Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура
Сторінка1/3
Дата конвертації27.02.2013
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3
Програма

для загальноосвітніх навчальних закладів


ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА10-11 класи

Профільний рівень

УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА (10 клас)ЗАРУБІЖНА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА (11 клас)ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Розробка змісту навчальної програми “Художня культура” (10-11 кл.) здійснювалась відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в галузі “Естетична культура” і Концепції загальної мистецької освіти, згідно з якими цей предмет належить до інваріантної частини навчального плану.

Мета вивчення художньої культури в загальноосвітній школі полягає в особистісному художньо-естетичному розвитку учнів, формуванні у них світоглядних орієнтацій і компетенцій у сфері художньої культури, вихованні потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні в процесі опанування цінностями української та зарубіжної культурно-мистецької спадщини.

Загальна мета конкретизується в основних завданнях:

  • збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів під час сприймання, інтерпретації та оцінювання творів мистецтва та практичної художньої діяльності, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей;

  • опанування учнями художньо-практичними вміннями та навичками, формування комплексу художніх компетенцій, що забезпечують здатність керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти;

  • формування у школярів системи художніх знань і уявлень, досвіду сприймання та інтерпретації творів мистецтва різних видів, жанрів, стилів і напрямів, типів культури, здатність висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки, судження, оцінки, використовуючи відповідні поняття і терміни, вміння брати участь у діалозі (полілозі) культур;

  • виховання ціннісних орієнтацій особистості у сфері мистецтва, художніх інтересів, смаків і потреб; розвиток загальних і художніх здібностей, асоціативно-образного мислення, творчого потенціалу;

  • розуміння учнями зв’язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, розвиток вітальних основ особистості, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливостей інших національних картин світу.

^ Концептуальні засади і структура програми

Програма ґрунтується на принципах цілісності, наступності, системності та варіативності змісту, органічної єдності національних і загальнолюдських цінностей, діалектичної взаємодії культурологічного та антропологічного підходів (“людина в культурі  культура в людині”).

Взаємозв’язок художніх цінностей і внутрішнього духовного світу людини відбувається шляхом діалогу культур: “суспільне  особистісне”, “минуле  сучасне”, “національне  загальнолюдське”.

У 10 класі вивчається українська художня культура як окрема частина курсу. Це зумовлено необхідністю збереження національних пріоритетів освіти. Водночас для органічного поєднання вітчизняних і загальнолюдських цінностей варто робити акцент не на тому, що роз’єднує, а на тому, що об’єднує різні культури, адже через ціннісний вплив мистецтва ефективніше відбувається і національно-патріотичне, і полікультурне виховання. Тому в 11 класі вивчається „Зарубіжна художня культура”, яка має розкрити учнями багатства зарубіжної мистецької спадщини.

Опановуючи зміст цих предметів, молода людина призвичається до розуміння рідної та інших культур, до ідей відкритості, набуття ціннісно-орієнтованих нахилів, комунікативних та емпатичних умінь, що дозволять випускникові загальноосвітніх навчальних закладів сприймати вітчизняну та інші культури не пасивно, а розуміти, відчувати та виявляти пошану до їх носіїв.

Змістове наповнення тем передбачає формування в учнів ціннісно-смислових, загальнокультурних, навчально-пізнавальних та інформаційних компетенцій, що досягається вивченням шедеврів мистецтва різних епох і народів, та комунікативних, творчо-діяльнісних і самоосвітніх компетенцій, що передбачає оволодіння досвідом самостійної творчої діяльності, сприймання цієї діяльності як невід’ємної частки свого життя.

Методична система викладання художньої культури спрямована на розвиток таких якостей учнів, як ініціативність, самостійність, креативність, критичність. Для цього пріоритет має надаватися особистісно-зорієнтованим технологіям, які допоможуть подолати суто інформативно-пізнавальні орієнтації курсу. Збагаченню методичного апарату вчителя сприятиме орієнтовна система художньо-творчих завдань, поданих наприкінці викладу змісту тем.

Творчість учителя полягає в самостійному і диференційованому застосуванні орієнтовного матеріалу, здатності змінювати його в межах запропонованої структури при написанні поурочних методичних розробок, доборі художньо-практичних завдань.

Однією з умов ефективного впровадження художньої культури є створення художньо-естетичного середовища в навчальному закладі (картинні галереї, мистецькі світлиці, художні майстерні) та активна взаємодія з навколишнім соціокультурним середовищем, закладами культури (музеями, філармоніями, театрами) з урахуванням індивідуальних здібностей, інтересів і потреб учнів. Передбачається організація зустрічей з митцями та іншими представниками, а також використання різноманітних форм позаурочних занять, пов’язаних зі специфікою класів різного профілю. На уроках повинна панувати атмосфера піднесеності, яка сприятиме створенню естетичної аури, передачі духовної енергії мистецьких шедеврів.

Впровадження сучасних медіа-засобів, зокрема комп’ютерних технологій у процесі викладання художньої культури передбачає користування СD-інформацією з мистецтва, мережею Інтернет.

^ Тематична структура курсуНазва розділу

^ К-ть годин

Резервний час

10 клас

1

Українська художня культура від найдавніших часів до кінця ХУІІІ ст.

60

4

2

Українська художня культура ХІХ - початку ХХІ ст.


70

6
Разом:

130

10

11 клас


1

Європейська художня культура

61

2

2

Художня культура арабо-мусульманських країн

5

2

3

Художня культура Африки

4

2

4

Художня культура Індії

8

2

5

Художня культура Далекого Сходу

13

2

6

Латиноамериканський культурний регіон

8

2

7

Північноамериканський культурний регіон

13

2

8

Простір культури і зустрічі в ньому

12

2
Разом:

124

16


10 клас

Українська художня культура.
  1   2   3

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів „Художня культура” (9-11 класи)
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура
Школа, що є осередком національної культури, здатна сприяти як становленню національної ідентичності школярів, так І розумінню ними...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура
Школа, що є осередком національної культури, здатна сприяти як становленню національної ідентичності школярів, так І розумінню ними...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів естетика 11 клас
Це, насамперед, музичне та образотворче мистецтво, художня культура та естетика. Їх об’єднує загальний принцип “культуротворення”,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура iconУкладено відповідно до Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів
За програмою «Фізична культура» для загальноосвітніх навчальних закладів, 1-4 класи (авт.: Т. Ю. Круцевич, В. М. Єрмолова, Л.І. Іванова,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” І базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура iconУкладено відповідно до Навчальних програм для загальноосвітніх навчальних...
За програмою «Фізична культура» для загальноосвітніх навчальних закладів, 1-4 класи (авт.: Т. Ю. Круцевич, В. М. Єрмолова, Л.І. Іванова,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура iconПрограма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка