Семінарій
Скачати 17.82 Mb.
НазваСемінарій
Сторінка1/132
Дата конвертації02.09.2013
Розмір17.82 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   132МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Леонід

Ушкалов


ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА:

СЕМІНАРІЙ

Харків «Майдан» 2004
ББК 63.3(4УКР)

У 95


Художнє оформлення

У. Мельникової
На обкладинці подано світлину ікони

Озерянської Божої Матері (XVIII ст.)

із фондів Харківського історичного музею


Ушкалов Л. В.

У 95

Григорій Сковорода: семінарій. – Харків: Майдан, 2004. – 776 с.

ISBN 966-8478-76-2.
Цей фундаментальний посібник подає бібліографічну інформацію щодо

найрізноманітніших питань, пов’язаних із життям та творчістю великого

українського поета й філософа Григорія Сковороди (1722–1794). Він виконує

роль своєрідного навігатора в “морі” наукової літератури, присвяченої

Сковороді, що з’явилася в усьому світі впродовж двох останніх століть.

Посібник призначений передовсім для студентів українських університетів,

що вивчають сковородинську проблематику. Окрім того, він стане в нагоді

також професійним науковцям (історикам літератури, філософам, педагогам,

богословам, мистецтвознавцям, мовознавцям, культурологам).


ББК 63.3(4УКР)
© Л. В. Ушкалов, 2004

© У. П. Мельникова,

ISBN 966-8478-76-2

худ. оформлення, 2004


ЗМІСТ

Леонід Ушкалов. Про стан та перспективи студій над Сковородою ..........................12
1. Бібліографія сковородіяни .......................................................................................27
2. Біографія Сковороди .................................................................................................31

2.1. Загальна характеристика життя та творчості Сковороди .....................................31

2.2. Дитячі роки Сковороди ............................................................................................37

2.3. Дружба Сковороди з Михайлом Ковалинським ....................................................39

2.4. Єдність філософії та життя Сковороди...................................................................42

2.5. Життя й творчість Сковороди на суспільному та культурному тлі .....................45

2.6. Закордонна мандрівка Сковороди ...........................................................................49

2.7. Києво-Могилянська академія в житті та творчості Сковороди ...........................53

2.8. Легенди та перекази про Сковороду .......................................................................57

2.9. Перебування Сковороди в селі Каврай ...................................................................59

2.10. Перебування Сковороди в придворній капелі імператриці Єлизавети .............61

2.11.Переяславський колегіум у житті та творчості Сковороди .................................62

2.12. Сковорода в Харківському колегіумі....................................................................65

2.13. Сковорода та його рідня .........................................................................................68

2.14. Спосіб життя (modus vivendi) Сковороди.............................................................69
^ 3. Богословські погляди Сковороди ...........................................................................76

3.1. Загальна характеристика сковородинського богослів’я .......................................76

3.2. Біблійна герменевтика Сковороди ..........................................................................80

3.3. Богопізнання в Сковороди .......................................................................................86

3.4. Есхатологія Сковороди (наука про “горній Єрусалим”).......................................88

3.5. Зв’язок богослів’я Сковороди із сектярством ........................................................90

3.6. Поняття Бога в Сковороди .......................................................................................92

3.7. Релігійне вільнодумство Сковороди .......................................................................97

3.8. Сковорода й масони..................................................................................................99

3.9. Сковорода й німецька містика ...............................................................................101

3.9.1. Сковорода й Анґел Сілезій .................................................................................104

3.9.2. Сковорода й Валентин Вайґель ..........................................................................105

3.9.3. Сковорода й Майстер Екгарт ..............................................................................106

3.9.4. Сковорода й Себастьян Франк ...........................................................................107

3.9.5. Сковорода та Якоб Беме......................................................................................108

3.10. Сковорода й Олександрійська богословська школа..........................................110

3.10.1. Сковорода й Климент Олександрійський........................................................113

3
3.10.2. Сковорода й Оріген............................................................................................115

3.10.3. Сковорода й Філон Олександрійський ............................................................118

3.11. Сковорода й традиції святоотцівського богослів’я (патристики)....................120

3.11.1. Сковорода й Діонісій Ареопагітський .............................................................124

3.11.2. Сковорода та Євагрій Понтійський..................................................................125

3.11.3. Сковорода та Іван Дамаскин.............................................................................126

3.11.4. Сковорода й отці-каппадокійці (Григорій Ниський,

Григорій Богослов, Василій Великий).............................................................127

3.11.5. Сковорода й Максим Сповідник ......................................................................128

3.12. Сковорода й традиції середньовічного та новочасного

західного богослів’я................................................................................................129

3.12.1. Сковорода й Аврелій Авґустин ........................................................................130

3.12.2. Сковорода й Ніколай Кузанський ....................................................................132

3.12.3. Сковорода й Тома Аквінський..........................................................................133

3.12.4. Сковорода й Франциск Асизький.....................................................................134

3.13. Теодіцея в Сковороди ...........................................................................................135

3.14. Христологія (христоцентричність) Сковороди ..................................................136

3.15. Сковорода та офіційна Церква ............................................................................139
^ 4. Видання творів Сковороди ....................................................................................143
5. Вшанування пам’яті Сковороди...........................................................................146
6. Емблематика та символіка в Сковороди ............................................................151

6.1. Загальна характеристика сковородинської емблематики й символіки .............151

6.2. Знані Сковородою емблематичні збірники та енциклопедії ..............................155

6.3. Символ дзеркала в Сковороди ...............................................................................157

6.4. Символ дороги в Сковороди ..................................................................................158

6.5. Символ зернятка в Сковороди ..............................................................................159

6.6. Символ змія в Сковороди.......................................................................................160

6.7. Символ каменя в Сковороди..................................................................................161

6.8. Символ кола в Сковороди ......................................................................................162

6.9. Символ моря в Сковороди .....................................................................................163

6.10. Символ рослини в Сковороди ..............................................................................165

6.11. Символ саду в Сковороди ....................................................................................165

6.12. Символ театру (theatrum mundi) в Сковороди ................................................166

6.13. Символ трикутника в Сковороди ......................................................................167
^ 7. Єдність поезії та філософії у творчості Сковороди ...........................................168
8. Єдність філософії та богослів’я у творчості Сковороди...................................171
^ 9. Літературна систематика Сковороди ..................................................................173
10. Літературна творчість Сковороди .....................................................................176

10.1. Загальна характеристика літературної творчості Сковороди...........................176

4
10.2. Байки Сковороди...................................................................................................181

10.3. Барокові традиції у творчості Сковороди ..........................................................187

10.4. Біблія як джерело літературної творчості Сковороди.......................................196

10.5. Візії Сковороди: «Сон» ........................................................................................201

10.6. Діалоги Сковороди: загальний огляд ..................................................................203

10.6.1. «Алфавит»: чільні ідеї та образи ......................................................................205

10.6.2. «Наркісс»: проблематика, образи, особливості форми ..................................207

10.7. Листи Сковороди ..................................................................................................209

10.8. Поезія Сковороди: загальна характеристика .....................................................211

10.8.1. Латиномовна поезія Сковороди........................................................................215

10.8.2. Основні жанри поезії Сковороди .....................................................................216

10.8.2.1. Жанр елегії у творчості Сковороди...............................................................218

10.8.2.2. Жанр епіграми у творчості Сковороди .........................................................219

10.8.3. Особливості версифікації в Сковороди ...........................................................221

10.8.4. Поезія Сковороди «De libertate».......................................................................224

10.8.5. Провідні мотиви поезії Сковороди...................................................................225

10.8.6. «Сад божественных пѣсней» Сковороди:

загальна характеристика збірки........................................................................229

10.8.6.1. 10-а пісня «Саду…» («Всякому городу

нрав и права»)..........................................................................................................234

10.8.6.2. 13-а пісня «Саду…» («Ах поля, поля зелены») ...........................................237

10.8.6.3. 18-а пісня «Саду…» («Ой ты, птичко жолтобоко») ....................................238

10.8.6.4. 29-пісня «Саду…» («Чолнок мой бури вихр шатает»)................................238

10.8.6.5. 30-пісня «Саду…» («Осѣнь нам проходит,

а весна прошла») ....................................................................................239

10.9. Притчі Сковороди .................................................................................................240

10.10. Солілоквії Сковороди: «Брань архистратига Михаила со Сатаною» ............242

10.11. Солілоквії Сковороди: «Пря бѣсу со Варсавою» ............................................244

10.12. Трактати Сковороди: зміст, образи, композиція .............................................245

10.12.1. «Начальная дверь ко христіанскому добронравію» як катехізис ...............246

10.12.2. «Silenus Alcibiadis» та «Жена Лотова»:

“священна філологія” Сковороди .........................................................................247

10.13. Роль та місце творчості Сковороди

в європейській літературній традиції ...................................................................249

10.14. Роль та місце творчості Сковороди

в історії української літератури .............................................................................251

10.15. Сатиричні елементи у творах Сковороди .........................................................258

10.16. Творчість Сковороди й антична література .....................................................259

10.16.1. Сковорода й Верґілій .......................................................................................261

10.16.2. Сковорода й Горацій........................................................................................262

10.16.3. Сковорода й Езоп .............................................................................................264

10.16.4. Сковорода й Овідій ..........................................................................................265

10.16.5. Сковорода й Плутарх.......................................................................................266

10.17. Творчість Сковороди й новолатинська література ..........................................267

10.17.1. Сковорода й Еразм Роттердамський ..............................................................269

10.18. Творчість Сковороди й новочасні національні літератури.............................270

5
10.18.1. Сковорода й грузинська література,

найперше Давид Гурамішвілі ...........................................................................272

10.18.2. Сковорода й російська література ..................................................................273

10.18.2.1. Сковорода й Андрій Бєлий ..........................................................................276

10.18.2.2. Сковорода й Михайло Булгаков ..................................................................277

10.18.2.3. Сковорода й Федір Достоєвський ...............................................................278

10.18.2.4. Сковорода й Василь Капніст........................................................................279

10.18.2.5. Сковорода й Микола Лєсков........................................................................280

10.18.2.6. Сковорода й Михайло Ломоносов ..............................................................281

10.18.2.7. Сковорода й Василь Наріжний ....................................................................284

10.18.2.8. Сковорода й Лев Толстой.............................................................................284

10.18.2.9. Сковорода й Василій Тредіаковський.........................................................288

10.18.3. Сковорода й сербська література ...................................................................289

10.19. Сковорода на тлі української літературної традиції .......................................290

10.19.1. Сковорода й давня українська література .....................................................292

10.19.1.1. Сковорода й Лазар Баранович .....................................................................296

10.19.1.2. Сковорода та Іван Величковський ..............................................................298

10.19.1.3. Сковорода й Паїсій Величковський ............................................................299

10.19.1.4. Сковорода та Іван Вишенський ...................................................................301

10.19.1.5. Сковорода й о. Віталій Дубенський ............................................................303

10.19.1.6. Сковорода та Йоаникій Ґалятовський.........................................................304

10.19.1.7. Сковорода й Митрофан Довгалевський......................................................306

10.19.1.8. Сковорода й Климентій Зиновіїв.................................................................307

10.19.1.9. Сковорода й Семен Климовський ...............................................................308

10.19.1.10. Сковорода й Мануйло Козачинський .......................................................309

10.19.1.11. Сковорода й Георгій Кониський ...............................................................310

10.19.1.12. Сковорода та Ісая Копинський ..................................................................311

10.19.1.13. Сковорода й Варлаам Лащевський ...........................................................312

10.19.1.14. Сковорода та Іван Леванда ........................................................................313

10.19.1.15. Сковорода та Іван Максимович .................................................................314

10.19.1.16. Сковорода й українські “мандровані дяки”..............................................315

10.19.1.17. Сковорода та Іван Некрашевич .................................................................317

10.19.1.18. Сковорода й Симеон Полоцький...............................................................318

10.19.1.19. Сковорода й Теофан Прокопович .............................................................319

10.19.1.20. Сковорода й Антоній Радивиловський .....................................................322

10.19.1.21. Сковорода й Герасим Смотрицький .........................................................323

10.19.1.22. Сковорода й Кирило Транквіліон-Ставровецький ..................................324

10.19.1.23. Сковорода й Дмитро Туптало ....................................................................326

10.19.1.24. Сковорода й Стефан Яворський ................................................................329

10.19.2. Сковорода й новітня українська література ..................................................330

10.19.2.1. Сковорода й Василь Барка ...........................................................................337

10.19.2.2. Сковорода й Микола Гоголь ........................................................................339

10.19.2.3. Сковорода у творчості Михайла Івченка....................................................342
6
10.19.2.4. Сковорода й Григорій Квітка-Основ’яненко .............................................343

10.19.2.5. Сковорода у творчості Юрія Клена.............................................................346

10.19.2.6. Сковорода та Іван Котляревський ...............................................................347

10.19.2.7. Сковорода й Пантелеймон Куліш ...............................................................351

10.19.2.8. Сковорода й письменники-“шістдесятники” .............................................354

10.19.2.9. Творчість Сковороди та український

романтизм (Сковорода – “передромантик”) ............................................356

10.19.2.10. Сковорода у творчості Павла Тичини.......................................................359

10.19.2.11. Сковорода й український модернізм.........................................................363

10.19.2.12. Сковорода й український Ренесанс 1920-х років.....................................364

10.19.2.13. Сковорода й Микола Хвильовий...............................................................366

10.19.2.14. Сковорода й Тарас Шевченко ....................................................................367

10.20. Творчість Сковороди та українська фольклорна традиція .............................373

10.20.1. Приказки та прислів’я у творах Сковороди ..................................................376

10.20.2. Сковорода й кобзарі та лірники......................................................................377

10.20.3. Сковорода й українська народна пісня ..........................................................378

10.21. Цензурна історія творів Сковороди ..................................................................380

10.22. Dubia Сковороди .................................................................................................381
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   132

Схожі:

Семінарій iconСемінарій
Леонід Ушкалов. Про стан та перспективи студій над Сковородою
Семінарій iconТематика конференції
Нго. Важливим є факт участі в конференції делегатів – помічників єпископів по відповідальності за створіння – природу православних,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка