Що вивчає фонетика?
Скачати 379.11 Kb.
НазваЩо вивчає фонетика?
Сторінка1/3
Дата конвертації29.03.2013
Розмір379.11 Kb.
ТипВопрос
uchni.com.ua > Література > Вопрос
  1   2   3
Експрес-контроль з української мови.

Тести для 11 кл.

Фонетика

Завдання потребують одну правильну відповідь

1. Що вивчає фонетика?

а) Звуки;

б) частини мови;

в) букви;

г) словосполучення.

2. Скільки звуків у сучасній українській мові?

а) 22;

б) 38;

в) 33;

г) 36.

3. Скільки голосних звуків у сучасній українській
мові?

а) 10;

б) 8;

в) 6;

Г) 12.

4. Скільки приголосних звуків у сучасній українській
мові?

а) 22;

б) 31;

в) 21;

г) 32.

5. Скільки літер у сучасному українському алфавіті?

а) 32;

б) 33; .

в) 38;

г) 31.

6. Які літери завжди позначають два звуки?

а) я, ю, є;

б) щ,ї;

в) й;

г) ь.

7. Які літери можуть позначати один і два звуки залежно від місця у слові?

а) ііі, ч;

б) щ, і;

в) я. ю, є; ч

г) й.

8. У якому рядку літери я, є, ю означають два звуки?

а) Любов, пізнє, п'ять, мюзикл, сядь;

б) м'яч, юність, їжа, якби, в'язень;

в) кар'єра, моє, сюїта, лілея, ллє;

г) боєць, Ньютон, союз, лялька, гіпюр.

9. У якому рядку загальна кількість букв дорівнює загальній кількості звуків?

а) їжачок, верещить, Ялта, саджу, пюре;

б) кювет, яма, щастя, дзюркіт, сіль;

в) в'юн, щось, дзвін, ательє, тінь;

г) дзеркало, ялина, плащ, Одещина, п'ю.

10. У якому рядку загальна кількість букв дорівнює загальній кількості звуків?

а) Азія, танцюють, селище, палець, яма;

б) їжа, фея, узгір'я, любов, нянька;

в) полиця, бюст, суджу, підземний, лящ;

г) пів'яблука, тім'я, тягар, знавець, люди.

11. У якому рядку літери я, є, ю означають два звуки?

а) Юрист, яблуко, в'ються, плющ, б'є;

б) ялинка, фюзеляж, юний, мрія, бюро;

в) Х'юстон, пів'ями, сію, юшка, м'ята; ,

г) ягня, дзюркіт, ательє, союз, юнак.

12. У якому рядку в усіх словах є приголосний звук [дз]?

а) Дзьоб, підземний, дзеркало, дзиґа, ґудзик;

б) дзвін, дзенькати, підзимок, дзот, дзявкати;

в) дзижчати, дзьобати, дзуськи, кукурудза, дзенькати;

г) дзюрити, дзбан, підзорний, дзвіниця, дзень.

13. У якому рядку в усіх словах при зміні їх форми та доборі споріднених відбувається чергування голосних звуків?

а) Клонитися, рік, упертість, жонатий, лебідь;

б) котити, міст, щирість, прапор, ремінь;

в) могти, сік, Федір, сом, річ;

г) гребти, гість, Яків, нагорода, хміль.

14. У якому рядку правильно затранскрибовані обидва слова?

а) [роз' і бйеи/а], [пром і н'н'а];

б) [роз бйеиц;:а], [пром'/ н;:а];

в) [роз1 і бйец'га], [пром' і в':а];

г) [роз; і бйет/с/а], [пром / н':а].

15. Продовжте твердження. Фонетика це:

а) наука, що вивчає одиниці мови;

б) наука, що вивчає звуковий склад мови, творення
звуків і їхні властивості;

в) наука, що вивчає систему писемних знаків;

г) наука, що вивчає правила нормативної літературної вимови.

16. Продовжте твердження. Звук це найменша одиниця мови, яку ми:

а) чуємо;

б) вимовляємо;

в) вимовляємо і чуємо;

г) пишемо й бачимо.

17. Продовжте твердження. Буква це найменша одиниця мови, яку ми:

а) пишемо;

б) бачимо і пишемо;

в) вимовляємо і чуємо;

г) вимовляємо і пишемо.

18. Позначте рядок, у якому в усіх словах однакова
кількість звуків:

а) ходжу, їжак, в'їзд, день;

б) щука, ягня, плющ, жолудь;

в) їсти, джміль, люк, льон;

г) дзьоб, диня, купі, ідея.

19. Позначте рядок, у якому в усіх словах однакова
кількість звуків:

а) віти, щастя, ходжу, джміль;

б) ясно, дощі, рясно, ґудзик;

в) бій, сіль, вісь, щур;

г) пісня, бур'ян, буряк, козак.

20. Позначте рядок, у якому в усіх словах наголос падає
на один і той самий склад:

а) книга, ярмо, ірис, ніжний;

б) цукерка, братство, кияни, інструмент;

в) морква, ялина, калина, зелений;

г) береза, умію, підземний, іти.

Орфографія

Завдання потребують одну правильну відповідь

1. У якому рядку в усіх словах на місці крапок треба писати е?

а) Парч...вий, мереж..-.во, пр...подобний, слов...чко,продзв...ніти;

б) буз...на, представлення, щ...бетати, поп...лище,п...чемо;

в) р...жисер, пр...чудовий, тр...нажер, плащ...м,тр...мтіти;

г) пр...краси, пер...оформити, марганц...вий, дош...ч-ка, орд...н.

2. У якому рядку допущено орфографічну помилку?

а) Рюкзак, повсякденний, кігті, везти, Тбілісі;

б) швидко, слизько, рядки, аякже, гадка;

в) ссохлась, стерегти, просьба, перемогти, дігтяр;

г) доріжка, садки, отже, в'язкість, легко.

3. У якому рядку в усіх словах на місці крапок треба писати м'який знак?

а) Піч...,велетен...ський, пластир..., маляр...ський, посміхаєш...ся;

б) стан...те, зац...кувати, Христин...ці, кін...ця, вісім...десят;

в) голівон...ка, приміський, прос.ба, гон...щик, копал...ня;

г) медал...йон, театрал...ність, зірон...ці, т...мяно,стілец... .

4. У якому рядку усі слова пишуться з апострофом?

а) М...яч, пор...ядок, Св...ятослав, сім...я, пір...їна;

б) кучер...явий, посв...ята, миш...як, пів...яблука, здоров...я;

в) дит...ясла, кур...єр, об...єкт, бур...ян, черв...як;

г) цв...ях, ім...я, комп...ютер, В...чеслав, прем...єр.

5. У якому рядку при утворенні прикметників із суфіксом -ськ- від усіх іменників відбудуться зміни
приголосних при словотворенні?

а) Латиш, киргиз, козак, юнак, Сиваш;

б) турист, калмик, Париж, кріпак, птах;

в) білорус, студент, Волга, німець, туркмен;

г) Одеса, завод, журналіст, перекладач, молодець, товариш.

6. У якому рядку в усіх словах на місці крапок приголосні подвоюються?

а) Попад...я, Дарданел...и, вікон...ий, негадан...ий,бов...аніти;

б) захоплен...ий, суд...я, ак...орд, Ган...а, об...йти;

в) стін...івка, чавун...ий. Шил... ер, єн...от, ан...отація;

г) бездоган...ість, імен...ик, роз...ява, навман...я, тін...ю.

7. У якому рядку в усіх словах на місці крапок приголосні подвоюються?

а) Священ...ик, жит...єпис, розіл...ятися, дис.ертація, без...емелля;

б) ім....унітет, скажен...ий, Кас.андра, гіл...ястий, латун...ий;

в) заметіл...ю, Марок...о, однозмін...ий, нет...о, страшен...ий;

г) шален...ий, шас.і, мит...ю, під...ашшя, відроджен...я.

8. У якому рядку.допущено орфографічну помилку?

а) Реформенний, беззаконня, віддано, земляний, спро­соння;

б) беззаконно, нехворощю, наллю, утвердження, зілля;

в) ячмінний, востаннє, зібраний, мотуззя, печаллю;

г) напасний, підпілля, почуттів, Ілля, возз'єднаний.

9. У якому рядку в усіх словах на місці крапок слід писати літеру и?

а) Граф...н, башк...р, м...ля, ант...под, ц...стерна;

б) ц...рк, поз.-.ція, р...торика, Єг...пет, дез...інфекція;

в) такс.ст, афер...ст, Флор...да, інст...тут, пр...оритет;

г) Ват...кан, патріот..зм, ск...ф, к...зил, реч...татив.

10. У якому рядку всі слова треба писати через дефіс?

а) водо/нагрівач, пів/Львова, багато/гранний, прем'єр/міністр, казна/як;

б) синювато/сірий, соціально/політичний, хтозна/коли,тільки/но, буркун/зілля;

в) матеріально/відповідальний, інженер/програмувальник, будь/як, давним/давно, гео/фізика;

г) напів/одягнений, лікар/терапевт, Лисичка/сестричка, унтер/офіцер, на/гора.

11. У якому рядку всі слова треба писати через дефіс?

а) Екс/чемпіон, хлібо/булочний, пів/лимона, де/небудь,всесвітньо/відомий;

б) пів/відра, будь/який, кінець/кінцем, тут/таки, сільсько/господарський;

в) легко/крилий, часто/густо, коли/небудь, коли/не/коли, старо/слов'янський;

г) всесвітньо/історичний, хтозна/де, дизель/двигун,військово/повітряний, віце/консул.

12. У якому реченні допущено орфографічну помилку?

а) В Журбанях ввечері на вулиці до півночі співали хлопці й дівчата (/. Нечуй-Левицький);

б) Саме в ньому, в морі, народжувалася по-справжньому чарівна музика. (В: Шевчук);

в) Помчалися темнії хмари далі, залишаючи по-своєму сліду воду... (Панас Мирний);

г) Та й перші спогади мого дитинства, до речі, починаються з зірок (А/. Стельмах).

13. У якому реченні частку не треба писати із наступним словом окремо?

а) Поезія — це завжди не/повторність, якийсь безсмертний дотик до душі (Л. Костенко);

б) Літой зиму живе на привіллі маса дикої птиці ніким не/стріляної, не/полоханої (О. Гончар);

в) І не/покірно серце билось, відчувши: Грузія живе!(С. Тельнюк);

г) Не/давно я поза Уралом блукав і Господа благав...(Т. Шевченко).

14. У якому рядку в усіх словах на місці крапок треба писати букву и?

а) Ц...млянськ, Симб...рськ, Мельников;

б) Н...колаєв, Гр....бачов, Ч...чиков;

в) Т...хорєцьк, Коперн...к, Ф...ліпов;

г) Виноградов, Пр...вольнов, Ольж...ч.

15. У якому рядку в усіх словах на місці крапок треба
писати буквосполучення ьоі

а) Сем...нов, Лихач...в, Огар...в;

б) Горбач...в, Солов...в, Кисел...в;

в) Новое..лов, Корол...в, Жигар...в;

г) Грин...в, Хрущ...в, Щипач...в.

16. Префікс с- пишеться перед буквами:

а) б, в, м;

б) к, п,т, ф, х;

в) ж, ч, ш, щ;

г) д, з, с, ц, л, н.

17. Складні слова з першою частиною пів- пишуться:

а) завжди разом;

б) завжди через дефіс;

в) через дефіс лише перед власними назвами, в усіх інших випадках разом;

г) через дефіс перед голосними.

18. Порядкові числівники, до складу яких входять -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний, пишуться:

а) через дефіс;

б) разом;

в) окремо;

г) разом і через дефіс.

19. Суфікс -зьк- вживається у прикметниках, твірна основа яких закінчується на:

а) к, ч, ц;

б) г, ж, з;

в) х, ш, с;

г) г, ж, з, к, ч, ц.

20. У якому рядку всі прислівники пишуться через два дефіси?

а) День/у/день, рік/у/рік, час/від/часу;

б) пліч/о/пліч, віч/на/віч, де/не/де;

в) коли/не/коли, не/сьогодні/завтра, будь/що/будь;

г) сам/на/сам, один/в/один, раз/у/раз.

^ Лексикологія. Фразеологія

Завдання потребують одну правильну відповідь

1. Вкажіть пряме значення слова. Корінь:

а) початок, походження чого-небудь;

б) частина рослини, що міститься в землі;

в) головна частина слова, що виражає його основне
(лексичне) значення й не поділяється на морфеми;

г) величина, що при піднесенні її до певного ступеня
дає певне число.

2. Як називаються слова, які вживають лише люди,
котрі проживають у певній місцевості?

а) Діалектичними;

б) жаргонними;

в) професійними;

г) етнографічні.

3. У якому рядку подано лише слова-синоніми?

а) Запам'ятати, усвідомити, зафіксувати, зрозуміти;

б) мінливий, непостійний, несталий, змінний;

в) зволікати, затягувати, відволікатися, баритися;

г) торець, альпініст, верховинець, горянин.

4. Серед запропонованих пар слів знайдіть антонімічні.

а) Входити — вилітати;

б) об'єднувати — роз'єднувати;

в) підбігати — підходити;

г) внести — занести.

5. Серед запропонованих пар слів знайдіть антонімічні.

а) Швидкий — повільний;

б) вага — тягар;

в) порожнеча — пустота;

г) повний — порожній.

6. Серед запропонованих пар слів знайдіть антонімічні.

а) Недруг — ворог;

б) недбалий — акуратний;

в) незаможний — бідний;

г) незначний — малий.

7. Серед запропонованих пар сдів знайдіть антонімічні.

а) Казати — мовити;

б) злобний — підлий;

в) негідний — підлий;

г) достойний — негідний.

8. У якому рядку всі слова є загальновживаними?

а) Загорожа, льоха, заграва;

б) сопрано, іржа, копито;

в) коридор, набір, підвень;

г) грубіян, громада, геотектоніка.

9. Вкажіть значення запропонованого фразеологізму.
^ Наче корова язиком злизала:

а) про смачну їжу;

б) про раптове, безслідне зникнення;

в) про несподівану подію;

г) про дуже довгий язик.

10. Вкажіть значення запропонованого фразеологізму.
Ні риба ні м 'ясо:

а) про фрукти і овочі;

б) нічого не отримати;

в) щось невиразне, нічим не виділяється;

г) бути голодним.

11. Вкажіть значення запропонованого фразеологізму.
^ Перша скрипка:

а) бути хорошим музикантом;

б) бути солістом оркестру;

в) виконувати провідну роль у якій-небудь діяльності;

г) скрипка Страдиварі.

12. Вкажіть значення запропонованого фразеологізму.
^ Танцювати під дудку:

а) любити танцювати;

б) коритися в усьому кому-небудь;

в) мати гарний музичний слух;

г) бути гарним танцюристом.

13. Вкажіть значення запропонованого фразеологізму.
^ Умивати руки:

а) знімати з себе відповідальність;

б) умитися від бруду;

в) швидко піти звідкись;

г) не потиснути комусь руку.

14. Серед поданих словосполучень знайдіть фразеоло-
гічні.

а) Брати гріх на душу;

б) брати хліб в руки;

в) брати мішок на спину;

г) брати камінь у кишеню.

15. Серед поданих словосполучень знайдіть фразеологічні.

а) Чистити зуби;

б) вибити зуби;

в) сушити зуби;

г) вставити зуби.
  1   2   3

Схожі:

Що вивчає фонетика? iconФонетика. Орфоепія фонетика це розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови
Орфоепія — це розділ мовознавства, що вивчає правила нормативної літературної вимови
Що вивчає фонетика? iconФонетика. Графіка. Уподібнення приголосних звуків
Фонетика – (гр phōnētikōs – звуковий) розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови
Що вивчає фонетика? iconВід гр grapho пишу, малюю – розділ на­уки про мову, в якому вивчається...
...
Що вивчає фонетика? iconКонтрольна робота №6 (тестові завдання) Фонетика Графіка Орфографія Орфоепія

Що вивчає фонетика? iconУрок №10 Народна музика: соціально та родинно-побутові пісні
Музична фольклористика вивчає народну музику, причому не тільки музичні зразки, а й музичний побут у його історичному розвитку. Це...
Що вивчає фонетика? iconМетр – довжина, що дорівнює 1650763,73 довжин хвиль у вакуумі випромінювання,...
Вивчає І досліджує елементарні частинки, атомні ядра, атоми І молекули, тверді тіла, рідини й гази, плазму, фізичні поля – гравітаційні,...
Що вивчає фонетика? iconФонетика І фонологія
Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. / М. П. Кочерган. — К.: Видавничий центр «Академія», 2005, стор. 102–159
Що вивчає фонетика? iconКонтрольна робота №5 (тестові завдання). Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
Знайдіть дієслова, у яких а чергується з о при зміні форми слова чи в спільнокореневому слові
Що вивчає фонетика? iconКонтрольна робота №4 «Фонетика. Графіка. Орфоепія». Тести
Поділити подані слова на склади. Підкреслити відкриті однією лінією, закриті – двома: Прочитати, сміються, пісня, надія, сім’я, степ,...
Що вивчає фонетика? icon"Термины (укр.)"
Галузь мовознавтсва, яка вивчає походження, устрій І функціонування систем писемності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка