Виявлення, вивчення, узагальнення й впровадження передового педагогічного досвіду Передовий педагогічний досвід
НазваВиявлення, вивчення, узагальнення й впровадження передового педагогічного досвіду Передовий педагогічний досвід
Дата конвертації03.04.2013
Розмір47.4 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
Виявлення, вивчення, узагальнення й впровадження

передового педагогічного досвіду

Передовий педагогічний досвід - це результат творчої діяльності педагога з елементами новизни, спрямований на реалізацію актуальних завдань навчання й виховання.
Основні критерії досвіду:

- актуальність і перспективність - допомагати в подоланні труднощів при здійсненні навчально- виховного процесу

- висока результативність- сприяє підвищенню рівня навчальних досягнень учнів

- існування елементів новизни

У випадку якщо виявлений досвід учителя за своїм значенням становитиме цінність за межами навчального закладу, адміністрація повідомляє РМК відділу освіти і рекомендує для узагальнення на районному і дальше рівнях. Крім того керівники навчальних закладів повинні забезпечувати поширення і використання ППД окремих педпрацівників рекомендованого РМК відділу освіти. У кожному навчальному закладі повинна бути систематизована картотека ППД.


  1. На практиці розрізняють три рівні передового педагогічного досвіду:

1.1. Науковий рівень. Він виявляється у принципово нових закономірностях в організації навчально-виховного процесу й вимагає зміни навчальних програм, підручників (досвід Ш.Амонашвілі з оцінювання знань, умінь, навичок, рівня розвитку дітей без застосування бальної системи).

^ 1.2. Методичний рівень. Розкриття технології досвіту конкретної методичної ідеї, яка передбачає внесення в педагогічну теорію суттєво нового ( опорні сигнали в.Шаталова, опорні схеми С.Лисенкової). Цей рівень не вимагає перебудови навчальних планів, програм, підручників.

^ 1.3. Практичний рівень. Новизна в цьому разі проявляється в деталях (вдало підібрані приклади, оригінально складена система завдань, чітко налагоджена система контролю за рівнем навчальних досягнень учнів на всіх етапах уроку; система роботи з розвитку пізнавальних здібностей учнів в процесі навчання та виховання; оптимальне використання форм і методів у процесі реалізації ідей розвиваючого навчання тощо. Як правило, саме на цьому рівні узагальнюють досвід керівники шкіл.

2. Пошук передового досвіду пов’язаний зі спостереженням за роботою вчителів під час відвідування уроків, позакласних заходів, занять гуртків, факультативів тощо або з виступом учителя в процесі обміну досвідом на методичному засіданні, вивченням шкільної документації, проведенням атестації, вивченням матеріалів представлених на педагогічну виставку. Для ефективного виявлення передового досвіду вчителя відвідування його уроків здійснюється в різних класах. Адміністрація школи повинна звернути увагу на ведення вчителем шкільної документації, його участь у громадському житті школи, в роботі методичних служб школи району, вивчити взаємостосунки з колегами, учнями, їхніми батьками. Найпоширенішим на практиці є виявлення ПД під час відвідування навчальних занять.
3. На засіданні методичної ради школи приймається рішення про вивчення передового досвіту роботи вчителя з певної навчально-методичної проблеми, видається відповідний наказ по школі та складається план роботи з вивчення й упровадження в практику роботи вчителів цього досвіду.

4. Після вивчення передового досвіду розпочинається наступний етап – його узагальнення. Для всебічного аналізу досвіду треба дотримуватись такої схеми узагальнення матеріалу.

Опис досвіду:

  • тема досвіду, обґрунтування його актуальності;

  • коротка характеристика змісту досвіду, проблем, які вирішуються з його допомогою;

  • перевага досвіду над існуючою практикою;

  • сучасні теоретичні ідеї, які є науковою основою досвіду;

  • якісна й кількісна динаміка, зміни результативності навчально-виховного процесу;

  • рекомендації щодо використання досвіду в практичній діяльності педагогів;5. Після підготовки узагальненого матеріалу, його літературної обробки потрібно зібрати всі матеріали, які відображають досвід роботи вчителя, а саме:

- розроблена автором досвіду методика проведення циклу уроку (у межах однієї теми);

- дидактичний, роздатковий матеріал, виготовлений учителем і його учнями;

- методичні розробки вчителя, його доповіді, виступи на педчитаннях, науково -

практичних конференціях, засіданнях метод об’єднань, педагогічних рад тощо;

- планування роботи вчителя (плани класного керівника, керівника гуртка, факультативу тощо);

- творчі роботи автора передового педагогічного досвіду, друковані праці;

- публікації про його діяльність у науковій та педагогічній пресі;

- учнівські роботи (реферати, твори, зошити для контрольних, лабораторних, домашніх робіт );

- прилади, моделі, таблиці (або їхні фотографії), виготовлені учнями під керівництвом учителя;

- фотоматеріали (2-3 фотографії, які відображають педагогічну діяльність учителя);

Усі ці матеріали разом із характеристикою педагогічної, методичної діяльності носія досвіду, складеною керівниками освітньої установи, збираються та систематизуються.

6. Після отримання позитивної оцінки передовий педагогічний досвід затверджується на засіданні методичної ради відділу освіти.

Своєчасно передбачити оригінальне й нове в роботі вчителя, допомогти йому словом і ділом, дати можливість виростити власний педагогічний досвід - один з найголовніших напрямів роботи керівників школи.
Найбільш недосконала ланка методичної роботи- впровадження ППД

7. Загальна технологія впровадження передового педагогічного досвіду в практику може бути стисло виражена в такій послідовності :

- ознайомлення вчителів з передовим досвідом, роз’яснення його переваг порівняно з традиційними методами;

- створення сприятливих умов для розвитку творчості вчителів, показ прийомів роботи на практиці;

- організація практичної роботи із застосуванням інтерактивних методик;

8. Форми впровадження досвіду це постійно діючі семінари-практикуми, відкриті навчальні заняття.

Керівник школи створює творчу групу, якою керує заступник директора, яка складає план роботи щодо впровадження досвіду та впроваджує в практичну діяльність. Творча група виступає з доповідями , повідомленнями на МО, засіданнях педради про результативність впровадження, проблеми перспективи.

9. Пропаганда, розповсюдження передового педагогічного досвіду може здійснюватись різними способами, зокрема на засіданнях методичних об’єднань, семінарах, нарадах, засіданням педагогічної ради

- створення шкіл передового досвіду, якими керують носії передового досвіду;

- друкована (рукописна) пропаганда через випуск методичних бюлетенів, буклетів, альбомів,, плакатів;

- наочна пропаганда передового досвіду на шкільній, районній, обласній педагогічних виставках;
Створити сприятливі умови для впровадження ППД в практику - основне в діяльності керівникаю.
За матеріалами сайту http://konserg.ucoz.ua/

Схожі:

Виявлення, вивчення, узагальнення й впровадження передового педагогічного досвіду Передовий педагогічний досвід iconВикористання інформаційно-комунікаційних технологій та створення...
Пичений багатий педагогічний та виробничий досвід. Дуже часто педагогічні працівники не замислюються про необхідність та доцільність...
Виявлення, вивчення, узагальнення й впровадження передового педагогічного досвіду Передовий педагогічний досвід iconПлан роботи мо вихователів гпд зош №6
Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи вихователів гпд та передового педагогічного досвіду
Виявлення, вивчення, узагальнення й впровадження передового педагогічного досвіду Передовий педагогічний досвід iconV. Вивчення, узагальнення І впровадження передового досвіду
Створення умов для вільного розвитку особистості школяра шляхом залучення його до різних видів творчої діяльності
Виявлення, вивчення, узагальнення й впровадження передового педагогічного досвіду Передовий педагогічний досвід iconІнформаційні ресурси днз передовий педагогічний досвід
...
Виявлення, вивчення, узагальнення й впровадження передового педагогічного досвіду Передовий педагогічний досвід iconУрок як основна форма організації навчання мови
Методика наукового дослідження. Спостереження за навчально-виховним процесом вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду....
Виявлення, вивчення, узагальнення й впровадження передового педагогічного досвіду Передовий педагогічний досвід iconЗагальні питання з атестації
Під час атестації вивчаються професійні якості вчителя, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні...
Виявлення, вивчення, узагальнення й впровадження передового педагогічного досвіду Передовий педагогічний досвід iconМетодична робота з педагогічними кадрами
Створення творчої групи вчителів з метою впровадження передового педагогічного досвіду у вирішенні проблеми школи
Виявлення, вивчення, узагальнення й впровадження передового педагогічного досвіду Передовий педагогічний досвід iconРекомендовано
Технологія вивчення, узагальнення й оформлення перспективного педагогічного досвіду
Виявлення, вивчення, узагальнення й впровадження передового педагогічного досвіду Передовий педагогічний досвід iconІнформаційна картка про виявлення передового педагогічного досвіду...
В ній закладається серйозний потенціал формування найважливіших складових здібностей до самоосвіти – самооцінки й прагнення до підвищення...
Виявлення, вивчення, узагальнення й впровадження передового педагогічного досвіду Передовий педагогічний досвід iconПлан роботи школи передового педагогічного досвіду музичних керівників 2009-2010н р. Керівник
План роботи школи передового педагогічного досвіду музичних керівників 2009-2010н р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка