Наказ
Скачати 194.04 Kb.
НазваНаказ
Дата конвертації17.03.2013
Розмір194.04 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы

Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки

НАКАЗ

Міністерства культури і туризму України

від 18 жовтня 2005 р. № 745

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

27 жовтня 2005 р. за № 1285/11565

(витяг)

Зміни тексту: Наказ зареєстровано №300/12174 21.03.2006

Мінкультури і туризму №110 14.03.2006

Наказ зареєстровано № 225/13492 14.03.2007

Мінкультури і туризму № 11 05.03.2007

Зміни тексту (застосовуються з 1 квітня. 2007 року):

Наказ зареєстровано №357/13624 14.04.2007

Мінкультури і туризму №26 11.04.2007

Зміни тексту (застосовуються з 1 червня 2007 року):

Наказ зареєстровано № 621/13888 13.06.2007

Мінкультури і туризму №38 12.06.2007

Зміни тексту: Наказ зареєстровано № 1203/14470 24.10.2007

Мінкультури і туризму №67 11.10.2007

Наказ зареєстровано №300/14991 14.04.2008

Мінкультури і туризму №18 01.04.2008

Зміни тексту (застосовуються 1 вересня 2008 року):

Наказ зареєстровано №971/15662 13.10.2008

Мінкультури і туризму № 44 24.09.2008

Зміни тексту: Наказ зареєстровано № 1289/15980 30.12.2008

Мінкультури і туризму № 54 18.12.2008

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) і від 22.08.2005 № 790 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та з метою упорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури наказую:

1. Затвердити:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівних працівників, художнього, артистичного персоналу, професіоналів, фахівців, службовців, робітників бюджетних установ, закладів та організацій культури, згідно з додатком 1;

(абзац у новій редакції: Наказ зареєстровано № 621/13888 13.06.2007

Мінкультури і туризму № 38 12.06.2007)

схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, художнього, артистичного персоналу, професіоналів, фахівців, службовців, робітників бюджетних установ, закладів та організацій культури згідно з додатками 2–6;

показники для віднесення бюджетних установ, закладів і організацій культури до відповідних груп за оплатою праці керівних працівників згідно з додатками 7–11.

2. Установити:

  1. що посадові оклади заступників керівників бюджетних установ, закладів та організацій культури, заступників керівників структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій встановлюються на 5–15 відсотків, головних бухгалтерів – на 10–30 відсотків, помічників керівників – на 30–40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;

  2. що працівникам установ, закладів та організацій культури, які мають статус національних, академічних, може зберігатися при визначенні максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів, що застосовувався для зазначених працівників згідно з чинним законодавством;

3) надбавки працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).

Уразі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР:

"народний" – у розмірі 40 відсотків, "заслужений" – 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням.

Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації культури;

в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – 10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

4) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за науковий ступінь:

доктора наук – у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук – у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації культури.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством:

г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, – у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

5) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу – 10 відсотків, водіям І класу – 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день – у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

3. Надати право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах:

а) установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;

б) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

в) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників установ, закладів та організацій культури, їх заступників, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

4. У разі, коли посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 року, менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2005 року, чи в разі, коли вони зменшуються, таким категоріям працівників установлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.

Працівникам, яким посадові оклади були збережені згідно з законодавством, зберігаються ці розміри посадових окладів, якщо вони перевищують розміри посадових окладів, визначені за новими умовами оплати праці, і не підвищуються на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати.

  1. Умови оплати праці, передбачені цим наказом, застосовуються при обчисленні заробітної плати працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури незалежно від відомчого підпорядкування.

  2. Оплата праці працівників, посади яких не визначені цим наказом, здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.

  3. Керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури в межах затвердженого фонду заробітної плати встановити посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам, виходячи із схем тарифних розрядів, передбачених додатками 2–6.

  4. Уважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства культури і мистецтв України від 19.04.2001 № 204 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури" (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.04.2001 за № 366/5557, від 16.01.2002 № 20 "Про оплату праці працівників національних закладів культури (мистецьких)" (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.01.2002 за № 46/6334, від 16.01.2002 № 19 "Про оплату праці працівників національних закладів культури" (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.01.2002 за № 45/6333, від 10.02.2003 № 67 "Про оплату праці працівників Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника" (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.02.2003 за № 175/7496, від 10.06.2002 № 366 "Про оплату праці працівників Національного заповідника "Софія Київська" (із змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.06.2002 за № 511/6799.

9. Ці умови застосовуються з 1 вересня 2005 року.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра В. В. Корнієнка.

Міністр І.Д. Ліховий

Додаток 1

до наказу Міністерства культури і туризму України

від 18 жовтня 2005 р. № 745

(у редакції наказу Міністерства

культури і туризму України

від 29.08.2008 р. № 44)

(додаток змінено: Наказ зареєстровано № 1289/15980 30.12.2008

Мінкультури і туризму № 54 18.12.2008)

РОЗМІРИ

посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних працівників, художнього, артистичного персоналу, професіоналів, фахівців, службовців, робітників бюджетних установ, закладів та організацій культури, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються

з 1 червня 2007 року

з 1 вересня 2008 року

1

1

1

2

1,06

1,09

3

1,12

1,18

4

1,18

1,27

5

1,24

1,36

6

1,3

1,45

7

1,37

1,54

8

1,47

1,64

9

1,57

1,73

10

1,66

1,82

11

1,78

1,97

12

1,92

2,12

13

2,07

2,27

14

2,21

2,42

15

2,35

2,58

16

2,5

2,79

17

2,66

3

18

2,83

3,21

19

3,01

3,42

20

3,25

3,64

21

3,41

3,85

22

3,5

4,06

23

3,71

4,27

24

3,8

4,36

25

3,93

4,51Продовження додатка 1

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки), які діяли у листопаді 2008 року, установлюються з 1 грудня 2008 року у такому порядку:

для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатних розписах установлюються на рівні мінімальної заробітної плати;

для інших працівників посадові оклади не змінюються.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

(пункту новій редакції: Наказ зареєстровано № 1289/15980 30.12.2008

Мінкультури і туризму №54 18.12.2008)

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище – заокруглюються до однієї гривні.

Начальник управління з питань оплати праці

та бюджетних програм Н.Ю. Солодченко


Додаток 2

до наказу Міністерства культури і туризму України

від 18 жовтня 2005 р. № 745

(додаток змінено: Наказ зареєстровано № 1203/14470 24.10.2007

Мінкультури і туризму № 67 11.10.2007)

(витяг)СХЕМА

тарифних розрядів посад керівних працівників бібліотек, централізованих бібліотечних систем

(таблиця в новій редакції: Наказ зареєстровано № 1203/14470 24.10.2007

Мінкультури і туризму № 67 11.10.2007)

Таблиця 4


Посади

Тарифні розряди відповідно до груп бібліотек, централізованих бібліотечних систем (їх філіалів)

Національні

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

^ Керівні працівники

з 1 січня 2008 року

Генеральний директор (директор) бібліотеки, централізованої бібліотечної системи

15–17

14–15

13–14

12–13

11–12

Завідувач бібліотеки

14–16

12–14

11–13

10–12

11

Завідувач філіалу бібліотеки, централізованої бібліотечної системи

14–16

12–14

11–13

10–12

11

Учений секретар

14–16

12–14

11–13

Начальник (завідувач) відділів з основних видів діяльності

13–15

11–13

10–12

9–11

10

Начальник (завідувач) інших відділів

12–14

12

11

10

9

Завідувач секторів з основних видів діяльності

12–14

12

11

10

9

Завідувач інших секторів (служб)

11–13

11

10

9

8

Головні: бібліотекар, бібліограф, методист

11–14

12

11

10Головний інженер

14–16

14

13

12з 1 січня 2009 року

Генеральний директор (директор) бібліотеки, централізованої бібліотечної системи

18–20

15–16

14–15

13–14

13

Завідувач бібліотеки

17–19

13–15

12–14

12–13

12

Продовження додатка 2

1

2

3

4

5

6

Завідувач філіалу бібліотеки, централізованої бібліотечної системи

17–19

13–15

12–14

12–13

12

Учений секретар

17–19

13–15

12–14

Начальник (завідувач) відділів з основних видів діяльності

16–18

12–14

11–13

10–12

11

Начальник (завідувач) інших відділів

15–17

11–13

12

9–11

9–10

Завідувач секторів з основних видів діяльності

15–17

11–13

12

9–11

9–10

Завідувач інших секторів (служб)

16

10–12

11

10

9

Головні: бібліотекар, бібліограф, методист

14–17

11–13

10–12

9–11Головний інженер

17–19

13–15

12–14

13


  1. Посадові оклади керівників установ з обсягом роботи нижче показників IV групи встановлюються на 10 відсотків нижче посадових складів, передбачених для аналогічних працівників IV групи.

  2. У бібліотеках з обсягом роботи нижче показників, передбачених для бібліотек IV групи, які є структурними підрозділами установи, підприємства або організації, посадові оклади завідувачів установлюються на рівні посадових окладів бібліотекарів відповідної категорії, передбачених у табл. 1 додатка 3.

<...>.

Начальник управління з питань оплати праці

Та бюджетних програм Н.Ю. Солодченко


Додаток 3

до наказу Міністерства культури і туризму України

від 18 жовтня 2005 р. № 745

(додаток змінено: Наказ зареєстровано № 1203/14410 24.10.2007

Мінкультури і туризму № 67 11.10.2007)

СХЕМА

тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів, технічних службовців і робітників культури

(витяг)

(таблиця в новій редакції: Наказ зареєстровано № 1203/14470 24.10.2007

Мінкультури і туризму № 67 11.10.2007)

Таблиця 1


Посади

Тарифні розряди

Національні

Інші

1

2

3

з 1 січня 2008 року

Бібліотекарі, бібліографи, методисти, редактори, художники: провідні

11–13

9–12

І категорії

10–12

8–11

ІІ категорії

9–11

8–10

Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, художник

9–10

8–9

Схожі:

Наказ iconНаказ
Наказ 01. 09. 2011 n 170 Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу
Наказ iconНаказ
Наказ 16. 11. 2011 n 290 Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації
Наказ iconНаказ
Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики n 1 від 09. 01. 2007
Наказ iconНаказ
...
Наказ iconУманська районна державна адміністрація відділ освіти наказ
У відділі освіти забезпечено проведення особистого прийому громадян та видано наказ від 28. 01. 2011 №15
Наказ iconНаказ про затвердження положень про охорону праці 3
Наказ про призначення комісії по періодичному огляду технічного стану будівлі закладу
Наказ iconНаказ
Наказ Міністра оборони України від 17 березня 2003 року №65 «Про затвердження Положення про Збори офіцерів у Збройних Силах України»...
Наказ icon«погоджено» «затверджено»
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310), зі змінами та доповненнями...
Наказ iconАптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності
Стандарти акредитації аптечних установ” Наказ моз україни №2 від 12 січня 98 р., що передбачають належну аптечну практику; планується...
Наказ iconДнз «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» наказ №2
України від 14. 12. 2000р. №588, положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка