Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 51.36 Kb.
НазваДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ
Дата конвертації28.03.2013
Розмір51.36 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

УКРАЇНСЬКА ТА СВІТОВА ІСТОРИЧНА

ХУДОЖНЯ ПРОЗА ЯК ЖАНР ЛІТЕРАТУРИ

(теоретичні питання)

Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Укладач : О. А. Дікунова, зав. інформаційно-

бібліографічного відділу бібліотеки

Кривий Ріг

2013

Увагу літературознавців все більше привертають твори, в яких подається художнє моделювання історичних подій і постатей. Звільнення національної свідомості від стереотипів і догм попередньої політичної доби відкриває нові дослідницькі можливості щодо осмислення минулого засобами художнього слова, узагальнення існуючих спостережень над історичною прозою, уведення індивідуальних художніх досягнень письменників у контекст літературознавчих уявлень про українську й світову літературу.

Історична проза – один із найпродуктивніших i найпопулярніших літературних жанрів. І це закономірно, адже історичне минуле – своєрідне дзеркало, у яке вдивляються наступні покоління, щоб усвідомити власну генетичну природу й можливості та перспективи суспільного розвитку. Історичний процес та окремі його явища стають об’єктом вивчення як у науці, так i в мистецтві слова.

Жанри та жанрові різновиди історичної прози становлять безсумнівний інтерес і як історико-літературний, і як ідейно-естетичний компонент і самодостатньо, і в контексті українського і світового письменства.
В даному рекомендаційному бібліографічному списку представлено інформаційні ресурси з проблем дослідження української й світової історичної прози як жанру літератури, наявні у фонді бібліотеки: монографії, статті з періодичних фахових журналів, наукових фахових збірників українською і російською мовами (всього 27 джерел). Хронологічно охоплено період 1982 – 2012 рр. Покажчик складений на основі перегляду систематичного каталогу та систематичної картотеки статей.

Матеріали, представлені в списку, будуть корисними, насамперед студентам філологічного й історичного факультетів, а також аспірантам, викладачам, науковцям.

1. Андрусів С. … Як на святій сповіді : [про історичний роман] / С. Андрусів // Слово і час. – 1991. - № 2. – С. 48-53.

2. 8Р2

А 46 Александрова Л. П. Советский исторический роман : (типология и

поэтика) / Л. П. Александрова. - К. : Вища школа, 1987. – 158 с.

3. 8

Р 69 Асанова Н. А. Исторический роман и романтическая драма: взаимовлияние и проблемы жанра / Н. А. Асанова, А. И. Владимирова // Романтизм и реализм в литературных взаимодействиях. – Казань, 1982. – С. 87-99.

^ 4. Богданова М. Жанрово-стильові особливості української історичної новели ХХ ст. / М. Богданова // Слово і час. – 2008. - № 2. – С. 44-49.

5. Буряк Л. Образ матері в українському історичному наративи : ідеї, автори, конструкції (кінець ХІХ - перша половина ХХ ст.) / Л. Буряк // Університет. – 2009. - № 5. – С. 13-29.

6. 8

К 65 Винокур Г. О. О языке исторического романа / Г. О. Винокур // Контекст, 1985 : литературно-теоретические исследования. – М., 1986. – С.  272-295.

7. Вознюк Б. Погляд на історичну прозу : Українська історична проза другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Б. Вознюк // Слово і час. – 2001. - № 8. – С. 90-92.

8. 8У

У 45 Галич О. А. Художнє осмислення образу історичного героя в документально-біографічному романному епосі / О. А. Галич // Українське літературознавство : респ. міжвід. наук. зб. – Львів, 1987.- Вип. 49. – С. 26-29.

9. 801.81.161.2(082) 

Л 64 Ганюкова К. Міфологема степу в українській історичній повісті ХІХ – першої половини ХХ ст. / К. Ганюкова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / ред. кол. : Г.Ф. Семенюк,

А.В. Козлов та ін. – К., 2005. – Вип. 21. Ч. 2. – С. 119-130.

10. 801.81.161.2(082) 

Л 64 Ганюкова К. Феномен «божого чоловіка» (на матеріалі історичної повісті ХІХ – початку ХХ ст.) / К. Ганюкова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / ред. кол. : Г.Ф. Семенюк,

А.В. Козлов та ін. – К., 2001. - Вип. 9. – С. 185-193.

11. Горлин Я. Порвалась связь времен? Заметки об одном направлении современной исторической прозы / Я. Горлин // Вопросы литературы. – 1986. – № 3. – С. 43-70.

12. 8Р

Д 72 Драгомирецкая Н. В. Историзм в теории искусства / Н. В. Драгомирецкая // Автор и герой в русской литературе ХІХ – ХХ вв. – М., 1991. – С. 30-75.

^ 13. Дудніков М. Минувшину згадують, дбаючи про майбутнє / М. Дудніков // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. – № 12. – С. 36-37. - Рецензія на навчально-методичний посібник: Єременко О. Р. «Художнє обличчя минулого в сучасній історичній романістиці». - Суми, 2012.

14. 801.81.161.2(082) 

Л 64 Дудніков М. Роль історичного факту в історичному романі / М. Дудніков // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / редкол. : Л. В. Бублейник, А. В. Козлов (відп. ред.), Г. Ф. Семенюк (гол. ред.) та ін. – К., 2009. - Вип. 34. Ч. 2. - С. 108-118.

15. 811(07)

Ф 54 Дудніков М. О. Літературознавство та становлення російського історичного роману (до ХХ ст.) / М. О. Дудніков // Філологічні студії : наук. вісник КДПУ : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2007. – Вип. 1. – С. 68-78.

16. 801.81.161.2(082)

Л 64 Жукова В. Жанрові особливості української історичної повісті 1950-1960-х років / В. Жукова // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць / редкол. : Л. В. Бублейник, А. В. Козлов (відп. ред.), 

Г. Ф. Семенюк (гол. ред.) та ін. – К., 2009. – Вип. 34. Ч. 1. – С. 276-287.

^ 17. 8Р2
К 21 Каргалов В. В.
Древняя Русь в советской художественной литературе. Достоверность исторического романа / В. В. Каргалов. - М. : Высшая школа, 1968. – 182 с.

18. 8И

И 67 Колесниченко-Братунь Н. Р. К проблеме художественных исканий в жанре исторического романа / Н. Р. Колесниченко-Братунь // Іноземна філологія : респ. міжвід. наук. зб. – Львів, 1982. – Вип. 66. – С. 120-125.

^ 19. Марченко Т. М. Своеобразие художественного портретирования исторического героя в эпоху романтизма / Т. М. Марченко // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2009. - № 6. – С. 55-58.

20. 8

Н 63 Николаев П. А. Историзм в художественном творчестве и литературоведении / П. А. Николаев. - М. : изд-во Московского ун-та, 1983. – 366 с.

21. 8Р1

П 30 Петров С. М. Русский исторический роман 19 века / С. М. Петров. – М. : Худож. лит., 1964. – 439 с.

22. 8

Ж 31 Рожкова Т. В. Сюжет и особенности историко-биографического романа / Т. В. Рожкова // Жанр в историко-литературном процессе. – Вологда, 1986. – С. 141-149.

23. Старикова Н. Исторический роман. К проблеме типологии жанра / Н. Старикова // Вестник Моск. университета. Серия филология. – 2007. - № 2. – С. 39-48.

^ 24. Столярчук Е. В. Образы истории в прозе европейских и американских романтиков / Е. В. Столярчук // Вестник Моск. университета. Сер. лингвистика. – 2009. - № 1. – С. 185-193.

25. Фризман Л. Г. Проблематика русского исторического романа 1830-1840-х годов / Л. Г. Фризман, И. В. Черный // Филологические науки. – 1987. - № 3. – С. 23-28.

26. 8

П 45 Червінська О. В. Традиційний історичний персонаж і його функції в художньому тексті / О. В. Червінська // Поетика : зб. наук. праць. – К., 1992. – С. 151-166.

27. Шамаєва А. Українська історична проза: яскраве минуле чи перспективне майбутнє / А. Шамаєва // Дніпро. – 2011. - № 2. – С. 108-111.

Схожі:

Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Екологічна культура в освітньому середовищі (Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Хімічний комплекс – сукупність галузей промислового виробництва, які сприяють широкому застосуванню хімічних технологій І матеріалів...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
У сучасному українському суспільстві актуальність громадянського виховання особистості великою мірою зумовлюється потребою державотворчих...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Треба відзначити, що для збільшення площі пзф в Україні практично відсутні резерви, мало змінених територій. Показник розораності...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Студіювання наукових джерел І практичного досвіду підтверджує: дослідження даного питання пов’язане з пошуками нових підходів до...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Української академії наук. Його допитливому розуму заслужено належить честь багатьох важливих відкриттів. Серед них наука про біосферу,...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
В історії нашого народу чимало скорботних дат, спогад про які пронизує серце гострим болем. Одна з них – 26 квітня 1986 року, коли...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Тому майбутній вчитель біології, екології, хімії, насамперед, повинен здобути високий рівень знань інноваційних технологій (нові...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ iconЗький педагогічний інститут наукова бібліотека словотвір української...
Наукова бібліотека двнз «Криворізький національний університет»; упоряд. О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка