Духовні ідеали сім’ї – першооснова життя дитини. Етичні норми в культурі українського народу” Славутич, 2012 Зміст
Скачати 110.28 Kb.
НазваДуховні ідеали сім’ї – першооснова життя дитини. Етичні норми в культурі українського народу” Славутич, 2012 Зміст
Дата конвертації08.03.2013
Розмір110.28 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
Славутицька загальноосвітня школа І — ІІІ ступенів № 2 Славутицької міської ради Київської області

Батьківські збори на тему:

Духовні ідеали сім’ї – першооснова життя дитини. Етичні норми в культурі українського народу”

Славутич, 2012

Зміст

 1. Родинне виховання на засадах народної педагогіки 3

 2. Християнські ідеали та цінності українського народу в морально –

духовному вихованні молоді 7

 1. Виховний ідеал української сім’ї 9


Родинне виховання на засадах народної педагогіки

Виховний потенціал української родини

Традиційне українське родинне виховання – це історично сформована, відшліфована через безперервне застосування впродовж багатьох віків у середовищі українців педагогічна система поглядів, ідеалів та засобів батьківсько-материнського впливу на дітей та молодь, спрямованих на формування життєдіяльних особистостей, забезпечення розвитку духовної єдності, наступності, спадкоємності поколінь і безсмертя нації. Особлива його виховна цінність полягає в тому, що воно базується на ґрунті рідної мови й звичаєвої родинно-побутової культури, своїм змістом і духом підпорядковується самобутній природі української дитини, потребам забезпечення її належного тілесного, духовно-морального й інтелектуального розвитку, повністю відповідає прагненням й корінним інтересам батьків і народу в цілому, а також ідеалам української педагогіки у формуванні довершеної особистості українця.

Сім’я завжди була найкращим колективним вихователем, носієм найвищих національних ідеалів. Тому виховний потенціал традиційної української родини виводимо в першу чергу з приорітетних її основ, місця, функцій, покликання й призначення у житті кожної людини. Функції сім’ї надзвичайно благородні і різноманітні: відтворення і продовження роду людського, виховання дітей, організація домашнього господарства й побуту, забезпечення й передача новим поколінням духовних і матеріальних цінностей, життєвого досвіду, трудових умінь і навичок, підготовка молоді до сімейного життя. У сім’ї, яка народжує дітей, закладаються основні підвалини виховання і формування характерів. Вона є тим могутнім соціальним феноменом, найтісніше об’єднує людей у родинне гніздо на основі шлюбних і кровних зв’язків. Багатовіковим людським досвідом доведено, що, по-перше, рівень родинного виховання зумовлюється станом самої родини. По-друге, родинне виховання має національний характер. Недарма кажуть, що коли міцна родина, то й держава сильна. По-третє, оптимальне його здійснення відбувається у родині традиційній, за умов державної самостійності народу. Тому потенціально могутньою у виховному відношенні є українська традиційна родина з українським вихованням дітей та молоді.

Звернувшись до глибин народної педагогіки, ми маємо почерпнути з них найголовніше – шанобливе ставлення до свого роду та предків, глибоку пошану та довіру до батьків, збереження статусу родини, як основного осередку виховання та розвитку людини, гармонійність стосунків у шлюбі, привчання дітей до праці, прищеплювання любові до рідного краю та домівки. Лише взявши за основу традиційне українське виховання, можна зміцнити та повернути домінуючий статус сім’ї у формуванні та розвитку духовності людини та держави загалом.

Отже:

 1. В умовах зростаючої родинної кризи виникає потреба звернутися до здобутків української народної педагогіки з метою ліквідації сімейних проблем сьогодення, наукового прогнозування перспектив зміцнення сім’ї й піднесення її ролі у вихованні дітей та молоді.

 2. Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група мають свої традиції, звичаї, обряди та свята, становлення яких відбувалося протягом багатьох століть. Традиції – це ті найміцніші елементи, що об’єднують і цементують окремих людей в один народ в одну націю, підтримуючи її цілісність та зв’язок між поколіннями. Народні традиції охоплюють усі сфери людського життя, регулюючи сімейні та суспільні відносини. Українська родинна система виховання, яка історично склалася протягом багатьох віків нашим народом, головним об’єктом виховання визначає дитину, а суб’єктами - батьків, родину, громадськість. У результаті виховних дій мільйонів людей сформувався певний педагогічний досвід, який згодом викристалізувався у велику педагогічну мудрість – народну педагогіку. Отже, народна педагогіка є сумою здобутих народом знань і вмінь у справі виховання і навчання. Мета, завдання і засоби народної педагогіки відображені у фольклорі (казках, легендах, приказках, піснях), а також іграх, мистецтві, музиці, святкових обрядах і традиціях трудового і сімейного виховання.

 3. Родина закладає фундамент вихованості, який визначається особливою міццю, бо будується на ґрунті глибоких емоцій, любові між батьками і дітьми, теплі кровних відносин. Педагогічний ідеал народної педагогіки – сім’я повна, багатодітна, зі сприятливою для виховання дітей педагогічною атмосферою. Виростаючи в родинній атмосфері добра, моральних чеснот дитина формується як гармонійно розвинута особистість. Головна мета сімейного виховання – сформувати справжню людину, наділену найкращими людськими якостями: високоморальну, здорову тілом і душею, сильну розумом.

 4. Засобом досягнення головної мети народного виховання є народні традиції, які передаються з покоління в покоління, змалку формуючи у дитини необхідні якості та звички. Основою виховання є праця. Існує родинна традиція, за якою кожний член сім’ї, в тому числі й дитина, обов’язково працює, бере на себе частину загальних турбот та обов’язків. Величезний вплив на дитину справляють домашня обстановка, побут у сім’ї, тому існують естетичні традиції, які привчають дитину любити та берегти красу, шанувати рідний дім та батьків.

 5. Родинна обрядовість, яка виступає засобом саморегуляції людського життя. Родинні обряди охороняли цінність сім’ї, зберігали святість людських стосунків. Чудовими спектаклями були майже всі весільні і календарно-обрядові свята, які розвивали творчі сили дитини, виховували її естетичні ідеали, любов до отчого дому, свого краю, родини, розвивали психіку, підтримуючи ідеали та принципи прищеплені дитині з допомогою народних традицій.

 6. Родинне правильне виховання слугує для наслідування у всіх прийдешніх поколіннях. Українська родина, як виховна організація, володіє великим педагогічним потенціалом, який має бути плідно використаний у сучасному вихованні. Народні традиції та обряди мають бути використані у навчанні, побудованому на етнопедагогічній основі. Новий підхід у вивченні народознавства – актуальна потреба сучасної дидактики, органічна потреба духовного відродження української нації.


Використані джерела:

 1. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХ столітті // Освіта. - № 60-61. – 24-31.10.2001.

 2. Словник української мови. К., 1970 .– т.1. – 560 с.

 3. Українознавство: Посібник /Уклад.: В. Я. Мацюк, В. Г. Пугач. – К.: Зодіак – ЕКО, 1994. – 399 с.

 4. Бабій В. Сімейні традиції та їх виховне значення // Позакласний час, 2004, – № 7-8, С.27-31.

 5. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1994. – 190 с.

 6. Єрохіна І. Традиційне родинне виховання в українській сім’ї // Рідна школа, 1998 . – № 7-8, С. 31.

 7. Каюков В. Духовні ідеали сім’ї – першооснова життя дитини // Рідна школа, 1998 . – № 7-8, С. 34-37.

 8. Крип’якевич І. П. Історія України, Львів, 1990. – 340 с.

 9. Локарєва Г.В., Жорнова О.І. Старовинна гра як засіб естетичного розвитку молодшого школяра // Матеріали конференції "Початкова освіта - шляхи розвитку" 10-12 квітня 1995 р. Частина Ш. – Запоріжжя, 1995.

 10. Маковій Г. П. Затоптаний цвіт: Народознавчі оповідки. – К.: Укр. письменник, 1993. – 205 с.

 11. Опанащук М. Концепція єдиної системи естетичного виховання у загальноосвітніх школах України // Мистецтво та освіта, 1998 – № 1, С. 26.

 12. Семеног О. Використання родинних виховних традицій у навчальних закладах України // Шлях освіти, 1998. – № 2, С.21-23.

 13. Стельмахович Г. П. Виховний потенціал української родини // Учитель, 1998. – № 6, С.52-55.

 14. Стельмахович М. Г. , Червінська І. – Етнопедагогічні основи української національної школи-родини // Рідна школа, 1998 . – № 7-8, С. 37-39.

 15. Стельмахович М. Г. Народна педагогіка. – К.: Рад. школа, 1985. – 312 с.

 16. Стельмахович М. Г. Новітні перспективи сімейного виховання // Рідна школа, 1998 . – № 7-8, С. 23-25.

 17. Стельмахович М. Г. Школа і педагогіка в умовах становлення української держави // Рідна школа, 1996. – № 5-6, С. 12-18.

 18. Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 544 с.

 19. Яценко Т. О. Історичне коріння українського народного виховання // Українська література в загальноосвітній школі, 2001. – № 3, С.148-155.

 20. Яценко Т. О. Родинне виховання на засадах народної педагогіки // Педагогіка і психологія, 1997. – № 2, С.88-94.

 21. http://www.coolreferat.com/Народні_традиції_та_їх_роль_у_сімейному_вихованні_часть=2


Християнські ідеали та цінності українського народу в морально – духовному вихованні молоді

Митрополит Андрей Шептицький писав: «Пам’ятайте, що християнське виховання є більшим добром, ніж усі добра світу! Коли б ви навіть не мали, що лишити своїм дітям, -- то як тільки подали їм справжню побожність, як тільки навчили чесної праці та правості, як тільки встерегли їх від неморальності, -- то лишаєте їм у спадщині найбільше добро, яке тільки можете їм дати.» Такими словами звертається Митрополит Андрей до батьків, котрі є першими і найголовнішими вихователями своїх дітей.

Виховання — це процес повільний і непростий, що вимагає комплексного, системного підходу, тобто пов’язує багато різних компонентів .

Виховання – це постійний процес, в якому вихователь допомагає дитині пізнавати свої можливості, здібності, зацікавлення; показує, як і для чого жити, щоб ставати людянішою. Іншими словами, покликання будь-якого вихователя, чи то батьків, чи то вчителів, чи кожного, хто має відношення до виховання, -- це виховувати серце людини. Реалізація такої делікатної справи в свідомості українського народу просто немислима без християнських ідеалів та цінностей. Культура українців дуже глибоко переплетена з традиціями християнського світу. Говорити сьогодні про виховання української молоді без християнських ідей – це вже неприродньо, бо незважаючи на сумні реалії теперішнього часу щодо духовної кризи, українська молодь черпала і черпає у християнстві ідеали для наслідування. Основна мета християнського виховання – це розкрити в дитині образ Божий, допомогти їй звільнитися від влади гріха. Християнська етика вчить нас, що кожна людина створена на образ і подобу Божу, що у її серці закладений глибокий талант любові. Людина у своїй сутності покликана любити. Це її дар і завдання. Християнське вчення показує, якою є справжня любов, як її можна досягнути, як наше життя нерозривно пов’язане з Богом.

Перша школа морального та релігійного розвитку – це сім’я. Сім’я – це первинне середовище, в якому розвивається особистість дитини, де контакти з іншими безпосередні, тому що це єдине місце, де одні спостерігають за іншими, взаємно пізнаючи добрі та погані сторони. Досвід, здобутий у батьківському домі, залишає свій глибокий слід у психіці та пам’яті людини. З родинного дому виносимо у світ певні норми, засади, мораль і вони стають частиною загальних норм суспільства.

Сім’я – це спільнота, підставою існування якої є взаємна любов. Досвід любові є фундаментом сімейного життя. За плекання цього дару у сім’ї несуть відповідальність батьки. Саме вони відповідають за те, щоб їхнє сімейне вогнище любові, поваги та взаєморозуміння не погасло. Завдання батьків найперше полягає в навчанні пошани і розуміння інших, вміння спілкуватись та перебувати разом з іншими, а також батьки несуть відповідальність за духовний розвиток дитини.

Виховання в дітей любові до Бога починається зі святої тайни Хрещення і Миропомазання. Прийнявши їх, дитина стає храмом Святого Духа, Божою Дитиною, звільнившись від первородного гріха. Через тайну Хрещення кожний отримує ласку іти дорогою Божої любові та опіки. А щоб мати для цього силу, уділяється Тайна Миропомазання, через яку ми отримуємо сім Дарів Святого Духа: розум, мудрість, знання, раду, кріпость, страх Божий, побожність. Українська родина має у своїй історії цей християнський звичай уділення Святих Тайн Хрещення та Миропомазання, хоча, можливо, не усвідомлює відповідальність за неї. Виховання дитини в побожності, тобто в усвідомленні синівської любові до Бога ( Бог – мій Творець, а я його дитина; Бог – є любов, а я не можу по - іншому себе вести, як тільки з любов’ю до всіх ) та в страсі Божому, тобто не Бог страшний, а боятися вчинити зло, в християнському розумінні – це першочергове завдання вихователів.

Участь у Святих Тайнах Покаяння ( Сповідь ) і Пресвятої Євхаристії допомагає дитині йти доброю дорогою в житті.Через Сповідь і Причастя людина здатна докорінно змінювати свою поведінку на краще. Віра в Божу любов і Боже милосердя спонукує нас до нового примирення з Богом в разі гріховного упадку. Ця практика в традиціях українського народу тягнеться з давніх – давен і має духовну силу.

Покуття, лампада чи свічка перед іконами, спільна молитва з мамою і татом, братами і сестрами, приготування до свят ( прикрашення ялинки, приготування куті, вивчення колядок, розмальовування писанок, приготування пасхального кошика ), участь у Святих Тайнах, участь у Святій Літургії, вивчення катехизму, читання Святого Письма, прощі до Святих місць – це незамінні чинники в релігійному та духовному вихованні дитини.

Використані джерела

http://www.br.com.ua/referats/Culture/31265-1.html

Виховний ідеал української сім’ї

Він формувався протягом усієї історії українського народу. Цей ідеал викристалізувався у формі ставлення в народі до сім’ї та праці, особливостях засвоєння, збереження і розвитку духовної культури, вияву громадянських почуттів, дотримання обов’язків, прав і свобод українського народу.

Українська сім’я має культивувати такі якості й особливості характеру людини, як:

- повагу й відданість батькам;

- шанування культу предків, традицій і звичаїв свого народу;

- любов до рідної землі, відданість Україні;

- сформованість високої мовної культури, досконале володіння рідною мовою, яка є основою національної культури;

- усвідомлення власної національної гідності, честі, внутрішньої свободи, гордості за свою землю і народ;

- усебічний гармонійний розвиток особистості;

-високу духовну культуру, розуміння законів розвитку природи, суспільства;

- дотримання законів загальнолюдської і народної моралі;

- повноцінний фізичний розвиток, міцне здоров’я, фізичну досконалість;

- повагу до Конституції, законів України, державної символіки;

- художньо-естетичний розвиток особистості;

- екологічну культуру;

- розвиток пізнавальної активності, культуру розумової праці; розуміння суспільної ролі наукових знань;

- культуру міжособистісного спілкування, гуманізм, колективізм, товариськість, доброзичливість, чесність, дисциплінованість, взаємопідтримку.

За матеріалами: Освіта.ua

http://teacher.at.ua/publ/vikhovnij_ideal_ukrajinskoji_sim_39_ji/11-1-0-8815

Кондесюк Тетяна Володимирівна, учитель української мови та літератури.

Білоцерківська міська гімназія № 2 Київської обл.


Схожі:

Духовні ідеали сім’ї – першооснова життя дитини. Етичні норми в культурі українського народу” Славутич, 2012 Зміст iconV. 1 ціннісне ставлення до себе
Батьківські збори «Духовні ідеали сім’ї – першооснова життя дитини. Етичні норми в культурі українського народу»
Духовні ідеали сім’ї – першооснова життя дитини. Етичні норми в культурі українського народу” Славутич, 2012 Зміст iconМіжнародний Форум «Етичні засади майбутньої цивілізації»
Автор: Петюшенко Людмила Миколаївна, к т н., директор Українського науково-дослідного інституту медико-біологічних проблем та біоенергетичних...
Духовні ідеали сім’ї – першооснова життя дитини. Етичні норми в культурі українського народу” Славутич, 2012 Зміст iconКдпу бібліотека
Постала нагальна потреба ефективніше використовувати у вихованні та навчанні культурно-історичні та духовні надбання українського...
Духовні ідеали сім’ї – першооснова життя дитини. Етичні норми в культурі українського народу” Славутич, 2012 Зміст iconСтоп! Насильство над дитиною” Славутич, 2012 Насильство у сім`ї
Славутицька загальноосвітня школа І — ІІІ ступенів №2 Славутицької міської ради Київської області
Духовні ідеали сім’ї – першооснова життя дитини. Етичні норми в культурі українського народу” Славутич, 2012 Зміст iconТема. Людина починається з добра
Допомогти учням усвідомити, що добро потрібно кожній людині. Розвивати вміння спілкуватися, створювати психологічний комфорт навколо...
Духовні ідеали сім’ї – першооснова життя дитини. Етичні норми в культурі українського народу” Славутич, 2012 Зміст iconПлан Причини голодомору Голод- геноцид в Україні Діти жертви голодомору
Героїчна І водночас трагічна історія українського народу. Давні джерела зберегли гіркі свідчення про голодні лихоліття українського...
Духовні ідеали сім’ї – першооснова життя дитини. Етичні норми в культурі українського народу” Славутич, 2012 Зміст iconЛекція для батьків
Першим університетом життя для дитини є та сім'я, в якій народилася дитина. Завдання обох батьків полягає в тому, щоб створити в...
Духовні ідеали сім’ї – першооснова життя дитини. Етичні норми в культурі українського народу” Славутич, 2012 Зміст iconСпіваєм славу тій події І тепер
Української держави; поглиблення знань про iсторичний факт злуки українського народу, його значення; пробудження iнтересу до поглибленого...
Духовні ідеали сім’ї – першооснова життя дитини. Етичні норми в культурі українського народу” Славутич, 2012 Зміст iconКультура мовлення
Людина створила культуру, а культура – людину. Людина реалізується в культурі думки, культурі праці, культурі мови
Духовні ідеали сім’ї – першооснова життя дитини. Етичні норми в культурі українського народу” Славутич, 2012 Зміст icon«Робота з сім’єю» Автор роботи: Харлац Юлія Олександрівна Посада:...
Для українського суспільства актуальною проблемою є проблема неблагополучних сімей. Вона вимагає свого розв’язання, оскільки сім’я...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка