Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 90.35 Kb.
НазваДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ
Дата конвертації27.03.2013
Розмір90.35 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ »

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

В. І. ВЕРНАДСЬКИЙ:
ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ, ОСВІТЯНИН, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ


Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Укладач: Ю. С. Душко, бібліограф

інформаційно-бібліографічного відділу


Кривий Ріг

2013

Володимир Іванович Вернадський (1863–1945) – видатний російський та український мислитель, вчений-енциклопедист, громадський діяч, перший президент Української академії наук. Його допитливому розуму заслужено належить честь багатьох важливих відкриттів. Серед них наука про біосферу, про єдність водного покриття землі, науку біогеохімії, російський космізм. Він є одним з ініціаторів досліджень урану на видобуток ядерної енергії.

Протягом життя Вернадський відстоював людську гідність і порядність, методологічну принциповість і послідовність ученого, позапартійність науки (він називав себе «філософським скептиком»). Багато праць вченого за його життя не було опубліковано і тільки сьогодні побачили світ. Прізвище Вернадського все більше асоціюється із такими категоріями, як «біосфера» та «ноосфера». Вчений приділяв особливу увагу екології, яку розглядав як глобальну проблему. Він є автором робіт з філософських проблем природознавства та з історії науки.

В. І. Вернадський був прекрасним педагогом. Тривалий час він працював професором і ректором Таврійського університету, який зараз носить його ім’я. Значний науковий слід залишили його доповіді в багатьох університетах Західної Європи.

Представлений рекомендаційний бібліографічний список має у своєму переліку вибрані наукові праці В. І. Вернадського та публікації про його життя і діяльність, що знаходяться у фонді бібліотеки: посібники науково-художньої літератури, статті з періодичних видань, наукових збірників українською і російською мовами (всього 68 джерел). Охоплено період 1948-2013 рр. Список складений на основі перегляду систематичного каталогу та систематичної картотеки статей бібліотеки Криворізького педагогічного інституту. Список поділяється на два розділи: 1. Наукові праці В. І. Вернадського. 2. Публікації про життя та наукову діяльність В. І. Вернадського. Нумерація суцільна.

Матеріали, представлені у бібліографічному списку, будуть корисними студентам, викладачам, аспірантам.
РОЗДІЛ 1.

^ ПРАЦІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО


 1. 57

В 35 Вернадский В. И. Размышления натуралиста: в 2 кн. Кн. 1. Пространство и время в неживой и живой природе / В. И. Вернадский. – М. : Наука, 1975. – 171 с.


 1. 57

В 35 Вернадский В. И. Размышление натуралиста: в 2 кн. Кн. 2. Научная мысль как планетное явление / В. И. Вернадский. – М. : Наука,

1977. – 192 с.


 1. 549

В 35 Вернадський В. І. Вибрані праці / В. І. Вернадський. – К. : Наукова думка, 1969. – 439 с. – (Видатні вчені УРСР).


 1. 001(09)

В 35 Вернадский В. И. Труды по истории науки в России /

В. И. Вернадский. – М. : Наука, 1988. – 467 с.


 1. Вернадський В.І. Виправдання науки / В. І. Вернадський // Наука та наукознавство. – 2012. – № 3. – С. 23–28.
 1. Вернадський В.І. Із історії ідей / В. І. Вернадський // Наука та наукознавство. – 2012. – № 3. – С. 11–22.
 1. 001

Н 34 Вернадський В. Із спогадів. Перший рік Української академії

(1918–1919) / В. Вернадський // Наука і культура. Україна: щорічник / редкол. : О. Сергієнко та ін. – К., 1988. – С. 39–64.

РОЗДІЛ 2.
^ ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ЖИТТЯ ТА НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

В. І. ВЕРНАДСЬКОГО


 1. Апанович О. В. І. Вернадський і книга / О. Апанович // Бібліотечний вісник. – 1994. – № 5–6. – С. 51–52.
 1. 001

Н 34 Апанович О. Перший президент : [В. І. Вернадський – перший президент Української академії наук] / О. Апанович // Наука і культура. Україна: щорічник / редкол.: О. Сергієнко та ін. – К., 1988. – С. 64–73.


 1. Багирян Р. Основоположник : В. И. Вернадский и атомная эра /

Р. Багирян // Экология и жизнь. – 2003. – № 5. – С. 16–17.


 1. Багров М. В. До 140-річчя від дня народження академіка В. І. Вернадського / М. В. Багров // Український географічний журнал. –

2003. – № 2. – С. 66–68.


 1. 57 (092)

Б 20 Баландин Р. К. Вернадский : жизнь, мысль, бессмертие /

Р. К. Баландин. – М. : Знание, 1988. – 208 с.


 1. 57 (092)

Б 20 Баландин Р. К. В. И. Вернадский : кн. для учащихся 9-10 кл. /

Р. К. Баландин. – М. : Просвещение, 1987. – 128 с. – (Люди науки).


 1. 502 (092)

Б 20 Баландин Р. Поиски истины. Жизнь и творчество

В. И. Вернадского / Р. Баландин. – М. : Дет. лит., 1983. – 302 с. – (Люди. Время. Идеи).


 1. 54 (092)

В 20 Балезин С. А. Владимир Иванович Вернадский / С. А. Балезин // Выдающиеся русские ученые химики : пособие для учителей /

С. А. Балезин, С. Д. Бесков. – М., 1972. – С. 210–218.


 1. Бейдик О. Фундатор української академії наук (до 140-річчя від дня народження В. І. Вернадського) / О. Бейдик // Географія та основи економіки в школі. – 2003. – № 1. – С. 51–54.
 1. Братерська-Дронь М. Володимир Вернадський про роль науки у ноосферному процесі / М. Братерська-Дронь // Фізика та астрономія в школі. – 2001. – № 4. – С. 52–56.
 1. Брюховецький В. Людина з ХХІ століття [ В. І. Вернадський ] /

В. Брюховецький // Валеологія. – 1999. ­– № 3. – С. 6.


 1. Бушак С. Академік Володимир Вернадський та образотворче мистецтво / С. Бушак // Образотворче мистецтво. – 2003. – № 4. – С. 76–81. 1. Випереджаючи час : До 150-річчя від дня народження В. І. Вернадського (1863-1945) // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2013. – № 1. –

С. 119–127.


 1. 001

Л 93 Власов К. А. Владимир Иванович Вернадский / К. А. Власов //

Люди русской науки : очерки о выдающихся деятелях естествознания и

техники / под ред. С. И. Вавилова. – М.-Л., 1948. – Т. 1. – С. 472–482.


 1. Гальчинський А. Принципи ноогези в контексті вчення В. Вернадського / А. Гальчинський // Економіка України. – 2010. – № 5. – С. 16–29.
 1. Гожик П. Ф. Наукові ідеї В. І. Вернадського - невмирущі / П. Ф. Гожик, Д. Є. Макаренко // Геологический журнал. – 2003. – № 1. – С. 128–131.
 1. Гольська М. М. Поняття біосфери. Вчення В. І. Вернадського. 11 клас / М. М. Гольська // Біологія. – 2012. – № 4. – С. 33–37.
 1. Грабовська І. Засновник учення про ноосферу / І. Грабовська // Історичний календар. – 2000. – № 6. – С. 30–31.
 1. 55 (092)

Г 94 Гумилевский Л. И. Вернадский / Л. И. Гумилевский. –

3-е изд. – М. : Молодая гвардия, 1988. – 255 с. – (ЖЗЛ).


 1. 55 (092)

Г 94 Гумилевский Л. И. Вернадский / Л. И. Гумилевский. – М. :

Молодая гвардия, 1961. – 318 с.


 1. 504 (075.8)

Д 41 Джигирей В. С. Поняття про біосферу (Вчення

І. В. Вернадського) / В. С. Джигерей // Екологія та охорона

навколишнього природного середовища : навч. посіб. /

В. С. Джигирей. – 5-е вид., випр. і доп. – К., 2007. – С. 51–62.

 1. 94(477)(092)06

І 90 Іваненко А. В. Володимир Вернадський /

А. В. Іваненко // Історія України в особах ХІХ – ХХ ст. – К., 1995. –

С. 425–430.


 1. 57 (092)

К 14 Казначеев В. П. Учение о биосфере. Этюды о научном творчестве В. И. Вернадского (1863-1945) / В. П. Казначеев. – М. : Знание, 1985. – 80 с.


 1. Ковалевська О. Видатний вчений, освітянин, громадський діяч : [ До дня народження В. І. Вернадського] / О. Ковалевська // Вісник Національної Академії наук України. – 2001. – № 5. – С. 58–63.
 1. Колтачихіна О. Ю. Ноосферні ідеї В. І. Вернадського та сучасні космологічні моделі Всесвіту / О. Ю. Колтачихіна // Наука та наукознавство. – 2012. – № 3. – С. 68–78.
 1. 502.2 (075.8)

К 65 Етапи життя та наукової творчості В. І. Вернадського //

Концепції сучасного природознавства: підручник / Я. С. Карпов,

В. В. Кисельник, В. Г. Кремень та ін. – К., 2004. – С. 438–441. 1. Корсак К. Ноотехнології як засіб побудови ноосфери В. Вернадського / К. Корсак // Вища школа. – 2011. – № 3. – С. 27–35.
 1. Криворучко М. В. Загальна характеристика біосфери. Вчення В. І. Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Біомаса. 10 клас / М. В. Криворучко // Біологія: науково-методичний журнал. – 2012. – № 31. – С. 14–19.
 1. Крисаченко В. Цивілізаційна концепція В.Вернадського /

В. Крисаченко// Українознавство. – 2011. – № 4. – С. 154–159. 1. Крисаченко В. Світоглядна парадигма ХХ століття: український внесок / Валентин Крисаченко // Освіта та управління. – 2009. – № 2. – С. 63–79. 1. Маліцький Б. А. Про творчу спадщину В. І. Вернадського в дослідженні науки та її організації / Б. А. Маліцький // Наука та наукознавство. –

2012. – № 3. – С. 7–10. 1. Мочалов І. І. В. І. Вернадський: математика в просторі науки / І. І. Мочалов, В. І. Онопрієнко // Наука та науковознавство. – 2010. –

№ 4. – С. 60–69.


 1. Невгод В. Два життя академіка Вернадського / В. Невгод // Наука і суспільство. – 2002. – №. 3–4. – С. 30–31.
 1. 1(091)(477)(075.8)

О 39 Огородник І. В. Філософський світ ідей В. І. Вернадського / І. В. Огородник // Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій / І. В. Огородник, В. В. Огородник : навч. посіб. для гуманіт. спец. вузів. - К., 1999. – С. 439–445.


 1. 1(091)(477)(075.8)

О 39 Огородник І. В. Вернадський Володимир Іванович / І. В.Огородник, М. Ю. Русин // Українська філософія в іменах. – К.,

1997. – С. 20–24.


 1. Онопрієнко В. І. Дослідницька програма школи В.І.Вернадського в Московському університеті / В. І. Онопрієнко // Наука та наукознавство. – 2012. – № 3. – С. 47–67.
 1. 94 (100)(092)

О 95 Очкурова О. Вернадский Владимир Иванович / О. Очкурова // Гении, которые изменили мир / О. Очкурова, Г. Щербак, Т. Иовлева. – Х., 2010. – С. 75-87.


 1. Павленко Ю. В. Вернадський В. І. / Ю. В. Павленко // Наука та наукознавство. – 2008. – № 4. – С. 32–34.
 1. Павленко Ю. В. Передісторія науки в контексті природничо-наукових ідей В. І. Вернадського / Ю. В. Павленко, Ю. О. Храмов // Наука та наукознавство. – 2012. – № 3. – С. 29–46.
 1. Павлік В. Природно-історичні ідеї академіка В. І. Вернадського / В. Павлік // Пам’ять століть. – 2005. – № 6. – С. 125–134.
 1. Пилипенко О.П. В. І. Вернадський і проблеми переміщення центрів наукової активності / О. П. Пилипенко // Наука та наукознавство. – 2012. – № 3. – С. 91–97.
 1. Потапенков А. В. Вернадский как историк науки / А. В. Потапенков // Гуманітарні науки. – 2005. – № 2. – С. 151–159.
 1. Президенти НАН України (В. І. Вернадський, М. П. Василенко, О. І. Левицький та ін.) // Наука та наукознавство. – 2008. – № 4. – С. 32–75.
 1. Романець О. В. Відповідальність вчених за результати своєї діяльності в контексті етичних поглядів В. І. Вернадського (на матеріалах генетики) / О. В. Романець // Наука та наукознавство. – 2012. – № 3. – С. 79–90.
 1. Рудишин С. Наукова думка В. І. Вернадського як планетне явище /

С. Рудишин, І. Коренева // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2013. –

№1. – С. 36–40.


 1. 001

С 17 Самин Д. К. Владимир Іванович Вернадський / Д. К. Самин // Сто великих ученых / Д. К. Самин. – М., 2003. – С. 418-424. – (Сто великих).


 1. Ситник К. Він бачив через століття (В. І. Вернадський ) / К. Ситник,

В. Багнюк // Вісник НАН України. – 2003. – № 2. – С. 51–63.


 1. Ситник К. Володимир Вернадський. Творець і перший президент Української Академії наук / Костянтин Ситник // Світогляд. – 2008. –

№ 3. – С.10–18.


 1. Ситник К. М. В. І. Вернадський і ноосфера / К. М. Ситник // Український ботанічний журнал. – 2003. – Т. 60, № 2. – С. 119–120.
 1. Ситник К. М. Під знаком Вернадського / К. М. Ситник, В. М. Багнюк // Науковий світ. – 2003. – № 10. – С. 4–7.
 1. Ситник К. М. Явища природи у математичному просторі (Вчення В. І. Вернадського) / К. М. Ситник, В. В. Шмиговська, І. М. Аніщенко // Український ботанічний журнал. – 2002. – Т. 59, № 6. – С. 643–645.
 1. Сорокина М. Ю. Вернадский глазами царской охранки /

М. Ю. Сорокина // Природа. – 2003. – № 11. – С. 66–70.


 1. Тіщенко А. Роль та значення книги у житті вченого-природознавця Володимира Івановича Вернадського / А. Тіщенко // Бібліотечний форум України. – 2012. – № 3. – С. 52–59.
 1. Фесенкова Л. Авторитет в науке: идеи и люди (Р. Карпинская о В. Вернадском) / Л. Фесенкова // Высшее образование в России. – 2003. –

№ 2. – С. 71–76.


 1. 1(091)(477)(075.8)

Ф 32 Федів Ю. О. Володимир Вернадський. Філософські роздуми натураліста / Ю. О. Федів // Історія української філософії: навч. посіб. / Ю. О. Федів, Н. Г. Мозкова. – К., 2000. – С. 461–463.


 1. 1(091)(477)(075.8)

Ф 32 Федів Ю. О. Кілька слів про ноосферу

(Володимир Вернадський) / Ю. О. Федів, Н. Г. Мозкова // Історія української філософії: навч. посіб. / Ю. О. Федів, Н. Г. Мозкова. – К., 2000. – С. 463–466. 1. Чесноков В. С. Владимир Иванович Вернадский / В. С. Чесноков // Биология в школе. – 2004. – № 3. – С. 19–22.
 1. 504(075.8)

Ш 19 Шамилева Н. А. Биосфера. Учение В. И. Вернадського / Н. А. Шамилева //Экология : учеб. пособ. для студ. пед. вузов. – М. : Владос, 2004. – С. 128–139.


 1. 940 (477)

Ш 26 Шаров І. Вернадський Володимир Іванович / І. Шаров // 100 видатних імен України. – К., 1999. – С. 73–76.


 1. Шендеровський В. Перший президент Української академії наук : В. І. Вернадський / В. Шендеровський // Дивослово. – 2013. – № 2. – С. 54–57.
 1. 001 (09)

О 95 Щербак Н. П. Идеи В. И. Вернадского в области наук о Земле / Н. П. Щербак // Очерки истории естествознания и техники: респ. межвед. сб. науч. трудов. – К., 1988. – Вып. 34. – С. 1–12.

Схожі:

Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Екологічна культура в освітньому середовищі (Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Жанри та жанрові різновиди історичної прози становлять безсумнівний інтерес І як історико-літературний, І як ідейно-естетичний компонент...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Хімічний комплекс – сукупність галузей промислового виробництва, які сприяють широкому застосуванню хімічних технологій І матеріалів...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
У сучасному українському суспільстві актуальність громадянського виховання особистості великою мірою зумовлюється потребою державотворчих...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Треба відзначити, що для збільшення площі пзф в Україні практично відсутні резерви, мало змінених територій. Показник розораності...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Студіювання наукових джерел І практичного досвіду підтверджує: дослідження даного питання пов’язане з пошуками нових підходів до...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
В історії нашого народу чимало скорботних дат, спогад про які пронизує серце гострим болем. Одна з них – 26 квітня 1986 року, коли...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Тому майбутній вчитель біології, екології, хімії, насамперед, повинен здобути високий рівень знань інноваційних технологій (нові...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconЗький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української...
Наукова бібліотека двнз «Криворізький національний університет»; упоряд. О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка