Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу
Скачати 38.45 Kb.
НазваПроблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу
Дата конвертації08.03.2013
Розмір38.45 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
Проблеми модернізації

освіти України

в контексті

Болонського процесу
І.В.Удовиченко

проректор Сум ОІППО
У сучасному світі, який увійшов у третє тисячоліття, розвиток України визначається у загальному контексті європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності західної культури: парламентаризм; права людини, дитини, національних меншин; лібералізацію, свободу пересування, отримання освіти будь-якого рівня; гуманізацію, інформатизацію, демократизацію освітнього середовища, що є невід'ємними атрибутами громадянського демократичного суспільства.

Для України у культурно-цивілізаційному, освітньо-науковому аспектах – це входження до єдиної сім’ї європейських народів, повернення до європейських політичних і культурних традицій обличчям, впровадження європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці, поширення власних культурних і науково-технічних здобутків у Європейському Союзі (ЄС) [2, с. 7].

Європейська інтеграція – вагомий стимул для успіху економічної і політичної трансформації, що може стати основою національної консолідації. Отже, європейська інтеграція стає ключовою ланкою відкриття України світом, переходу від закритого тоталітарного до відкритого демократичного суспільства.

З метою реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію до ЄС, забезпечення всебічного входження України у європейський політичний, економічний, правовий, освітній, культурний простір та створення передумов для набуття Україною членства у ЄС, указом Президента України затверджено "Стратегію інтеграції України до Європейського Союзу". Основними напрямами культурно-освітньої та науково-технічної інтеграції визначено впровадження європейських норм і стандартів в освіті, науці й техніці, поширення власних культурних і науково-технічних здобутків у ЄС [2].

Згідно з названим вище документом, поряд з іншими напрямами європейської інтеграції культурно-освітній та науково-технічний займають особливе місце, зумовлене потенційною можливістю досягти вагомих успіхів у інтеграційному процесі саме з цих напрямів. Вони охоплюють галузі середньої і вищої освіти, перепідготовку кадрів, науку, культуру, мистецтво, технічну і технологічну сфери. Особливо важливим є здійснення спільних наукових, культурних, освітніх та інших проектів, залучення українських учених та фахівців до загальноєвропейських програм наукових досліджень.

Так, незважаючи на досягнення в освіті, які забезпечує нова соціополітична система України, вона, однак, ще не має належної якості. Чимало випускників вищих навчальних закладів не досягли належного рівня конкурентоспроможності на європейському ринку праці, що зобов’язує глибше аналізувати тенденції в європейській та світовій освіті [2]. Отже, необхідність реформування системи освіти України, її удосконалення й підвищення рівня якості є однією з головних соціокультурних проблем, яка значною мірою зумовлена процесами глобалізації, соціалізації та повинні відбуватися з урахуванням вимог міжнародної та європейської систем стандартів та сертифікації.

Одним із інструментів не лише інтеграції в Європу та в Європі, а й інструмент загальної світової тенденції нашого часу – глобалізації є Болонський процес (дістав свою назву від назви університету в італійському місті Болонья), де були започатковані ініціативи щодо формування спільного освітнього і наукового простору, розробки єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері. Він має дві складові: формування співдружності провідних європейських університетів відповідно до принципів, викладених у Великій Хартії, та об’єднання національних систем освіти і науки в європейський простір з єдиними вимогами, критеріями і стандартами.

Ключова позиція реформування: Болонські вимоги – це не уніфікація вищої освіти в Європі, а широкий доступ до багатоманітності освітніх і культурних надбань європейських держав [1, 3].

З огляду на це, модернізаційні зміни в системі освіти України стосуються:

 • рівного доступу до якісної освіти;

 • стандартизації змісту вищої освіти;

 • процесу зовнішнього незалежного тестування;

 • впровадження системи освіти на основі двох ключових навчальних циклів: додипломного (бакалавр) та післядипломного (магістр);

 • двоетапності системи вищої освіти (відповідно до двох ключових навчальних циклів): незакінчена вища (додипломна), закінчена вища (післядипломна);

 • затвердження загальноприйнятої та порівняльної системи вчених степенів, у тому числі шляхом впровадження стандартизованого додатка до диплома;

 • застосування європейської кредитної трансферної системи (ЕСТS);

 • зближення систем контролю якості та акредитації;

 • впровадження загальноприйнятої та порівняльної системи наукових ступенів;

 • мобільності студентів, з метою їх подальшого працевлаштування;

 • підвищення визначальної ролі університетів у розвитку національних і європейських культурних цінностей тощо.

Напрями розвитку вищої освіти в Україні з одного боку стратегічні, з іншого – це імпульс для подальшого поліпшення стану освіти і науки: 1) розширення доступу до вищої освіти; 2) якість освіти й ефективність використання фахівця з вищою освітою; 3) інтеграційні процеси [2].
Література

 1. Болонський процес: подолання стереотипів // Освіта України. – №21. – 2004. – С.5.

 2. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес // Освіта України. – №60-61. – 2004. – С. 7-11.

Педагогічна освіта України в стратегії Болонського процесу // Освіта України. – №13. – 2004. С. 4.

Схожі:

Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу iconПерспективи розвитку медіаосвіти в контексті болонського процесу:...

Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу icon5 Вища освіта –джерело соціально- економічного І культурного розвитку суспільства
Україні в контексті Болонського процесу. Розкривається органічна єдність змісту освіти І програм наукової діяльності. Особлива увага...
Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу iconПерспективи розвитку медіаосвіти в контексті болонського процесу:...

Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу iconМ едіаосвіта молоді в рамках б олонського процесу
Гриневич М. С. Медіаосвіта молоді в рамках Болонського процесу // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього...
Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу iconЄвропейська кредитно-трансферна система та вища школа україни – шляхи впровадження та адаптації
Входження освітньої сфери України до міжнародного освітнього простору визнається сьогодні важливою складовою частиною модернізації...
Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу iconКваліфікований підбір кадрів як важливий елемент модернізації державної служби
В контексті реалізації адміністративної реформи, розпочатої у 2010 році Президентом України, пріоритетного значення набувають питання...
Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
України в європейський І світовий простір як конкурентоспроможної І процвітаючої держави. Це визначає не лише мету, а й стратегії...
Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу iconІ. М. Козубцов національні особливості та перспективні принципи удосконалення...
Розглянуто національні особливості та перспективні принципи удосконалення систем підготовки І атестації вчених. Сформовано перспективний...
Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу icon3 Болонський процес: цикли, ступені, кредити
До монографії додається диск з текстами багатьох європейських документів стосовно болонського процесу та документами, що були розроблені...
Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу iconОнкович Г. В. Часткові (предметні) методики медіаосвіти у вищій школі...
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – т. Уі (39). Писхолого-педагогічні та організаційні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка