навчально-виховної роботи.

 2. Може бути залученим відповідно до кваліфікації за розпорядженням заступника директора з навчально-виховної роботи до заміни тимчасово відсутніх учителів і вихова­ телів у межах нормативної тривалості свого робочого часу з додатковою погодинною оплатою педагогічної роботи.

 3. Отримує від директора школи і його заступників інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

 4. Працює в тісному контакті з учителями, батьками учнів (особами, які їх заміняють); систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівникамишколи.


Схожі:

Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики лаборанта
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Обж,затвердженої наказом Міністерства освіти України від 31. 08. 1995р., №463/1268 за погодженням з Міністерством праці та Міністерством...
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики педагога, затвердженої наказом Міністерст­ва...
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства...
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства...
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства...
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка