Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 87.46 Kb.
НазваДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ
Дата конвертації08.03.2013
Розмір87.46 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы


ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ (Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Укладач: О.Б. Поліщук, зав. сектору інформаційно -

бібліографічного відділу


КРИВИЙ РІГ

2012
ПЕРЕДМОВА
Екологічна культура – це такий напрям люд­ської діяльності та мислення, від якого істотним чином залежать нормальне існування сучасної цивілізації, її сталий розвиток у майбутньому.

Екологічна культура має давню історію, вона є атрибутивною, тобто органічною складовою люд­ського життя з часів його виникнення. Водночас вона – феномен XXІ ст., коли людство дедалі більше усвідомлює необхідність облаштування свого життя, з тим, щоб воно стало безпечним, здоровим, радісним.

Екологічні проблеми є глобальними і пріоритетними серед цивілізаційних завдань Основні напрями формування екологічної культури не можуть бути ефективно реалізовані, якщо природоохоронні принципи не будуть упроваджені в свідомість суспільства шляхом масового виховання і пропаганди охорони навколишнього середовища. Екологічна культура – це рівень сприйняття людьми природи, навколишнього світу і оцінка свого місця у всесвіті, їхнє ставлення до світу. Екологічна культура дуже важлива, особливо в наш час. Вона допоможе людині усвідомити своє дійсне становлення, зрозуміти призначення, до якого вона покликана, а саме до збереження для нащадків живої природи, цієї краси у всьому її різноманітті.

Даний список літератури складений на основі перегляду систематичного каталогу і систематичної картотеки статей бібліотеки Криворізького педагогічного інституту.

Отже, в даному рекомендаційному бібліографічному списку представлено 69 джерел (книги, статті із журналів, газет, збірників) українською та російською мовами. Охоплює період з 1995 по 2011 рр. Матеріали в списку розташовано за алфавітом прізвищ авторів і назв праць. Нумерація суцільна.

Рекомендований викладачам, студентам, аспірантам, а також тим, хто цікавиться природничими науками.

 1. Авдусенко Л. Виховання екологічної культури на уроках / Людмила Авдусенко // Початкова освіта. – 2008. – № 14 (квітень). – С. 3-5.

 2. Андрианов А. Формирование экологической культуры с помощью поэтических образов / А. Андрианов // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 1999. – № 12. – С. 59-61.

 3. Аргунова М. В. Стратегия формирования экологической культуры школьников / М. В. Аргунова // Химия в школе. – 2009. – № 1. – С. 40-44.

 4. Ахмеднабиев М. К. Особенности формирования экологической культуры у студентов педагогических вузов / М. К. Ахмеднабиев // Педагогика. – 2007. – № 7. – С. 61-64.

 5. Бабаніна І. В. Формування екологічної культури молодших школярів / І. В. Бабаніна // Початкове навчання та виховання. – 2010. – № 23. – С. 25-30.

 6. Білявський Г. О. Соціально-екологічні дослідження в агросфері та їхня роль у формуванні екологічної культури сільського населення України / Г.О. Білявський, О.М. Нагорнюк, О. В. Мудрак // Безпека життєдіяльності. –2008. – № 1-2. – С. 10-14.

 7. Білявський Г. О. Феномен екологічної культури в оптимізації навчального процесу у вищій школі в контексті парадигми збалансованого розвитку / Г. О. Білявський, Т. В. Саєнко // Екологічний вісник. – 2009. – № 3. – С. 14-16.

 8. 37.033

Б 90 Буковская Г. В. Игры, занятия по формированию экологической культуры младших школьников / Г. В. Буковская. – М.: Владос, 2002. – 192 с.

 1.  Висоцька О.Є. Екологічна культура особистості / О. Є. Висоцька // Відкритий урок. – 2003. – № 12-15. – С. 53-72.

 2. Глебова О. В. Городские ландшафты как средство формирования экологической культуры / О. В. Глебова // География и экология в школе ХХІ в. – 2006. – № 4. – С. 48-52. 1.  378.147:574(043.2)

Г 55 Глухова Г. Г. Аксіологічні засади формування екологічної культури студентів вищих технічних навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Г. Г. Глухова; НПУ ім. Драгоманова. – К., 2008. – 20 с.

 1. Гнатишина С. Формування екологічної культури молодшого школяра на основі використання методу проектів / С. Гнатишина // Початкова школа. – 2011. – № 7. – С. 33-35.

 2. 613(07)

А 43 Гнілуша Н. В. Екологічна культура та здоровий спосіб життя: освітянський контекст / Н. В. Гнілуша, А. П. Афонін // Актуальні проблеми формування здорового способу життя: матеріали науково-практичної конференції (31 травня 2006 р.). – Кривий Ріг, 2006. – С. 30-35.

 1. 378(082) 

П 24 Гнілуша Н.В. Психологічні аспекти екологічного виховання як чинники формування екологічної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі фахової підготовки / Н. В. Гнілуша // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 31. – С. 287-296.

 1. Голубкова Г. Л. Экологическое образование в гимназическом пространстве / Г. Л. Голубкова // Химия в школе. – 2008. – № 4. – С. 17-24.

 2.  Грищенко І. В. Формування екологічної культури особистості на основі узгодження емоційного і дієво-практичного засобів впливу на особистість учня / І. В. Грищенко // Біологія. – 2008. – № 9. – С. 2-8.

 3.  Грійова Н. Формування екологічної культури / Н. Грійова // Хімія. – 2007. – № 26. – С. 10-12.

 4.  Дежникова Н. С. Экологическая культура: грани восприятия / Н. С. Дежникова // Биология в школе. – 1995. – № 3. – С. 20.

 5. Денисюк Н. Можливості трудового навчання у формуванні екологічної компетентності учнів 5-7 класів / Н. Денисюк // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2007. – № 3. – С. 20-22.

 6.  Дослідницький учнівський проект: екологічна культура – невід'ємна якість свідомого високовихованого громадянина / О. П. Тімкова, Б. Капуста, О. Тетернік та ін. // Географія. – 2011. – № 5. – С. 2-4.

 7.  Драгомирецька О. Виховання екологічної культури молоді: пошук науково-методичних підходів / О. Драгомирецька // Рідна школа. – 2010. – № 10. – С. 78-80.

 8.  Дячук Т. Виховання екологічної культури – крок до формування майбутньої еліти України / Т. Дячук // Хімія. Біологія. – 2004. – № 20. – С. 8; 15.

 9. 159.922.2

Е 40 Екологічна культура в умовах екологічної кризи // Еколого-психологічні чинники сучасного способу життя: колективна монографія. – К., 2007. – С. 129-135.

 1.  504(07)

З 13 Заверуха Н. М. Екологічна освіта, виховання і культура / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба // Основи екології: навч. посіб. для студ. вузів / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. – К., 2006. – С. 354-363.

 1.  Іванова О. Формування екологічної культури / О. Іванова // Початкова школа. – 1998. – № 8. – С. 40-42.

 2.  Іващенко С. Екологічна культура в контексті національного виховання / С. Іващенко // Освіта і управління. – 1999. – № 4. – С. 107-115.

 3.  Катаєва Т. Педагогічна рада "Формування екологічної культури особистості" / Т. Катаєва // Виховна робота в школі. – 2008. – № 11. – С. 26 29.

 4.  Качур І. В. Проблеми формування екологічної культури в освітньому середовищі / І. В. Качур // Наука. Релігія. Суспільство. – 2011. – № 2. – С. 209 213.

 5.  Кобылянский В. А. Формирование экологической культуры и проблемы образования / В. А. Кобылянский // Педагогика. – 2001. – № 1. – С. 32-41.

 6.  Колесник Т. До високої екологічної культури на уроках географії / Т. Колесник // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – № 3. – С. 11-14.

 7.  Король О. В. Екологічна культура школярів / О. В. Король // Рідна школа. – 1998. – № 3. – С. 59-62.

 8. Кострюкова Ю. О. Актуальні методи і принципи екологічної освіти / Ю. О. Кострюкова // Біологія. – 2011. – № 28. – С. 4-5.

 9.  Котюк О. Роль екологічних акцій та дослідницької роботи у вихованні екологічної культури школярів / О. Котюк // Біологія. – 2011. – № 6. – С. 13-29.

 10. 581.5

О 92 Кочура В. Н. Ноосфера и пути формирования экологической культуры / В. Н. Кочура // Охорона довкілля: матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції 8-9 грудня 1998 р. – Кривий Ріг, 1998. – Ч. 1 – С. 77-80.

 1. Красовська, Л. В. Екологічна година "Живе пощади просить" / Л. В. Красовська // Біологія. – 2009. – № 34. – С. 33-35.

 2. 577.4(075.8)
  К 82
  Крисаченко В. С. Екологічна культура. Теорія і практика: навч. посіб. для вузів / В. С. Крисаченко. – К.: Заповіт, 1996. – 352 с.

 3.  Курняк Л. Екологічна культура: поняття і реальність / Л. Курняк // Вища освіта України. – 2006. – № 3. – С. 31-37.

 4.  504.03(075.8)

Л 79 Лосев А. В. Духовно-нравственное воспитание в процессе экологического образования и информационно-просветительской деятельности / А. В. Лосев // Социальная экология / А. В. Лосев. – М., 1998. – Гл. 5. – С. 215-253.

 1.  Лучанська В. Методологічні проблеми дослідження екології культури / В. Луганська // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 11. – С. 44 46.

 2.  Лучанська В. Екологічна культура в релігії і народних традиціях слов'ян / В. Луганська // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 1. – С. 45-46.

 3.  Мазур Л. Релігійно-філософські засади формування екологічної культури українського народу / Л. Мазур // Мандрівець. – 2001. – № 3-4. – С. 34-37.

 4.  Маковецька Т. Виховуємо екологічну культуру / Т. Маковецька // Початкова освіта. – 2005. – № 14. – С. 16-17.

 5.  Мудрік В. І. Виховання екологічної свідомості та культури у процесі фізичного виховання студентів / В. І. Мудрік, В. В. Марунін, О. Л. Прокопенко  // Безпека життєдіяльності. – 2007. – № 6. – С. 31-33.

 6.  Нагорнюк О. М. Громадські екологічні організації України та їх роль у формуванні екологічної культури населення / О. М. Нагорняк // Безпека життєдіяльності. – 2008. – № 5/6. – С. 30-31.

 7. Науменко Г. Освітянські компоненти екологічної культури / Г. Науменко // Грані. – 2006. – № 3. – С. 74-77.

 8.  37.033(07)(075.8)

Н 63 Николаева С. Н. Экологическая культура как результат экологического образования / С. Н. Николаева // Теория и методика экологического образования детей: учеб. пособ. / С. Н. Николаева. – М., 2002. – С. 21-28.

 1. Ногтева Е. Ю. Педагогические технологии развития экологической культуры / Е. Ю. Ногтева // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – № 29-31. – С. 44-47.

 2. Олійник Ю. М. Формування основ екологічної культури молодшого школяра / Юлія Миколаївна Олійник // Початкова освіта. – 2009. – № 5-7. – С. 6-8.

 3.  Панасьєва С. Формування екологічної у процесі викладання біології / Світлана Панасьєва // Біологія. – 2010. – № 18 (червень). – С. 3-6.

 4.  Пащенко О. В. Всеукраїнська дитяча спілка "Екологічна варта": 10 років на варті власного майбутнього / О. В. Пащенко // Екологічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 2-6.

 5.  Писарева Л. И. Экологическая культура и образование за рубежом / Л. И. Писарева // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2010. – № 21-23. – С. 50-53.

 6.  Плахотник О. Формування у студентів екологічної культури як засіб гуманізації відносин з природою / О. Плахотник // Безпека життєдіяльності. – 2008. – № 9-10. – С. 22-25.

 7.  Пономаренко Л. Особливості формування екологічної культури в молодшому шкільному віці / Лариса Пономаренка // Початкова освіта. – 2010. – № 14. – С. 2-5.

 8.  Пруцакова О. Л. Духовно-світоглядні орієнтири екологічного виховного ідеалу / О. Л. Пруцакова // Екологічний вісник. – 2010. – № 6. – С. 6-8.

 9.  Пустовіт Н. Дослідження екологічної культури школярів / Н. Пустовіт // Біологія і хімія в школі. – 2000. – № 4. – С. 36-40.

 10.  Семенюк Н. Екологічна культура – необхідний фактор безпечної перспективи розвитку суспільства / Н. Семенюк // Вища освіта України. – 2010. – № 2. – С. 14-21.

 11.  Солтис Т. Виховання екологічної культури та формування екологічної відповідальності учасників навчально-виховного процесу / Т. Солтис, І. Олійник // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2010. – № 4. – С. 145-148.

 12.  Стецюк К. Екологічна культура як джерело ціннісних орієнтацій освіти для збалансованого розвитку / К. Стецюк // Вища школа. – 2011. – № 7-8. – С. 96-103.

 13.  Стецюк К. В. Ресурсний підхід до процесу формування екологічної культури / К. В. Стецюк // Екологічний вісник. – 2011. – № 5. – С. 23-25.

 14.  Стрипко Т. Екоосвіта українців з найдавніших часів / Т. Стрипко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2006. – № 38. – С. 5-10.

 15. Ульянова О. Формування урбоекологічної культури в позашкільному закладі освіти: з досвіду роботи Запорізького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді / О. Ульянова // Рідна школа. – 2010. – № 10. – С. 61-62.

 16. Теслюк Н. Ю. Виховання екологічної культури учнів через діяльність шкільного екологічного центру / Н. Ю. Теслюк // Біологія. – 2010. – № 34 36. – С. 11-13.

 17. Филинов А.В. Эколого-краеведческая библиотека как средство воспитания экологической культуры школьников / А. В. Филинов // География и экология в школе ХХІ в. – 2009. – № 3. – С. 52-55.

 18. Філіпова В. Виховання екологічної культури / В. Філіпова // Початкова школа. – 2010. – № 7. – С. 62.

 19.  Формирование экологической культуры средствами музейной педагогики / В. П. Александрова, Н. Т. Гуревичева, Н. П. Теплякова и др. // Биология в школе. – 2008. – № 5. – С. 40-43.

 20.  Хабулаева У. М. Формирование экологической культуры старшеклассников / У. М. Хабулаева // Педагогика. – 2008. – № 3. – С. 17-22.

 21.  Хасиханов М. С. Развитие экологической культуры преподавателей вузов / М. С. Хасиханов // Педагогика. – 2007. – № 5. – С. 65-71.

 22.  Шам А. Л. Екологічна культура учнів / А. Л. Шам // Біологія. – 2008. – № 1. – С. 2-4.

 23.  Ясінська Н. Екологічна культура і освіта / Н. Ясінська // Рідна школа. – 2001. – № 8. – С. 24-25.


Схожі:

Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Жанри та жанрові різновиди історичної прози становлять безсумнівний інтерес І як історико-літературний, І як ідейно-естетичний компонент...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Хімічний комплекс – сукупність галузей промислового виробництва, які сприяють широкому застосуванню хімічних технологій І матеріалів...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
У сучасному українському суспільстві актуальність громадянського виховання особистості великою мірою зумовлюється потребою державотворчих...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Треба відзначити, що для збільшення площі пзф в Україні практично відсутні резерви, мало змінених територій. Показник розораності...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Студіювання наукових джерел І практичного досвіду підтверджує: дослідження даного питання пов’язане з пошуками нових підходів до...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Української академії наук. Його допитливому розуму заслужено належить честь багатьох важливих відкриттів. Серед них наука про біосферу,...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
В історії нашого народу чимало скорботних дат, спогад про які пронизує серце гострим болем. Одна з них – 26 квітня 1986 року, коли...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Тому майбутній вчитель біології, екології, хімії, насамперед, повинен здобути високий рівень знань інноваційних технологій (нові...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconЗький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української...
Наукова бібліотека двнз «Криворізький національний університет»; упоряд. О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка