Яке з поданих слів зайве?
Скачати 73.94 Kb.
НазваЯке з поданих слів зайве?
Дата конвертації27.02.2013
Розмір73.94 Kb.
ТипВопрос
uchni.com.ua > Література > Вопрос

Лінгвістичні задачі (частина I)

1. Яке з поданих слів зайве?

а) юнак; б) хлопець; в) дідусь;г) парубок.

2. Відкритими й закритими, наголошеними й ненаголошеними в україн-ській мові бувають:

а) звуки; б) букви; в) слова; г) склади.

3. У якому із цих прислівʼ їв у пропущеному місці згадується не той, хто в решті?

а) Щоб ... їсти, треба в воду лізти;

б) ... шукай у воді, а ягоду в траві;

в) На стрільця й... летить;;

г) Всяка … гарна, коли на гачок іде.

4. У казці "Колосок" разом жили:

а) Колосок і Билиночка;

б) Мишенята Круть і Верть;

в) ^ Курочка Ряба та Півник Голосисте Горлечко;

г) Мишенята Круть і Верть та Півник Голосисте Горлечко.

5. Що втекло від баби з дідом,—

Не сиділось на вікні,

А зустрілося із лисом-

Й ну співать йому пісні?

а) хлопченятко; б) кошенятко; в) колобок; г) яйце-райце.

6. Знайдіть правильний порядок місяців у загадці:

Троє коней у зими,

Швидко мчить вона саньми,

Шлях морозом скутий,

Дивні коні у зими,

Коней тих назвали ми ...

а) січень, червень, квітень; б) січень, грудень, лютий;

в) серпень, січень, грудень; г) грудень, січень, лютий.

7. Скільки літер в українському алфавіті?

а) 32; б) 33; в) 34; г) 38.

8. Восьмою літерою алфавіту є:

а)є; б) з; в)ж ; г)і.

9. Яке із запропонованих слів зайве: 1) листопад, 2) вересень, 3) весна,

4) травень.

а)1;б)2;в) 3;г) 4.

10.На яке свято розмальовують писанки?

а) на Різдво; б) на Великдень; в) на Новий рік; г) на Івана Купала.

11. Коли співають гаївки?

а) взимку; б) навесні; в) влітку; г) восени.

12. Як можна перенести з одного рядка на інший слово асфальт?

а) а-сфальт; б) ас-фальт; в) асф-альт; г) асфа-льт.

13. У другому класі сільської школи навчається всього п'ять учнів:

^ 1) Пустовійт, 2) Передерій, 3) Пєшковський, 4) Пілюгін, 5) Пир'єв.

Учитель записав їхні прізвища до журналу за алфавітом. Яке з цих з цих прізвищ буде в середині цього списку?

а) 2 б) 3; в) 4; г) 5.

14.У якому зі слів: виразно, читання, вогнище, неділя — наголос падає не на той самий склад, що й в усіх інших?

а) виразно; б) читання; в) вогнище; г) неділя.

15.У вислові "Вони завжди короткі, а розуму і почуттів укладено в них на цілі книги" йдеться про:

а) прислівʼя і приказки; б) легенди й перекази; в) жартівливі й ліричні лісні;

г) іменники і прикметники.

16. Які слова вийдуть, якщо перші звуки слів бити, злива, гай замінити на парні їм глухі? а) вити, слива, ґай; б) пити, злива, май; в) мити, слив., дай;

г) пити, слива, хай.

17. Знайдіть зайве: каш... а) а; б) тан; в) ап; г) кет.

18.Порахуйте, скільки разів зустрічається звук [ґ] у віршику:

За...убила ...удзика

...ава біля ...анку,

І вчинила ...валт вона

неймовірний зранку

3 дерева за нею ...едзь спостері...ав.

Він порадив ...аві

Не ловити ...ав.

а) 9;б) 7;в)5;г) 3

. 19. Розшифруйте назви казок. Яка з казок не українська?

20. Який вислів не стосується березня:

а) Семен сіно візне довіз: лишив сани — узяв віз;

б) У ньому сім погод надворі: сіє, віє, крутить, мутить, рве, згори ллє, знизу мете; в) Місяць цей снігом січе, а мороз вогнем пече;

г) І птахи на крилах нам тепло несуть.

Лінгвістичні задачі (частина II)


1. Літера є в українській абетці розташована

а) після д перед е; б) після е перед ж;

в) після ж перед з; г) після г перед д.

2. Яке з поданих слів зайве?

а) книга; б) підручник; в) аркуш; г) посібник.

3. Василько побачив, що на лузі пасеться багато коней. Про це він роз-казав так:

"Я бачив цілий табун коней". А як би Василько сказав про овець?

а) череда б) стадо ; в) зграя; г) отара.

4. Яке з наведених слів зайве?

1) дорога, 2) шлях, 3) путь, 4 ) траса, 5) шосе, 6) байрак

а) 2; б) З; в) 5; г) 6.

5. Продовжіть прислів' я "У рідному краю..."

а,) як соловей без пісні; б) і сонце ясніше світить;

в)і море ближче; г) як у своїй країні.

6. Біля річки, на лузі,

Первоцвіт розцвіта.

А хто останній, друзі,

Той з кола виліта.

Ці рядки є:

а) примовкою; б) потішкою; в) мирилкою; г) лічилкою.

7. Яка назва відрізняється за значенням від інших?

а) Слобожанщина; б) Буковина; в) Стрітення; г) Поділля.

8. Яка з цих букв завжди позначає два звуки?

а) я; б) ю; в) е; г) ї.

9. У якому з поданих слів допущено помилку?

а) зберегти; б) схопити; в) бездушний; г) росказати.

10, Запорожці брили голову, залишаючи чуприну над лобом. Вона назива-лася:

а) чубчиком; б) ятаганом; в) оселедцем; г) гривкою.

11. Допишіть прислів' я "Не мала баба клопоту, купила ..."

а) гуся; б) козу; в) порося; г) теля.

12.Як називаються подані нижче слова?

сад, садочок, садівник, посадка, розсада

а) близькі за значенням; б) спільнокореневі;

в) протилежні за значенням; г) багатозначні.

13.Як правильно закінчити речення?

Уроки закінчилися, і діти сказали вчительці...

а) допобачення.; б) до побачення; в) до побачиння; г) допабаченя,
14. Скільки різних слів з буквою щ зустрічається у вірші?

До... хлю...ить на зелен плю....

Під пл ю...ем сховався хру....

Каже ...иро хру... плю...у:

Не боюся я до...у!

а) 7іб) 9;в) 3;г)5.

15. Подано слова: 1) св.ято, 2) рум.яний, 3) міжгір.я, 4) б.ється, 5) мавп.ячий.

У яких із них на місці пропуску треба поставити апостроф?

а) 1, 2, 4; б) 2, 3, 4; в) 1, 3, 5; г) 1, 2, 3.

16.Назва квітів нагідки походить від:

а) нагадування про щось;

б) рос. ноготки;

в) спотворення слова знахідки; г) спотворення слова ягідки.

17. У "Тарасових шляхах" О. Іваненко маленький Шевченко добре знав, як

"дяк березовим пером виписує". Насправді це означало:

а) писати пером., виготовленим із берези;

б) малювати пензликом, ручка якого виготовлена з берези;

в) карати, бити березовим прутом;

г) писати березовою ручкою, виготовленою у вигляді гусячого пера.


18.У якому ребусі зашифровано назву нашої країни?


19.Яке слово праслов'янською мовою означало «ясний, блискучий» ?

а) сонце; б) ранок; в) день; г) літо.

20. Прочитайте уважно віршик:

Леопард спіймав ягничку,

Бегемот жує травичку.

Мавпа скаче по гілках,

Ефа повзає в пісках.

На крижині два моржі,

На болоті два. вужі.

Щоб перетворити цей вірш на небилицю, потрібно:

а) додати до кожного підмета означення;

б) поміняти місцями підмети в кожному реченні;

в) поставити коми після перших слів у реченнях;

г) поміняти час у дієсловах.Схожі:

Яке з поданих слів зайве? iconНаписати транскрипцію поданих слів, поставити наголос
Визначити відміну, відмінок та число поданих іменників, перекласти та написати початкову форму: accusātores, bella, arbĭtri, cursum,...
Яке з поданих слів зайве? iconЗавдання для ІІІ етапу ІХ міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
До кожного з поданих слів добери й запиши по 2-3 антоніми, ураховуючи багатозначність цих слів. Три-чотири утворених антонімічних...
Яке з поданих слів зайве? iconДайте визначення понять “лексика”, “лексичний склад мови”, “лексикологія”....
Прочитайте синонімічний ряд до слова говорити. Доберіть синоніми до слів характерний, житло, обов’язково. Які з поданих та дібраних...
Яке з поданих слів зайве? iconТема: I am a pupil Цілі
Конкурс “Випиши з поданих речень речення з прямим та зі зворотним порядком слів“
Яке з поданих слів зайве? iconСинонімія І полісемія. Евфемізми. Перифрази
До поданих іншомовних слів доберіть синоніми й запишіть у тому самому порядку в колонку
Яке з поданих слів зайве? iconКотрі з поданих слів є числівниками?
П'ятірка. П'ятеро. По-п'яте. П'ятимільйонний. П'ятикутний. П'ятий. Вп'ятьох. Уп'яте. П'ять сьомих. 10. П'ятирічка. 11. П'ятка. 12....
Яке з поданих слів зайве? icon1. Переставте букви, щоб вийшло нове слово: осел, лісок, кіт, марка,...
Переставте букви місцями, утворіть слова. Як називається казка, в якій зустрічаються всі ці герої? Яке слово тут зайве?
Яке з поданих слів зайве? iconСлово. Слова, які означають назви предметів
Утвори від поданих слів, які відповідають на питання що?, слова, які відповідають на питання хто?
Яке з поданих слів зайве? icon1. Знайдіть І підкресліть «зайве» слово в рядку. Складіть із ним...
Знайдіть І підкресліть «зайве» слово в рядку. Складіть із ним речення та підкресліть у ньому граматичну основу
Яке з поданих слів зайве? iconНаписання слів іншомовного походження
Ми всі живемо в світі слів, вибираємо ті, які допомагають порозумітися, збільшити коло доброзичливого спілкування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка