Розвиток творчих здібностей, формування естетичних смаків дошкільника
НазваРозвиток творчих здібностей, формування естетичних смаків дошкільника
Сторінка1/5
Дата конвертації07.03.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3   4   5
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ , ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ ДОШКІЛЬНИКА

Перетворення, що відбуваються в суспільстві, породжують в освіті нові вимоги до підготовки дітей до школи. Одним з них є розвиток художньо-творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку.

Художньо-творчі здібності є одним з компонентів загальної структури особистості. Розвиток їх сприяє розвитку особистості дитини в цілому. Як стверджують видатні психологи Л. С. Виготський, Л. А. Венгер, Б. М. Теплов, Д. Б. Ельконін та ін, основою художньо-творчих здібностей є загальні здібності. Якщо дитина вміє аналізувати, порівнювати, спостерігати, розмірковувати, узагальнювати, то у нього, як правило, виявляється високий рівень інтелекту. Така дитина може бути обдарованим і в інших сферах: художньої, музичної, сфері соціальних відносин (лідерство), психомоторної (спорт), творчої, де його буде відрізняти висока здатність до створення нових ідей. Виходячи з аналізу робіт вітчизняних і зарубіжних психологів, які розкривають властивості і якості творчої особистості, були виділені загальні критерії творчих здібностей: готовність до імпровізації, виправдану експресивність, новизну, оригінальність, легкість асоціювання, незалежність думок і оцінок, особливу чутливість.

Саме театралізована діяльність є унікальним засобом розвитку художньо-творчих здібностей дітей. Рішення завдань, спрямованих на розвиток художньо-творчих здібностей, вимагає визначення іншої технології, використання театральних методик та їх комбінацій у цілісному педагогічному процесі.

Мета дослідження - визначити особливості розвитку творчих здібностей дітей засобами театралізованої діяльності.

Об'єкт дослідження - процес розвитку творчих здібностей дітей.

Предмет дослідження - театралізована діяльність як засіб розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку.

Гіпотеза - якщо в роботі з дітьми та з дітьми старшого дошкільного віку у творчих здібностей використовувати театралізовану діяльність, то формування здібностей відбудеться швидше й ефективніше.

Для вирішення поставленої мети сформульовано такі завдання:

1.Проаналізіровать психологічну, методичну та історичну літературу з даної теми.

2.Ізучіть процес розвитку творчих здібностей

3.Ізучіть театралізовану діяльність дітей старшого дошкільного віку та умови її виникнення та організації

4.Провесті дослідно-експериментальну роботу підтверджуючого театралізованої діяльності на розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку.

. Поняття «творчість» і «творчі здібності»

Аналіз проблеми розвитку творчих здібностей багато в чому буде визначатися тим змістом, який ми будемо вкладати в це поняття. Дуже часто в повсякденній свідомості творчі здібності ототожнюються із здібностями до різних видів художньої діяльності, з умінням гарно малювати, складати вірші, писати музику і т.п. Що таке творчі здібності на самому ділі?

Очевидно, що розглядається поняття тісно пов'язане з поняттям "творчість", "творча діяльність". Під творчою діяльністю слід розуміти таку діяльність людини, в результаті якої створюється щось нове - будь це предмет зовнішнього світу або побудова мислення, приводить до нових знань про світ, або почуття, що відбиває нове ставлення до дійсності.

Якщо уважно розглянути поведінку людини, його діяльність у будь-якій області, то можна виділити два основних види вчинків. Одні дії людини можна назвати відтворюють або репродуктивними. Такий вид діяльності тісно пов'язаний з нашою пам'яттю і його суть полягає в тому, що людина відтворює або повторює вже раніше створені і вироблені прийоми поведінки та дії.

Крім репродуктивної діяльності в поведінці людини присутній творча діяльність, результатом якої є не відтворення були в її досвіді вражень або дій, а створення нових образів або дій. В основі цього виду діяльності лежать творчі здібності. Таким чином, у найзагальнішому вигляді визначення творчих здібностей виглядає наступним чином. Творчі здібності - це індивідуальні особливості якості людини, які визначають успішність виконання ним творчої діяльності різного роду.

Так як елемент творчості може бути присутнім в будь-якому виді людської діяльності, то справедливо говорити не тільки про художні творчих здібностях, але і про технічні творчих здібностях, про математичні творчих здібностях, і т.д.

1.1.2.Характерістіка особливостей у розвитку творчих

здібностей у старшому дошкільному віці

Говорячи про формування музичних здібностей, необхідно зупинитися на питанні про те, коли, з якого віку слід розвивати музичні творчі здібності дітей. Психологи називають різні терміни від півтора до п'яти років. Також існує гіпотеза, що розвивати музично-творчі здібності необхідно з самого раннього віку. Ця гіпотеза знаходить підтвердження в фізіології.

Справа в тому, що мозок дитини особливо швидко росте, і "дозріває" в перші роки життя. Це дозрівання, тобто зростання кількості клітин мозку і анатомічних зв'язків між ними залежить як від різноманіття та інтенсивності роботи вже існуючих структур, так і від того, наскільки стимулюється середовищем утворення нових. Цей період "дозрівання" є час найвищої чутливості і пластичності до зовнішніх умов, час найвищих і найширших можливостей для розвитку. Це найсприятливіший період для початку розвитку всього різноманіття людських здібностей. Але в дитини починають розвиватися тільки ті здібності, для розвитку яких є стимули й умови до "моменту" цього дозрівання. Чим сприятливіші умови, чим ближче вони до оптимальних, тим успішніше починається розвиток.

Якщо дозрівання і початок функціонування (розвитку) збігаються за часом, йдуть синхронно, а умови сприятливі, то розвиток йде легко - за найвищим з можливих прискорень. Розвиток може досягти найбільшої висоти, і дитина може стати здібних, талановитих і геніальним.

Проте можливості розвитку музичних здібностей, досягнувши максимуму в "момент" дозрівання, не залишаються незмінними. Якщо ці можливості не використовуються, то є відповідні здібності не розвиваються, не функціонують, якщо дитина не займається необхідними видами діяльності, то ці можливості починають втрачатися, деградувати і тим швидше, чим слабкіше функціонування. Борис Павлович Нікітін, протягом багатьох років займається проблемою розвитку музично-творчих здібностей дітей назвав це явище НУВЕРС (Необоротне Згасання Можливостей Ефективного Розвитку Здібностей). Нікітін вважає, що НУВЕРС особливо негативно впливає на розвиток творчих здібностей. Розрив у часі між моментом дозрівання структур, необхідних формування музичних творчих здібностей і початком цілеспрямованого розвитку цих здібностей веде до серйозного ускладнення їх розвитку, уповільнює його темпи і веде до зниження кінцевого рівня розвитку музичних творчих здібностей. На думку Нікітіна саме незворотність процесу деградації можливостей розвитку породило думку про уродженості музичних творчих здібностей, тому що зазвичай ніхто не підозрює, що у дошкільному віці були упущені можливості ефективного розвитку музично-творчих здібностей. І мала кількість у суспільстві людей з високим музичним творчим потенціалом пояснюється тим, що в дитинстві лише дуже небагато опинилися в умовах, що сприяють розвитку їх творчих здібностей.

З психологічної точки зору дошкільне дитинство є сприятливим періодом для розвитку музичних творчих здібностей тому, що в цьому віці діти надзвичайно допитливі, у них є величезне бажання пізнавати навколишній світ. І батьки, заохочуючи допитливість, повідомляючи дітям знання, залучаючи їх у різні види діяльності, сприяють розширенню дитячого досвіду. А накопичення досвіду і знань - це необхідна передумова для майбутньої музичної творчої діяльності. Крім того, мислення дошкільнят більш вільно, ніж мислення більш дорослих дітей. Воно ще не задавлене догмами та стереотипами, воно більш незалежно. А це якість необхідно всіляко розвивати. Дошкільне дитинство також є сензитивним періодом для розвитку музичного творчої уяви

З усього вище сказаного можна зробити висновок, що дошкільний вік, дає прекрасні можливості для розвитку музичних здібностей до творчості. І від того, наскільки були використані ці можливості, багато в чому буде залежати творчий потенціал дорослої людини.

1.1.4. Умови успішного розвитку творчих здібностей

дошкільнят 5-7 років засобами театрального мистецтва

Одним з найважливіших факторів музичного творчого розвитку дітей є створення умов, що сприяють формуванню їх творчих здібностей. На основі аналізу робіт кількох авторів, зокрема Дж. Сміта, Б.М. Нікітіна, і Л. Керрола, О. П. Радинова, Є. А. Медведєва, було виділено шість основних умов успішного розвитку музичних творчих здібностей дітей.

Давно відомо, що для музичної творчості необхідно комфортне психологічна обстановка і наявність вільного часу, тому шосте умова успішного розвитку творчих здібностей - тепла дружня атмосфера в сім'ї і дитячому колективі. Дорослі повинні створити безпечну психологічну базу для повернення дитини з творчого пошуку і власних відкриттів. Важливо постійно стимулювати дитину до музичної творчості проявляти співчуття до його невдач, терпляче ставитися навіть до дивних ідей невластивим в реальному житті. Потрібно вилучити з ужитку зауваження та засудження.

Але створення сприятливих умов недостатньо для виховання дитини з високим музичним творчим потенціалом, хоча деякі західні психологи і зараз вважають, що музична творчість спочатку властиво дитині і, що треба тільки не заважати йому вільно самовиражатися. Але практика показує, що такого невтручання мало: не всі діти можуть відкрити дорогу до творення, і надовго зберегти творчу активність. Виявляється (і педагогічна практика доводить це), якщо підібрати відповідні методи навчання, то навіть дошкільнята, не втрачаючи своєрідності творчості, створюють твори більш високого рівня, ніж їх ненавчені самовиражаються однолітки. Не випадково зараз так популярні дитячі гуртки і студії, музичні школи та школи мистецтв. Звичайно, ведеться ще багато суперечок про те, чому ж і як вчити дітей, але той факт, що вчити треба не викликає сумнівів.

Сучасна педагогічна наука, що дивиться на освіту як на відтворення духовного потенціалу людини, має різноманітними сферами освітнього впливу на дитину. Сфера мистецтва розглядається як простір, що сприяє формуванню соціально-естетичної активності особистості. На думку сучасних вчених, які досліджують проблеми дошкільної освіти, розкриттю внутрішніх якостей особистості та самореалізації її творчого потенціалу в найбільшою мірою сприяє синтез мистецтв.

Цей погляд на виховання дитини зробив актуальною проблему освіти і виховання дошкільників засобами театрального мистецтва і дозволив звернутися до театральної діяльності в ДОП не тільки як до самостійного розділу художнього виховання дітей, але і як до потужного синтетичному засобу розвитку їх творчих здібностей. Адже мистецтво театру представляє собою органічний синтез музики, танцю, живопису, риторики, акторської майстерності, зосереджує в єдине ціле засоби виразності, наявні в арсеналі окремих мистецтв, і, тим самим, створює умови для виховання цілісної творчої особистості, чим сприяє здійсненню мети сучасної освіти .

Сучасна парадигма дошкільної освіти вступає в протиріччя з традиційною концепцією розвитку дитини - дошкільника засобами театральної діяльності, яка стверджувала, що залучення дитини до театрального мистецтва в цьому віці обмежується лише навчанням дітей елементарним виразним умінням і формуванням конкретних навичок виконавської майстерності.

Орієнтуючись на вищесказане, можна відзначити високий ступінь значущості театральної діяльності для розвитку музичних творчих здібностей дитини і стверджувати необхідність і доцільність існування програми діяльності не тільки з обдарованими дітьми, а й з усіма вихованцями ДОП.

1.2. Психолого-педагогічне обгрунтування дитячого музичного

творчості

Н. А. Ветлугіна у своїх дослідженнях всебічно проаналізувала можливості дітей у виконанні творчих завдань, витоки дитячої творчості, шляхи його розвитку, обгрунтувала ідею взаємозв'язку, взаємозалежності навчання і творчості дітей, теоретично і експериментально довівши у своїх роботах, що ці процеси не протистоять, а тісно пов'язані, взаимообогащают один одного. Було встановлено, що необхідна умова виникнення дитячої творчості - накопичення вражень від сприйняття мистецтва, яке є зразком для творчості, його джерелом. Інша умова дитячого музичного творчості - накопичення досвіду виконавства. У імпровізаціях дитина емоційно, безпосередньо застосовує все те, що засвоїв у процесі навчання. У свою чергу навчання збагачується творчими проявами дітей, набуває розвиваючий характер.

Дитяче музична творчість, як і дитяче виконавство, зазвичай не має художньої цінності для оточуючих людей. Воно важливе для самої дитини. Критеріями його успішності є не художня цінність музичного образу, створеного дитиною, а наявність емоційного змісту, виразності самого образу і його втілення, варіативності, оригінальності.

Що б дитина могла скласти і заспівати мелодію, у нього необхідно розвинути основні музичні здібності. Крім того, для прояву творчості потрібна уява, фантазія, вільне орієнтування в незвичних ситуаціях.

Дитяче музична творчість за своєю природою синтетична діяльність. Воно може проявлятися в усіх видах музичної діяльності: у співі, ритміці, грі на дитячих музичних інструментах. Пісенна творчість важливо формувати, починаючи з молодшого дошкільного віку, використовуючи посильні дітям творчі завдання. Успішність творчих проявів дітей залежить від міцності співочих навичок, уміння виражати в співі певні почуття, настрої, співати чисто і виразно. Що б зорієнтувати дошкільнят у пісенній творчості Н. А. Ветлугіна пропонує вправи для накопичення слухового досвіду, розвитку музично-слухових уявлень. Важливо звертати увагу дітей на виразність їх імпровізації навіть у найпростіших вправах. Крім співу, дитяча творчість може виявлятися в ритміці і грі на музичних інструментах. Творча активність дітей у ритміці багато в чому залежить від організації навчання музично-ритмічним рухам. Повноцінне творчість дитини у ритміці можливо тільки в тому випадку, якщо його життєвий досвід, зокрема музично-естетичні уявлення постійно збагачується, якщо є можливість проявити самостійність.

Підвищену увагу слід приділяти відбору музичних творів, які служать як би сценарієм для самостійних дій дітей. Програмна музика займає провідне місце у творчих завданнях, так як поетичний текст, образне слово допомагають дитині краще зрозуміти її зміст.

Інструментальне творчість дітей, як правило, проявляється в імпровізаціях, тобто творі під час гри на інструменті, безпосередньому, моментальне вираженні вражень. Воно так само виникає на основі наявного у дітей життєвого та музичного досвіду.

Одна з умов забезпечують успішне інструментальне творчість - володіння елементарними навиками гри на музичних інструментах, різними способами звуковидобування, які дозволяють передати найпростіші музичні образи (цокіт копит, чарівні падаючі сніжинки). Важливо, щоб діти розуміли, що, створюючи який або образ, необхідно висловити настрій, характер музики. Залежно від характеру образу, який належить передати, діти вибирають певні виражальні засоби, це допомагає дітям глибше відчути й усвідомити особливості виразного мови музики, спонукає до самостійних імпровізацій.

1.3.Роль діагностики на розвиток творчих здібностей.

Діагностикою музичного навчання є визначення результатів творчого процесу в умовах музичного заняття. Як і в загальній педагогіці, в музичному навчанні розрізняють дві форми діагностики: діагностування навченості (своєчасне виявлення та аналіз продуктивності діяльності дітей на музичних заняттях) і діагностування навченості (визначення тенденції та динаміки розвитку музичних та творчих здібностей).

Рішення освітніх, виховних завдань засобами музичного мистецтва з дітьми без провидіння діагностичного обстеження і визначення рівня музичного розвитку дітей. Виявлення особливостей музичного розвитку дитини дає можливість визначити організаційні, дидактичні та музичного виховання. Будучи складовою частиною процесу в дошкільному навчальному закладі, діагностика музично-творчих можливостей дітей проводиться на початку і в кінці навчального року. Тільки на основі її даних можливо планування музичного виховання дошкільників. Обстеження музичних можливостей дошкільнят будується на основі загальновизнаних діагностичних підходів до визначення можливостей дитини у музичній діяльності і сучасних вимог до гуманістично орієнтованого музичного виховання. Методика дослідження розвитку творчі дітей. Розвиток методики музичного виховання дітей як в області наукового знання неможливо без здійснення науково-дослідної роботи в цій області. В організації науково-дослідної роботи дуже важливий правильний вибір форм і методів наукового дослідження. «Методи дослідження-це інструменти, за допомогою яких пізнають істину, відкривають закономірні зв'язки явищ об'єктивного світу».

Методика дослідження повинна відповідати конкретним завданням, і правильно відображати специфіку досліджуваних явищ. Як правило, в педагогічних дослідженнях застосовуються педагогічні, соціологічні, експериментальні методи. До них відносяться: спостереження, педагогічний експеримент, вивчення та узагальнення педагогічного досвіду, анкетування, бесіда, вивчення дитячих творчих робіт та документації навчально-виховного закладу, робота з літературними джерелами та ін

Методи спостереження досить широко застосовується в педагогічних роботах і визначається як «відносно цілеспрямоване тривале і планомірне сприйняття предметів і явищ навколишньої дійсності; метод пізнання дійсності на основі безпосереднього сприйняття».

Для того щоб спостереження було целенапрвленним, необхідно попередньо скласти план спостереження і визначити ті конкретні питання, які потрібно вивчити в процесі спостереження і дати на них відповідь. Спостереження повинно бути об'єктивним, планомірним, систематичним, навмисним.

Педагогічний експеримент - «це виховання в точних враховуються умовах».

У педагогічних дослідженнях застосовуються два види експерименту: природний і лабораторний (клінічний).

Природний проводиться у формі звичайних занять.

Лабораторний експеримент має допоміжне значення і проводиться в спеціально створених умовах з невеликою групою піддослідних. Педагогічний експеримент включає в себе три етапи:

констатуючий;

формуючий;

контрольний (підсумковий).

Констатуючий експеримент має на меті виявити початковий рівень музичного розвитку групи дітей або одну дитину, розвитку будь-якої певної здібності, у конкретному виді музичної діяльності та ін

Формуючий експеримент передбачає навчання дітей на основі розробленої педагогом-дослідником оригінальної методики, що відрізняється від традиційних підходів, і її апробацію з метою виявлення ефективності.

Контрольний експеримент завершує педагогічний експерімент.На цьому етапі використовуються ті ж діагностичні методики, що і в констатирующем експерименті, щоб зіставити результати обстеження ісспитуемих або умов їхнього музичного развітія.На основі зіставлення даних констатуючого і контрольного експериментів можна судити про ефективність застосовуваних методик.

З усього вище сказаного можна зробити висновок, що дошкільний вік, дає прекрасні можливості для розвитку музичних здібностей до творчості. І від того, наскільки були використані ці можливості, багато в чому буде залежати творчий потенціал дорослої людини.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Розвиток творчих здібностей, формування естетичних смаків дошкільника iconДержавний стандарт
Мови І літератури” є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої І читацької культури, комунікативної та літературної...
Розвиток творчих здібностей, формування естетичних смаків дошкільника iconФормування мислення, розвиток розумових І творчих здібностей
Забезпечення засобами художнього слова ефективного естетичного розвитку кожної дитини, виховання загальнолюдських цінностей формування...
Розвиток творчих здібностей, формування естетичних смаків дошкільника iconФормування інтелектуальної культури молодших школярів
Розвиток творчих здібностей має бути невід'ємною умовою змісту усіх навчальних предметів початкової школи, органічно доповнювати...
Розвиток творчих здібностей, формування естетичних смаків дошкільника iconПлан роботи на 2012-2013 н р. Планування участі у шкільних та позашкільних заходах
«Розвиток творчих здібностей, як засіб формування всебічного розвитку особистості»
Розвиток творчих здібностей, формування естетичних смаків дошкільника iconПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів музичного мистецтва на 2009-2010 н р
«Формування особистості, здатної до навчання І самовдосконалення, активізація пізнавальної активності, розвиток творчих здібностей...
Розвиток творчих здібностей, формування естетичних смаків дошкільника iconОзнайомлення учнів із загальнолюдськими цінностями та формування...
України „Про загальну середню освіту”. Форми І методи роботи різноманітні. Велику увагу педагогічний колектив приділяє національно-патріотичному...
Розвиток творчих здібностей, формування естетичних смаків дошкільника iconДосвіду
Організація дослідницької діяльності та розвиток творчих здібностей учнів на уроках
Розвиток творчих здібностей, формування естетичних смаків дошкільника iconМетодичні рекомендації щодо викладання фізики та астрономії в 2012-2013 навчальному році
Для сучасного суспільного розвитку важливим чинником є формування в учнів наукових уявлень про навколишній світ, розвиток творчих...
Розвиток творчих здібностей, формування естетичних смаків дошкільника iconРішенням педагогічної ради Начальник відділу освіти
Холминська зош І-ІІІ ступенів в цій освітній ситуації вбачає своєю пергочерговою задачею розвиток творчих здібностей школярів на...
Розвиток творчих здібностей, формування естетичних смаків дошкільника iconМовленнєвий розвиток дошкільника
Щоб створити оптимальні умови для мовленнєвого розвитку дошкільника, педагогам слід використовувати різні форми роботи: ігри, проблемні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка