Урок 35 Суспільно-політичний рух у 50–60-ті роки ХІХ ст на західноукраїнських землях Формування просторової компетенції
Скачати 54.52 Kb.
НазваУрок 35 Суспільно-політичний рух у 50–60-ті роки ХІХ ст на західноукраїнських землях Формування просторової компетенції
Дата конвертації31.03.2013
Розмір54.52 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Література > Урок
Урок 35

Суспільно-політичний рух у 50–60-ті роки ХІХ ст. на західноукраїнських землях

Формування просторової компетенції

Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте завдання:

1. Назвіть політичні організації, що діяли у Львові.

2. Назвіть міста, де діяли таємні громади «Молода Україна».

Творчі та пошукові завдання

1. Розподіліть наведені твердження на два стовпчики, які стосуються діяльності відповідно москвофілів або народовців.

^ Москвофіли (А)

Народовці (Б)1) Панславізм;

2) В. Шашкевич;

3) Ю. Р оманчук;

4) Д. Зубрицький;

5) О. Духнович;

6) М. Малиновський;

7) орієнтація на самодержавну Росію;

8) розвиток української літератури на народній основі;

9) «язичіє»;

10) єдиний «руський» народ;

11 ) піднесення культурного рівня західних українців;

12) журнал «Боян»;

13) «Галицько-руська матиця»;

14) товариство «Руська бесіда»;

15) журнал «Нива»;

16) журнал «Галичанин»;

17) газета «Слово»;

18) газета «Діло»;

19) газета «Батьківщина»;

20) товариство «Просвіта».

Відповідь: А — 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17; Б — 2, 3, 8, 11 , 14, 15, 18, 19, 20.

2. Опрацювавши схему «Особливості національно-визвольного руху на західноукраїнських землях», виконайте завдання.• Пригадайте, за яких умов розвивався суспільно-політичний рух на українських землях у складі Російської імперії, порівняйте з умовами на західноукраїнських землях.

3. Опрацювавши таблиці, виконайте завдання.

Таблиця 1

^ Діяльність «москвофілів» та народовців»

«Москвофіли»

Народовці

  • 1870 р. — заснування Руської ради (вважали її наступницею Головної руської ради).

  • Займалися видавничою справою (видавали 5 газет і різноманітну літературу).

  • Ця література видавалася не українською мовою, а на «язичії» (суміш української, російської, церковної і польської мов).

  • Поширювали освітні книги серед селян і розгорнули боротьбу з пияцтвом
  • Вели пропаганду національно-вивольних ідей у періодичних виданнях: газетах і журналах.

  • Пропагували також ідеї через товариства, гуртки, установи.

  • Підвищували культурно-освітній рівень населення, національну свідомість, поширювали твори Шевченка, Котляревського, Марко Вовчок та ін.

  • Підтримували зв’язок з громадівським

  • рухом Наддніпрянської України

• Чим відрізнялась діяльність москвофілів і народовців?

Таблиця 2

^ Утворення товариств «Просвіта» та імені Шевченка

Культурно-освітнє товариство «Просвіта»

Літературне товариство імені

^ Т. Г. Шевченка

• Утворилося 1868 року.

• Очолював Володислав Федорович.

• Діяло у містах і селах, відкривало читальні, Знайомило населення з українською літературою, досягненнями науки і техніки в області сільського господарства.

• Фінансувало діяльність кооперативів


• Утворилося 1873 року.

• Займалося культурно-просвітницькою роботою, видавало художню літературу,

журнали «Правда» і «Зоря».

• 1892 року змінило назву на Наукове товариство імені Т. Шевченка.

• Об’єднало наукові сили, фактично стало українською академією.

• 1897 року товариство очолив М. Грушевський

1) Охарактеризуйте діяльність товариства «Просвіта».

2) Якою була мета його діяльності?

3) Яку роль відігравало товариство в розгортанні національного руху на західноукраїнських землях?

4) Яким було значення діяльності Літературного товариства імені Т. Шевченка?

4. Прочитайте історичні тексти, дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

^ Документ 1. М. Грушевський про москвофілів

«Коли ж австрійське правительство зовсім перейшло на польський бік і віддавало польській шляхті Галичину в повне володіння, то консервативні елементи галицької суспільності стали спасеніє своє покладати в Росії. Сподівалися, що російський цар скоро забере Галичину від Австрії, і в сих надіях проповідували зближення до російської культури і мови. …Львівська газета «Слово» — орган отсих консерватистів, «москвофілів», як їх названо, виступило

відкрито з сим новим політичним сповіданням. Доводило, що галицькі русини один народ з великоросами, українська мова — незначна відміна «Русского языка», що ріжниться тільки вимовою: знаючи, як треба вимовляти слова по-великоруському, галицький русин може за одну годину навчитися говорити по-великоруському; та й ніяких русинів нема — є тільки оден «русскій народ», від Карпатів до Камчатки; тому й нема чого заходитися коло творення

народної української літератури: є готова література російська (великоруська)». (Грушевський М. Ілюстрована історія України. — К.: Наукова думка1992. — С. 468–469)

Завдання

1. Назвіть причини зародження і посилення «москвофільства» в українському визвольному русі.

2. Якими були погляди «москвофілів»?

3. Зробіть припущення, чи міг мати рух «москвофілів» якісь перспективи? Чому?

Документ 2. М. Грушевський про народовців

«…Другою дорогою пішли більш енергійні елементи з тодішньої галицької молодіжі, а з нею — і деякі представники старших поколінь. Вони чули себе безмірно ближчими до демократичного, народолюбного українського руху… Прояви тодішнього українського відродження в Росії наповняли сю галицьку молодіж радістю і надією. Жадібно ловила вона огненні слова Шевченка. «Кобзарь» стає для них святою книгою, Україна — святою землею. Кохаються в пам’ятках козацької слави — між молодіжжю входить в моду вбиратися «по-козацьки»; з молодечим завзяттям виганяють з уживання галицької інтеліґенції польську мову. Пильнують якомога наблизитися до української мови й українського життя і своїми виданнями («Вечерниці», «Мета», «Нива», «Русалка», «Правда») будять в громадянстві любов і прив’язання до свого народу — простонародної маси і гарячі бажання піднести її культурно, економічно і політично». (Грушевський М. Ілюстрована історія України. — К.: Наукова думка, 1992. — С. 469–470)

^ Документ 3. О. Субтельний про народовців

«Згода, що зароджувалася в середовищі народовців, спиралася передусім на визнання того факту, що українці — це окрема нація, котра проживає на просторах від Кавказу до Карпат, і найкращим засобом самовираження якої є народна говірка. Вони дійшли висновку, що найефективніший засіб вирізнення і розвитку цієї національної самобутності полягає в тому, щоб культивувати і пропагувати українську мову. Відтак основним національним питанням

для них було питання мови й літератури. Такий вузький підхід виключав можливість порушувати суспільні проблеми, виступати проти уряду, взагалі займатися політикою». (Субтельний О. Україна: історія. — К.: Либідь, 1991. — С. 280)

1. Проаналізуйте документи 2 та 3 , в яких викладена позиція народовців. Зробіть висновки.

2. Чи однаково вони характеризують їхні погляди?

3. А тепер спробуйте порівняти погляди «москвофілів» і народовців.

4. У чому принципова різниця в їхніх позиціях?

Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Схожі:

Урок 35 Суспільно-політичний рух у 50–60-ті роки ХІХ ст на західноукраїнських землях Формування просторової компетенції iconУрок 13 Соціальні рухи на західноукраїнських землях Формування просторової компетенції
...
Урок 35 Суспільно-політичний рух у 50–60-ті роки ХІХ ст на західноукраїнських землях Формування просторової компетенції iconУрок 37 Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських...
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте...
Урок 35 Суспільно-політичний рух у 50–60-ті роки ХІХ ст на західноукраїнських землях Формування просторової компетенції iconУрок 35 Тема. Суспільно-політичний рух у 50-60-ті роки ХІХ ст на західноукраїнських землях
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми вг «Основа» «Електронний конструктор уроку»
Урок 35 Суспільно-політичний рух у 50–60-ті роки ХІХ ст на західноукраїнських землях Формування просторової компетенції iconУрок 34 Початок громадівського руху наприкінці 50–60-х років ХІХ...
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.» виконайте...
Урок 35 Суспільно-політичний рух у 50–60-ті роки ХІХ ст на західноукраїнських землях Формування просторової компетенції iconУрок 27 Вплив аграрної реформи 1848 р на розвиток економіки у західноукраїнських...
Користуючись картою «Українські землі у складі Австрійської та Російської імперії на початку ХІХ ст.», виконайте завдання
Урок 35 Суспільно-політичний рух у 50–60-ті роки ХІХ ст на західноукраїнських землях Формування просторової компетенції iconУрок 36 Відродження громадівського руху в 70-90-х роках ХІХ ст. Формування...
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте...
Урок 35 Суспільно-політичний рух у 50–60-ті роки ХІХ ст на західноукраїнських землях Формування просторової компетенції iconУрок 12 Соціально-економічне становище українського населення під...
...
Урок 35 Суспільно-політичний рух у 50–60-ті роки ХІХ ст на західноукраїнських землях Формування просторової компетенції iconУрок 38 Утворення українських політичних партій Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Суспільно-політичне життя на українських землях у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.», виконайте...
Урок 35 Суспільно-політичний рух у 50–60-ті роки ХІХ ст на західноукраїнських землях Формування просторової компетенції iconУрок 7 Російський визвольний та польський національно-визвольний...
Користуючись картою атласа «Суспільне-політичне життя на українських землях у першій половині ХІХ ст.», виконайте завдання
Урок 35 Суспільно-політичний рух у 50–60-ті роки ХІХ ст на західноукраїнських землях Формування просторової компетенції iconУрок 28 Селянська реформа в Наддніпрянській Україні Формування просторової компетенції
Користуючись картою атласа «Адміністративно-територіальний поділ у 50-х роках ХІХ ст.» та «Скасування кріпосного права в українських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка