Індивідуальні завдання
Скачати 43.96 Kb.
НазваІндивідуальні завдання
Дата конвертації15.03.2013
Розмір43.96 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання складаються з двох частин, за кожну з яких студенти одержують по 10 балів: лінгвістичний аналіз тексту і створення презентацій.
1. ЗДІЙСНИТИ ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ.

Підібрати текст публіцистичного або художнього стилю обсягом не менше 200 слів і проаналізувати за схемою (обов’язково паспортизувати джерело: автор, назва твору (збірки), рік видання, сторінка).
2. СТВОРИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ НА ОДНУ ІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ТЕМ (не менше 10-ти слайдів): «Види текстів», «Елементи тексту», «Елементи тексту. Рубрикація», «Елементи тексту. Виділення», «Елементи тексту. Цитати», «Елементи тексту. Числа і дати», «Елементи тексту. Назви», «Елементи тексту. Одиниці виміру», «Елементи тексту. Переліки», «Елементи тексту. Скорочення», «Елементи тексту. Епіграф», «Елементи тексту. Присвята», «Будова тексту. Заголовок», «Апарат наукового видання», «Апарат навчального видання», «Апарат художнього видання», «Апарат перевидання», «Апарат двомовного видання» тощо (обов’язково вказати джерело, за яким створюєте презентацію, - газету, журнал, книгу).
^

Практичне заняття № 3
КАТЕГОРІЇ ТЕКСТУ


План

 1. Основні категорії тексту:

   1. семантика тексту;

   2. види інформації в тексті;

   3. підтекст;

   4. контекст;

   5. семантико-структурна єдність тексту;

   6. засоби зв’язку в тексті;

   7. структури тексту.


Завдання: 1) підібрати журналістські тексти з різними видами інформації;

2) проаналізувати на прикладі газетних текстів засоби зв’язку у них;

3) зареферувати статті, виділені у списку літератури.

^

Рекомендована література


Основна:

 1. Аспекты общей и частной лингвистической теории текста / Отв. ред. Н.А. Слюсарева. – М.: Наука, 1982. – 192 с.

 2. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Художественная литература, 1975. – 504 с.

 3. Богданов В.В. Текст и текстовое общение. – СПб., 1993.

 4. Валгина Н.С. Теория текста: Учебное пособие. – М.: Логос,2004. – 280 с.

 5. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. – М., 1984.

 6. Капелюшний А. Стилістика та редагування. – Львів, 2002.

 7. Лекомцева М.И. Особенности текста с неопределенно-вираженной семантикой // Исследования по структуре текста. – М., 1987. – С. 241-250.

 8. Мельник Г.С., Тепляшина А.Н. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб.: Питер, 2004. – 272 с.

 9. Папина А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории: Учебник для студентов-журналистов и филологов. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 368 с.

 10. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність. [На матеріалах сучасної газетної публіцистики]: Монографія / За ред. В.В.Різуна. – К., 2002. – 392с.

 11. Серажим К. Текст як комунікаційне вираження дискурсу // Вісник ЗДУ. - 2001. - № 1. - С. 109-115.

 12. Текст как важнейшая единица коммуникации (в диахронии и синхронии): Сборник научных трудов / Отв. ред. Н.В. Бесмертная. – К., 1984. – 166 с.

 13. Трошина Н.Н. Прагмастилистический контекст и восприятие текста // Прагматика и семантика. – М.: Пик Винити, 1991. – С. 82-92.

 14. Шахранович А.М. Онтогенез мыслеречевой деятельности: семантика и текст // Филологические науки. – 1998. - № 1.Додаткова:

 1. Бацевич ф.С. Типи зв’язків мовленнєвих жанрів у дискурсі // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского: Научный журнал. Серия «Филология». – Том 18 (57). - №2. – Симферополь: Таврический нац. унив-т им. Вернадского, 2005. – С.325-328.

 2. Гнатюк Г.М. Слово в контексті (Як добирати слова?) // Мова. Людина. Суспільство. – К.: Наукова думка, 1877.

 3. Кочерган М.П. Слово і контекст. Лексична сполучуваність і значення слова. – Львів: Вища школа, 1980. – 183 с.

 4. Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Об искусстве. – СПб., 1998.

 5. Нечаева О.А. Функционально-смысловые типы речи. – Улан-Уде, 1974.

 6. Питання текстології. – Вип. 1 / Відп. ред. С.Д. Зубков. – К.: Наукова думка, 1968.

 7. Питання текстології: поезія і проза. – К.,1980.

 8. Попов Ю.В., Трегубович Г.П. Текст: структура и семантика. – Минск: Высшая школа, 1984.

 9. Проблемы теории текста. Реферативный сборник. – М., 1978.

 10. Різун В.В. Літературне редагування. – К., 1996.

 11. Федосюк И.Ю. Наявные способы передачи информации в тексте: Уч. пособие. – М.: МГПИ, 1988.

 12. Хализев В.Е. Текст / Введение в литературоведение: Уч. пос. / Под. ред. Л.В.Чернец. – М.: Высш. шк.; Изд. центр “Академия”, 1999. – 556 с.^

Практичне заняття № 4


ТИПОЛОГІЯ ТЕКСТІВ

План

1.Теоретичні засади типології текстів.

2.Складні та спеціальні види текстів.

3.Різновиди журналістських текстів.

4.Оформлення різних типів текстів.
Завдання: 1) підібрати різновиди журналістських текстів;

2) подати зразки різних типів текстів;

3) зареферувати статті, виділені у списку літератури.
^

Рекомендована література


Основна:

 1. Валгина Н.С. Теория текста: Учебное пособие. – М.: Логос, 2004. – 280 с.

 2. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. – М., 1984.

 3. Капелюшний А. Стилістика та редагування. – Львів, 2002.

 4. Мельник Г.С., Тепляшина А.Н. Основы творческой деятельности журналиста. – СПб.: Питер, 2004. – 272 с.

 5. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність. [На матеріалах сучасної газетної публіцистики]: Монографія / За ред. В.В.Різуна. – К., 2002. – 392с.

 6. Сологуб Л.В. Поняття типології текстів у сучасній лінгвістиці // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского: Научный журнал. Серия «Филология». – Том 18 (57). - №2. – Симферополь: Таврический нац. унив-т им. Вернадского, 2005. – С. 364-368.

 7. Тураева З.Я. Лингвистика текста (Текст: структура и семантика). – М., 1986. – 127 с.. : структура и семантика). сучасній лінгвістиці //

 8. Шахранович А.М. Онтогенез мыслеречевой деятельности: семантика и текст // Филологические науки. – 1998. - № 1.


Додаткова:

 1. Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Об искусстве. – СПб., 1998.

 2. Нечаева О.А. Функционально-смысловые типы речи. – Улан-Уде, 1974.

 3. Потятинник Б., Лозинський М. Патогенний текст. – Львів: Вид-во Отців Василіян «Місіонер», 1996. – 296 с.

 4. Різун В.В. Літературне редагування. – К., 1996.

 5. Федосюк И.Ю. Наявные способы передачи информации в тексте: Уч. пособие. – М.: МГПИ, 1988.

 6. Хализев В.Е. Текст / Введение в литературоведение: Уч. пос. / Под. ред. Л.В.Чернец. – М.: Высш. шк.; Изд. центр “Академия”, 1999. – 556 с.

Схожі:

Індивідуальні завдання iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання
Предмет І метод статистичної науки та її завдання в умовах формування ринкової економіки
Індивідуальні завдання iconІндивідуальні завдання для студентів спеціальності 6402 Правознавство...
Відповідно до номеру, який має студент за списком академічної групи, обрати країну
Індивідуальні завдання iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни „ Університетська освіта ”
Індивідуальні завдання iconЧисло іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини Мета уроку
Обладнання: завдання на картках, смайлик, ескіз будинку, індивідуальні завдання, ілюстрації
Індивідуальні завдання iconІндивідуальні завдання №1
Опрацювати відповідний матеріал за підручником Алгебра 11 клас (автори: Нелін Є. П., Долгова О. Є.)
Індивідуальні завдання iconЗаконодавча діяльність та законодавчий процес. Джерела законодавства,...
До початку екзаменаційної сесії Ви повинні здати індивідуальні завдання, що оцінюються максимум 20 балів. Суть індивідуального завдання:...
Індивідуальні завдання iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання Теми рефератів
Суть та функції преміювання в організації та їх вплив на стимулювання продуктивності
Індивідуальні завдання iconІндивідуальні контрольні завдання з податкового менеджменту
Податок з власників транспортних заходів та інших самохідних машин та механізмів
Індивідуальні завдання iconІнститут філології, історії І мистецтв
Робоча програма, методичні рекомендації та індивідуальні завдання для студентів усіх спеціальностей
Індивідуальні завдання iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання Теми рефератів
Бізнес-план – як важлива умова успішного функціонування підприємницьких структур
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка