Уроку Тема Дата
Скачати 154.96 Kb.
НазваУроку Тема Дата
Дата конвертації29.03.2013
Розмір154.96 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Література > Урок
8 КЛАС (з рос.мовою навч.)

Українська мова

1 семестр


уроку

Тема

Дата

Вступ

1

Мова - найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу.

Усний твір
Повторення та узагальнення вивченого

2

Частини мови, їх значення та граматичні ознаки
3

Найскладніші орфограми (не з різними частинами мови, правопис прислівників)
4

РЗМ 1. Повторення відомостей про текст, стилі і типи мовлення
5

РЗМ 2. Усний твір на тему: «Самостійні і службові частини мови»
^ Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення і речення

6

Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способом вираження головного слова
7

Способи підрядного зв’язку в словосполученні (узгодження, керування, прилягання). Тренувальні вправи
8

Речення. Види речень за метою висловлювань; окличні речення. Речення односкладні й двоскладні; прості й складні
9

РЗМ 3. Усний переказ тексту
10

^ РЗМ 4. Контрольний переказ тексту з елементами опису місцевості
11

Порядок слів у реченні. Логічний наголос. Розділові знаки в кінці речень
12

РЗМ 5. Аналіз письмової роботи. Переклад тексту з елементами опису місцевості з російської мови українською
13

^ Контрольна робота №1 за темою: Синтаксис. Пунктуація. Словосполучення і речення. Контрольний тест. Контрольне читання мовчки
^ Просте двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення

14

Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета.

Діалог
15

Простий і складний ( іменний та дієслівний) присудок
16

Тире між підметом і присудком
17

Другорядні члени речення. Узгоджене й неузгоджене означення
18

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс. Прикладки, що беруться в лапки
19

Відокремлена прикладка
20

Додаток прямий і непрямий
21

Види обставин за значенням
22

Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами
^ Односкладні речення

23

Види і типи односкладних речень.Синтаксичний розбір односкладних речень. Тренувальні вправи
24

РЗМ 6. Усний твір – опис місцевості за особистим враженням
25

^ РЗМ 7. Контрольний письмовий твір - опис
26

РЗМ 8. Аналіз письмових робіт. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю
27

Правильне використання у мовленні односкладних речень. Двоскладні й односкладні речення різних видів як синтаксичні синоніми
28

Контрольний диктант
29

^ Контрольна робота №2 за темою: Односкладні речення. Контрольний тест
30

РЗМ 9. Усний твір на основі почутого ( з обрамленням)


^ Календарне планування з української мови(з рос.мовою навч.)

8 клас ( ІІ семестр)

^ Неповні речення

31

Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях
32

Уживання неповних речень у діалозі, а також у складних реченнях для уникнення повторів
^ Речення з однорідними членами

33

Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Кома між однорідними членами речення. Речення з кількома рядами однорідних членів
34

Однорідні й неоднорідні означення
35

Однорідні й неоднорідні означення
36

Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами
37

РЗМ 10. Докладний усний переказ тексту з елементами опису пам’яток історії і культури
38

РЗМ 11.

Контрольний докладний переказ тексту з елементами опису пам’яток історії і культури
39

РЗМ 12.

Робота над виправленням помилок, допущених у переказі
40

^ Тематична контрольна робота №3. Контрольний тест

Контрольне аудіювання
Речення із звертаннями, вставними словами

41

РЗМ 13.

Усний твір-опис пам’яток історії і культури
42

^ РЗМ 14.

Письмовий твір-опис пам’яток історії і культури
43

Звертання непоширене й поширене. Розділові знаки при звертанні
44

Звертання. Розділоі знаки при звертаннях. Клична форма
45

Вставні слова (словосполучення, речення)
46

Розділові знаки при вставних словах
47

Самостійна робота
^ Речення з відокремленими членами

48

Поняття про відокремлення
49

Відокремлені означення
50

Відокремлені прикладки
51

Відокремлені обставини
52

РЗМ15 Усний твір-роздум на морально-етичну тему
53

^ РЗМ 16

Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему
5455

Відокремлені уточнюючі члени речення
^ Пряма і непряма мова

5657

Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови. Розділові знаки при прямій мові. Заміна прямої мови непрямою
58-59

Діалог. Розділові знаки при діалозі
60

Цитата як засіб передачі чужої мови. Розділові знаки при цитаті
61

^ Тематична контрольна робота №4Контрольний тест
62

Контрольний диктант
63-64

Повторення вивченого матеріалу
^ 8 КЛАС(з рос.мовою навч.)

Українська література

1 семестр


уроку

Тема

Дата

Вступ

1

Художня література як відображення історичних подій та духовного життя народу
^ Усна народна творчість

2

Народна лірика. «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?», «Віє вітер на долину»
3

Народні пісні «Розлилися круті бережечки», «Ой ясне сонечко високо ходить»
4

Народна пісня «Ой та зажурились стрільці січовії». Стаття Олександра Кошиця «Про українську пісню й музику»
Із прадавньої української літератури

5

З «Ізборника Святослава» (1076) – «Слово про прочитання книжне»
6

Із «Повісті минулих літ». «Оповідання про благословення апостола Андрія і заснування Києва»
7

Кирило Транквіліон – Ставровецький. Геральдичні вірші
8

Лазар Баранович. «Млинарське каміння дасть різне меління»

Іван Максимович. Епіграми
9

^ Позакласне читання 1. «Зачерпнімо мудрості із світової давньої скарбниці» (про найдавнішу перекладну світську літературу)
10

^ Контрольна робота №1 за темою: Усна народна творчість. Із прадавньої української літератури. Контрольний тест
Із давньої української літератури XIV – XVIII ст.

11

Вступ. Розвиток нової української літератури. Літературні стилі та напрями в новій українській літератури
12

І Котляревський. Життєвий і творчий шлях. П’єса «Наталка Полтавка»
13

І Котляревський. П’єса «Наталка Полтавка». Історія написання. Сюжет
14

І Котляревський. П’єса «Наталка Полтавка».

Розглядання драматургічного конфлікту
15

РЗМ 1 (п). Твір – характеристика персонажа
16

П. Гулак – Артемівський. «Пан та Собака»
17

П. Гулак – Артемівський. Балада «Рибалка»
18

Є. Є. Гребінка. Балада «Човен»Гребінка. Байка «Ведмежий суд»
19

РЗМ 2 (у). Виразне читання. Читання напам’ять балади

Є. Гребінки - «Човен»
20

^ Контрольна робота № 2 за темою: Із давньої української літератури XIV – XVIII ст. Контрольний тест
Із нової літератури XIХ ст.

21

Т. Шевченко - основоположник нової української літератури
22

Т. Шевченко. Поема «Гамалія»
23

Т. Шевченко. «Гамалія». Глибоко патріотична ідея ліро – епічної поеми, образ козацького ватажка
24

Читання напам’ять уривків з поеми Т. Шевченко «Гамалія»
25

С. Руданський. «Пісня» («Повій, вітре, на Вкраїну…»)

26

С. Руданський. «Наука»
27

І. Франко. Вірш «Каменярі»
28

Читання напам’ять поезії І. Франка «Каменярі»
29

^ Контрольна робота №3 за темою: Із нової літератури XIХ ст.. Контрольний твір
30

Позакласне читання 2.

Притчі І. Франка «Притча про життя»^ Календарне планування з української література

8 клас(з рос.мовою навч.) ( ІІ семестр)


^ З нової української літератури ХІХ ст.

31

Б. Грінченко. Вірш «Доки?»
32

Б. Грінченко. Вірш «До праці»
33

Пч 3

Б. Грінченко. Оповідання «Сам собі пан»
34

М.Коцюбинський. Оповідання «Дорогою ціною»
35

М.Коцюбинський. Оповідання «Дорогою ціною»
36

М.Коцюбинський. Оповідання «Дорогою ціною». Трагізм тогочасної долі волелюбного трудового народу, мужність, стійкість і воля до життя головних персонажів твору, краса стосунків між ним. Літературні типи
37

В. Самійленко. «Українська мова»
38

Виразне читання напам’ять вірша.

В. Самійленко. «Українська мова»
39

В. Самійленко. «Українська мова». Римо-ритмічні та художні особливості вірша. Поняття про ритмомелодику та римування, риторичні фігури
40

^ Тематична контрольна робота №4Контрольний тест
З нової української літератури ХІХ ст.

41

Леся Українка. «Красо України, Подолля!»
42

Леся Українка. «Скрізь плач і стогін і ридання»
43

Леся Українка. Поема “Давня казка”. 
44

Леся Українка. “Давня казка”.РЗМ 3(у)Художні особливості твору
45

Є. Ярошинська. Оповідання «Двір життя»
46

РЗМ 4(п). Письмова характеристика героїв.
47

Вступ. Історичні умови розвитку художньої літератури ХХ ст.

Т. Осьмачка. «Україна»
48

Т. Осьмачка. «Казка», «Лист»
49

Виразне читання напам’ять поезії Т. Осьмачки «Казка». РЗМ4(у)
50

^ Тематична контрольна робота №5 Контрольний твір
Із нової літератури ХХ ст.

51

А. Малишко. Поема «Прометей»
52

А. Малишко. Поема «Прометей»
53

Виразне читання напам’ять уривків з поеми А. Малишка Поема «Прометей»
54-55

О. Чорногуз. «Веселі поради»
56

Пч 4. «Свято гумору»
57-58

А. Дімаров. Оповідання «Тирлик»
59

І. Жиленко. «Концерт для скрипки, дощу і цвіркуна»
60

І. Жиленко. Поезії «Осінь. Копання картоплі», «Кульбабки», «Похвала грошам»
61

Тематична контрольна робота №6 Контрольний тест
62

Література рідного краю 1.Михайло Тернавський. Вірші про щастя
63

Література рідного краю 2.Олександр Кулик»Справжній екзамен»
64

Аналіз контрольної роботи

Схожі:

Уроку Тема Дата iconУрок 34 Дата: 27. 01. 2010 Тема уроку
Освітня мета: вчити учнів висловлюватися за темою уроку, узагальнити лексичний матеріал
Уроку Тема Дата iconУроку Дата Тема уроку
Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку
Уроку Тема Дата iconУроку Дата Тема уроку
Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку
Уроку Тема Дата iconУроку інформатики Дата: 15. 04. 2009 Тема
Тема: Практична робота. Тексти, малюнки, анімація та звук на слайдах презентації
Уроку Тема Дата iconУроку Дата Тема уроку

Уроку Тема Дата iconУроку Дата Тема уроку
Електричний струм. Дії електричного струму. Електрична провідність матеріалів: провідника, напівпровідника, діелектрика. Струм у...
Уроку Тема Дата iconУроку інформатики Дата: 18. 03. 2009 Тема
Тема: Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор І його призначення
Уроку Тема Дата iconУроку Тема Дата прове
Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних І описаних кіл правильних многокутників
Уроку Тема Дата iconУроку Тема Дата прове
Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних І описаних кіл правильних многокутників
Уроку Тема Дата iconУрок, вчитель, дата, тема І тип уроку
Як було організовано увагу учнів, які засоби І прийоми були застосовані вчителем?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка