Розділ І. Теоретико-методологічні основи морального та естетичного виховання учнів у процесі вивчення літератури
Скачати 35.59 Kb.
НазваРозділ І. Теоретико-методологічні основи морального та естетичного виховання учнів у процесі вивчення літератури
Дата конвертації11.03.2013
Розмір35.59 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
Зміст
Вступ.........................................................................................................................3

Розділ І. Теоретико-методологічні основи морального та естетичного

виховання учнів у процесі вивчення літератури..................................7

  1. Сутність морального виховання.......................................................7

  2. Мета, завдання та зміст морального виховання.............................10

  3. Теоретичні основи естетичного виховання....................................13

Розділ ІІ. Місце літератури в системі морального та естетичного

виховання……………………………………………………………...17

2.1. Завдання шкільної літературної освіти в Україні..........................17

2.2. Виховний потенціал літератури......................................................19

2.4. Місце літератури в системі морального та естетичного

виховання…………………………………………………………22

Розділ ІІІ. Активізація процесу морально-етичного виховання учнів у

навчальній та позаурочній діяльності з літератури.........................27

Висновки................................................................................................................31

Список використаної літератури..........................................................................34

Вступ
На сучасному етапі реформування загальноосвітньої школи все більше відчувається потреба постійного духовного самовдосконалення особистості й збагачення інтелек­туального потенціалу як найвищої суспільної цінності. Нові важливі завдання освіти, визначені Державною національною програмою "Освіта (Україна ХХІ століття)", Законом України "Про освіту", зорієнтовані на гуманізацію, гуманітаризацію навчально-виховного процесу, на всебічний розвиток учнівської молоді.

Актуальність проблеми. Проголошення державної незалежності викликало значні зміни в житті українського народу, переоцінку й оновлення усіх сфер його діяльності, зокрема, у пошуку нових засобів виховання підростаючого покоління.

За останні роки зросла потреба піднести моральне виховання особистості на якісно............

Список використаної літератури

 1. Бех І.М. Духовні цінності в розвитку особистості // Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. – С. 23-25.
 2. ^

  Богданова О. Ю., Леонов С. А., Чертов В. Ф. Методика преподавания литературы: Учебник. М.: Академия, 1999.


 3. Борев Ю.Б. Естетика. – М., 1988. – 496 с.

 4. Боришевський М.Й. Духовні цінності в становленні особистості громадянина // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1. – С.17 – 19.

 5. Бутківська Т.В. Цінності від учителя до учня // Початкова школа. – 1997. – № 2. – С. 9-11.

 6. Ващенко Т.Г. Діагностика моральних цінностей особистості школярів // Рідна школа. – 1996. - № 2. – С. 24-25.

 7. Верб В.А. Искусство и художественное развитие учащихся. – Л., 1977.

 8. Взаимодействие искусств в педагогическом процессе. – Л., 1989. – 155с.

 9. Вишневський О.І. Гуманізація шкільного життя //Рад. школа.- 1990.- №1.

 10. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.:Либідь, 1997.

 11. Гончаренко С., Мальований Ю. Гуманізація і гуматиризація освіти // Шлях освіти. – 2001. - №2. – с.2-6.

 12. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ ст.). – К.: МО України, 1994.

 13. Естетичне виховання / упор. Яранцева Н.О. – К., 1988. – 214с.

 14. Закон України про загальну середню освіту// Освіта України. – 1999. – 23 червня.

 15. Киселева Л.И. Изучение зарубежной литературы на уроках в старших классах: Методическое пособие для учителя. – Вологда, 1993.

 16. Курлянд З.Н. Сутність процесу виховання. У кн.: Лекції з педагогіки: Навчальний посібник. – Одеса: Південноукраїнський держ. пед. ін-т ім. К.Д.Ушинського, 1999. – 192 с.

 17. Кудін В.О. Мистецтво і духовний світ молоді. – К.: Рад. школа, 1983.

 18. Липский В.Н. Эстетическая культура и личность. – М., 1987. – 128с.

 19. Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников. – М., 1985.

 20. Наукові проблеми стандартизації змісту освіти в основній і старшій школі. Савченко О.Я. – К., 2003.

 21. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 4-є видання, доповнене, 2003. – 615 с.

 22. Молдавская Н.Д. Литературное развитие школьников в процессе обучения. – М.: Педагогика, 1976.

 23. Практикум по методике преподавания литературы: Учеб. Пособие для студ. вузов / О.Ю. Богданова и др. – М.: Академия, 1999.

 24. Подмазін С. Технологія особистісно-зорієнтованого уроку //Завуч. -2001. -№20-21. с.29-31.

 25. Сухомлинська О.В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем. – К.: АПН, 2003. – 68с.

 26. Чижевський Б.Г. Актуальні проблеми побудови системи виховання в умовах державотворення // Педагогіка і психологія. – 1997. - № 2.

 27. Шевченко Г.П. Эстетическое воспитание в школе. – К., 1985. – 144с.

 28. Шляхи удосконалення художньо-естетичної освіти учнівської молоді в умовах відродження національної культури / відпов. ред. Щолокова О.П. – К., 1992. – 280с.

 29. Щолокова О.П. Художньо-естетичне виховання школярів засобами світової художньої культури. – К.: УДПУ, 1993.

 30. Юсов Б.М. Проблема художественного воспитания и развития школьников. – М., 1984. – 158с.

 31. Эстетическое воспитание и художественное развитие школьников в приоритетных типах школ и внешкольных учреждений / рук. Квятковский Е.В. – М., 1991.

Схожі:

Розділ І. Теоретико-методологічні основи морального та естетичного виховання учнів у процесі вивчення літератури iconРозділ теоретико-методологічні основи вивчення конвертації соціального...

Розділ І. Теоретико-методологічні основи морального та естетичного виховання учнів у процесі вивчення літератури iconПідвищення рівня організації праці на підприємстві
Розділ теоретико-методологічні основи організації праці на сучасному виробництві
Розділ І. Теоретико-методологічні основи морального та естетичного виховання учнів у процесі вивчення літератури iconПлан Вступ Розділ І. Теоретико-методологічні засади виникнення та...
Розділ І. Теоретико-методологічні засади виникнення та існування психологічної школи соціології
Розділ І. Теоретико-методологічні основи морального та естетичного виховання учнів у процесі вивчення літератури iconТема: «Використання інтерактивних технологій в вихованні духовної, високоморальної особистості»
Завдання І зміст морального виховання. Оновлення форм І методів морально-духовного виховання учнів та формування системи життєвих...
Розділ І. Теоретико-методологічні основи морального та естетичного виховання учнів у процесі вивчення літератури iconСоціальна напруженість в організації: шляхи подолання. План
Розділ Теоретико-методологічні підходи щодо визначення соціальної напруженності 2
Розділ І. Теоретико-методологічні основи морального та естетичного виховання учнів у процесі вивчення літератури iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін...
Головною метою вивчення предмета «Світова література» в загальноосвітніх навчальних закладах є виховання в молоді високої читацької...
Розділ І. Теоретико-методологічні основи морального та естетичного виховання учнів у процесі вивчення літератури iconМетодичні рекомендації вивчення правознавства та курсів духовно-морального...
України, найновіші досягнення теоретико-правових поглядів на правові явища, результати активної нормотворчої діяльності органів державної...
Розділ І. Теоретико-методологічні основи морального та естетичного виховання учнів у процесі вивчення літератури iconДіагностика І контроль у виховному процесі в школі
Систематичне виявлення рівня вихованості дає можливість розглядати проблему вивчення ефективності виховання головним чином в школі....
Розділ І. Теоретико-методологічні основи морального та естетичного виховання учнів у процесі вивчення літератури iconДипломної роботи «Облік І аналіз формування доходів за видами діяльності...
Теоретико-методологічні основи обліку І аналізу формування доходів за видами діяльності та характеристика ват «Півдгзк»
Розділ І. Теоретико-методологічні основи морального та естетичного виховання учнів у процесі вивчення літератури icon1. Теоретико-методологічні засади економічної ефективності діяльності підприємства
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка