Англійська мова для науковців Рекомендовано Міністерством освіти України
НазваАнглійська мова для науковців Рекомендовано Міністерством освіти України
Сторінка1/33
Дата конвертації15.03.2013
Розмір2.46 Mb.
ТипКнига
uchni.com.ua > Література > Книга
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33
О. М. Ільченко


Англійська мова

для науковців


Рекомендовано Міністерством освіти України

Київ

1996
ББК 81.2 Анг - 923

Рецензенти:

доктор філологічних наук, професор Д.І. Квеселевич (Житомирський державний педагогічний інститут ім, I. Франка), доктор технічних наук, професор Новіков О.М., кандидат філологічних наук, доцент Височинський Ю.І. (Національний технічний університет України <<Київський політехнічний інститут>>), кандидат педагогічних наук, ст.науковий співробітник Полонська Т.К, (Академія педагогічних наук України).

Затвeрджено Вченою радою Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов ^ НАН України

Книга призначена для науковців, студентів старших курсів, аспірантів та пошукувачів, що мають складати кандидатський іспит з англійської мови, а також тих, хто готується до іспиту TOEFL.

Одинадцять розділів підручника містять тексти для читання з примітками та вправами на розуміння прочитаного, опанування лексики; граматичний матеріал (із зазначенням відмінностей американського та британського варіантів англійської мови), матеріали для розвитку навичок усного мовлення та реферування. Система вправ і тестів, а також графічна форма подачі матеріалів сприяють їх ефективному засвоєнню.

Усі розділи присвячені актуальним тенденціям розвитку сучасної науки і містять велику кількість неологізмів, які широко використовуються у науковому обігу США, але ще не зареєстровані у словниках.

Пізнавальний характер матеріалів та відсутність вузькофахової тематики мають зацікавити не лише зазначене коло фахівців, але й усіх, хто поглиблено вивчає англійську мову, в тому числі і самостійно.

© О.М, Ільченко, 1996

© О.М. Ільченко, С.Г. Сікорський. Обкладинка, 1996

ІSBN 5-7763-9272-1 © О.М. Ільченко, O.B. Мікляєв, Комп'ютерний макет, 1996
Introduction 3
Від автора
У 1993 р. Міністерством освіти та ВАК України була запропонована нова програма підготовки до кандидатського іспиту з англійської мови, призначена для аспірантів, стажувальників, пошукувачів вченого ступеня кандидата наук. Характерною особливістю вказаної програми є перегляд окремих положень і змісту курсу англійської мови з тим, щоб він відповідав сучасним вимогам до науковців, які повинні мати високий рівень теоретичних знань, а також навички читання, письмового перекладу, анотування, співбесіди іноземною мовою з питань наукового дослідження і фаху. Орієнтиром рівня володіння англійською мовою для науковців, аспірантів і студентів є вимоги загальновідомого тесту ТОЕFL, елементи якого включені до структури кандидатського іспиту.
Дана книга має допомогти науковцям, аспірантам та студентам у підготовці до складання кандидатського іспиту на рівні зазначених вимог. Книга є певною мірою експериментальним підручником. За структурою кожен розділ містить матеріали для читання, відомості з граматики, вправи на розуміння прочитаного, тести з граматики і лексики, вправи на переклад та особливості словотвору. Частина граматичного матеріалу написана за функціонально-семантичним принципом із широким залученням графічної форми викладу матеріалу. Для розвитку навичок усного мовлення пропонується низка вправ у формі проблемних запитань та тем для обговорення. Книга містить 11 розділів та додаток, у якому подаються рекомендації щодо написання анотацій наукової літератури, матеріали для участі у наукових конференціях тощо.
^ При створенні книги було використано матеріали періодичних видань США "Тhе Sсіепсеs" (Нью-Йоркська Академія наук), "Sресtrum", "Тhе Іnstitutе" (ІЕЕЕ) та інші.
При викладі матеріалу автор намагався уникнути вузькофахової лексики, Бідтак відсутність вузькоспеціальних термінів дозволяє використовувати цю книгу фахівцям різних спецільностей. Завдяки системному підходу при викладі змісту, а також використаним актуальним матеріалам загальнонаукового характеру книга може зацікавити не лииіе зазначене коло фахівців, але й більш широку аудиторію. Матеріали книги було апробовано автором на протязі декількох років у Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов Національної Академії наук України.
Автор вважає приємним обов'язком висловити подяку своїм вчителям - професору Жлуктенку Ю.O., члену-кореспонденту НАН України Акуленку В.В., професору Стариковій O.М., які на різних етапах плідно сприяля формуванню автора як фахівця англійської мови..
4 Introduction
То my Parents

Позначення, якi зустрiчаються у книзi

□ * iдіоми та фразеологічні звороти

□ У книзі подається opфoгpaфiя американського варіанту англійської мови, наприклад:

American English British English

program programme

favorable favourable

color colour

traveling travelling

story (поверх) storey

□ При необхідності подаються обидва варіанти англійської мови.
Contents 5
CONTENTS

page

Introduction
Від автора . . . . . . . . . 3

Позначення, які зустрічаються у книзі . . . . . 4
Chapters
Chapter 1 . . . . . . . . 7

Science and Scientists.

Steps to Better Reading

Grammar: Articles and Their Usage
Chapter 2 . . . . . . . . 23

The Importance of Science.

Scientific Prefixes

Grammar: Expression of Quantity
Chapter 3 . . . . . . . . 39

Science and Society.

Grammar: System of Tenses (Review)

Using Graphics
Chapter 4 . . . . . . . . 57

Hackers.

Grammar: Structure of English Sentence.
Chapter 5 . . . . . . . . 81

Truth and Theories.

Avoiding Sexist Language

Grammar: Mood. Expression of Conditions
Chapter 6 . . . . . . . . 97

INTERNET.

Acronyms and Initialisms

Grammar: Modal Verbs and Their Equivalents
Chapter 7 . . . . . . . . 117

Interactive Multimedia, English Suffixes Grammar: Passive Voice
Chapter 8 . . . . . . . . 131

Virtual Reality. Classifying Techno-Types Grammar: Verbals Participle
Chapter 9 . . . . . . . . 147

Energy Sources. Environment Grammar: Verbals Infinitive
6 Contents
Chapter 10 . . . . . . . . 165

Evolution of Manufacturing.

Intelligent Manufacturing

Grammar: Verbals Gerund
Chapter 11 . . . . . . . . 181

DOs and DON'Ts for Young Scientists.

On Innovators and Innovations

Grammar: Emphasis
Appendix
Appendix I . . . . . . . . 194

Useful Expressions for Discussion
Appendix II . . . . . . . . 195

About You
Appendix III . . . . . . . . 199

Abstract (a Short Summary of a Paper)
Appendix IV . . . . . . . . 200

Conference Mini-Vocabulary
Appendix V . . . . . . . . 204

Tips on Resume Writing
Appendix VI . . . . . . . . 205

Types of Questions
Appendix VII . . . . . . . . 207

Verbs Make and Do
Appendix VIII . . . . . . . . 208

Irregular Verbs
Appendix IX . . . . . . . . 210

Frequency Scale
Appendix X . . . . . . . . 210

Probability Scale
Appendix XI . . . . . . . . 221

TOEFL: First Steps
Final Test . . . . . . . . 220
Answer Key . . . . . . . . 234
Література . . . . . . . . . 241
Chapter 1 7


Chapter 1

Focus on:

Science and Scientists Steps to Better Reading


Grammar: Articles and Their Usage
8 Chapter 1
Text A Read the texts and be ready to answer the questions that follow.

(1)


The word science originates from the Latin word «scientia», meaning knowledge. Science is simply a way of looking at the world. It consists of asking questions, proposing answers and testing them against the available evidence.

A popular astronomer Carl Sagan wrote: «Science invites us to let the facts in, even when they don’t conform to our preconceptions. It counsels us to carry alternative hypotheses in our heads and see which best match the facts». Science is a human construct and human ability.

science — knowledge which can be made into a system укр. наука

available — укр. наявний

evidence — something, such as a fact, sign or object that gives proof or reasons to believe or agree with something укр. свідотство, факти

to conform - to obey or be in accordance with established rules укр. підкорятися

preconception — an opinion formed in advance, without actual knowledge укр. упереджене уявлення

to counsel — to advise as suitable course of action укр. радити


^ Types of Science Products


FACTS

— are specific verifiable pieces of information obtained through observation and measurement

CONCEPTS

— are abstract ideas that are generalized from facts or specific relevant experience

PRINCIPLES

— are more complex ideas based on several related concepts

THEORIES

— consist of broadly related principles that provide an explanation for a phenomenon


The purpose of a theory is to provide the best explanation based on evidence. Theories are used to explain, relate, and predict.

1. What is the origin of the word «science»?

2. What is specific about science according to Carl Sagan?

3. What basic types of science products do you know?
(2)


Students of science major in various fields of science. They take part in R&D at their institutions. The faculty and staff at the universities and institutes will help the students as they fulfill their academic and professional goals.

Research advisors well- known scientists will help their students with research.

Graduate students spend most of their time in independent study and original rsearch. Fоr example, graduate studies in the USA can be divided into two phases:

to major (in) — to study as the chief subject(s) when doing a university degree укр. спеціалізуватися

field of science — a branch of knowledge or area of activity. Synonyms: sphere, area, branch, domain, realm укр. галузь, сфера

^ R&D — research and development рус. научно-исследовательская робота

faculty and staff - all of teachers and other profetional workers of a university or college укр. професорсько-викладацький склад

goal — one s aim or purpose — укр. мета

Compare: objective — an aim that must be worked towards over a long period укр. стратегічна мета

research advisor – укр. науковий кервник

well-known — укр. вiдомий Synonyms: famous, prominent, eminent, renowned, celebrated

research — serious and detailed study of a subject, укр. дослiдженя Synonyms: study, investigation

scientist — a person who works in science укр. науковець, вчений Compare: scholar — a person with great knowledge of, and skill in studying the subjectChapter 1 9


Phase I leads to Master's degree and consists of lecture-type coursework. This degree is usually required in fields such as engineering, library science etc. The MBA, or Master of Business Administration usually takes two years.

These degrees are considered stepping stones toward a PhD. Normally few, if any laboratory courses are offered. A thesis, calling for significant research and/or design effort may be required.

Phase II leads to doctoral degree — PhD (doctorate). Students who are enrolled in a doctoral program are known as PhD candidates. They will spend some time in class, but the most important work is spent in first-hand research. It may take three years or more to earn a PhD Degree. This degree normally requires four to six years of study beyond the Bachelor's degree, culminating in lengthy, in-depth, original research of a specific topic, which may be both theoretical and applied, or purely theoretical.

Usually, doctoral studies focus very heavily on developing advanced scientific skills.

A PhD dissertation is considered a unique, original contribution to human knowledge. This paper must contain views, research or

degree — a title given by a university to a student who has completed a course of study укр. ступінь Bachelor's Degree (baccalaureate) — ступінь бакалавра (бакалаврат) Master's Degree — ступінь магістра PhD — ступінь доктора філософії

to require — to demand by right with the expectation that it will be obeyed укр. вимагати; requirement — укр. вимога required — укр. обов'язковий Synonyms: — mandatory, obligatory required reading — обов'язкова литература.

to earn — to get, to gain, to obtain — укр. отримати

in-depth — a thorough and giving careful attention to detail

укр. глибокий, детальний

to focus (on) — to direct one's attention to something

укр. зосереджувати увагу

skill(s) — special ability to do something well, esp. as gained by learning

and practice укр. навички

technique — method of doing something that needs skill

укр. методика, метод

procedure — a set of actions necessary for doing something

укр.. методика

approach, way — a method of doing something or dealing with the

problem укр. підхід, метод.

method — a planned way of doing something укр. метод

methodology — the set of methods used for study of a particular

subject укр. методологія

issue — a subject to be talked about, argued about, укр. питання, проблема

relevant — directly connected with the subject Synonyms: pertaining to (pertinent), dealing with, regarding, concerning, relating to, touching upon, having bearing on, bearing relation to укр. релевантний, той, що має відношення, стосується

to meet the requirements — укр. відповідати вимогам

board — an official body or group that has responsibility for a particular

organization or activity укр. рада

in many cases — often укр. у багатьох випадках, часто-густо

devoted — showing great fondness, caring a great deal. Compare: dedicated — very interested in or working very hard for an idea, purpose; committed укр. відданий

to be involved — to take part, to be engaged in, to participate укр. бути залученим, брати участь

aspect — a particular side of many-sided idea, plan etc. укр. аспект, бік

Synonym: facet укр. грань

designs that have not been previously published.

The best and the most suitable methods, techniques, approaches and procedures should be used.

Several research publications on issues relevant to the investigation should be prepared. Most universities awarding the PhD Degree also require doctoral candidates to have a reading knowledge of two foreign languages, to pass a qualifying examination that officially admits candidates to the PhD program, and to pass an oral examination on the same topic as the dissertation.

If the dissertation meets all the requirements it will be accepted and approved by a special board of academics after oral defense.

Most scientists spend many years studying and working in laboratories. Scientists can work individually or in a team. In many cases, scientists are devoted to their work and may find little time to do other things. Usually scientists are involved in studying various aspects of their fields,

10 Chapter
and work on one or two major projects at one time.

A good example of a dedicated scientist and researcher is U.S. neurosurgeon Benjamin Carson. Speaking to young people around the country, Carson always concludes with the same message:

«Think big!» He explains the meaning of each letter:


Т — is for talent. Recognize your God-given talent.

H — is for hope. Anticipate good things and watch for them.

I — stands for insight. Learn from people who have been where you want to go.

N — is for nice. Be nice to people — all people.

К — represents knowledge. Knowledge is the

Key to your dreams, hopes and aspirations.

В — is for books. We develop our minds by reading. I — equals in-depth learning, where acquired knowledge becomes part of you.

G — stands for God. Never drop God out of your life.

«If you can learn to think big, nothing on earth will keep you from being successful in whatever you choose to do», says Carson. And eminent American astronomer Vera Rubin has given the following piece of advice to young scientists:

«Don't give up. Remember that science is ever so vast; learn one thing very well. Doing so ... gives you great confidence, allows you to share knowledge with colleagues. It helps if you know

to anticipate — to expect, to guess or imagine in advance укр. очiкувати, передбачати, передчувати

insight — the power of using one's mind to see or understand the true nature of a situation укр. проникливiсть

aspiration — a strong desire to do something or have something, esp. something great or important. Synonym: longing укр. прагнення, поривання

*to give up = to give in укр. здаватися

vast — very large and wide, great in amount укр. широкий, величезний

to allow — to permit, to enable укр. дозволяти

to share — to have use, pay or take part in (something) with others or among the group укр. роздiляти, дiлитися

curiosity — the desire to know or learn укр. допитливість

curious — eager to know or learn. Synonym: inquisitive укр. допитливий

what you really want to do. Work hard. Learn to give good talks. Be imaginative. If you are interested in science you must have a fundamental curiosity».
1. What is the subject under discussion?
2. What are primary responsibilities of graduate students?
3. What is specific about each phase of graduate studies?
4. Why is it important to «think big»?
5. Why is Vera Rubin's message important specifically for young scientists?


NOTE

*as for...

When it conies to...

що стосується

^ As far as ... is/are concerned...

As for

When it comes to

me — Що стосується мене (щодо мене)

As far as science is concerned, ... — що стосується науки, ...

to be about

It is about the new method. Це стосується нового метода.

to have to do (with) — стосуватися, мати відношення

The issue has little to do with science— Це питания не стосується (не має відношення до) науки.


Chapter 1 11
Exercise 1. Give English equivalents for:
спеціалізуватися у галузі науки; науковий керівник; стратегічні цілі, досягати мети; відомий науковець (вчений); самостійне дослідження; детальне вивчення; теоретичні та прикладні аспекти; навички наукової роботи; Вчена Рада, унікальний внесок; питання, що стосуються дослідження; оригинальна методика; брати участь у науково-дослідній роботі; одночасно працювати над кількома проектами; бути відданим науці; не здаватися; ділитися знаннями з колегами, бути надзвичайно допитливим.

Exercise 2. Identify characteristics of a scientist by matching the two columns. The first one is done for you: 1-F.
I.


1. intelligent

2. objective

3. creative

4. open-minded

5. curious

6. talented

7. dedicated

8. persistent

A receptive of arguments and ideas

В remaining at a task for a long amount of time to complete a task or project

C making observations and decisions based upon evidence, not personal opinion or hearsay

D very interested in working very hard, devoting a lot of time to complete a task or project

E producing new and original ideas and things, inventive

F having a high degree of mental capacity

G having or showing special abilities for a particular type of work

H eager to know or learn


II.


1. decision-maker

2. communicator

3. designer

4. inventor

A searching for new discoveries

В being able to make important choices or/and judgements

С creating new models or designs

D making opinions and information known and understood by others, sharing and exchanging opinions.Exercise 3. Give Ukrainian equivalents for:
a positive approach to failure; open-mindedness, cooperation with others; tolerance for other opinions, explanations, or points of view; avoidance of broad generalizations when evidence is limited; demand for verification, longing to know and to understand; respect for logic;

consideration for consequences.

12 Chapter 1
Exercise 4. Prepare an oral presentation about characteristics of true scientists based on Text 1 and Exercises 1-3. Tell your colleagues about yourself (see Appendix II).
Exercise 5. Place steps of scientific research in correct order.
— Deciding how to solve a problem
— Choosing a topic
— Selecting an approach
— Identifying a problem
— Choosing the best solution of those available
— Expressing all ideas clearly
— Presenting materials and information correctly and clearly
— Developing a plan and time line
— Evaluating good and bad points
— Carrying out the plan on schedule
— Sharing the results with other people
— Generating ideas and methods
— Arriving at conclusions
Exercise 6. Translate Ukrainian sentences into English. Then match the two columns.


  1. Я не фахівець у цій галузі.

  2. Яка мета вашего дослідження?

  3. Вона спеціалізується у галузі прикладного мовознавства.

  4. Якою галуззю науки ви цікавитесь?

  5. Це питания стосується вашого дослідження.

  6. Якою наукою ви займаєтесь?

  7. Його дисертація відповідає усім необхідним вимогам.

  8. Вони беруть участь у науково-дослідній роботі.

  9. Мій науковий керівник – відомий вчений.

  10. Вони дійшли цікавих висновків.

A What field of science are you interested in?

В This issue deals with your investigation.

С His dissertation meets all the necessary requirements.

D What science are you doing?

E That's outside my field.

F She majors in linguistics.

G What is the objective of your research?

H My research advisor is a well-known scientist.

I They've arrived at interesting conclusions.

J They are involved in R&D.


Chapter 1 13
^ GRAMMAR: ARTICLES AND THEIR USAGE
There exist definite (the), indefinite (a, an) and zero (Ø) articles in English.

The definite articles «the» are used with specific nouns (when the listener or reader knows what specific thing or person the speaker is talking about: Where is the dictionary? (that I gave you). Де словник? (той, що я вам дав). The method was used before. Цей метод, використовувався раніше. «The» is used when the noun is unique — «only one»: The sun is shining» (There is only one sun).

The indefinite articles «a», «an» are used with singular countable nouns that are non-specific: I need a pencil — Мені потрібен олівець.

For plural count and non-count nouns that are indefinite, we use «some» instead of «a»: I need some pencils. — Мені пoтpiбні олівці. Would you care for some coffee? Чи хочете кави?

Ø is used for plural count and non-count nouns that are indefinite and when the speaker talks about the things in general: When Ø people can communicate with each other they get along better. Коли люди спілкуються, їм легше порозумітися.

It is useful to remember three so-called «golden rules» (with some exceptions to them):


1. Do not use the definite article «the» with non-count nouns denoting substances, abstract nouns, or when you talk about things in general: Ø Life is hard. Життя важке. Ø Tea is popular beverage. Чай популярний напій. Ø Literature and Ø music are called «the fine arts». Література та музика називаються витонченим мистецтвом.But:

^ The life of the scientist was hard. Життя вченого було важким. They lived a happy life. Вони жили щасливо. The tea I drank today was Chinese. Сьогодні вранці я пив китайський чай. Please, pass the salt. Будь ласка, передайте сіль.


2. Use either definite or indefinite articles with singular countable nouns: He is going to buy a dictionary. Biн збираеться придбати словник. Where is the dictionary you spoke about? Де той словник, про який ви згадували?3. Use indefinite article with the names of professions: He is a mathematician. Він математик. She is an engineer. Вона інженер.But:

They are Ø doctors. Вони лікарі. They are Ø engineers. Вони інженери.


^ GENERAL USAGE OF ARTICLES:


Nouns

Articles
a

the

Ø

single countable

a book

the bookplural countablethe books

books

uncountablethe water

water
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Схожі:

Англійська мова для науковців Рекомендовано Міністерством освіти України iconПраво україни навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки України
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №4/18-г-1622 від 5 жовтня 2007року)
Англійська мова для науковців Рекомендовано Міністерством освіти України iconРекомендовано Міністерством освіти І науки України
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (Лист Міністерства освіти І науки України від 08. 07. 2003 р. №1/11-2813)
Англійська мова для науковців Рекомендовано Міністерством освіти України iconГайдаєнко І. В. та ін. Рідна мова: Підруч для 6 кл загальноосвітніх навч закладів
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська мова....
Англійська мова для науковців Рекомендовано Міністерством освіти України iconМодульний курс
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-3440 від 7 серпня 2003 р.)
Англійська мова для науковців Рекомендовано Міністерством освіти України iconПентилюк М.І. та ін. Рідна мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова, В.І....
Англійська мова для науковців Рекомендовано Міністерством освіти України iconПентилюк М.І. та ін. Рідна мова: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова, В.І....
Англійська мова для науковців Рекомендовано Міністерством освіти України iconТ. Г. Сокол основи туристичної діяльності
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-1774 від 26. 04. 2004)
Англійська мова для науковців Рекомендовано Міністерством освіти України iconПентилюк М.І., Гайдаєнко І. В. та ін. Рідна мова: Підручник для 8...
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова, В.І....
Англійська мова для науковців Рекомендовано Міністерством освіти України iconКурсів за вибором І факультативів з фізики та астрономії
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист від 19. 06. 2009 р. №1/11-4349)
Англійська мова для науковців Рекомендовано Міністерством освіти України iconБвк 67. 9 (4укр) 307я73 3-51
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №1/11 -4721 від 10 листопада 2003 року)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка