Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році
НазваМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році
Сторінка1/7
Дата конвертації20.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Культура > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 216-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua
від 17.09.08 № _19-599___

від на №
Міністерство освіти і науки

Автономної Республіки Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

Інститути післядипломної

педагогічної освіти

Загальноосвітні навчальні заклади


Міністерство освіти і науки України надсилає для використання методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році.
Додаток 23 стор.
Заступник Міністра П.Б.Полянський
Хоменко О.В.

486-28-25


Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану
в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році
Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 03.09.2008 № 804 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2009 році» та від 12.09.2008 № 848 «Про зміни в організації навчального процесу у 2008/2009 навчальному році для випускників 11-х (12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів» вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану учнями 11-х (12-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів завершуватиметься 30 квітня 2009 року.

Можуть бути застосовані різні способи ущільнення вивчення навчального матеріалу, а саме:

  • за рахунок об’єднання навчальних тем;

  • використання міжпредметних зв’язків, оглядового або самостійного вивчення навчального матеріалу;

  • зміни у часі проведення навчальних екскурсій;

  • використання резервних годин навчальної програми та годин, передбачених на проведення окремих уроків тематичного оцінювання.

При цьому обов’язково мають бути виконані всі види фронтальних контрольних робіт, визначених навчальними програмами.

Методичні рекомендації з конкретних навчальних предметів використовуються учителями при календарному плануванні навчального матеріалу та керівниками загальноосвітніх навчальних закладів – при складанні розкладу навчальних занять.


^ Українська мова
Вивчення української мови в 11 класі спрямоване передусім на підвищення культури мовлення і рівня грамотності учнів. У методичних рекомендаціях щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання у 2008-2009 навчальному році (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 18-19-20 за 2008 р.) передбачено орієнтовний перерозподіл навчальних годин на проведення фронтальних видів контрольних робіт.

Оцінювання говоріння, читання вголос здійснюється індивідуально шляхом поступового накопичення оцінок для того, щоб кожний учень одержав мінімум одну оцінку за виконання завдань на побудову діалогу, усного переказу та усного твору. Для цих видів робіт не відводиться окремий урок, а оцінки виставляються один раз на рік в колонки без дати.

Таблиця 1

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

11 клас

І семестр

ІІ семестр

^ Перевірка мовної теми*

2

2

Письмо:

переказ

1

1

твір

1Правопис:

диктант**

1

1

Аудіювання*1

Читання мовчки*

1* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання.

** Основною формою перевірки орфографічної і пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.

З метою виконання навчальної програми в повному обсязі рекомендуємо скласти календарно-тематичний план з української мови для 11 класу з розрахунку на 62 навчальні години. Зменшити кількість навчальних годин слід за рахунок вилучення годин на проведення різних форм контролю (таблиця 1). Рекомендуємо планувати на весь навчальний рік:

чотири контрольні роботи (а отже, і чотири уроки узагальнення й систематизації набутих знань, які їм передують);

одне контрольне читання мовчки;

одне контрольне аудіювання;

один контрольний письмовий твір (а отже, й один урок з роботи над помилками).

У класах з поглибленим вивченням української мови і літератури рекомендуємо також зменшити кількість годин на вивчення риторики, а також тем, вибір і вивчення яких вчитель визначає самостійно.


^ Українська література
Рекомендуємо внести зміни в календарно-тематичний план з української літератури для 11 класу з розрахунку на 62 навчальні години. Зменшити кількість навчальних годин пропонуємо, перерозподіливши передбачене програмами текстуальне, самостійне або позакласне вивчення окремих творів.

Рекомендуємо вивчати оглядово творчість тих письменників, твори яких не внесено до програми зовнішнього незалежного оцінювання, а саме: І. Кочерги, Олеся Гончара, Ю. Мушкетика, Б. Олійника.

На самостійне опрацювання рекомендуємо винести твори таких письменників: О. Коломійця, М. Рильського та поетів нью-йоркської групи.

^ Зарубіжна література
Програмами 1998 (2003) років для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання для 11-річної школи та програмами для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання заплановано 4 резервних години на рік. Ці години дають можливість вчителю закріпити знання учнів з певної теми чи розділу, ввести до вивчення той чи інший новий твір, що не потрапив до переліку обов’язкових для текстуального вивчення, провести додатковий урок-вікторину, презентацію власного чи колективного проекту, урок-дослідження (представлене усно чи письмово) тощо.

Враховуючи, що програми 11 класу (1998 (2003) р.) подають систематичний курс як послідовність монографічних і оглядових тем, логічним є скорочення певних тем, а не ущільнення їх за рахунок резервних годин, які вчитель може використати на власний розсуд, у тому числі й розширивши рекомендовану в орієнтовному тематичному плануванні кількість годин на вивчення розділів (таблиця 2).
Таблиця 2
Орієнтовне тематичне планування вивчення зарубіжної літератури в класах універсального/загальноосвітнього, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, філологічного, фізико-математичного, природничого, технологічного та спортивного профілю

(Програми 1998 (2003) р. за редакцією Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко)Назва розділу
^

Кількість годин


універсальний/загальноосвітній, суспільно-гумані­тарний, художньо-естетич­ний профіль

(2/2,5 год. на тиждень*)

філологічний

профіль

(3 год. на тиждень)

фізико-математичний, природничий, технологічний, спортивний

профіль

(1,5 год. на тиждень)

Вступ

2

2

1

Із літератури першої половини XX ст.

32/39*

53

28

Із літератури другої половини XX ст.

20/28

27

14

Із літератури постмодернізму

(Із сучасної зарубіжної літератури**)

3/4

6

3

Підсумок

1

1

1

^ Резервний час

4

4Кількість годин разом

62/78

93

47

* В 11-х класах художньо-естетичного профілю вивчення зарубіжної літератури здійснюється протягом 2,5 годин на тиждень ( 88 год.). Друга цифра дробу означає кількість годин для класів художньо-естетичного профілю.

** Назва розділу в програмі для класів філологічного профілю.
Рекомендуємо також конкретизувати і ущільнювати не текстуальне вивчення художніх творів, а навчальний матеріал щодо вивчення оглядових тем. У разі необхідності слід скоротити саме опрацювання тем за творчістю певного письменника. Так, пропонуємо винести на оглядове вивчення або самостійне опрацювання: в розділі “Із літератури першої половини XX ст.” вивчення творчості Т.С. Еліота, Ф.Г. Лорки, В. Незвала; у розділі “Із літератури другої половини XX ст.” вивчення творчості Г. Белля, В. Бикова (або творчість О. Солженіцина, О. Твардовського – в класах філологічного профілю).

В програмах (2001 р.) для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання для 11-річної школи та в програмах для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання передбачено 4 години на рік на проведення тематичного оцінювання, за рахунок яких відбувається ущільнення змісту навчальної програми. Окрім того скоротити кількість навчальних годин слід за рахунок зменшення уроків розвитку мовлення і позакласного читання, не зменшуючи час на текстуальне вивчення творів (таблиця 3).
Таблиця 3
Орієнтовне тематичне планування вивчення зарубіжної літератури в класах універсального/загальноосвітнього, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, філологічного, фізико-математичного, природничого, технологічного та спортивного профілю

(Програми 2001 р. за редакцією Д.В. Затонського, К.О. Шахової, Є.В. Волощук, авторський колектив Б.Б. Шалагінов, Л.Ф. Мірошниченко та ін.)Назва розділу
^

Кількість годин


універсальний/загальноосвітній, суспільно-гумані­тарний, художньо-естетич­ний профіль

(2 год. на тиждень)

філологічний

профіль

(3/2,5 год. на тиждень*)

фізико-математичний, природничий, технологічний, спортивний

профіль

(1,5 год. на тиждень)

Література першої половини XX ст.

40

60/49*

23

Література другої половини XX ст.

12

22/22

15

Уроки розвитку мовлення

6

7/3

3

Уроки повторення і узагальнення

2

2/2

4

Уроки позакласного читання

2

2/2

2

Кількість годин разом

62

93/78

47

* В 11-х класах художньо-естетичного профілю вивчення зарубіжної літератури здійснюється протягом 2,5 годин на тиждень. Друга цифра дробу означає кількість годин для класів художньо-естетичного профілю.

Іноземні мови
Усі навчальні програми з іноземних мов для 11-річної школи не встановлюють послідовність вивчення тематичного змісту та не визначають жорсткі часові рамки на вивчення лексико-граматичного матеріалу. Навчальні програми зорієнтовані на кінцеві цілі навчання та відображають основні методичні прийоми, що найбільш підходять для їх реалізації.

У зв’язку зі скороченням годин для виконання програмових вимог вчителям іноземної мови, що працюють у загальноосвітніх навчальних закладах та спеціалізованих школах, рекомендується при складанні календарно-тематичних планів враховувати години, що належать до категорії резервних, зберігаючи при цьому змістову частину програми, та за рахунок вилучення годин на проведення форм контролю з чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма).


Форми контролю

11 клас (кількість годин)
І семестр

ІІ семестр

Аудіювання

0,5

0,5

Читання

0,5

0,5

Письмо

0,5

0,5

Говоріння

0,5

0,5У класах з поглибленим вивченням іноземних мов доцільно зменшити кількість годин, призначених для домашнього читання, тому особливу увагу при складанні календарно-тематичного планування слід приділити завданням для домашньої роботи. Бажано планувати завдання, котрі є формою самоконтролю рівня засвоєння мови. Це завдання, що змушують учнів подумати і знайти мовні засоби для вирішення конкретного завдання, вибрати та скласти потрібні йому комунікативні блоки, звернутися за коментарями, поясненнями, тобто провести певну пошукову роботу. Результати такого пошуку фіксуються в письмовій формі, оскільки письмові завдання тренують використання форм мовного матеріалу, певних граматичних явищ та є тим резервом часу, який допоможе ущільнити часові рамки програми.

Щодо вивчення другої іноземної мови, то введення і закріплення великих обсягів матеріалу передбачено лише на початку першого семестру. Тому у другому семестрі вивчення другої іноземної мови має більш узагальнюючу функцію, активізацію раніше сформованих умінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності та формування більш високого рівня комунікативної компетенції. Введення нового мовленнєвого, лексичного та граматичного матеріалу в травні місяці не передбачено. Отже ущільнення при складанні календарно-тематичного планування повинно проходити лише за рахунок резервних годин.
Історія України. Всесвітня історія


Календарно-тематичний план з історії України для учнів 11 класу універсального та філологічного напрямів навчання рекомендуємо скласти з розрахунку на 46 навчальних годин. Для класів природничо-математичного, технологічного, спортивного напрямів навчання календарно-тематичне планування слід робити з розрахунку на 31 навчальну годину; для класів суспільно-гуманітарного напряму – з розрахунку на 124 навчальні години.

Календарно-тематичне планування вивчення всесвітньої історії для учнів 11 класу універсального та філологічного напрямів навчання складається з розрахунку на 46 навчальних годин. Для класів природничо-математичного, технологічного, спортивного напрямів навчання – з розрахунку на 31 навчальну годину; для класів суспільно-гуманітарного напряму навчання – 93 години.

Оскільки програми з історії України та всесвітньої історії позбавлені жорсткого поурочного поділу, то вчитель має право довільно визначати кількість годин на вивчення тем.

Ущільнення навчального матеріалу вчитель може на свій розсуд здійснити за рахунок годин, передбачених на проведення тематичного оцінювання.

Крім того, при синхронному вивченні історії України та всесвітньої історії учитель може на свій розсуд здійснити ущільнення при вивченні таких тем:

  • “Друга світова війна” та “Україна під час другої світової та Великої Вітчизняної воєн”;

  • “Україна в умовах десталінізації”, “Україна в період загострення кризи радянської системи” та “Радянський Союз і пострадянські країни”.

За бажанням ущільнення можна здійснити використовуючи інтерактивні методи навчання, зокрема проектну діяльність учнів.

^ Художня культура
У навчальній програмі з художньої культури для 11-х класів кількість годин, запланована на вивчення окремих розділів програми, є орієнтовною і може змінюватися вчителем відповідно до можливостей та особливостей навчального закладу. Рекомендуємо перерозподілити час на вивчення тем відповідно до поданих нижче таблиць. Коригування здійснюється шляхом об’єднання суміжного за змістом навчального матеріалу. При вивченні художньої культури за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів художньо-естетичного профілю (5 год. на тиждень) пропонується також скорочення на 10 годин передбаченого програмою резервного часу.

У таблицях 4, 5, 6 пропонуються скориговані теми чинних навчальних програм.

Таблиця 4

^ Вивчення художньої культури за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів гуманітарного профілю (2 год. на тиждень)


^ Назва розділу

Назви тем, навчальний матеріал яких об’єднується

Кількість годин

І. «Європейський культурний регіон»

«Значення художньої культури Європейського культурного регіону»;

«Греція»

1

ІІ. «Арабо-мусульманський культурний регіон»


«Декоративно-прикладне мистецтво мусульманських народів»;

«Пам’ятки арабо-мусульманської архітектури»

1

ІІІ «Африканський культурний регіон»

«Значення художньої культури африканського регіону»;

«Ритуальне та самодіяльне мистецтво в африканській культурі»

1

ІV«Індійський культурний регіон»

«Значення художньої культури індійського культурного регіону»;

«Індійські йоги»

2

V «Далекосхідний культурний регіон»

«Значення художньої культури Китаю в історії регіону»;

«Естетичний феномен китайського живопису»

2

VІ «Латиноамериканський культурний регіон»

«Латиноамериканські мелодії та ритми»; «Карнавал»

1

VІІ «Північноамериканський культурний регіон»

«Музична культура»;

«Танцювальні ритми Америки»

2


Таблиця 5
^ Вивчення художньої культури за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів спортивного профілю (2 год. на тиждень)


^ Назва розділу

Назви тем, навчальний матеріал яких об’єднується

Кількість годин

І. «Європейський культурний регіон»

«Значення художньої культури Європейського культурного регіону»;

«Греція»

1

ІІ. «Арабо-мусульманський культурний регіон»


«Декоративно-прикладне мистецтво мусульманських народів»;

«Пам’ятки арабо-мусульманської архітектури»

1

ІІІ «Африканський культурний регіон»

«Значення художньої культури африканського регіону»;

«Ритуальне та самодіяльне мистецтво в африканській культурі»

1

ІV«Індійський культурний регіон»

«Музика і танець»;

«Індійське кіно»

2

V «Далекосхідний культурний регіон»

«Значення художньої культури Китаю в історії регіону»;

«Естетичний феномен китайського живопису»

2

VІ «Латиноамериканський культурний регіон»

«Латиноамериканські мелодії та ритми»; «Карнавал»

1

VІІ «Північноамериканський культурний регіон»

«Музична культура»;

«Танцювальні ритми Америки»

2Таблиця 6

^ Вивчення художньої культури за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів художньо-естетичного профілю (5 год. на тиждень)


^ Назва розділу

Назви тем, навчальний матеріал яких об’єднується

Кількість годин

І. «Європейський культурний регіон»

«Значення художньої культури Європейського культурного регіону»;

«Греція»

5

ІІ. «Арабо-мусульманський культурний регіон»


«Тисяча й одна ніч» - пам’ятка арабської літератури»;

«Лірика і музика Сходу»

2

ІІІ «Африканський культурний регіон»

«Міфологія африканських народів»; «Ритуальне мистецтво в африканській культурі»

2

ІV«Індійський культурний регіон»

«Значення художньої культури індійського регіону»;

«Індійські йоги»

2
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconПро окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної...
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» та з метою роз’яснення окремих аспектів вивчення навчального...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconЩодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconПерелік навчальних програм робочого навчального плану Станичненської...
Навчальні програми для загальноосвітніх навч закл. із навчанням укр мовою 1-4 класи К.: Видавничий дім «Освіта»
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання інваріантної складової з математики
У 2013/2014 навчальному році навчання математики в загальноосвітніх навчальних закладів буде здійснюватися
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у п’ятих класах...
Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconІнваріантної складової робочого навчального плану
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconОсобливості організації навчально-виховного процесу в початкових...
У початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від типу, підпорядкування І форми власності 2008/2009 навчальний...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предметів за новими різнорівневими...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предметів за новими різнорівневими...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо підготовки І проведення державної підсумкової...
Відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від    08. 02. 13  №  1/9-92 «Про порядок закінчення навчального року та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка