Т. В. Тітенко, заступник директора школи з виховної роботи
Скачати 432.29 Kb.
НазваТ. В. Тітенко, заступник директора школи з виховної роботи
Сторінка1/3
Дата конвертації22.03.2013
Розмір432.29 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
  1   2   3
Соціалізація особистості через розвиток творчих здібностей учнів

(система виховної роботи Вербівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городищенського району Черкаської області)

Т.В.Тітенко , заступник директора школи з виховної роботи
Одним із стратегічних завдань реформування освіти в Україні згідно з державною національною програмою „Освіта” є формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров’я. Розв’язування цього завдання передбачає психолого-педагогічне обґрунтування змісту і методів навчально-виховного процесу, спрямованого саме на розвиток особистості учнів.

Система освіти – лише елемент соціальної системи, а тому вона не може функціонувати тільки в умовах конкретного соціального середовища. Оскільки в демократичному суспільстві відносини будуються за схемою: ”людина – суспільство – держава”, то філософія розвитку такого суспільства має ґрунтуватися на понятті особистості. Природно, що в центрі системи освіти такого суспільства має стояти учень, і основна увага повинна звертатися на процес його творчого, інтелектуального та морального розвитку.

Розробка особистісного підходу – дуже складна теоретична і практична проблема. ЇЇ складність зумовлена перш за все тією обставиною, що особистість є чи не найскладнішим утворенням у світі і одночасно – суб’єктом перетворення цього світу і самого себе.

Проблема виховання обдарованої дитини існує стільки, скільки існує сама педагогіка. Провідним завданням особистіснозорієнтованого виховання є необхідність помітити вподобання, прагнення, нахили дитини. Дійсно обдарована дитина завжди виявляє глибокий інтерес до певних явищ, наполегливість у своїх діях, нерідко наближену до самовпевненості.

Природні нахили яскраво виявляються в іграх дітей. Відомо, що Т.Г.Шевченко змалку любив ліпити з глини, малювати, пізніше – списувати вірші у саморобні, оздоблені візерунками, книжечки. Конфуцій у дитинстві надавав перевагу грі в церемонії та жертвоприношення. Галілей, Ньютон, Едісон з раннього віку захоплювались виготовленням іграшкових млинів та різних механізмів. Якщо звичайним дітям під час гри запропонувати іншу, вони легко захоплюються нею і забудуть попередню. Обдарована дитина завжди впевнена, що робить важливу справу, схильна займатися нею регулярно, не дозволяє псувати наслідки своєї праці. У талановитої дитини відразу помітні тонка спостережливість, зосередженість, посидючість, вміння наполегливо переслідувати поставлену мету, самостійність і незалежність у діяльності. Обдаровані діти мимоволі привертають до себе увагу вихователя, і від нього вимагатиметься не стільки активний виховний вплив, скільки своєчасне усунення перепон і можливе сприяння вільному розвиткові дитини.

Одним із пріоритетних напрямів виховної роботи у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с.Вербівки є сприяння творчому розвитку особистості. Він спрямований на розвиток власних спостережень, пізнавальних інтересів у певній галузі знань, до технічної творчості, моделювання, винахідництва, сприяння інтелектуальному, емоційному та естетичному розвитку школярів, уміння бачити пізнавальні проблеми у сфері науково-технічної, художньої, декоративно-прикладної творчості, фізкультурно-спортивної діяльності.

Складний процес виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей вихованців з урахуванням основних напрямів діяльності школярів,це й громадські огляди знань,міжпредметні інтегровані уроки,уроки творчості,партнерство у проведенні навчально-пізнавальних занять,ділові та рольові ігри,п’ятихвилинки допитливих,бесіди,диспути,круглі столи,виставки.

Важливе місце у позакласній виховній роботі посідають гуртки, студії та клуби за інтересами. А їх у школі -20.Виховна цінність участі учнів у роботі гуртків та клубів полягає в тому, що праця в учнів пробуджує почуття відповідальності, колективне переживання успіхів і невдач. Діти мають можливість проявити свої творчі здібності, розумно провести вільний час. Досвід показує, що учні стали краще розуміти і відчувати красу мистецтва й природи, людських відносин, більше тягнуться до книги.

Виховна система загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенівс.Вербівки”Соціалізація особистості через розвиток творчих здібностей ” відбиває специфічний спосіб організації виховного процесу ,головне призначення якої полягає в педагогічному забезпеченні і сприянні розвитку особистості дитини

^ Соціалізація особистості через розвиток творчих здібностей”

Головна мета:

 • створення умов для реалізації творчого потенціалу особистості;

 • формування творчої особистості, освіченої, здатної до самореалізації та самовдосконалення;

 • забезпечення умов для самореалізації особистості, розвитку творчих

здібностей,

 • організація насиченого середовища і створення оптимальних умов для самовиховання;

 • виховання національної свідомості та патріотизму;

 • формування основ культури спілкування та побудови між особистісних стосунків;

 • розвиток здатності особистості в своєму розвитку набувати соціальної суті людини, яка несе в собі такі характеристики:

 • внутрішня відповідальність перед собою, іншими людьми,минулим і майбутнім,

 • ставлення до іншої людини, як до самоцінності,

 • здатність до самовіддачі, як умові, або способу реалізації такого ставлення до людей,

 • творчий характер життєдіяльності,здатність до вільного волевиявлення,

 • можливість самому проектувати своє майбутнє,

 • прагнення до знаходження суті життя.


Принципи побудови виховної системи:

 • принцип гуманізації та демократизації;

 • принцип самореалізації особистості вчителя та учня в різних видах творчої діяльності;

 • принцип інтеграції навчальних занять, позаурочного спілкування та діяльності клубів, узгодження освітніх та дозвіллєвих заходів;

 • принцип реалізації індивідуальних здібностей особистості через колективну творчу діяльність.


Педагогічне кредо:

 • ціннісне ставлення до дитини;

 • надання дитині простору свободи для саморозвитку;

 • включення в соціально-культурну творчість;

 • підтримка індивідуальних здібностей, навчання і виховання засобом індивідуально-особистісного саморозвитку.


Суб’єкти діяльності:

 • учні;

 • вчителі;

 • адміністрація;

 • батьки;

 • творчі працівники;

 • школа мистецтв.


Основні напрями та форми виховання:

 • самореалізація особистості через гуртки, клуби, творчі об’єднання;

 • організація пошукової, екскурсійної діяльності;

 • сприяння розвитку різноманітних форм дозвіллєвої діяльності , організація масових шкільних заходів;

 • зустрічі з цікавими людьми;

 • робота за тематичними періодами;

 • участь у поетичній студії.


Очікувані результати

Виховання творчої особистості, здатної до самореалізації, яка легко адаптується в умовах швидких змін суспільного життя, зорієнтована на загальнолюдські цінності, має систему особистісних цінностей.
Форми, методи, прийоми, які поєднують навчання і виховання в спільному процесі:

 • громадський огляд знань,

 • між предметні, інтегровані уроки,

 • різноманітні творчі роботи учнів,

 • уроки творчості,

 • партнерство учня в проведенні навчально-пізнавальних занять,

 • ділові та рольові ігри,

 • клуб старшокласників,

 • зустріч з захопленнями,

 • година питань і відповідей,

 • аукціон знань,

 • п’ятихвилинки допитливих,

 • екскурсії, поїздки, походи, експедиції,

 • інтерв’ю з історичною особистістю,

 • захист ідей.


Опис досвіду роботи
Будь-яка виховна система проходить у своєму розвитку чотири етапи:

 • етап становлення;

 • етап стабільного розвитку;

 • етап завершальний

 • етап відновлення і перебудови системи.


Розглянемо етапи розвитку виховної системи: ”Соціалізація особистості через розвиток творчих здібностей”

Етап становлення наша виховна система почала проходити з 2001 року.Його завданням було виявлення нахилів учнів їх творчих здібностей і уподобань; визначено зміст, концепцію та головну мету :

 • розвиток здатності особистості в своєму розвитку набувати соціальної суті людини, яка несе в собі такі характеристики:

 • внутрішня відповідальність перед собою, іншими людьми,минулим і майбутнім,

 • ставлення до іншої людини, як до самоцінності,

 • здатність до самовіддачі, як умові, або способу реалізації такого ставлення до людей,

 • творчий характер життєдіяльності, здатність до вільного волевиявлення,

 • можливість самому проектувати своє майбутнє,

 • намагання правильного осмислення суті життя.

Саме для цього було створено виховну систему,щоб дитина у різних видах позаурочної діяльності, а це і участь у роботі гуртків,клубів, секцій та студій, робота шкільного самоврядування, змогла соціалізуватися,знайти себе у цьому суспільстві, у цьому житті, була здатною виконувати певні соціальні ролі і водночас розвинути свої творчі здібності,бо до всього треба підходити творчо.

В учнівському середовищі було виявлено школярів, які цікавились математикою, літературою, театром, декоративно-прикладним мистецтвом. Серед обдарованих учнів були переможці районних і обласних конкурсів. Вчителі початкових класів організували роботу за інтересами,через пізнання навколишнього світу,знайомство з казковим світом ,використовуючи засоби театралізації навчають дітей вмінню слухати,відтворювати,аналізувати,переживати, виховують кращі риси особистості.

Маючи такий фундамент, пройшовши етап становлення, педколектив , учні та батьки вступили в етап стабільного розвитку виховної системи. Її презентація відбулась 8 листопада 2002 року на районному семінарі заступників директорів з виховної роботи, який проходив на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Вербівки. Присутнім було представлено систему з її завданнями, надбаннями і перспективами.У школі на даний час діє 15 гуртків,2клуби,1студія і два класи школи мистецтв.

Зупинемось на роботі окремих гуртків та студій.

Поетична студія „Дивослово”виникла спочатку як форма позакласної роботи учителя мови і літератури Король С.П. ще у 2000 році.Членами студії були Коваленко Тетяна, Штанько Тетяна, Тищенко Світлана, Шепетько Надія, Іваненко Олена та інші. Творчість Коваленко і Штанько відома у районі і області, адже вони стали лауреатами конкурсів:”Тарасовими шляхами”, Село моє, для мене ти єдине...”, „О мово,душа голосна України”.

Дуже швидко діти стали з нетерпінням чекати чергового засідання студії, готували зустрічі з відомими людьми.Неодноразовими гостями студії були наші поети-земляки Олекса Озірний, сестри Зоя Дика та Катерина Вишинська, які мали велике значення у вихованні підростаючого покоління. Адже спілкуючись з людьми, які мають поетичну натуру, живуть поезією, сам черпаєш від тих багатющих джерел народної стихії, високої духовної культури, що не замулюється протягом багатьох тисячоліть, і в тобі покидається бажання писати.

На сьогоднішній день у поетичній студії займається 8 учнів 8-11 класів: Коваленко Ірина, Сидорова Світлана, Іваненко Олена, Шепетько Надія, Шевченко Максим, Гудима Ірина, Йосипенко Вікторія, Мірошникова Вікторія. Стало традицією щорічно видавати шкільні збірки юних поетів, у які входять і конкурсні роботи, і твори написані від душі. Крім того, студійці вивчають фольклор рідного краю, збирають пісні наших дідів-прадідів, випускають альбоми. Підтримують учні і зв’язки з Зоєю Дикою, яка частково виступає упорядником, редактором їхніх літературних творів. Катерина Вишинська радує своїх земляків новими творами не лише літературними, а й музичними. Адже на її вірші написано чимало пісень. Співпраця з Олексою Озірним, зустрічі з його особливими, філософськими творами дають свій результат – Йосипенко Вікторія використовує його стиль написання віршів.Приємно відмітити, що наші випускники Коваленко Т. та Штанько Т. залишились відданими своєму покликанню. Таня Коваленко – студентка ІІІ курсу інституту журналістики, працює на першому каналі українського телебачення, продовжує писати вірші, друкується в газетах та журналах.

Таня Штанько – студентка ІІІ курсу педфаку Переяслав-Хмельницького педуніверситету, продовжує радувати своїх односельців своїми як літературними так і художніми творами ( картини виставлені у залах педагогічного університету Переяслав-Хмельницького).

Зараз члени поетичної студії беруть участь у районному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, готуються до конкурсу, який проходить у рамках відзначення 50-річчя утворення Черкаської області. А пишуть діти про свою країну, про батьків, про друзів , про все, що їх оточує.

Не менш важливе місце у розвитку дитини посідають здібності, які забезпечують продуктивність праці з інтелектуальним навантаженням: проблемне бачення, здібності до висування гіпотез, оригінальних ідей; здатність до виявлення протиріч; уміння аналізувати, інтегрувати та синтезувати інформацію; пошуково-перетворювальний стиль мислення; здатність до між особистісного спілкування; здатність до дослідницької діяльності. Саме ці здібності намагаються розвинути у своїх вихованців учителі математики Клепко О.М. та Нестеренко П.О.

Гурток „1000 і 1 задача” відвідують учні старших класів, які неодноразово були призерами районних олімпіад і учасниками обласних. Серед них РовенкоМикола, Йосипенко Вікторія, Клепко Михайло. Випускник 9-го класу Ровенко Микола продовжує навчання в економічному ліцеї м. Городище. Вихованець гуртка „Математичний” Цимбалюк Олексій у 2002-2003 н.р. був призером районної олімпіади і учасником обласної. Зараз він є учнем західноукраїнської заочної математичної школи при Тернопільському державному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. В цьому навчальному році учні школи Клепко Михайла та Парахоня Андрій будуть брати участь у захисті наукових робіт членів МАН.

Великою популярністю в учнів школи користується гурток „Художня обробка деревини”, який відвідують учні 7,9,11 класів. Як зробити, щоб діти із задоволенням відвідували ці заняття? Чим зацікавити? Чи вдасться учителю виконати задумане? Такі питання ставили собі педагоги школи. Ми добре розуміли, що праця – це не тільки створення цінностей, це робота душі, зусилля розуму. Треба тільки бачити, які дива створюють діти під керівництвом В.Г.Пащенка. За короткий термін часу можуть самостійно працювати за токарним верстатом або деревообробним, виготовляючи потрібні деталі. А виготовляють вони речі для кухні, підсвічники, чеканку. Найбільшою популярністю користується різьба по дереву. Прикладом можуть бути роботи наших випускників Штанька Сергія , Гулака Юрія, Озірного Володимира. А сьогоднішні учні Сизоненко Юрій, Сич Дмитро, Остапенко Іван – справжні майстри своєї справи. Роботи Остапенка Івана брали участь в обласному конкурсі „Богданова криниця”.

Мотивація дитини до занять художньої творчості значно підсилюється соціальною значимістю такої діяльності. Результати її широко демонструються на виставках, які постійно змінюються у створенні нового образу шкільного простору, що трансформується, у театралізованих іграх. Завдяки цьому підвищується відповідальність за свою справу, виправданими стають вимоги вчителя до результату роботи.

Складовою частиною виховної системи є школа мистецтв. У ній займається на сьогоднішній день 10 учнів: 7 – у класі декоративно-прикладного мистецтва, 3 – по класу баяна. Роботи учнів постійно прикрашають стіни школи. А роботи Остапенка Івана, Сидорової Світлани, Шепетько Надії та Гулак Яни є постійними учасниками і навіть лауреатами районних і обласних конкурсів.

Свою творчість, талант діти школи можуть проявити на сцені як у рідній школі, так і у селі. Полюбляють школярі театралізовані вистави драматичного гуртка. Їх захоплює як підготовка костюмів, розучування ролей, виготовлення декорації, так і самі виступи. Кому не приємно чути оплески в свою адресу. Акторську майстерність вправно демонструють: Сизоненко Настя, Парахоня Олег, Шалена Світлана, Бондар Інна, Заболотня Яна, Іваненко Олександр,Іванівський Іван,Гулак Яна,Іваненко Юля,Пикало Вітя,Заболотня Юля.

Справжнім фанатом своєї справи у школі є керівник гуртка „Рукопашний бій” Тупота М.В. Він зумів прищепити любов до бойових мистецтв не одному учневі. Його гурток відвідують учні 3-11 класів, а вихованці Цимбалюк Олексій та Овчаров Олександр мають жовтий пояс.

Традиційними стали творчі звіти перед громадськістю під час яких проходять виставки учнівської творчості гуртківців та студійців,а учасники художньої самодіяльності та спортивних секцій демонструють свої вміння на сцені.

Складовою частиною виховної роботи є учнівське самоврядування,на чолі якого стоїть координаційна рада. Вона вирішує питання шкільного колективу,займається плануванням виховної роботи,колективних творчих справ,аналізує та корегує результати роботи,управляє процесом самоврядування у школі,визначає права та обов’язки учнів школи,розробляє положення шкільних конкурсів.При координаційній раді створено сектори: навчальний, екологічний, спортивний, трудовий, культмасовий та загін „Милосердя”.

Періодичність засідань:

- поточні – 2 рази на місяць;

- підсумкові - 1 раз на семестр.

Співпраця координаційної ради і педагогічного колективу має велике значення у виховній роботі.

Виходячи з вищесказаного педагогічний колектив нашої школи намагається реалізувати в життя головне завдання:

Виховання творчої особистості, здатної до самореалізації, яка легко адаптується в умовах швидких змін суспільного життя, зорієнтована на загальнолюдські цінності, має систему особистісних цінностей.

Методичне забезпечення
1. Коберник О.М. Теорія і методика психолого- педагогічного проектування

виховного процесу в школі/К.: Наук.світ,2001 -182с.
2. Освітні технології.За редакцією О.М.Пєхоти/К.:”АСК”,2001 -256с.
3.Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології/Харків:Веста,2002 -128с.
4.Громадянське виховання учнівської молоді /Рівне ,2002 – 120с.
5.Циклограма навчального року.Частина ІІ/К.: „Шкільний світ”,2003 – 128с.
6.Сорока Г.І. Планування та аналіз виховної роботи школи./Харків: „Основа”,

2003- 64с.
7.Абетка класного керівника. Упоряд.І.Рожнятовська/К.:”Шкільний світ”,2003-128с.
8. БілоусоваВ.О. Теорія і методика гуманізації відносин старшокласників у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи./К,:ІЗМН,1997 -192с.
9.Періодичні педагогічні видання.

Для забезпечення сприятливих умов розвитку дітей широко використовуємо первинну й поетапну діагностику, що дає можливість своєчасно виявити творчий потенціал особистості.

Програму спостереження, дослідження творчих здібностей необхідно розпочинати з перших днів перебування дитини в стінах школи. Чим раніше виявляються здібності й таланти, тим більше шансів на їх реалізацію. Спостереження показують, що діти часто „приховують” свої здібності, якщо дорослі не оцінюють їх належним чином. Первинні спостереження і дослідження творчих можливостей дають змогу оцінити здібності дитини. Первинне дослідження проводимо за схемою
З метою розробки обґрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо раціональної організації виховного процесу створена система спостережень, функціонування якої спрямоване на

 • вивчення і аналіз особливостей особистості школяра на кожному віковому етапі життя, його успіхів у різноманітній діяльності;

 • своєчасне оцінювання особистості з метою запобігання можливим відхиленням у її розвитку;

 • визначення рівня сформованості індивідуальних психологічних якостей школяра;

 • вміле використання потенційних інтересів, запитів, прагнень,творчих, інтелектуальних, організаторських можливостей учнів.

Для максимального сприяння формуванню особистості учнів з урахуванням індивідуальних можливостей кожної дитини проводиться діагностична робота зі збору, обробки та практичного застосування інформації про рівень психічного (темперамент,особливості характеру, інтереси, нахили, здібності), інтелектуального та творчого розвитку(інтереси, нахили, здібності) особистості, рівень її психічної адаптації до різноманітної діяльності у навчальному закладі, до класного колективу. Це є, на нашу думку, необхідним етапом діяльності щодо визначення конкретизованих цілей, завдань виховної роботи, створення індивідуальних програм розвитку особистості.

І діагностика фізичного та психічного стану, і діагностика можливостей та творчих здібностей здійснюється за допомогою зручних для нашого колективу методів. Найчастіше для діагностики використовуємо різноманітні тести. Але не менш ефективним є ситуативний підхід, тобто діагностування учнів за допомогою створення спеціальних або природних виховних ситуацій.

Підсумки спостережень за розвитком здібностей школяра обов’язково фіксуємо. Як форму для збору інформації ми використовуємо “Картку спостережень за розвитком здібностей школяра”. Звичайно за її допомогою не можна виконати всі завдання сучасного виховання, але як результат творчої роботи колективу вона є шляхом реалізації гуманістичного підходу до виховання школярів.

Картка спостережень за розвитком здібностей школяра
І. Загальні відомості про учня
Прізвище, ім.’я та по батькові________________фото

__________________________________________

дата народження____________________________

Домашня адреса_____________________________

___________________________________________

Навчальний заклад, який відвідує_______________

____________________________________________

ІІ.^ Дані про сім’ю та сімейне виховання
Батько (П.І.Б.,рік народження, освіта, місце роботи)________________

_____________________________________________________________

Мати (П.І.Б.,рік народження, освіта, місце роботи)__________________

_____________________________________________________________

Статус дитини в сім’ї (єдина, старша, молодша)____________________
Статус сім’ї (повна, неповна, багатодітна)_________________________

_____________________________________________________________

інші члени сім’ї П.І.Б., рік народження)___________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. ^ Стан здоров’я та фізичний розвиток дитини
Зір_________________________________________

Слух________________________________________

Опорно-рухова система________________________

_____________________________________________

Вади мовлення________________________________

_____________________________________________

Кризові та психтравмуючі ситуації в житті дитини__

_____________________________________________

ІV^ . Відомості про психолого-педагогічні спостереження за розвитком особистості учня
Рівень розвитку дитини з погляду

Батьків

психолога

Педагога

Рівень загальної орієнтації у навколишньому середовищі


Рівень розвитку комунікативних здібностей


Рівень критичного оцінювання своїх дій та вчинків


Рівень цілеспрямованості, наполегливості


Рівень орієнтації на отримання максимуму необхідної інформації


Рівень культури мовлення


Особливості нервової системи, темпераментуV. ^ Творча активність школярівклас

Участь у роботі секцій, гуртків,студій, клубів

Досягнення

1(5)2(6)3(7)4(8)5(9)

VІ. Інтереси та спеціальні здібності


Клас

Здібності,інтереси

1(5)

2(6)

3(7)

4(8)

5(9)

6(10)

7(11)

Академічна сфера


Лінгвістичні


Літературні


Суспільствознавчі


Априродничі


Математичні


Спортивна та художня діяльності

Образотворчі


Вокальні


Музичні


Хореографічні


Акторські


Спортивні
VІІ.^ Особливості психічної адаптації до різноманітної діяльності у школі(рівні повний, виражений, помірний, початковий, відсутність адаптації)


Клас

Оцінка

адаптації

учня

1(5)

2(6)

3(7)

4(8)

5(9)

6(10)

7(11)

Батьками


Психологами


Педагогами


VІІІ. ^ Особливості психічної адаптації до класного колективу(характеристики учня лідер, популярний, мало популярний, ізольований)

Клас

Оцінка

адаптації

учня

1(5)

2(6)

3(7)

4(8)

5(9)

6(10)

7(11)

Батьками


Психологами


Педагогами

  1   2   3

Схожі:

Т. В. Тітенко, заступник директора школи з виховної роботи iconЗаступник директора з виховної роботи, Самойлович Л.І., вчитель історії сзош№2
Дмитрієва Р. М. заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель української мови та літератури вищої категорії
Т. В. Тітенко, заступник директора школи з виховної роботи iconЗаступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного...
...
Т. В. Тітенко, заступник директора школи з виховної роботи iconІнструкція № О. П. Для заступника директора з навчально-виховної роботи
Перед призначенням на роботу І періодично, один раз на рік, заступник директора закладу освіти повинен проходити медичний огляд
Т. В. Тітенко, заступник директора школи з виховної роботи iconП ереможець у номінації "Образотворче мистецтво"
Латіфова Неллі Григорівна (1979 року народження) – учитель образотворчого мистецтва І кваліфікаційної категорії, заступник директора...
Т. В. Тітенко, заступник директора школи з виховної роботи iconПроек т «невстигаючий обдарований учень» Виконавець-заступник директора...
Учасники проекту: заступник директора з навчально- спортивної роботи,психолог, соціальний педагог, керівники мо, учні
Т. В. Тітенко, заступник директора школи з виховної роботи iconЗаступник директора з навчально-виховної роботи
Вербівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Городищенської районної ради Черкаської області
Т. В. Тітенко, заступник директора школи з виховної роботи iconОбласний форум юних краєзнавців «До оберегів відродження»
На відкриття форуму прибули почесні гості: Швець А. Ф., заступник начальника Головного управління освіти І науки ода, Старовойт П....
Т. В. Тітенко, заступник директора школи з виховної роботи iconЗаступника директора школи з навчально-виховної роботи
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфі­каційної характеристики заступника директора навчального закладу
Т. В. Тітенко, заступник директора школи з виховної роботи iconЗаступника директора школи з виховної ро­боти
Тимчасове виконання обов'язків у даних умовах здійснюється на основі наказу директора школи, виданого з дотри­манням законодавства...
Т. В. Тітенко, заступник директора школи з виховної роботи iconКнига представляє собою необхідну допомогу у нелегкій роботі Заступника...
Казанцева Н. А., Річна робоча книга заступника директора з виховної роботи на 2012
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка