Старообрядництво Харківщини (з кінця xvii сторіччя до наших днів) [Текст] / М. З. Бердута, П. В. Єремєєв // Мій рідний край Запоріжжя: Матеріали відкритої
Скачати 84.63 Kb.
НазваСтарообрядництво Харківщини (з кінця xvii сторіччя до наших днів) [Текст] / М. З. Бердута, П. В. Єремєєв // Мій рідний край Запоріжжя: Матеріали відкритої
Дата конвертації24.03.2013
Розмір84.63 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
Статьи

 1. Бердута, М. Старообрядництво Харківщини (з кінця XVII сторіччя до наших днів) [Текст] / М. З. Бердута, П. В. Єремєєв // Мій рідний край – Запоріжжя: Матеріали відкритої обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді (м. Запоріжжя, 17 – 19 листопада 2005 р.) / Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Асоціація «Екологічна освіта». – Запоріжжя, 2006. – С. 9 – 17.

 2. Еремеев, П. В. Старообрядческие общины города Харькова в условиях независимой Украины [Текст] / П. В. Еремеев // Липоване: история и культура русских-старообрядцев / Одесская областная государственная администрация управление по делам национальностей и религий, Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова кафедра археологии и этнографии Украины, КП «Измаильский архив», национально-культурное общество староверов-липован «Киевская Русь», старообрядческий приход Иоанна Богослова с. Старая Некрасовка Измаильского района Одесской области. – 2006. – Вып. 3. – С. 127 – 132.

 3. Єремєєв Павло. Росіяни-старообрядці міста Харкова в радянський період [Текст] / Павло Єремєєв // Харків-багатонаціональний: Збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. В. Каразіна. – Харків, 2007. – С. 29 – 39.

 4. Єремєєв Павло. Військові плани монголів щодо Половецького степу та їх трансформація в ході дальнього рейду Субедея і Джебе [Текст] / Павло Єремєєв // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – 2008. – Вип. 11. – С. 36 – 43. (фахова)

 5. Єремєєв, П. В. Старообрядництво на Слобожанщині та його взаємини з державною владою (кінець XVII – І чверть ХІХ ст.) [Текст] / П. В. Єремєєв // Слобожанське культурне надбання: Збірка статей молодих вчених / Харківська обласна державна адміністрація, Управління культури і туризму, Головне управління науки і освіти, Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківське дворянське зібрання. – 2008. – Вип. 1. – С. 200 – 208.

 6. Єремєєв, П. В. Взаємини старообрядництва та державної влади на Харківщині в 20-30 рр. ХХ ст. [Текст] / П. В. Єремєєв // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки / Міністерство освіти і науки України – 2008. – № 822. – Вип. 10. – С. 150 – 159. (фахова)

 7. Єремєєв, П. В. Дії монголів на рівнинах Північного Кавказу та у Північному Причорномор’ї напередодні першого зіткнення з Руссю [Текст] / П. В. Єремєєв // Новик: труды по военной истории / Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, исторический факультет, кафедра новой и новейшей истории. – 2009. – Вып. 2. – С. 63 – 72.

 8. Еремеев, П. В. Старообрядчество на Харьковщине в 1920-е гг. (численность, возрастной, этнический, социальный состав, экономическое положение, взаимоотношения с властью) [Текст] / П. В. Еремеев // Белгородский диалог – 2009. Проблемы российской и всеобщей истории: сб. науч. тр. междунар. конф. студентов, магистров, аспирантов и молодых учёных (г. Белгород 10 апреля 2009 г.) / Белгородский государственный университет, Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина. – Белгород, 2009. – С. 51 – 58.

 9. Еремеев, П. В. Государственные гонения на старообрядчество в период правления Николая I (на примере Слободско-Украинской (Харьковской) губернии) [Текст] / П. В. Еремеев // Липоване: история и культура русских-старообрядцев / Одесская областная государственная администрация управление по делам национальностей и религий, Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова кафедра археологии и этнографии Украины, КП «Измаильский архив», национально-культурное общество староверов-липован «Киевская Русь», старообрядческие приходы Иоанна Богослова с. Старой Некрасовки, Покров Пресвятой Богородицы с. Муравлёвка Измаильского района Одесской области. – 2009. – Вып. 6. – С. 59 – 67.

 10. Єремєєв, П. В. Протекція та бездіяльність влади на місцях як фактор збереження “старої віри» в умовах державних утисків кінця XVII – середини XIX ст. (на матеріалах Харківщини) // [Текст] / Павло Єремєєв // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – 2009. – Вип. 12. – С. 214 – 222. (фахова)

 11. Єремєєв, П. Час та обставини виконання народних творів про голодомор 1932 – 1933 рр. // Матеріали науково-практичний круглого столу «Голодомор 1832 – 1933 рр.: пам’ять поколінь» / Спілка Української Молоді, Харківська обласна молодіжна громадська організація «Надія Нації», Студентське наукове товариство ХНУ імені В. Н. Каразіна, Студентське наукове товариство історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2009. – С. 19 – 23.

 12. Харківщина: перші та вперше. 50 розповідей / редкол. : Л. О. Бєлова (голова), П. В. Єремєєва, С. М. Куделко та ін. – Х.: Золоті сторінки, 2009. – 208 с. (у співавт.)

 13. Єремєєв, П. В. Організація державного обліку старообрядців Харківської губернії в 1825 – 1843 рр. // Судьба старообрядчества в XX – начале XXI вв.: история и современность. Сборник научных трудов и материалов / Отв. ред. и состав. С. В. Таранец. – Киев-Винница, 2010. – Вып. 4. – C. 282 – 308.

 14. Еремеев, П. В. Ошибки в фиксации вероисповедания «записних старобрядцев» Харьковской губернии в государственной статистике 1825 – 1845 гг. (на материалах канцелярии Харьковского губернатора) // Липоване: история и культура русских-старообрядцев / Одесская областная государственная администрация управление по делам национальностей и религий, Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова кафедра археологии и этнографии Украины, КП «Измаильский архив», национально-культурное общество староверов-липован «Киевская Русь», старообрядческие приходы Иоанна Богослова с. Старой Некрасовки, Введения Пресвятой Богородицы с. Новая Некрасовка, общественная организация «Возрождение источников». – 2010. – Вып. 6. – С. 32 – 43.

 15. Еремеев П. В. Старообрядческая пропаганда и её роль в распространении «старой веры» на Харьковщине в кон. XVII – 1-й пол. XIX вв. // Белгородский диалог – 2010. Проблемы российской и всеобщей истории: сб. науч. тр. междунар. конф. студентов, магистров, аспирантов и молодых учёных (г. Белгород 15 – 16 апреля 2009 г.) / Белгородский государственный университет, Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина. – Белгород, 2010. – С. 302 – 307.

 16. Єремєєв П. В. Проблеми державного обліку старообрядців Російської імперії в першій половині ХІХ ст.: історіографія та подальші перспективи дослідження // Історичні етюди : [зб. наук. пр.] / під ред. д-ра іст. наук, проф. С. І. Світленка. – Дніпропетровськ: Вид-во «Літограф», 2010. – Вип. 2 – С. 159 – 160.

 17. Єремєєв, П. В. Старообрядництво Харківщини (1825 – 1843 рр.): чисельність, локалізація, конфесійний та становий склад [Текст] / П. В. Єремєєв // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – 2010. – Вип. 13. – С. 109-120. (фахова)

 18. Еремеев, П.В. Причины колебаний численности старообрядцев в материалах государственной статистики первой половины XIX в. [Электронный ресурс] / П.В. Еремеев. – Режим доступа: http://www.tssi.ru/lomonosov/2010/%C5%F0%E5%EC%E5%E5%E2.pdf. Доступ – 22.04.2011 г.

 19. Еремеев П.В. Старообрядцы Российской империи в 1825 – 1855 гг.: соотношение полов [Электронный ресурс: CD-диск] / П.В. Еремеев // Материалы международного молодёжного научного форума «Ломоносов-2011» (Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова).

 20. ^ Еремеев, П.В. К вопросу о типологии старообрядческих толков и согласий [Электронный ресурс] / П.В. Еремеев. – Режим доступа: http://www-history.univer.kharkov.ua/book/Tezisy_KMCh.pdf.

 21. ^ Еремеев П. В. Государственный учёт старообрядцев Харьковщины в 1825 – 1855 гг.: метод ретроспективного когортного анализа // Судьба старообрядчества в ХХ – начале ХХI вв.: история и современность. Сборник научных материалов / Отв. ред. и состав. С. В. Таранец. – К.; Винница, 2011. – Вып. 5. – С. 439 – 465.

 22. Еремеев П. В. Старообрядческие толки и согласия на Харьковщине в 1825–1855 гг.: численность и локализация (по материалам Канцелярии харьковского губернатора) // Липоване: история и культура русских старообрядцев. – Одесса - Измаил, 2011. – Выпуск 8.  – С. 15 – 18.

 23. Еремеев П. В. Старообрядческое население слободы Покровской Купянского уезда Харьковской губернии: численность, конфессиональный, сословный и половозрастной состав (1825 – 1855 гг.) // Липоване: история и культура русских старообрядцев. – Одесса - Измаил, 2011. – Выпуск 8.  – С. 19 – 28.

 24. Еремеев П. В. Половозрастная структура старообрядческого населения Харьковской губернии в 1825 – 1855 гг. // Старообрядчество: история, культура, современность : Материалы. – Т. 1. – М., 2011. – С. 74 – 83.

 25. Єремєєв, П. В. Динаміка чисельності та конфесійного складу старообрядницького населення Харківської губернії в 1840-х – першій половині 1850-х рр. / П. В. Єремєєв // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – 2011. – Вип. 14. – С. 197 – 207 (фахова).

 26. Еремеев, П. В. Применение ретроспективного когортного анализа для изучения масштабов сокрытия веры старообрядцами в ХІХ в. (на примере Харьковской губернии) / П. В. Еремеев // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». № 38. Материалы ХІІІ конференции АИК. Сентябрь 2012 г. – Москва: Изд-во Московского университета, 2012. – С. 52-53.

 27. «Исповедующих в тайне раскол очень много»: сокрытие веры среди старообрядцев Харьковской губернии (1825 – 1855 гг.) // Липоване: история и культура русских старообрядцев. – Одесса - Измаил, 2012. – Выпуск 9. – С. 30 – 35.Тезисы

 1. Єремєєв, П. В. Військові аспекти та політико-економічні наслідки монголо-татарської навали (панорама поглядів та їх критична оцінка) [Текст] / П. В. Єремєєв // Мала академія наук: тези наукових робіт / Національна академія наук, Міністерство освіти і науки України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Мала академія наук України. – Київ, 2005. – С. 33 – 34

 2. ^ Єремєєв, П. В. Старообрядництво Харківщини (кінець XVII – початок ХХІ століть) [Текст] / П. В. Єремєєв // Мала академія наук: тези наукових робіт / Національна академія наук, Міністерство освіти і науки України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Мала академія наук України. – Київ, 2006. – С. 54 – 55.

 3. Еремеев Павел. Разделение поповского направления старообрядчества на толки и согласия [Текст] / Павел Еремеев // Каразінські читання (історичні науки): матеріали міжнародної наукової конференції 20 квітня 2007 р. / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Історичний факультет, Студентське наукове товариство. – Харків, 2007. – С. 98 – 100.

 4. Еремеев, П. Проявление ментальных различий в ходе первых русско-монгольских контактов (20-е гг. XIII в.) [Текст] / П. Еремеев // Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Рівноправність культур як засіб формування міжкультурної комунікації» (збірка тез) / Міністерство освіти і науки України, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Російське національно-культурне товариство Харківської області. – Харків, 2008. – С. 18 – 19.

 5. Єремєєв Павло. Військові плани монголів щодо Половецького степу та їх трансформація в ході дальнього рейду Субедея і Джебе [Текст] / Павло Єремєєв // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 61-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 25 квітня 2008 р.) / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Історичний факультет, Студентське наукове товариство. – Харків, 2008. – С. 100 – 102.

 6. Єремєєв, П. «Стара віра» на теренах Слобожанщини та російський царизм [Текст] / П. Єремєєв // ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Рівноправність культур як засіб формування міжкультурної комунікації» (збірка тез) / Міністерство освіти і науки України, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Російське національно-культурне товариство Харківської області, Спілка земляцтв іноземних студентів м. Харкова, Головне управління освіти Харківської обласної державної адміністрації, Харківська спілка Української асоціації викладачів російської мови та літератури. – Харків, 2009. – С. 19 – 23.

 7. Єремєєв Павло. Механізми розповсюдження та збереження старообрядництва в умовах імперських утисків (на матеріалах Харківщини) [Текст] / Павло Єремєєв // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 62-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 24 квітня 2009 р.) / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Історичний факультет, Студентське наукове товариство. – Харків, 2009. – С. 114 – 115.

 8. Єремєєв Павло. Співвідношення чисельності старообрядців попівського та безпопівського напрямків на Харківщині в 1825 – 1843 рр. (за матеріалами Канцелярії харківського губернатора) // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 63-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 23 квітня 2010 р.) / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Історичний факультет, Студентське наукове товариство. – Харків, 2010. – С. 108 – 110.

 9. Єремєєв П. В. Взаємодія Харківської палати Міністерства державних маєтностей та Канцелярії харківського губернатора при обліку старообрядців (1839 – 1861 рр.) // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 64-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 22 квітня 2009 р.). – Харків, 2009. – С. 284 – 285.

Схожі:

Старообрядництво Харківщини (з кінця xvii сторіччя до наших днів) [Текст] / М. З. Бердута, П. В. Єремєєв // Мій рідний край Запоріжжя: Матеріали відкритої iconКонкурс «Мій рідний край»
Святі нагородження переможців Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді «Мій рідний край-2012», котрий об’єднав учнівську...
Старообрядництво Харківщини (з кінця xvii сторіччя до наших днів) [Текст] / М. З. Бердута, П. В. Єремєєв // Мій рідний край Запоріжжя: Матеріали відкритої iconМетодичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012 ­- 2013...
М. В. Остроградського направляє методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012 ­– 2013 навчальному році за темою: «Полтавщина...
Старообрядництво Харківщини (з кінця xvii сторіччя до наших днів) [Текст] / М. З. Бердута, П. В. Єремєєв // Мій рідний край Запоріжжя: Матеріали відкритої icon"Літні розваги". Спосіб умовного позначення речень. Робота з дитячою...
Здрастуй, школо! Ознайомлення з "Букварем". Бесіда "Україна — рідний край". Вірш "Рідний край"
Старообрядництво Харківщини (з кінця xvii сторіччя до наших днів) [Текст] / М. З. Бердута, П. В. Єремєєв // Мій рідний край Запоріжжя: Матеріали відкритої iconВиховна година Черкащина – мій рідний край Оформлення дошки: зображення...
У самому центрі України, на берегах Дніпра, що поділяє навпіл наш край, розкинулися зелені луки, безкраї поля, сади І ліси Черкаської...
Старообрядництво Харківщини (з кінця xvii сторіччя до наших днів) [Текст] / М. З. Бердута, П. В. Єремєєв // Мій рідний край Запоріжжя: Матеріали відкритої iconЧигиринщина – мій рідний край
Як багато значить це слово для кожного з нас, але кожен розуміє його зміст по-різному, адже ми всі особистості. Але, мабуть, не помилюся,...
Старообрядництво Харківщини (з кінця xvii сторіччя до наших днів) [Текст] / М. З. Бердута, П. В. Єремєєв // Мій рідний край Запоріжжя: Матеріали відкритої iconМіністерство освіти І науки України
Розповідь про цікаву історію І розквіту селища я почну з першої зупинки нашого маршруту «Мій рідний край – моє село»
Старообрядництво Харківщини (з кінця xvii сторіччя до наших днів) [Текст] / М. З. Бердута, П. В. Єремєєв // Мій рідний край Запоріжжя: Матеріали відкритої iconВиховна година «Батьківщина – рідний край» Мета
Мета. Формувати уявлення дітей про нашу Батьківщину, про рідний край – Черкащину. З'ясувати історико-етнографічну назву свого краю....
Старообрядництво Харківщини (з кінця xvii сторіччя до наших днів) [Текст] / М. З. Бердута, П. В. Єремєєв // Мій рідний край Запоріжжя: Матеріали відкритої iconКонкурс учнівської творчості «Мій рідний край моя історія жива»
У ньому я народилася І живу, тут я познайомилася зі своїми друзями, пішла у школу. Мій дідусь живе разом з нами. Він часто розповідає...
Старообрядництво Харківщини (з кінця xvii сторіччя до наших днів) [Текст] / М. З. Бердута, П. В. Єремєєв // Мій рідний край Запоріжжя: Матеріали відкритої iconМій рідний край моя Земля…
Ведучий 80… Так, всього 80 років відмічаємо цього року рідній Донеччині! Скільки видатних особистостей народилося на цій землі! Скільки...
Старообрядництво Харківщини (з кінця xvii сторіччя до наших днів) [Текст] / М. З. Бердута, П. В. Єремєєв // Мій рідний край Запоріжжя: Матеріали відкритої iconНаказ 20
Чернівецьким обласним центром туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді проведено обласні етапи Чемпіонату України з туристських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка