Комплексный анализ текста «Вышивка» ( Учебник для 7 класса «русский язык», стр. 81.)
Скачати 71.84 Kb.
НазваКомплексный анализ текста «Вышивка» ( Учебник для 7 класса «русский язык», стр. 81.)
Дата конвертації13.03.2013
Розмір71.84 Kb.
ТипУчебник
uchni.com.ua > Література > Учебник
7-Б
Українська мова

Прочитай текст,розстав розділові знаки, на місці крапок, де потрібно , встав пропущені букви. Доведи,що перед тобою розповідь.Дай назву тексту.

Ця н..в..личка ,біленька або рож..вувата квіточка має дуже красиву л..генду про своє походж..ння.

Розповідають ,що Пр..свята Богородиця бажаючи порадувати маленького Ісуса й подарувати йому сер..д зими вінок живих квітів не знайшла жодної квітки на пригнічених холодом полях й вирішила зробити їх сама із шовку.

І ось сер..д багатьох інших зробл..них нею особливо сподобались н..мовляті – Ісусу одні маленькі квіточки. То були маргаритки (стокротки) виготовл..ні з жовтої шовкової матерії й грубих білих ниток.Виготовляючи їх Пр..свята Богородиця не раз колола свої пальці голкою, і краплини крові подекуди забарвили ті нитки у ч..рвонуватий або рожевий колір.

Квіти ці так сподобались маленькому Ісусові, що він зб..рав їх цілу зиму як коштовність,а коли настала в..сна, посадив їх у долині Лазарету й почав поливати. І раптом штучні квіти ожили,пустили коріння і розростаючись д..далі більше п..р..с..ляючись із однієї країни в іншу розійшлися по всій землі.І тепер ,як нагадування про те диво, ці чарівні квіточки цвітцть від ранньої в..сни до глибокої ос..ні , і нема в світі країни,де їх не зустрін..ш.
Добери літературні відповідники до „суржикових” слів. Уведи назви цих квітів до складу дієприкметникових чи дієприслівникових зворотів.З двома( на вибір) склади речення.
Українська література


Русский язык

Тема Комплексный анализ текста «Вышивка» ( Учебник для 7 класса «РУССКИЙ ЯЗЫК», стр. 81.)
З А Д А Н И Е 1


 1. О чем текст «ВЫШИВКА»? Определите его основную мысль.

 2. Объясните, почему одежда считалась своеобразным показателем умения и трудолюбия девушки.

 3. Разделите текст на части. Поставьте к каждой части вопрос и запишите его.

 4. Письменно ответьте на поставленные вопросы. Правильно употребляйте слова , данные в рамочке.

 5. Выпишите предложения с причастными оборотами, подчеркните их как член предложения.

 6. Выпишите в две колонки причастия: страдательные настоящего времени и страдательные прошедшего времени, обозначьте в них суффиксы.

 7. Назовите устаревшие слова в тексте. С какой целью они употреблены?

 8. Подберите синонимы к словам «Хата», «Живописно», «Трудолюбие».Почему именно слово «хата» используется в данном тексте?З А Д А Н И Е 2
1. Рассмотри репродукцию картины С Шишко «Днепр осенью» Опиши ее, используя действительные и страдательные причастия ( полные и краткие), придерживайся следующего плана.
П Л А Н
-Какие чувства вызывает у вас картина?
-Какую осень изобразил художник: раннюю или позднюю?

-Какое сочетание осенних красок передал мастер на своем полотне?

-На каком фоне написаны деревья?

-Какие слова уместны для описания осеннего дня?
З А Д А Н И Е 3

-Вспомни интересные случаи из жизни животных и твоего общения с ними.

Напиши повествование на тему « Дети о гуманном отношении к животным»
Литература


Зарубежная литература


Математика


Алгебра

Алгебра

«Формули скороченого множення»

 1. Квадрат двучлена

Повторити §16, відповісти на запитання стор.133

Вивчити формули (а + b)² = a² + 2 ab + b²

(а - b)² = a² - 2 ab + b²

Закріпити знання за допомогою вправ № 605,607,614

Зразок.

№ 605(а)

(0,2с-р³)² = 0,04с² - 2*0,2ср³ + р = 0,04с² - 0,4ср³ + р.

№ 607(а)

х² + 12х +36 = (х + 6)².

№ 614(а)

(х – 6)² = х(х-8);

х² - 12х + 36 = х² - 8х;

х² - 12х - х² + 8х = -36;

-4х = -36;

х = -36 : (-4);

х = 9.

Відповідь: 9.
Вміти розв’язувати завдання, застосовуючи формулу квадрат двочлена:

 1. Обчислити: 35²; 55²; 65²; 85²;

 2. Знайти значення виразу:

(а + р)² - (а - р)², якщо а = 0,3; р = 0,4

3) Знайди помилку:

а) (х – 7)² = х² - 14х + 40;

б) (х – 7)² = х² -7²;

в) (х – 7)² = х² - 7х + 49.

4) Заповніть порожні клітинки:

+ □)² = □² + 2□у +у².

5) Доведіть, що вираз (7n – 1)² - 36 ділиться на 7.
2.Різниця квадратів

Вивчити:

а)§17;

б) відповісти на запитання стор.141;

в) знати формулу а² - b² = (a – b)(a + b).

Закріпити знання за допомогою вправ № 648,657,659,668

Зразок.

№ 648(а)

(4а – 1)(4а + 1) = (4а)² - 1² = 16а² -1.

№ 657(а)

х² - m² = (x – m)(x + m)

№ 659(а)

104*96 = (100 + 4)(100 – 4) = 100² - 4² = 10000 – 16 = 9984.

№ 668(б)

-х²у + аb = аb -х²у = (a³b - xy²) (a³b + xy²)/
Вміти розв’язувати завдання, застосовуючи формулу різниці квадратів:

 1. Обчислити: 67² - 33²;

 2. Заповніть порожні клітинки:

□² - у² = (а - □)(а + □);

3) Знайти помилку:

0,09а² - 16у = (0,03а – 4у)(0,03а + 4у);

0,09а² - 16у = (0,3а – 4у)(0,3а – 4у)
Геометрия

Тема «Трикутники»

Повторити §10,12-15, відповісти на запитання стор 131.

Виконати:

а) тестові завдання стор 129,

б) типові завдання для контрольної роботи стор 130,

в) творчі завдання

1) стор 128,

2) Кут між бісектрисами двох кутів рівнобедреного трикутника дорівнює 130º. Знайдіть кути цього трикутника. Розглянути різні варіанти вибору бісектриси

3)


Физика


Химия


Биология

^ ВИВЧИТИ ТЕМУ «ГОЛОНАСІННІ», ДЛЯ ЦЬОГО:


 1. опрацювати §44,45,46;
 1. усно відповідати на питання після §44-46;
 1. вміти розповідати за мал.157 про розмноження сосни звичайної;
 1. дати письмову відповідь на питання №1,2 (с.178), №3 (с.183);
 1. бажано знайти додаткову інформацію про голонасінні


України (Карпат, Криму).
Природоведение


Английский язык

1. Упр. 2, с.120 (прочитать и перевести текст)

2. Выполни послетекстовые задания:

- дополни предложения ( № 4, с. 120)

- ответь на вопросы (№3, с. 120)
Информатика


История Украины

Вивчити §20 Галицько-Волинська державаВсемирная история

Вивчити т 3 §5 Англія, §6 НімеччинаПраво


География

2 рівень

Позначте на контурній карті Південної Америки кордони та столиці держав материка.

3 рівень

За допомогою тематичних карт атласу визначте райони найбільшої та найменшої кількості опадів на території Південної Америки. Поясніть закономірності їх випадання на території материка.

4 рівень

Обґрунтуйте в якій природній зоні Південної Америки,на ваш погляд, є найсприятливіші умови для життя людей.
Экономика


Астрономия


Основы здоровья

Повторити §15-21. Письмово виконати і оформити на аркуші А4 завдання

 1. Розробляємо і оформлюємо сторінки тлумачного словника за темою «Шкідливі звички та хвороби цивілізації». Вам потрібно вибрати 3-4 любих терміна з перелічених нижче і дати їх визначення.

Наркотична речовина –

ВІЧ -

Ейфоричний стан - СНІД-

Наркоманія – Туберкульоз -

Наркотична залежність – Реакція Манту-

Абстиненція –

Рак -

Передозування – Куріння -

Імунітет - Алкоголізм –

Гіподинамія –

2. Розробити пам’ятку для підлітків «Наслідки шкідливих звичок та хвороб цивілізації» (можна використовувати малюнки, схеми, інформацію підручника, інші джерела).
Этика


Рисование


Трудовое обучение

(мальчики)

Схема параллельного и последовательного

соединения электрического поля.Схожі:

Комплексный анализ текста «Вышивка» ( Учебник для 7 класса «русский язык», стр. 81.) iconКомплексный анализ текста «Вышивка» ( Учебник для 7 класса «русский язык», стр. 81.)
Прочитай текст,розстав розділові знаки, на місці крапок, де потрібно, встав пропущені букви. Доведи,що перед тобою розповідь. Дай...
Комплексный анализ текста «Вышивка» ( Учебник для 7 класса «русский язык», стр. 81.) iconАнгло-русский разговорник для туристов. [Текст] / В. И. Зотов. М....

Комплексный анализ текста «Вышивка» ( Учебник для 7 класса «русский язык», стр. 81.) iconЛитература Прочитати 1 частину “Божественної комедії” Данте Аліг’єрі “Пекло”
...
Комплексный анализ текста «Вышивка» ( Учебник для 7 класса «русский язык», стр. 81.) iconЛитература Скласти план першої частини поеми “Божественна комедія”(Ад)...
...
Комплексный анализ текста «Вышивка» ( Учебник для 7 класса «русский язык», стр. 81.) iconЛекц І я основи управління (менеджменту) в охороні здоров´я Основні питання теми
Кунц Г., Донель С. О. Управление, системный и ситуационный анализ. Учебник для менеджеров США. М., Наука, 1981 г
Комплексный анализ текста «Вышивка» ( Учебник для 7 класса «русский язык», стр. 81.) iconПояснительная записка Русский язык как предмет инвариантной части...
Русский язык как предмет инвариантной части учебного плана представлен в школах (классах) с украинским языком обучения с изучением...
Комплексный анализ текста «Вышивка» ( Учебник для 7 класса «русский язык», стр. 81.) iconЛитература Зарубежная литература
Выучить §46-50, §62-64 Ответить писменно на вопросы стр. 167 (1-4) стр. 170 (1-4) стр. 173 (1-2)
Комплексный анализ текста «Вышивка» ( Учебник для 7 класса «русский язык», стр. 81.) iconЗаседание клуба ценителей футбола «Евро-2012»
Клуб-студия «Слово». Группа литературного творчества и художественного перевода представляет электронное издание бул «Избранные страницы...
Комплексный анализ текста «Вышивка» ( Учебник для 7 класса «русский язык», стр. 81.) iconИнформ-блок
«Триединая Русь» (все – 1912 г.); «Об украинском национальном возрождении», «Украинский народ и русский язык», «Украинцы и Австрия»...
Комплексный анализ текста «Вышивка» ( Учебник для 7 класса «русский язык», стр. 81.) iconМетодичні рекомендації щодо викладання російської мови І літератури...
Обучение русскому языку и литературе в 2012 – 2013 учебном году будет осуществляться по таким программам
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка