Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році
НазваМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році
Сторінка3/7
Дата конвертації20.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Культура > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7


У класах фізико-математичного профілю та класах поглибленого вивчення фізики, пропонуємо винести на оглядове або самостійне опрацювання такі теми:

- 1.3. "Фізичні основи електротехніки": генератор трифазного струму, вмикання навантаження в трифазну мережу зіркою і трикутником, лінійна і фазна напруги, утворення обертового магнітного поля в трифазній мережі, асинхронний двигун трифазного струму;

- 1.5. "Світлові хвилі та оптичні прилади": світловий потік, сила світла, освітленість, закони освітленості, оптичні прилади (фотоапарат, фотоекспонометр, проекційні апарати, лупа, мікроскоп, підзорна труба, телескоп), роздільна здатність оптичних приладів.

У класах фізико-математичного профілю та у класах з поглибленим вивченням фізики ущільнення навчального матеріалу здійснюється також за рахунок зменшення кількості годин, відведених на узагальнююче повторення та фізичний практикум. У таблиці 8 наведено орієнтовний розподіл годин щодо ущільнення навчального матеріалу чинних програм.

Таблиця 8
^ Орієнтовне тематичне планування вивчення фізики в класах фізико–математичного профілю та класах з поглибленим вивченням фізики


Тема

Кількість годин

фізико-математичний

профіль

(5 год на тиждень)

поглиблене вивчення фізики

(7 год на тиждень)

Механічні коливання і хвилі

9

-

Електромагнітні коливання

24

33

Фізичні основи електротехніки

5

7

Електромагнітні хвилі та фізичні основи радіотехніки

12

16

Світлові хвилі та оптичні прилади

22

33

Елементи теорії відносності

6

10

Світлові кванти. Дія світла

16

21

Фізика атома

14

20

Фізика атомного ядра

13

18

Елементарні частинки

4

6

Узагальнювальні заняття

4

6

Практикум

12

16

Узагальнююче повторення

8

25

Екскурсії та резервний час

6

6

Всього у 11 кл.

155

217


Астрономія
Розподіл навчального матеріалу з астрономії з метою його ущільнення передбачає зменшення навчального часу, відведеного на вивчення тем "Небесна сфера", "Наша планетна система" та "Сонце – найближча зоря". У зазначених темах рекомендуємо вивчати оглядово питання: сонячні й місячні затемнення, видимі рухи планет; малі тіла Сонячної системи — астероїди, комети, метеорити, дослідження планет за допомогою космічних апаратів, проявів сонячної активності. Також пропонуємо винести на самостійне вивчення питання щодо подвійних зір та фізично змінних зір з теми "Зорі. Еволюція зір".

При вивченні астрономії (0,5 год. на тиждень) рекомендуємо виставляти дві тематичні оцінки за теми 1-5 та 6-9.

У таблиці 9 наведено орієнтовний часовий розподіл скоригованого навчального матеріалу відповідно до чинних навчальних програм.
Таблиця 9
^ Орієнтовне тематичне планування вивчення астрономії в 11 класі


Тема

^ Кількість годин

0,5 год на тиждень

1 год на тиждень

1. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства.

1

2

2. Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері

1

4

3. Методи та засоби астрономічних досліджень

1

4

4. Наша планетна система

5

6

5. Сонце–найближча зоря

1

3

6. Зорі Еволюція зір

2

4

7. Наша Галактика

1

2

8. Будова й еволюція Всесвіту

2

5

9. Життя у Всесвіті

1

1

Всього у 11 кл.

15

31Біологія
З метою ущільненого вивчення навчального матеріалу з біології пропонуємо зменшити кількість годин, відведених на вивчення тем «Планетарна роль живої речовини», «Основи еволюційного вчення», «Історичний розвиток і різноманітність органічного світу» і «Узагальнення». Ущільнення навчального матеріалу в процесі вивчення теми «Планетарна роль живої речовини» досягається за рахунок використання міжпредметних зв’язків та зменшення навчального часу, відведеного на вивчення питань щодо екологічної кризи сучасності та можливих шляхів її подолання з урахуванням того, що ці теми вивчались в курсі географії 10 класу.

У темі «Історичний розвиток і різноманітність органічного світу» кількість навчальних годин зменшується за рахунок оглядового вивчення питань щодо походження еукаріотів, прокаріотів, неклітинних форм життя та питань щодо походження людини, а також вивчення питання щодо ролі людини у біосфері в темі «Планетарна роль живої речовини».

Кількість навчальних годин можна зменшити також за рахунок проведення екскурсій в позаурочний час та зменшення навчального часу, відведеного на уроки узагальнення навчального матеріалу.

У таблиці 9 наведено орієнтовний розподіл часу на вивчення навчального матеріалу відповідно до чинних навчальних програм.

Таблиця 10

^ Орієнтовне тематичне планування вивчення біології у класах універсального, фізико-математичного, технологічного, суспільно- гуманітарного та філологічного напрямівНавчальна тема

^ Кількість годин у напрямах навчання

Універсальний та технологічний


Фізико-математичний


^ Гуманітарно-гуманітарний, філологічний

Спадковість і мінливість організмів

7

4

4

Закономірності мінливості

5

3

3

Генотип як цілісна система

8

3

3

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

10

5

5

Надорганізменні рівні життя

10

5

4

Планетарна роль живої речовини

4

3

3

Основи еволюційного вчення

7

3

4

Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

5

2

2

Узагальнення курсу

2

1

1

Резервний час

4

2

2

Кількість годин разом

62

31

31


^ Таблиця 11
Орієнтовне тематичне планування вивчення біології в класах природничого та спортивного напрямів навчання^ Навчальна тема

Кількість годин

Природничий напрям

Спортивний напрям

Розмноження організмів

6

4

Спадковість і мінливість організмів

8

6

Закономірності мінливості

10

6

Генотип як цілісна система

10

6

Індивідуальний розвиток організмів

10

6

Надорганізменні рівні життя

12

9

Планетарна роль живої речовини

7

6

Основи еволюційного вчення

10

7

Історичний розвиток і різноманітність органічного світу

12

5

Узагальнення курсу

4

3

^ Резервний час

4

4

Кількість годин разом

93

62Хімія
У класах універсального, фізико-математичного і технологічного напрямів навчання рекомендуємо ущільнити вивчення навчального матеріалу за рахунок зменшення кількості годин (на 3 години), відведених на вивчення теми «Органічні сполуки» та «Роль хімії в житті суспільства».

Ущільнення навчального матеріалу в процесі вивчення теми «Органічні сполуки (продовження)» досягається за рахунок використання міжпредметних зв’язків, зокрема з біологією. Розглядаючи суміжні питання, а саме питання про вуглеводи, жири, амінокислоти і білки, їх значення у життєдіяльності організмів, доцільно напередодні вивчення організувати самостійне повторення відповідного матеріалу з курсу біології 10 класу. У темі «Роль хімії в житті суспільства» кількість навчальних годин зменшується за рахунок оглядового або самостійного вивчення питань щодо значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем. Резервними є також 5 годин, відведених на тематичне оцінювання.

У таблицях 12, 13, 14 наведено орієнтовний розподіл часу на вивчення навчального матеріалу відповідно до чинних навчальних програм.
Таблиця 12
^ Орієнтовне тематичне планування вивчення хімії в класах універсального, фізико-математичного і технологічного напрямів навчання


^ Навчальна тема

Кількість годин

Універсальний напрям

Фізико-математичний і технологічний напрями

Повторення основних питань курсу хімії 10 класу

2

2

Органічні сполуки (продовження)

35

35

Узагальнення знань про неорганічні та органічні речовини

13

13

Практикум

3

3

Роль хімії в житті суспільства

5

5

^ Резервний час

4

4

Кількість годин разом

62

62


У класах природничого напряму пропонуємо зменшити кількість годин, відведених на вивчення теми «Узагальнення знань з хімії» і теми «Роль хімії в житті суспільства», за рахунок раціонального розподілу навчального часу між теоретичними, семінарськими і практичними заняттями, використання годин резервного часу та окремих годин, відведених на тематичне оцінювання.

Таблиця 13
^ Орієнтовне тематичне планування вивчення хімії в класах природничого напряму навчання


Навчальна тема

Кількість годин

Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

6

Спирти і фенол

12

Альдегіди і кетони

5

Карбонові кислоти

10

Естери. Жири.

6

Вуглеводи

8

Нітрогеновмісні сполуки

7

Білки. Нуклеїнові кислоти

2

Узагальнення знань з курсу органічної хімії

10

Узагальнення знань з хімії

20

Роль хімії в житті суспільства

4

^ Резервний час

3

Кількість годин разом

93


У класах гуманітарного напряму кількість навчальних годин зменшується за рахунок годин, відведених на тематичне оцінювання, за рахунок оглядового вивчення питань щодо значення хімії у створенні нових матеріалів, розв’язанні сировинної та енергетичної проблем і за рахунок об’єднання вивчення тем щодо домашньої аптечки та побутових хімікатів.

Таблиця 14
^ Орієнтовне тематичне планування вивчення хімії в класах суспільно - гуманітарного та філологічного напрямів навчання


^ Навчальна тема

Кількість годин

Повторення основних понять курсу хімії 10 класу

2

Органічні сполуки (продовження)

15

Узагальнення знань про неорганічні та органічні речовини

3

Роль хімії в житті суспільства

3

Хімія в повсякденному житті

4

^ Резервний час

4

Кількість годин разом

311   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconПро окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної...
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» та з метою роз’яснення окремих аспектів вивчення навчального...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconЩодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconПерелік навчальних програм робочого навчального плану Станичненської...
Навчальні програми для загальноосвітніх навч закл. із навчанням укр мовою 1-4 класи К.: Видавничий дім «Освіта»
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання інваріантної складової з математики
У 2013/2014 навчальному році навчання математики в загальноосвітніх навчальних закладів буде здійснюватися
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у п’ятих класах...
Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconІнваріантної складової робочого навчального плану
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconОсобливості організації навчально-виховного процесу в початкових...
У початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від типу, підпорядкування І форми власності 2008/2009 навчальний...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предметів за новими різнорівневими...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предметів за новими різнорівневими...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо підготовки І проведення державної підсумкової...
Відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від    08. 02. 13  №  1/9-92 «Про порядок закінчення навчального року та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка