Список друкованих праць зражевської ніни іванівни книги навчальні видання Курси лекцій Зражевська Н. І. Масова комунікація І культура: Лекції. Черкаси: Брама-Україна, 2006
Скачати 67.29 Kb.
НазваСписок друкованих праць зражевської ніни іванівни книги навчальні видання Курси лекцій Зражевська Н. І. Масова комунікація І культура: Лекції. Черкаси: Брама-Україна, 2006
Дата конвертації19.03.2013
Розмір67.29 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Культура > Методичні рекомендаціїСписок друкованих праць
зражевської ніни іванівни 1. КНИГИ


Навчальні видання
Курси лекцій

 1. Зражевська Н. І. Масова комунікація і культура: Лекції. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – 172 с. (7,2 др. арк.)


Навчально-методичні посібники

1. Зражевська Н. І. Журналістика та видавнича справа. Методичний посібник. – Черкаси, 2000. – 27 c. (1,1 др. арк.)
Методичні рекомендації


 1. Зражевська Н. І. Завдання та методичні вказівки по виконанню контрольної роботи з англійської мови // Методичні вказівки. - Черкаси, 2002. – 60 с. (2,5 др. арк.)

 2. Зражевська Н. І. Теорія інформації: комунікативний аспект : Методичні рекомендації до спецкурсу / Н. І. Зражевська. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2008. – 64 с. (2,6 др. арк.)


2. СТАТТІ
У академічних виданнях


 1. Зражевська Н. І. Журнал “Критика” і загальнометодологічні проблеми літературознавства 30–х років //Слово і час. –1991. –№8.– С. 34–42. (0.4 др. арк.)

 2. Зражевська Н. І. Універсаліїї культурного дискурсу в інформаційному суспільстві. Постановка проблеми // Наукові записки Інституту журналістики. – Київ, 2004.- № 15 (0.3 др. арк.).

3. Зражевська Н. І. Ідеологічні та ціннісні контексти медіа в теоріях комунікації / Н. І. Зражевська // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / гол. ред. В. В. Різун ; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – С. 5–8. (0,3 др.арк)

4. Зражевська Н. І. Медіакультура як соціокультурний феномен / Н. І. Зражевська // Наукові записки Луганського національного університету : зб. наук. праць / Луганськ Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – С. 175–183 (0,3 др.арк)
У фахових виданнях


 1. Зражевська Н. І. Інтертекстуальна парадигма журналістських текстів / Н. І. Зражевська // Вісник Черкаського університету / Серія філологічні науки. – Черкаси., 2008. – Вип 118. – С. (0,3 др. арк.)

 2. Зражевська Н. І. Інтертекстуальність в медіа-дискурсі // Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2007. (0,5 др. арк.)

 3. Зражевська Н. І. Інформаційне суспільство, проблема класики і творчість Т.Г.Шевченка // Вісник черкаського університету. – Черкаси, 2004. (0.4 др. арк.)
 4. Зражевська Н. І. Контркультура в контексті інформаційеного суспільства // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 2007. – № 18 (134) – С. 151-157. (0,3 др. арк.)


 5. Зражевська Н. І. Культура, ідеологія, цінності ЗМІ в контексті зарубіжної комунікативістики / Н. І. Зражевська // Збірник наукових праць. – Тернопіль-Львів : ЛА «Піраміда». – Т.1. – 2008. – С. (0,3 др. арк.)

 6. Зражевська Н. І. Культурологічний аспект масово інформаційної діяльності // Вісник черкаського університету. Серія Філологічні науки. – Черкаси, 2007. – Вип.118. (0,4 др. арк.)

 7. Зражевська Н. І. Мас-медіа як транслятор і творець культурних цінностей / Н. І. Зражевська // Діалог. – 2008. - № 7. – С. (0,3 др. арк.)

 8. Зражевська Н. І. Медіа-культура як продукт взаємовпливу масової культури і масової комунікації // Вісник черкаського університету. – Черкаси, 2004. – С. 222 – 233 (0.4 др. арк.)

 9. Зражевська Н. І. Перегляд естетики Г. В. Плеханова критикою 30–х років // Гуманітарний вісник. – Черкаси, ЧДТУ, 2001. – Число 5. – С. 45–49. (0.2 др. арк.)

 10. Зражевська Н. І. Постмодернізм та криза гуманітарного знання // Вісник черкаського університету. – Черкаси, 2003. – С. 223 – 236 (0.5 др. арк.)

 11. Зражевська Н. І. Проблема соціальної функції літератури в журналі “Критика” // Українська мова і література в школі. – 1991.–№ 3. –С. 89–93. (0.7 др. арк.)

 12. Зражевська Н. І. Проблема соціологічного методу у літературознавстві // Гуманітарний вісник. – Черкаси. – Частина 2. –1998. – С. 28–33. (0,3 др. арк.)

 13. Зражевська Н. І. Проблеми культурологічного аналізу ЗМК / Н. І. Зражевська // Вісник Дніпропетровського університету / Серія літературознавство. Журналістика. – Дніпропетровськ, 2008. – № 10. – С. (0,5 др. арк.)

 14. Зражевська Н. І. Проблеми медіа-культури у зв’язку із розвитком масової комунікації і масової культури // Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2007. (0,5 др. арк.)
 15. Зражевська Н. І. Роль засобів масової інформації у формуванні сучасної культури// Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 2007 – С. (0,4 др. арк.).


 16. Зражевська Н. І. Соціологічний метод у теорії 30–х років // Вісник черкаського університету. – Черкаси: ЧДУ, 2001. – Випуск 25. – С. 154–159. (0,2 др. арк.)

 17. Зражевська Н. І. Сучасні засоби масових комунікацій як фактор зміни сприйняття світу // Вісник Дніпропетровського університету.- Серія: Літературознавство. Журналістика. – № 8. – 2006. - С.22-27. (0.2 др. арк.)

 18. Зражевська Н. І. Сучасні інформаційні технології як фактор зміни культурної парадигми // Вісник черкаського університету. – Черкаси: ЧДУ, 2006. – Випуск.76. – С. 183 – 191. (0,4 др. арк.)

 19. Зражевська Н. І. Ідеологічні та ціннісні контексти медіа в теоріях комунікації / Н. І. Зражевська // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / голов. ред. В. В. Різун ; Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – № 10. – С. 5–8. (0,3 др. арк.)

 20. Могилко С. В., Зражевська Н. І. Техніка і методи маніпуляції в інтернет-виданнях (на прикладі Інтернет-газет «Прес-центр», «Антена») / С. В. Могилко, Н. І. Зражевська // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В. В. Різуна ; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – Т. 31 (квіт.–черв.) – С. 5–8. (0,4 др. арк.)

 21. Зражевська Н. І. Постмодерністська методологія Ж. Бодріара в дослідженні медіакультурі кіберпанків / Н. І. Зражевська // Світові стандарти сучасної журналістики : збірник наукових праць / МОН України. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького ; Інститут Медіа Права ; Могилянська школа журналістики НАУКМА ; відп. ред. Т. Г. Бондаренко, С. М. Квіт. – Черкаси : Видав. Чабаненко Ю., 2010. – С. 313–316. (0,3 др.арк)

 22. Зражевська Н. І. Ідеологічна складова мас-медіа в контексті інформаційної (постмодерністської культури / Н. І. Зражевська // Соціальні комунікації сучасного світу : науков-теоритичний збірник / Гол. ред. О. М. Холод. – 2009. – С. 180–183. (0,5 др.арк)У інших виданнях


 1. Зражевська Н. І. Вплив масової комунікації на формування культурного дискурсу // Мова і культура. – Київ, 2003. – Випуск 6, Т. 4.т (0.5 др. арк.)

 2. Зражевська Н. І. Журналістика: мода чи віянія часу? // Вісник національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. – 2002. - № 6. (0.2 др. арк.)

 3. Зражевська Н. І. Журнал „Критика” в контексті суспільно-політичної кризи 30-х років ХХ ст. // Українська преса ХХ ст. як націотворчий чинник: Збірник наукових праць. – Полтава. – С. 44-48. (0,3 др. арк.)

 4. Зражевська Н. І. Концепція “гри” в культурі перехідного періоду й онтологічні проблеми мистецтва // Мова і культура. – Київ, 2002. – Випуск 4. – Т.І. – С.104–109. (0.2 др. арк.)

 5. Зражевська Н. І. Онтологическое содержание культуры в современной парадигме гуманитарного знания // Мова і культура. – Київ, 2002. – Випуск 5. – Т.І. – С.133–136. (0.2 др. арк.)

 6. Зражевська Н. І. Спогади про Людину // Наукові читання Інституту журналістики. На пошану Н.Ф. Непийводи. – К.: Видавництво Інституту журналістики – Випуск 5. (0,3 др. арк.)

 7. Зражевська Н. І. Тексти ЗМІ у парадигмі культури // Мова і культура. Київ, 2005 (0.5 др. арк.)

 8. Зражевська Н. І. Християнська культура і художня словесність: проблеми теорії рецепції // Класична спадщина і сучасне художнє мислення. Збірник наукових праць присв. 60–р. М. І. Борецького.– Дрогобич–Черкаси, 2001. – С. 81–85. (0.2 др. арк.)


3. Тези і матеріали доповідей
Міжнародні конференції за кордоном


 1. Зражевська Н. І. Идеология и ценности масс-медиа в контексте зарубежной коммуникативистики / Н. І. Зражевська // Коммуникация в современной парадигме социального и гуманитарного знания. Материалы 4-й международной конференции РКА «Коммуникация 2008». – М., 2008. – С. (0,1 др. арк.)

2. Зражевська Н. І. Интертекстуальность сми – «двойной стилевой гамбит» Язык средств массовой информации как объект междисциплинарного исследования / Н. І. Зражевська // Материалы 2-1 международной конференции. – М. : МАКС Пресс, 2008. – С. 277–279. (0,3 др. арк.)

3. Зражевськая Н. Методологические проблемы исследования медиакультуры / Н. Зражевськая // Журналістыка–2009: стан, праблемы і перспектывы : матэрыалі 11-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысв. 65-годдзю факультэта журналістыкі БДУ, 3–4 сн. 2009 г., Мінск / рэдкал. : С. В. Дубовік (адк. Рэд.) [і інш.].– Мінск : БДУ, 2009. – Вып. 11. – С. 492–493. (0,1 др.арк)
Міжнародні конференції в Україні

 1. Зражевська Н. І. Проблема формы и содержания в литературных дискуссиях на Украине в 20-30-е гг. и понятие художественного историзма // Проблемы художнственного историзма. Тезисы Всесоюзной научной конференции. – Херсон, 1989. (0,1 др. арк.)

 2. Зражевська Н. І. Современный авангардизм в контексте проблемы кризиса искусства // Поезія російського та українського авангарду: історія, поетика, традиції. Матеріали Всесоюзної наукової конференції – Херсон: ХДУ, 1990 – С. 143–144. (0.1 др. арк.)

 3. Зражевська Н. І. Християнство та художня словесність // Символ, міф, обряд: традиції і сучасність. Матеріали міжнародної наукової конференції.– Київ, 2000. – Частина 1. – С. 7–9. (0.1 др. арк.)

 4. Зражевська Н. І. Ідеологічна складова мас-медіа в контексті інформаційної (постмодерністської) культури / Н. І. Зражевська // Соціальні комунікації сучасного світу : наук.-теорет. зб. за матеріалами першої міжнар. конф., 19-20 лют. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка / За ред. О. М. Холод. – Запоріжжя, 2009. – С. 180–182. (0,2 др.арк).

5. Зражевська Н. І. Постмодерністський дискурс текстів масової комунікації / Н. І. Зражевська // Мова, суспільство, журналістика : за матеріалами XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови, Київ, 18 квітня 2008 / М-во освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка / За ред. В. В. Різун, А. І. Мамалига. – Київ, 2009. – С. 50–53. (0,1 др.арк)


Всеукраїнські конференції

  1. Зражевська Н. І. Модернізм та проблема класики ХХ століття // Актуальні проблеми світової літератури та лінгвістики. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції – Черкаси: ЧДТУ, 2001. – С. 16. (0.1 др. арк.)

  2. Зражевська Н. І. Онтологічний аспект літератури в структурі соціологічного методу літературознавства // Актуальні проблеми світової літератури та лінгвістики. – Матеріали Всеукраїнської наукової конференції – Черкаси: ЧДТУ,2002. – С. 21–22. (0.1 др. арк.)

 1. Зражевська Н. І. Постмодерністська парадигма журналістського тексту // Михайло Андрійович Жовтобрюх і сучасна українська лінгвістика. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – С. 223-236. (0,3 др. арк.)

 2. Зражевська Н. І. Техніка постмодерністського письма у текстах масової комунікації.// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченій 100-річча з дня народження професора Жовтобрюха. – Черкаси, 2006. (0.5 др. арк.)


Інші конференції
1. Зражевская Н. И. Медиакультура как проблемное поле теории коммуникации / Н. И. Зражевская // Журналистика в 2008 году: общественная повестка дня и коммуникативные практики СМИ : материалы Всероссийской научно-практ. конф. – М. : МГУ, 2009. – С. (0,1 др.арк)Схожі:

Список друкованих праць зражевської ніни іванівни книги навчальні видання Курси лекцій Зражевська Н. І. Масова комунікація І культура: Лекції. Черкаси: Брама-Україна, 2006 iconЗавгородньої лариси віталіївни
Завгородня Л. В. Текстознавство : навчально-методичний посібник / Л. В. Завгородня. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – 84 с. (4,...
Список друкованих праць зражевської ніни іванівни книги навчальні видання Курси лекцій Зражевська Н. І. Масова комунікація І культура: Лекції. Черкаси: Брама-Україна, 2006 iconПоняття масової комунікації. Моделі масової комунікації. Вступні зауваги
Останнім часом на шпальтах газет, на екранах телевізорів та й у повсякденному житті ми дуже часто зустрічаємось із поняттями „комунікація”,...
Список друкованих праць зражевської ніни іванівни книги навчальні видання Курси лекцій Зражевська Н. І. Масова комунікація І культура: Лекції. Черкаси: Брама-Україна, 2006 iconПідручники І навчальні посібники
Російська мова. (курси за вибором). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 2006 рік
Список друкованих праць зражевської ніни іванівни книги навчальні видання Курси лекцій Зражевська Н. І. Масова комунікація І культура: Лекції. Черкаси: Брама-Україна, 2006 iconНавчальний комплекс Черкаси 2006 Видання здійснено за фінансової...
Рецензент: Харічкін О. Г. к е н., доцент кафедри фінансів Черкаської філії Української академії банківської справи Національного...
Список друкованих праць зражевської ніни іванівни книги навчальні видання Курси лекцій Зражевська Н. І. Масова комунікація І культура: Лекції. Черкаси: Брама-Україна, 2006 iconАнкета учасника
Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи», яка відбудеться...
Список друкованих праць зражевської ніни іванівни книги навчальні видання Курси лекцій Зражевська Н. І. Масова комунікація І культура: Лекції. Черкаси: Брама-Україна, 2006 iconСписок друкованих праць Макухи Марини Василівни Статті у фахових...
Макуха М. Історія створення часопису «Друкарство» / М. Макуха // Теле- та радіожурналістика. – 2010. – Вип. – Ч. – С. 61–68. (0,3...
Список друкованих праць зражевської ніни іванівни книги навчальні видання Курси лекцій Зражевська Н. І. Масова комунікація І культура: Лекції. Черкаси: Брама-Україна, 2006 iconМетодика обліку бібліотечного фонду підручників 2012р
«У цій інвентарній книзі записані книги з №… по №…». Дата, підпис завідувача бібліотеки. В інвентарній книзі ведеться облік кожного...
Список друкованих праць зражевської ніни іванівни книги навчальні видання Курси лекцій Зражевська Н. І. Масова комунікація І культура: Лекції. Черкаси: Брама-Україна, 2006 iconМетодика обліку бібліотечного фонду підручників 2012р
«У цій інвентарній книзі записані книги з №… по №…». Дата, підпис завідувача бібліотеки. В інвентарній книзі ведеться облік кожного...
Список друкованих праць зражевської ніни іванівни книги навчальні видання Курси лекцій Зражевська Н. І. Масова комунікація І культура: Лекції. Черкаси: Брама-Україна, 2006 iconЗа темою “Методологічний супровід викладання
Лоіппо, кандидат філософських наук, мальцев леонід Леонідович для вчителів, що викладають (або збираються викладати) інтегровані...
Список друкованих праць зражевської ніни іванівни книги навчальні видання Курси лекцій Зражевська Н. І. Масова комунікація І культура: Лекції. Черкаси: Брама-Україна, 2006 iconПорядок передавання електронних копій періодичних друкованих наукових...
Передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань (далі – видання) їх засновниками на зберігання до Національної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка