Уроків на тему: «Я І моя родина»
Скачати 96.15 Kb.
НазваУроків на тему: «Я І моя родина»
Дата конвертації20.12.2013
Розмір96.15 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Культура > Урок
Цикл уроків

на тему:

«Я і моя родина»

для 5 класу


Урок №1

Підтема: Моя родина.

Мета: Активізувати ЛО теми « Моя родина».

Повторити відмінювання дієслів avoir, être.

Розвивати здібності учнів розуміти текст в цілому й виділяти головне.

Учити учнів робити короткі повідомлення і вести бесіду про свою родину.

Розвивати мовну культуру учнів.

Обладнання: Тематична картинка «Родина», лічильна таблиця, роздавальний матеріал.
Хід уроку.
І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

1. Повідомлення теми та мети уроку.

Aujourd’hui, le sujet de notre leçon est « Ma famille », nous allons réviser la conjugaison des verbes être et avoir , le compte de 20 à100. Vers la fin de la leçon vous pourrez : parler de votre famille, conjuguer des verbes être et avoir.

2. Фонетична зарядка.

Фонетичне й лексичне відпрацювання вірша . (Роздаються картки).


ІІ. Основна частина уроку.

 1. Перевірка домашнього завдання

Учні називають предмети одягу та їхній колір, використовуючи свої колажі. Учень повинен сказати 12 речень.

 1. ^ Активізація лексичного та граматичного матеріалу.

1)Скласти розповіді за ситуацією: «У клас прийшов новий учень. розпитати його про його рідних, про нього самого».

Comment t’appelles-tu ? Quel âge as-tu ? Es-tu un élève ? En quelle classe es-tu ? Quel est le numéro de ton école ? As-tu un frère ou bien une soeur ? Comment s’appelle ta mère ? Où travaille ta mère ? Comment s’appelle ton père ? Où travaille-t-il ?

2)2-3 учні описують родину друга по листуванню з використанням роздавального матеріалу.
^ 3)Словниковий диктант.

Учні пишуть по черзі на дошці: les parents, une grand-mère, un grand-père, une mère, un père, un fils, une fille, un oncle, une tante.

4)Виконання учнями завдання за картками.

5) Робота з лічильною таблицею.


3. Подання тексту для читання, впр. 11 на стор 7.

1) Етап підготовки до читання тексту.

Бесіда з класом : Comment t’appelles-tu ? Est-ce que ta famille est nombreuse ? Combien êtes-vous ? As-tu un frère ? As-tu une soeur ? Ton père travaille-t-il ?

^ 2) Етап читання тексту.

а) Учні читають текст і дають відповіді на запитання, записані на дошці:

Comment s’appelle ta mère ? Où travaille-t-elle ? Qui est professeur de français ?

б) Учні працюють над завданнями за картками.


Clé : 1v ; 2f ; 3v ; 4f ; 5f ; 6f ; 7f ; 8v ; 9f ; 10f.

^ 3) Етап перевірки розуміння змісту прочитаного тексту.

а) Бесіда з учнями:

Est-ce que ta famille est nombreuse ? Combien êtes-vous ? Comment s’appelle ta mère ? Où travaille-t-elle ? Qui est professeur de français ? Où tavaille ton père ? As-tu un frère ? As-tu une soeur ?

б) Учитель пропонує учням розповісти про свою родину (8-12 речень).
ІІІ. Заключна частина уроку.

 1. Домашнє завдання.

Написати про свою родину.

 1. Підведення підсумків уроку.

Savez-vous conjuguer les verbes avoir et être ? Pouvez-vous parler de votre famille ? Pouvez-vous parler de vos parents ?

Урок №2.
Підтема: Про себе та свою родину.

Мета: Активізувати в мові ЛО теми «Я і моя родина ».

Повторити й активізувати в мові присвійні та вказівні прикметники.

Розвивати мовну культуру учнів.

Обладнання: Підручник, роздавальний матеріал.
Хід уроку.
І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

1. Повідомлення теми та мети уроку.

Aujourd’hui le sujet de notre leçon est « Ma famille » , nous allons réviser l’emploi des adjectifs possessifs et démonstratifs.

Vers la fin de la leçon vous pourrez parler de votre famille, employer des adjectifs possessifs et démonstratif

2. Мовна розминка.

 1. Бесіда з учнями:

Commentt’appelles-tu ? Que fais-tu le matin ? Est-ce que ton école est loin de ta maison ? etc .

 1. Фонетична зарядка.

Фонетичне і лексичне відпрацювання вірша (текст вірша на картці).


ІІ. Основна частина уроку.

 1. Гра «Яка літера пропущена? »

Клас об’єднується у 2 команди. Учитель показує командам учнів по черзі картки за темою «Шкільні предмети» з написаними на них словами, в яких пропущені 1-2 літери. Учні відповідної команди спочатку повинні назвати пропущені літери, а потім ціле слово. За кожну правильну відповідь команді нараховується одне очко.

 1. ^ Повторення назв шкільного приладдя.

 1. Опис малюнка.

Учитель роздає малюнки і дає завдання описати їх за зразком:

Je m’appelle Pierre. C’est mon livre. Il est nouveau (vieux, beau).2)Учитель пропонує учням висловитися.

Et maintenant nous allons voir si tu un élève soigné. Montre-nous tes objets scolaireset dis ce que tu as et quels sont ces objets. (А тепер перевіримо, чи охайний ти учень. Покажи свої шкільні приладдя і скажи, що в тебе є і які ці предмети.)

 1. ^ Контроль домашнього завдання.

а)На дошці записаний текст з пропущеними словами. Учні ланцюжком усно заповнюють пропуски.

Je m’appelle Pierre. Ma famille est ... . J’ai ... . Nous sommes ... . Ma mère s’appelle ... . Elle a ... . Elle est ... . Elle travaille ... . Mon père s’appelle ... . Il a ... . Il est ... . Il travaille ... . Ma soeur Nina a ... . Mon frère Oleg а ... . Il va à ... . Il lest en ... .

б)Учні розповідають про свою родину, використовуючи мовні опори.

^ 4. Активізація лексичного і граматичного матеріалу.

a) Виконання впр.6 стор.8.

Lisez et traduisez les groupes de mots.

б) Учитель роздає картки та пояснює завдання.


в) Учні складають міні-діалоги:

1. Учитель пропонує скласти 4-лінійний діалог з використанням присвійних і вказівних прикметників. Учні працюють в парах, а потiм демонструють свої діалоги.

-- A qui est ce stylo ?(un cartable, un carnet, un cahier, un crayon , une règle , une gomme)

-- Le stylo ? Où ?

-- Voilà.

-- C’est mon stylo.

2. За зразком поданим на дошці, учні говорять скільки в них предметів.


J’ai

beaucoup de

livres
peu de

cahiers
assez de

styloscarnetsgommesrèglescrayons3.Учні запитують один одного, скільки у них є сестер, братів та інших родичів. (Робота в парах.)

Demandez l’un à l’autre : « Combien de frères as-tu ? Quel âge ont-ils ? 

4.Учні виконують впр. 10, 11 на стор.9.

г) Учні пишуть під диктовку вчителя. Підкреслюють артиклі. Після виконання завдання учитель збирає зошити.

Ecrivons la dictée. Soulignez les articles.

д)Учні виконують впр.7 на стор.9.

Voilà un garçon. Il s’appelle Victor. Il va à l’école. Victor porte un pantalon brun et une chemise blanche. La serviette de Victor est noire. Dans la serviette il y a des livres, des cahiers, une règle, un stylo, un carnet et un crayon

е)Учні усно добирають антоніми до прикметників: bon, vieux, noir, petit.
ІІІ. Заключна частина уроку.

 1. Домашнє завдання.

Описати родину друга (15 речень).

 1. Підведення підсумків уроку.

Qu’est-ce que vous avez appris à faire aujourd’hui ? Pouvez-vous parler de la famille de votre ami ?

Урок№3.
Підтема: Родина мого друга. Професії.

Мета: Повторити й активізувати в мові ЛО даної теми.

Розвивати здібності учнів до конструювання діалогів у різних ситуаціях з урахуванням партнерів і їх між рольових взаємодій.

Розвивати мовну культуру учнів.

Обладнання: Підручник, тематична картинка «Родина», роздавальний матеріал.
^ Хід уроку.
І. Підготовка до іншомовного мовлення.

1. Повідомлення теми та мети уроку.

Aujourd’hui le sujet de notre leçon est « La famille de mon ami. Les métiers. » . Vers la fin de la leçon vous pourrez parler de la famille de votre ami, des métiers de vos parents.

^ 2. Мовна розминка.

Гра « Le plus curieux ».

Гра спрямована на формування уміння постановки питань, удосконалення лексичних навичок.

Гравці по черзі ставлять питання в зв’язку з повідомленням (фразою) ведучого. Перемагає той, хто ставить останнє запитання, наприклад:

M : La famille de mon amie Nina est grande.

E : Combien sont-ils ?
II. Основна частина уроку.

 1. Контроль домашнього завдання.

а)Учитель роздає картки і дає завдання.б)Використовуючи мовні опори на дошці учні розповідають про свою родину.

Racontez de votre famille.

Je m’appelle Pierre. Ma famille est ... . J’ai ... . Nous sommes ... . Ma mère s’appelle ... . Elle a ... . Elle est ... . Elle tavaille ... . Mon père s’appelle ... . Il a ... . Il est ... . Il travaille ... . Ma soeur Nina a ... . Mon frère Oleg a ... . Il va à ... . Il est en ... .

в)Учитель пропонує замінити у своїй розповіді особовий займенникje нail і присвійний прикметникma/mon нa sa/son , наприклад:

Il s’appelle Pierre. Sa famille est ... . etc.

 1. ^ Активізація лексичного й граматичного матеріалу.

а)Учні виконують впр.4 на стор.10.

Lisez les mots et devinez le sens des mots.

б)Учні в парах складають діалоги з прочитаними словами.

Composez les dialogues.

Modèle :

--Ma mère est médecin.

--Où travaille-t-elle ?

--Elle travaille dans une polyclinique.

в)Учні працюють за картками.


Clé : ouvrier, médecin, ingénieur.

г)Учні в парах виконують впр.7 на стор.10.

1.Vous etes allés pour la première fois chez votre nouveau camarade. Vous voyez une photo de sa famille. Demandez tout ce que vous voulez savoir de sa famille.

Exemple : As-tu beaucoup de frères et de soeur ? Combien de frères ( de soeurs, de cousins, de cousines) as-tu ? Comment s’appelle ton père (ta mère, ton grand-père, etc.) ? Quel âge a ton père (ta mère, ton grand-père, etc.) ?

2.Vous avez un nouvel élève dans la classe, qui devient vite votre ami. Interrogez l’un l’autre sur vos familles.

3.Un groupe français est en visite dans votre école. Imaginez des dialogues entre les écoliers français et ukrainiens au sujet de leurs familles.
III.Заключна частина уроку.

 1. Домашнє завдання.

Написати, де працюють твої родичі та родичі твого друга.

Підібрати малюнки до різних професій, наклеїти на альбомний аркуш і підписати французькою мовою.

 1. Підведення підсумків уроку.

Savez-vous parler des métiers de vos parents ? A quoi vous intéressez-vous ?Si vous devenez l’ingénieur, aimerez-vous bien votre métier ?
Урок№4.
Підтема: Мій робочий день.

Мета: Повторити й активізувати ЛО теми «Мій робочий день».

Повторити граматичний матеріал – займенникові дієслова. Практикувати учнів у вживанні їх у мові.

Практикувати учнів у аудіюванні.

Розвивати мовну культуру учнів.

Обладнання: Підручник, тематична картинка «Мій робочий день», роздавальний матеріал.
^ Хід уроку.
І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

1. Повідомлення теми та мети уроку.

Aujourd’hui le sujet de notre leçon est « Ma journée de travail », « Les verbes pronominaux ».

Vers lа fin de la leçon vous pourrez parler de votre journée de travail, en utilisant des verbes pronominaux.

^ 2.Мовна розминка.

Фонетичне відпрацювання вірша:

- подання лексичного матеріалу:

Le cou - шия, sage - слухняний , debout - той, що стоїть; на ногах.

- читання вірша вчителем;

- спільний переклад вірша учнями і вчителем;

- читання вірша учнями.


Je me lève, Demande maman.

Je suis debout. – Ah, les oreilles!

Puis, je me lave Oui, un moment!

Les mains, le cou C’est fait!

Et le visage. Je mets mon pantalon

Je suis bien sage Et mon veston.

-Et les oreilles? Ce n’est pas long.

 • бесіда з учнями:

Quand est-ce que tu te lèves ? Est-ce que tu aimes te laver le visage  et les oreilles ? Est-ce que tu te laves les mains, la cou ? Est-ce que tu es bien sage ? etc.
ІІ. Основна частина уроку.

 1. Контроль домашнього завдання.

 1. Конкурс колажів. Бесіда з учнями.

Avez-vous fait vos collages ? Avez-vous les difficultés en faisant vos collages ? Montrez-moi vos collages.

 1. Розкажіть про свій робочий день, використовуючи свої колажі.

 1. Активізація лексичного і граматичного матеріалу.

 1. Учитель роздає на кожну парту картки з завданням.

 1. Впр.6 на стор.16. Учні пишуть французькою мовою, звертаючи увагу на діакритичні знаки:

Se réveiller, préparer les leçons, le diner, regarder la télévision. Quel âge as-tu ? Mon frère est à la maison. Est-ce que ton père est ingénieur ? Où est la boîte blanche ?

 1. Подання тексту для аудіювання «La journée de Pierre».

 1. Етап підготовки до аудіювання тексту. Бесіда з учнями:

Quand est-ce que tu te réveilles ? Que fais-tu le matin ? Est-ce que tu fais la gymnastique ? Quand est-ce que tu te couches ?

 1. Етап аудіювання. Прослухайте текст і скажіть, чи вірні ствердження до нього.

Ma journée commence à sept heures du matin. Je me lève et je fais la gymnastique. Puis, je me lave, je m’habille vite, fais mon lit, et prends mon petit déjeuner. A huit heures, je pars pour l’école. De huit heures et demie à une heure de l’après-midi, je suis à l’école. Après l’école, je rentre à la maison. Je encore beaucoup de temps pour faire mes devoirs et me promener. Je me couche à neuf heures et demie.


Clé : 1v, 2v, 3f, 4f, 5v, 6f, 7f.

 1. Етап перевірки розуміння змісту прослуханого.

 1. Учні усно відповідають на запитання:

Répondez à mes question.

De quoi s’agit-il dans ce texte ? Quand est-ce que la journée commence ? Quand est-ce qu’il se réveille ? Quand est-ce qu’il pars pour l’école ? Quand est-ce qu’il rentre à la maison ? Quand est-ce qi’il se couche ?

. б) Учитель пропонує 2-3 учням розповісти про свiй робочий день.

 1. Впр.7 на стор.14 учні виконують в парах.


ІІІ. Заключна частина уроку.

 1. Домашнє завдання.

Виконати впр.9,10 на стор.14.

 1. Підведення підсумків уроку.

Dites-moi à quel moment de la journée on prend le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner ?

Схожі:

Уроків на тему: «Я І моя родина» iconТвір «Моя родина»
Я живу у дружній родині. Моя родина – це мама, тато І я. У нашій сім’ї панує мир І злагода
Уроків на тему: «Я І моя родина» iconТ ема: Моя родина – це вся Україна. Мета
Сильними будуть родина, рід, сім’я, — міцною буде й наша ненька Україна. Тому, сьогодні на заході метою кожного з вас буде запам’ятати...
Уроків на тему: «Я І моя родина» iconУроків доброти на тему: «Дивіться на нас, як на рівних»
Рекомендації щодо проведення у навчальних закладах "уроків доброти" на тему: «Дивіться на нас, як на рівних»
Уроків на тему: «Я І моя родина» iconУрок математика + географія
Згідно з програмою І тематичним плануванням математики у 5 класі передбачено 9 (дев'ять) уроків із теми "Відсотки". У системі уроків...
Уроків на тему: «Я І моя родина» iconКозацький марш, внесення прапора
Це попереду. А сьогодні уся шкільна родина разом. Родина, яку об'єднує єдине,- любов І повага до школи
Уроків на тему: «Я І моя родина» iconСценарій свята «Гарбузова родина» для старшої групи
Сідайте,гості, всі зручненько,та й дивиться уважненько казку «Гарбузова родина»
Уроків на тему: «Я І моя родина» iconРоссия зовёт! Родина ждёт!
Русский человек, Родина тебя зовёт! Пришло время тебе и твоей семье возвращаться на свою благословенную историческую Родину – Российскую...
Уроків на тему: «Я І моя родина» iconУсний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему: „Нема в світі дорожчого, як родина
Мета: удосконалювати в учнів навички вільно І грамотно висловлюватися на морально-етичні теми
Уроків на тему: «Я І моя родина» icon«Школа-родина»
«Школа-родина» це загальноосвітній навчальний заклад І ступеня з малою наповнюваністю учнів, що створюється з урахуванням специфіки...
Уроків на тему: «Я І моя родина» iconУрок по темі "Розмноження та розвиток рослин"
Уч и т е л ь. Упродовж кількох уроків ми з вами вивчали тему Розмноження та розвиток рослин, тобто знайомилися з різноманітністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка