Вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57
Скачати 173.94 Kb.
НазваВул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57
Дата конвертації03.04.2013
Розмір173.94 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > ДокументыУКРАЇНА

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ВИКОНКОМ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ

вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57

Е-mail: secretar@km.pl.ua; MMK10kom@Gmail.com

www.content.net.ua/vo_kom www.vokom.ucoz.ru www.mmkkom.ucoz.ru

ЗКПО 04590702


07.09.2011 року № 03-02-854

Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів

Рекомендації

засідань міських методичних об'єднань

вересень 2011 рік
З метою оптимізації навчально-виховного процесу, впровадження особистісно-зорієнтованого навчання, творчого використання перспективного педагогічного досвіду:


 • вчителям суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного, художньо-естетичного, технологічного циклу та вчителям початкових класів:

 1. Продовжити роботу над проблемою "Удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників шляхом впровадження інноваційних технологій, створення оптимальних умов для формування високорозвиненої особистості" (протягом року).

 2. Чітко дотримуватись:

2.1. Наказу МОН, молоді та спорту України від 09.06.2011 р. №1/9-454 "Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році".

2.2. Наказу МОН України № 371 від 05.05.2008 року "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти і науки України".

2.3. Інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році. • вчителям української мови та літератури:

 1. У 2011/12 навчальному році здійснювати:

 • вивчення української мови у 5-9 класах за програмою, затвердженою МОН України (лист 1/11-6611 від 23.12.2004 року)

 • вивчення української мови у 10-11 класах за програмами, затвердженими наказом МОН України від 28.10.2010 р. №1021

 • вивчення української літератури у 5-9 класах - за програмою для 5-12 класів за загальною редакцією Р.В. Мовчан.- К., Ірпінь: Перун, 2005.- 201с.

 • української літератури для 10-11 класів - за програмою, затвердженою МОНУ (наказ від 28.10.2010 року №1021)

 1. Навчання української мови й мовлення, української літератури проводити з урахуванням прогресивних підходів (компетентнісного, особистісно орієнтованого, комунікативно-діяльнічного, соціокультурного).

 2. Формувати в учнів креативну та інтелектуальну компетентність, формувати здатність школярів працювати з різноманітною інформацією. Використовувати комп'ютерні технології, які є істотним резервом підвищення знань учнів.

 3. Особливу увагу звернути на інструктивно-методичні рекомендації МОН України, Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського

 4. Проводити підготовчу роботу щодо участі у Всеукраїнському конкурсі "Учитель року" в номінації "Українська мова та література", відповідно до наказу МОН України № 4/14-19 від 24.04.2008 року.

 5. З метою поліпшення якості шкільної літературної освіти урахування громадської думки щодо якості освіти, виховної та естетичної вартості окремих творів та розвантаження змісту навчальної програми, внести зміни до календарного планування згідно рішення колегії міністерства освіти і науки від 11.02.2010 р., протокол №1/4-2.

 6. При визначенні кількості фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови користуватися листом МОН від 18.05.2009 р. №1/9-342.
 • вчителям російської мови та світової літератури:

 1. Спрямувати всю роботу на підготовку мовно грамотної людини з високим рівнем комунікативної компетентності через активне застосування особистісно зорієнтованого навчання.

 2. Керуватися у навчальному процесі у 2011/12 навчальному році Рекомендаціями МОН, молоді та спорту України (Збірник наказів №19-21, серпень 2011 р.).

 3. На уроках використовувати зошити, посібники, що мають відповідне схвалення МОН України.

 4. Покращити роботу з обдарованими дітьми, систематизувати досвід підготовки учнів до міських, обласних олімпіад та участі в захисті робіт у МАН, гуманітарних конкурсах.

 5. Керівникам методичних структур Чернецькій І.В. та Луцицькій О.А. до 15.09.2011 р. спланувати роботу; до 01.12.2011 р. провести перше засідання.
 • вчителям іноземної мови:

Основна мета навчання іноземної мови в школі полягає у формуванні комунікативної компетенції здатності і готовності здійснювати іншомовне міжособистісне спілкування з носіями мови та виходом на діалог культур через посилення культуро-знавчого аспекту в змісті навчання мовам та залучення учнів до культури країни, мову якої вони вивчають. Основними підходами до навчання іноземних мов є особистісто-орієнтований, діяльнісний та комунікативно-когнітивний.

1. На першому засіданні шкільного методоб’єднання опрацювати такі матеріали:

- (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, №17-18, 19-21, 2011,

www.mon.gov.ua/education/average/met_rek/inozemny_movy.doc );

- наказ МОН від 05.05.2008 р. №371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»

- Інструкцію з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (www.mon.gov.ua)

- Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти (http://www.coe.int; www.britishcouncil.org.ua; www.goethe.de/kiev.).

2. При опрацюванні методичних рекомендацій МОН щодо вивчення іноземних мов звернути увагу на наступні питання:

- типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів;

- вивчення іноземної мови в початковій школі;

- організація навчально-виховного процесу та навчально-методичне забезпечення у 11 класі;

- критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов;

- Європейський мовний портфоліо;

- матеріали по підготовці до ЗНО з іноземної мови.

3. Використовувати в роботі шкільних методоб’єднань методичні та інформаційні матеріали, які розміщені на сайті МОН України - www.mon.gov.ua

4. У 2011-2012 н.р. вчителі іноземної мови будуть користуватися кількома навчальними програмами, а саме:

10-11 класи:

 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Іноземні мови. Рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень.(вид-во «Поліграфкнига», Київ, 2010)

 • Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови 1-112-9 класи:

 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. (вид. «Перун», 2005р.);

 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова. (вид. «Перун», 2005р.);

 • Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови 1-11 класи .(вид-во «Поліграфкнига», Київ, 2010)

5. У період між засіданнями вчителям іноземної мови необхідно ознайомитися з Пам’яткою по вивченню стану викладання іноземної мови, критеріями оцінювання письмового висловлювання ЗНО з англійської мови та на сайті www.cilt.org.uk/elp.htm з Європейським мовним портфоліо. У плани роботи районних (міських) об'єднань учителів іноземної мови слід включити заходи щодо використання Європейського мовного портфоліо у навчально-виховному процесі з іноземної мови як ефективної технології, що допомагає планувати власну навчальну діяльність з предмета, розвинути в учнів здатність до самооцінювання в іншомовному навчанні.

6. Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.Тематичне оцінювання з іноземної мови проводиться на основі поточного оцінювання всіх видів мовленнєвої діяльності протягом вивчення теми і виставляється єдиний тематичний бал. Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). До журналу робиться, наприклад, такий запис:

5.12.

18.12.

22.12.

25.12

Аудіюв.

Говор.

Читання

Письмо

Оцінка за семестр виставляється на основі тематичного та семестрового оцінювання.

7. У зв'язку зі зміною терміну закінчення навчального року та відповідним ущільненням годин рекомендовано у 9-х та 11-х класах зменшити кількість часу на проведення контрольних семестрових робіт у першому (2 години) та другому (2 години) семестрах. У журналі робиться відповідний запис: Контроль аудіювання та говоріння (1 год. і виставляється одна оцінка) ; Контроль читання та письма (1 год. і виставляється одна оцінка).

8. Важливим є підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, тому потрібно більше часу виділяти на тестові завдання у старших класах, використовуючи при цьому автентичні навчальні матеріали, нові інформаційні технологи.

9. Новий державний стандарт для початкової школи передбачає обов'язкове вивчення іноземної мови у першому класі загальноосвітніх навчальних закладів з 1-ого вересня 2012 р. Необхідно вже зараз розпочати роботу по навчально-методичному забезпеченню викладання іноземної мови у першому класі.

10. Вчителі загальноосвітніх навчальних закладів мають змогу вибирати навчально-методичне забезпечення курсу «Іноземні мови». В навчальних закладах України можна користуватися лише основною та додатковою навчальною літературою з відповідним грифом Міністерства освіти і науки України, яка зазначена в Інформаційному збірнику МОН України. Із зазначеним переліком можна ознайомитись на сайті МОН України www.mon.gov.ua

Методичні рекомендації щодо оформлення

класних журналів

 1. Записи в журналі ведуться державною мовою. Частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмету, напр.: вживання звороту there is, there are; означений артикль the і т. д.

 2. Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати через 8-15 уроків після вивчення теми. Проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається. Тематична оцінка не підлягає коригуванню. Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми, не виконував вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований (а)).

 3. У кінці першого та другого семестрів на уроках здійснюється підсумковий контроль (аудіювання, говоріння, читання, письмо) як в усній, так і в письмовій формі. Вид контролю вчитель записує справа, напр.: Контрольна робота з аудіювання та на лівій сторінці знизу під датою та виставленими балами за даний вид контролю. Роботи не підлягають перездачі (корекції). У разі відсутності учня на уроці під час проведення цих видів робіт у клітинці виставляється „н”.

 4. Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку І семестр, ІІ семестр. Якщо учень був відсутній на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований (а)). Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поряд із колонкою І або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. Скоригована оцінка не може бути нижчою за семестрову. У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться.

 5. Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням рекомендується мати зошити:

 • з першого року навчання (2 клас) – 2 зошити, один з яких може бути на друкованій основі;

 • для виконання тематичних, підсумкових, контрольних робіт окремі зошити не заводяться.

При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (2-4 класи) вчитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант слова, виразу і т.д. Зошити, у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок.

У 5-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень.

В 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз на місяць перевірялись роботи всіх учнів. За ведення зошитів оцінки виставляються 2 рази за семестр без дати, за словники – 1 раз на семестр без дати. Вчитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки словника. Ведення словників розпочинається з 5-го класу. Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається.

Всі записи в зошитах учні повинні проводити з урахуванням наступних вимог:

 • писати акуратно та розбірливо;

 • записувати дату виконання роботи (число та місяць). Дата в зошитах з іноземних мов записується так, як це прийнято в країні, мова котрої вивчається. Наприклад: Wednesday, the second of September; Donnerstag, den zehnten September; Jeudi, le dix septembre.

 • вчителям географії та основ економіки:

 1. Вивчення географії та основ економіки в ЗНЗ міста здійснювати лише за програмами, підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 2. Користуватись в практичній діяльності вчителя "Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення географії та основ економіки в 2011-2012 н.р. ПОІППО".

 3. В усіх рівнях географічної та економічної освіти робити акцент на практичну складову цих шкільних дисциплін.

 4. Виконання програм з географії та основ економіки як у профільних, так і непрофільних класах здійснювати за рахунок резервного часу, інтенсифікації навчального процесу та ущільнення навчального матеріалу тих розділів програми, засвоєння яких не викликає труднощів в учнів.

 5. Користуватись при підготовці до уроків та підвищення свого фахового рівня журналом "Географія та основи економіки в школі" видавництва "Педагогічна преса".


- вчителям історії та правознавства:

 1. Продовжити роботу над проблемою "Вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників шляхом впровадження інноваційних технологій, створення оптимальних умов для формування високорозвиненої особистості" (протягом року)

 2. Організувати роботу:

 • семінару-практикуму "Впровадження нових інформаційних технологій у практиці викладання історичних предметів" керівник Ворона Л.Я.

 • творчої групи "Формування правової культури учнівської молоді на уроках правознавства" керівник Пікуль Л.О.

 • майстер-класу "Робота з обдарованими дітьми, інноваційні підходи при вивченні історії"

 • творчої групи "Використання матеріалів пошукової та науково-дослідницької роботи на уроках курсу "Історія Полтавщини"

 1. Користуватися для підвищення свого фахового рівня журналами: "Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання", "Історія в школах України".

 2. При вивченні правознавства необхідно звертати увагу на останні зміни внесені Верховною Радою України до нормативних актів.

 3. Використовувати підручники, методичні посібники, атласи, контурні карти, зошити для контролю та корекції навчальних досягнень, лише ті, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 4. В 6-х класах історію України та Всесвітню історію вивчати як єдиний інтегрований курс.

 5. Щорічно приймати участь у конкурсі творчих робіт "Уроки війни та Голокосту - уроки толерантності".

 6. Продовжити роботу щодо упровадження регіонального курсу "Історія Полтавщини" у 6-11 класах.

 7. Вивчення предмету правознавства в 10 класах здійснювати за програмою Котюка І.І. і Палійчук Н.Й. (35 годин на рік), в класах правового профілю - за програмою Ремех Т.О., Ратушняк С.С. (105 годин на рік).

 8. При вивчення курсу "Людина і світ" в 11 класах використовувати прогарами авторів Бакка Т.В., Марголіної Л.В., Мелещенко Т.В., Ремех Т.О.

 9. Вивчення історії України та Всесвітньої історії доцільно синхронізувати.

 10. У 2011/12 н.р. навчання проводиться за програмою "Історія України. Всесвітня історія 5-9 класи". Для 10-11 класів академічного рівня та рівня стандарту використовувати програму "Історія України 10-11 класи" авторів Пометун О.І., Гупана Н.М., Фреймана Г.О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень).

 11. Для класів історичного профілю - програми "Історія України. 10-11 класи" (140 годин на рік, 4 години на тиждень) автори Кульчицький С.В., Лебедєва Ю Г. та додаток до підручника "Історія України. 10 клас (рівень стандарту/академічний рівень)" автори Кульчицький С.В., Лебедєва Ю Г., який містить навчальний матеріал, що охоплює події 1921 - 1939 років.

 12. Для вивчення Всесвітньої історії - програми "Всесвітня історія. 10-11 класи (рівень стандарту/академічний рівень)" колектив авторів Ладиченко Т.В. та ін. Програма розрахована на 35 годин на рік (1 година на тиждень) та використовувати додаткові матеріали до підручника 10 класу автора Полянського П.Б. "Драматичні тридцяті".

 13. Для класів історичного профілю використовувати програму із Всесвітньої історії (автори Ладиченко Т.В., Черевко О.С., Камбалова Я.М.), що розраховано на 3 години на тиждень (105 годин на рік).
 • вчителям біології та хімії, основ здоров'я:

 1. Учителям біології упроваджувати у подальшій роботі концепцію профільної освіти на 2011/12 навчальний рік.

 2. Продовжити роботу, що направлена на висвітлення актуальних питань сучасної науки, яка сприятиме усвідомленому засвоєнню учнями знань з біології.

 3. У контексті нової програми, що передбачає вивчення окремого предмету "Екологія" учителями біології у вивченні курсу слід базуватися на принципах неперервності і наступності шкільної екологічної освіти, її інтеграції з іншими природничими дисциплінами.

 4. Продовжити роботу з розвитку творчих здібностей учнів, пошукових навичок з метою реалізації розвитку потенціалу талановитих учнів.

 5. Шкільний курс хімії у 2011-/12 н.р. у 10-11 класах ЗНЗ вивчати 7-9 класи за програмою загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. ­ К.- Ірпінь: Перун, 2005 р.; 10-11 класи - Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи - Тернопіль: Мандрівець, 2011 р.

 6. Оцінювання навчальних досягнень учнів проводити відповідно до наказу МОН України.

 7. Оформлення класних журналів та виставлення оцінок здійснювати відповідно до інструкції ведення класних журналів 2008 р.
 • вчителям математики:

 1. Шкільний курс математики у 2011/12 н.р. у 10-11 класах вивчати за програмою посібника "Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах, видавництва "Ранок", Харків, 2011 р.

 2. Навчання математики у 5-9 класах у 2011/12 н.р. за програмою надрукованою у збірнику "Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика 5-12 клас", видавництво "Перун", Київ, 2005 р.

 3. Провести заходи присвячені 210 річниці з дня народження М.В. Остроградського.

 4. Оформлення класних журналів та виставлення оцінок здійснювати відповідно до інструкції ведення класних журналів 2008р.


- вчителям інформатики:

 1. Більше уваги приділяти:

 • систематичній роботі із обдарованими учнями;

 • розбору олімпіадних задач з програмування, навчати учнів об'єктно-орієнтованому програмуванню.

 1. Продовжити систематичну роботу з обдарованими учнями по підготовці до олімпіад, до участі в конкурсі МАН з науковими роботами;

 2. Взяти активну участь у міжнародному конкурсі з інформатики "Бобер";

 3. Використовувати в роботі ліцензоване програмне забезпечення або демо версії програм;

 4. В початковій школі використовувати програмне забезпечення "Скарбниця знань";

 5. Постійно поповнювати сайт МО вчителів інформатики методичним та дидактичними матеріалами.
 • вчителям фізики:

 1. Посилити роботу з обдарованими дітьми у підготовці до міських, обласних олімпіад, та участі у захисті робіт МАН.

 2. Під час навчального процесу керуватися рекомендаціями МОНУ, інформаційний збірник №17-18, 19-21, 2011 р.

 3. Керівникам семінару-практикуму та творчої групи -Безперстовій Л.С. та Зельовій А.І. спланувати роботу на рік та провести перше засідання у вересні поточного року.

 4. Виконувати вимоги щодо ведення шкільної документації, своєчасного проведення інструктажів з БЖД.

 5. Продовжувати вивчати досвід вчителів міста впроваджувати в свою роботу нові педтехнології і засоби навчання.
 • вчителям музичного та образотворчого мистецтва:

 1. Сприяти розвитку особистісних якостей учнів на уроках музичного та образотворчого мистецтва на основі пізнавальних, творчих, комунікативних, світоглядних компетенцій.

 2. Розвивати в учнях власне судження про особливості музичної мови.

 3. Залучати до співпраці творчих людей, діячів культури та мистецтва.

 4. Ознайомитись і проаналізувати матеріали журналу "Музичний керівник."Використовувати на уроках музичного та образотворчого мистецтва новинки фахової літератури;

 5. Ознайомлювати учнів з кращими зразками української народної музики, фольклору, творами композиторів-класиків, масовими піснями;

 6. Продовжити роботу над підвищенням якості шкільної художньо-естетичної освіти.
 • вчителям обслуговуючої та технічної праці

 1. Звернути увагу на такі питання: організація трудового навчання, упровадження нової редакції програми для 5-9 класів, профільна та допрофільна підготовка, робота з обдарованими.

 2. Учні 5-9 класів продовжують навчатися за програмою "Трудове навчання. 5-9 класи. Нова редакція" ( авт.: В.М. Мадзігон та ін.) Ця програма рекомендована Міністерством освіти і науки України ( лист від 27.08.10 №1/1-8205) і має гриф МОН України "Затверджено" (програмами з іншим грифом користуватися не можна)

 3. Учні 10-11х класів, незалежно від профілю навчання (крім технологічного) освоюють навчальний предмет технології ( трудове навчання) за навчальною програмою "Технології. 10-11 класи" (авт.: А.І.Терещук та інші).

 4. Вивчення курсу креслення як окремого предмета передбачено в 11 класі технологічного та інформаційно-технологічного профілю в обсязі 2 год. на тиждень (наказ МОН України від 27.08.2010 р. № 834, додаток 10 )


- вчителям фізичної культури:

 1. На уроках фізичної культури та занять з учнями віднесеними до спеціальних медичних груп на уроках та в позаурочний час проводити користуючись методичними рекомендаціями надрукованими у профільному журналі "Фізичне виховання в школі" №5 2010 р.

 2. Використовувати в роботі програми, підручники та методичну літературу, яка затверджена Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.


- вчителям етики:

 1. Впроваджувати на уроках етики різноманітні способи роботи з текстом підручника.

 2. Використовувати на уроках етики ілюстративний матеріал підручника як спосіб активізації уяви учнів, зорової пам'яті.

 3. Якнайширше залучати життєвий досвід учнів, спонукаючи їх до активного родинного спілкування.

 4. Використовувати при вивченні предмета коректний, тактовний стиль спілкування з учнями, заснований на взаємоповазі та творчій співпраці.
 • практичним психологам та соціальним педагогам:

 1. Сприяти повноцінному розвитку особистості вихованців, учнів на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку.

 2. Забезпечувати індивідуальний підхід до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення.

 3. Здійснювати профілактику і корекцію відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку вихованців, учнів.

 4. Сконцентрувати основну діяльність на: вивченні рівня готовності дитини до шкільного навчання, адаптації до нових умов навчання (1-й, 5-й класи); характерологічних особливостей дітей підліткового віку (7-8 кл.); підготовці до профільного навчання (8-9-11 кл.).

 5. Проводити психологічну роботу з батьками для формування відповідального батьківства, усвідомлення своєї ролі у розвитку та становленні особистості дитини.

 6. Соціальним педагогам акцентувати увагу на:

 • розробленні та впровадженні у діяльність навчальних закладів соціальних технологій роботи з біологічними батьками, які не виконують виховних функцій

 • налагодженні та забезпеченні зв'язку між службами і структурами, котрі здійснюють патронат і супровід дітей, особливо тих, котрі опинилися у складних життєвих обставинах, віднесених до так званих "груп ризику".
 • вчителям початкової школи:

 1. У 2011-2012 навчальному році користуватися інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України щодо вивчення шкільних дисциплін у початковій школі від 09.06.2011 р. №1/9-454 " Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році".

 2. З метою проведення Всеукраїнської акції "Дай руку, першокласнику!" створювати сприятливі умови для адаптації учнів 1 класу, що забезпечить їхнє успішне навчання та виховання.

 3. Ознайомитися з новим Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. №462 та типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 р. №572.

 4. Продовжити керуватися критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів 2008 року, ознайомитися з Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 р. №329.

 5. Під час навчання здійснювати поступовий перехід учнів 2-го класу від вербального оцінювання, враховуючи індивідуальні особливості та розвиток дітей.

 6. При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи використовувати новинки науково-методичної літератури та перспективного педагогічного досвіду.

 7. Урізноманітнювати форми та методи навчання, частіше застосовувати вправи, що сприяють розвитку пам'яті, мовленнєвих умінь та навичок.

 8. Ознайомитися з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ МОН України № 94 від 18.02.2008 року), систематично та послідовно здійснювати підготовку учнів 4-х класів до проведення ДПА.


Завідуюча ММК Н.Г. Дробецька

Схожі:

Вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57 iconВул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57
З метою оптимізації навчально-виховного процесу, впровадження особистісно-зорієнтованого навчання, творчого використання перспективного...
Вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57 iconУкраїна комсомольська міська рада міський відділ освіти вул. Миру,...
Підготовка педагогічних працівників до впровадження Державного стандарту загальної середньої освіти (методичний тренінг)
Вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57 iconУкраїна комсомольська міська рада міський відділ освіти вул. Миру,...
Всеукраїнських учнівських олімпіад на базі навчально-оздоровчого комплексу «Ерудит» при Кременчуцькому педагогічному училищі імені...
Вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57 iconУкра ї н а полтавська обласна державна адміністрація
Вул. Котляревського 20/8, м. Полтава, 36000. Тел.: 8(05322) 7-32-13, факс: 8(0532)56-12-95
Вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57 iconПолтавська обласна державна адміністрація департамент освіти І науки...
Котляревського, 20/8, м. Полтава, 36000, тел. (05322) 7-32-13, факс (0532) 56-12-95
Вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57 iconПолтавська обл м. Лохвиця вул. Гоголя 43 тел: 05356-3-16-95 факс: 3-26-59
Р/р 26001417588001 в кб "приватбанк", філія, м. Полтава мфо 331401 єдрпоу 32078738
Вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57 iconСлавутицька міська рада Київської області
Курчатова, 17, м. Славутич, Київська область, 07100 тел./факс 2-16-10, тел. 2-16-08
Вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57 iconТов «гранд терра інвест» Юр идична адрес а
Маріуполь, Донецька область, Україна, 87548. тел./факс: +380 629 483828. вул. Купріна,10, м. Маріуполь, Донецька обл., Україна, 87500....
Вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57 iconЛьвівський національний медичний університет імені данила галицького...
Пропонуємо вам взяти участь в роботі конференції «Малоінвазивні технології в урології», яка відбудеться в м. Яремче 13-15 лютого...
Вул. Миру, 25 м. Комсомольськ, Полтавська область 39800, Тел/факс 2-24-41, 2-19-57 iconЛьвівський національний медичний університет імені данила галицького...
Пропонуємо вам взяти участь в роботі конференції «Малоінвазивні технології в урології», яка відбудеться в м. Яремче 15-17 лютого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка