Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році
НазваМетодичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році
Сторінка7/7
Дата конвертації20.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Культура > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7


Геометрія у класах природничого та економічного профілів вивчається за програмою для універсального напряму.

Таблиця 22
Орієнтовний розподіл годин на вивчення окремих розділів математики у класах поглибленого вивчення математики

Алгебра та початки аналізу

( 5 год на тиждень, у І семестрі-80 год, у ІІ семестрі-75 год, всього 155 год)

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1
^
Первісна і інтеграл

30

2

2

Показникова, логарифмічна та степенева функції

38

3

3

Рівняння, нерівності, системи

38

3

4

Комбінаторика

15

1

5

Початки теорії ймовірності

24

2

6

Резерв навчального часу. Повторення, систематизація знань.

10

1


Геометрія

( 3 год на тиждень, у І семестрі-48 год, у ІІ семестрі-45 год, всього 93 год)

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1
Многогранники

28

2

2

Тіла обертання

20

2

3

Об’єми тіл. Площа сфери.

24

2

4

Резерв навчального часу. Повторення, систематизація знань.

21

2


У класах фізико-математичного профілю навчання здійснюється за модифікованими програмами для загальноосвітніх класів, класів природничого напряму із розрахунку 6 (або 7) годин на тиждень (у тому числі, алгебра та початки аналізу – 4 години, геометрія – 2 (або 3) години на тиждень) або за програмою для 11 класів з поглибленим вивченням математики із розрахунку 8 годин на тиждень (у тому числі, алгебра та початки аналізу – 5 годин, геометрія – 3 години на тиждень).

Курс геометрії у 10-11 класах можна вивчати за програмою “Геометрія. 10-11 класи” для загальноосвітніх навчальних закладів універсального та фізико-математичного профілів” (науково-методичний журнал “Математика в школі”, № 6, 2004 р.) за навчальними посібниками “Геометрія. 10 клас. Дворівневий підручник для загальноосвітніх навчальних закладів”, “Геометрія. 11 клас. Дворівневий підручник для загальноосвітніх навчальних закладів” (авт. В.О.Тадеєв, видавництво “Навчальна книга – Богдан”, 2003, 2004 рр.). Програмою передбачено, що на вивчення геометрії в 11 класах відводиться:

для універсального профілю – 2 години на тиждень (всього 62 години);

для фізико-математичного профілю – 3 години на тиждень (всього 93 години).


Таблиця 23

Орієнтовний розподіл годин на вивчення окремих розділів математики у класах фізико-математичного профілю

Геометрія

КласНазва теми

Кількість годин

Універсальний профіль

Фізико-математичний профіль

11

1

Фігури обертання

22

33

2

Векторно-координатний метод у стереометрії

24

38

3

Основи проекційного моделювання простору на площині

8

10

4

Резерв навчального часу та повторення

8

12
Разом

62

93


Тематичний розподіл годин є орієнтовним, до нього можна вносити зміни з урахуванням рівня математичної підготовки учнів, їх пізнавальних інтересів та здібностей. При цьому необхідно забезпечити засвоєння учнями базового змісту шкільної математичної освіти. Резерв навчального часу, а також години на повторення навчального матеріалу вчитель може використовувати на повторення на початку навчального року за курс попереднього класу чи як додаткові години на окремі теми або для узагальнення й систематизації матеріалу.
Інформатика
Рекомендуємо внести зміни у розподіл часу на вивчення окремих тем курсу інформатики.
^ Таблиця 24
Орієнтовний розподіл годин на вивчення інформатики для класів універсального напряму навчання

(
1 година на тиждень, всього 31 година)

№ з/п

Тема

Кількість годин

1

Прикладне програмне забезпечення загального призначення

18

2

Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації та програмування

11

3

Резерв часу

2


Таблиця 25

Орієнтовний розподіл годин на вивчення інформатики для класів філологічного, суспільно-гуманітарного та спортивного напрямів навчання

(1 година на тиждень, всього 31 година)

№ з/п

Тема

Кількість годин

1

Прикладне програмне забезпечення навчального призначення

2

2

Глобальна мережа Інтернет

7

3

Прикладне програмне забезпечення загального призначення

20

4

Резерв часу

2


Таблиця 26
Орієнтовний розподіл годин на вивчення інформатики для класів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів

(2 години на тиждень, всього 62 години)

№ з/п

Тема

Кількість годин

1

Прикладне програмне забезпечення навчального призначення

2

2

Глобальна мережа Інтернет

14

3

Основи алгоритмізації та програмування

42

4

Резерв часу

4


^ Захист Вітчизни
Коригування навчального матеріалу може здійснюватися за рахунок зменшення кількості годин на вивчення розділу «Тактична підготовка» (для хлопців) та «Основи медико-санітарної підготовки з елементами психологічної підготовки» (для дівчат)
Таблиця 27

Орієнтовний розподіл годин на вивчення предмету «Захист Вітчизни»

Розділ

Орієнтовна кількість годин на вивчення навчального матеріалу (при вивченні предмета по 1 годині на тиждень)

Орієнтовна кількість годин на вивчення навчального матеріалу (при вивченні предмета по 2 години на тиждень)

Хлопці

Тактична підготовка

2

4

Дівчата

Основи медико-санітарної підготовки з елементами психологічної підготовки

28

35


Також коригування матеріалу рекомендується здійснювати за рахунок резерву часу (3 години) та часу відведеного на контроль навчальних досягнень учнів (2 години).
^ Фізична культура
Коригування навчального матеріалу рекомендуємо здійснювати за рахунок зменшення кількості годин на опрацювання розділів, якими передбачається повторення вже вивченого у попередніх класах матеріалу.
Таблиця 28

Орієнтовний розподіл годин на вивчення фізичної культури


Розділ

Орієнтовна кількість годин на вивчення навчального матеріалу

Гімнастика

8

Основні поняття та елементи спортивних ігор

10

Легка атлетика

9

Кросова та лижна (ковзанярська) підготовка

3

За відсутності відповідної матеріальної бази, запропонована орієнтовна кількість годин на вивчення розділів, якими передбачається повторення вже вивченого у попередніх класах матеріалу, може змінюватись вчителем самостійно.
^ Трудове навчання
У зв’язку з тим, що трудове навчання у 11-му класі вивчається за навчальними програмами, що мають різний напрям та структуру, у тому числі за державними стандартами професійно-технічної освіти з підготовки кваліфікованих робітників (технологічний профіль), наводимо узагальнені пропозиції щодо коригування навчального матеріалу.

При здійсненні професійної підготовки відпрацювання навчального матеріалу має здійснюватися за індивідуальними графіками до 31 травня.

При вивченні трудового навчання у класах загальноосвітнього рівня та допрофесійному навчанні в межах технологічного профілю рекомендуємо:

застосовуючи міжпредметні зв’язки, інтегрувати вивчення певних тем в межах інших навчальних предметів;

проводити навчальні екскурсії в позаурочний час;

застосовувати самостійне або оглядове опрацювання навчального матеріалу;

об’єднувати вивчення суміжного за змістом навчального матеріалу;

використовувати резерв часу.

При цьому слід врахувати, що коригування навчального матеріалу слід здійснювати з урахуванням матеріально-технічної бази, особливостей навчального закладу та побажань учнів, а засвоєння практичних навичок має здійснюватися в повному обсязі.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconПро окремі аспекти ущільнення вивчення навчального матеріалу інваріантної...
«Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році» та з метою роз’яснення окремих аспектів вивчення навчального...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconЩодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconПерелік навчальних програм робочого навчального плану Станичненської...
Навчальні програми для загальноосвітніх навч закл. із навчанням укр мовою 1-4 класи К.: Видавничий дім «Освіта»
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання інваріантної складової з математики
У 2013/2014 навчальному році навчання математики в загальноосвітніх навчальних закладів буде здійснюватися
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у п’ятих класах...
Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconІнваріантної складової робочого навчального плану
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconОсобливості організації навчально-виховного процесу в початкових...
У початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від типу, підпорядкування І форми власності 2008/2009 навчальний...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предметів за новими різнорівневими...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
У 2011/12 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предметів за новими різнорівневими...
Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в 11-х (12-х) класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо підготовки І проведення державної підсумкової...
Відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від    08. 02. 13  №  1/9-92 «Про порядок закінчення навчального року та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка