Нормативний курс “Методика наукової праці” викладається для студентів ІІ курсу історичного факультету (спеціальність “історія”)
Скачати 41.31 Kb.
НазваНормативний курс “Методика наукової праці” викладається для студентів ІІ курсу історичного факультету (спеціальність “історія”)
Дата конвертації06.04.2013
Розмір41.31 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
ПРОГРАМА
нормативного курсу “Методика наукової праці”
Нормативний курс “Методика наукової праці” викладається для студентів ІІ курсу історичного факультету (спеціальність – “історія”).

Мета курсу – ознайомити студентів з теоретичними основами наукової праці, розкрити етапи, зміст підготовки та написання різних видів наукових праць з історії (реферати, курсова, дипломна та магістерська роботи, наукова стаття, кандидатська дисертація тощо).

Нормативний курс викладається в ІІІ семестрі в обсязі 18 лекційних годин, включає написання реферату, контрольної роботи і складання заліку. Засвоєння навчального матеріалу передбачає обов’язкову самостійну роботу студентів над спеціальною літературою.

Вимоги курсу. Лекції: Передбачають систематичний і послідовний виклад навчального матеріалу з інтерактивною формою їх проведення.

Самостійна робота: Студенти мають ознайомитися з декількома (2–3) публікаціями з питань теорії та методики наукової праці й підготувати реферат на одну із запропонованих тем.

Контрольна робота: Наприкінці семестру студенти пишуть аудиторну контрольну роботу (на основі програми курсу).

Залік: Залік відбувається наприкінці семестру й складається з двох частин – письмової відповіді на питання та усної співбесіди.

Курс передбачає таку систему оцінювання: реферат – 30 балів, аудиторна контрольна робота – 30 балів, залік – 40 балів (письмова робота – 30 балів – та співбесіда – 10 балів) .

^ Шкала оцінювання:

Студенти, які упродовж семестру отримали до 30 балів, не допускаються до здачі заліку; у відомість проставляється “незараховано” (FX). Студенти, які упродовж семестру отримали 31–50 балів, допускаються до здачі заліку. Студенти, які набрали 51 і більше балів, отримують “зараховано”: 51–60 балів (Е), 61–69 балів (Д), 70–80 балів (С), 81–89 балів (В), 90–100 балів (А).

Предмет та зміст курсу. Зв’язок з іншими навчальними дисциплінами. Спеціальна література. Посібники.

Основи історичного пізнання. Об’єкт та суб’єкт історичного пізнання. Структура і рівні історичного пізнання. Методи історичного пізнання.

Фахова підготовка історика-дослідника. Наукові праці з історії: реферати, курсові роботи, випускні (бакалаврська, дипломна, магістерська) роботи. Наукова стаття. Кандидатська дисертація. Монографія.

Фактори, які впливають на вибір теми наукового дослідження. Складання попереднього плану-схеми для збору спеціальної та джерельної літератури.

Види спеціальної історичної літератури: монографії, наукові статті, довідкова наукова література. Історичні джерела. Письмові джерела та їх класифікація. Архівні неопубліковані джерела.

Значення бібліографії для виявлення спеціальної літератури та опублікованих джерел з теми дослідження. Види історичної бібліографії. Техніка складання бібліографії з теми дослідження. Класифікація і збереження бібліографічних карток.

Методика роботи над науковою літературою та документами. Техніка роботи над книгою. Попереднє ознайомлення з книгою. Види читання книги. Рецептивне читання. Студіювання та критичне опрацювання книги. Суцільне читання. Перегляд книги. Основні види записів прочитаного матеріалу: анотації, план, тези, конспект.

Виписки з наукової літератури та опублікованих джерел. Переваги карткової системи виписок. Методика роботи з архівними документами. Робота з описами фондів. Архівні справи. Зовнішня і внутрішня критика джерел. Виписки з архівних документів.

Напрацювання наукової гіпотези історичного дослідження. Продумування теми в процесі роботи над джерелами і літературою. Виношування і “дозрівання” наукової гіпотези під впливом зібраних матеріалів. Робочі гіпотези та їх місце в творчому процесі. Необхідність перевірки робочих гіпотез фактами. Уточнення і поступова деталізація попереднього плану-схеми під впливом нових матеріалів.

Структура наукового дослідження. Вступ та його складові частини. Основна частина: розділи, параграфи. Висновки. Список використаних джерел та спеціальної літератури. Додатки. Систематизація і селекція зібраних матеріалів. Уточнення назви та плану дослідження. Предметно-хронологічний принцип – основа групування матеріалу всередині розділів. Композиція та архітектоніка дослідження.

Конструктивно-синтетична стадія літературного оформлення дослідження. Визначення загального обсягу дослідження. Встановлення термінів літературного оформлення за детальним планом. Способи викладення зібраних матеріалів. Додатки та їх види. Цитування. Оформлення наукового апарату.

Критико-аналітична стадія літературного оформлення рукопису. Перевірка цитат, покликів на використані джерела та літературу, правильності написання прізвищ, географічних найменувань, термінології, вживання іноземних слів, цифрового матеріалу, нумерації покликів тощо. Мовно-стилістичне редагування рукопису.

Особливості підготовки дипломної та магістерської роботи.
^ Основна і додаткова література

Бондаренко Г. Історичне пізнання: питання теорії і практики. Луцьк, 1998.

Воблий К.Г. Організація роботи наукового працівника (методика і техніка). К., 1969.

Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. Львів, 1999.

Крип’якевич І.П. Нарис методики історичних досліджень. Завдання історичної методики // Укр. іст. журнал. 1967. № 2– 4, 7–10.

Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987.

Пронштейн А.П., Данилевский И.И. Вопросы теории и методики исторического исследования. М., 1986.

Санцевич А.В. Методика исторического исследования. К., 1990.

Свердан М. Основи наукових досліджень. Чернівці, 2003.

Справочник научного работника: архивы, документы, исследователь / Сост. Ю.М. Гроссман, В.Н. Кутик. Львов, 1979, 1982.

Эко У. Как написать дипломную работу. М., 2001.
Теми рефератів

Принципи вибору теми наукового дослідження та умови її успішної реалізації (на прикладі власної теми).

Курсова та дипломна (магістерська) наукова робота: спільне й відмінне.

Основні теоретичні та методичні засади написання наукової статті.

доцент Т. Полещук

Схожі:

Нормативний курс “Методика наукової праці” викладається для студентів ІІ курсу історичного факультету (спеціальність “історія”) iconПрограма нормативного курсу “Теорія та методика наукової праці” Вступ
Нормативний курс “Теорія та методика наукової праці” викладається для студентів магістерської програми історичного факультету
Нормативний курс “Методика наукової праці” викладається для студентів ІІ курсу історичного факультету (спеціальність “історія”) iconПрограма з курсу "філософія історії" (для студентів філософського...
Курс “Філософія історії” дасть студентам можливість набути знання з історії класичної філософії історії, кінця XVIII – поч. XX ст,...
Нормативний курс “Методика наукової праці” викладається для студентів ІІ курсу історичного факультету (спеціальність “історія”) iconНормативний курс “Історія Росії” вивчається на історичних факультетах...
України. У ході освоєння курсу студент повинен одержати знання з основних проблем минулого Росії, з історією якої щільно пов’язана...
Нормативний курс “Методика наукової праці” викладається для студентів ІІ курсу історичного факультету (спеціальність “історія”) iconТематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету...
Ематичний план курсу філософії для студентів 2-го курсу факультету журналістики в 2009-2010 н р
Нормативний курс “Методика наукової праці” викладається для студентів ІІ курсу історичного факультету (спеціальність “історія”) iconКалендарно-тематичний план лекцій з дисципліни «пропедевтика педіатрії»...
З дисципліни «пропедевтика педіатрії» для студентів IІІ курсу медичного факультету
Нормативний курс “Методика наукової праці” викладається для студентів ІІ курсу історичного факультету (спеціальність “історія”) icon01. Введення в курс спортивної медицини
Спеціальність: 7010103 «Педагогіка І методика середньої освіти. Фізична культура»
Нормативний курс “Методика наукової праці” викладається для студентів ІІ курсу історичного факультету (спеціальність “історія”) iconПрограма курсу Філософія (поглиблений курс) для слухачів магістерських програм «Фінанси»
Особлива увага приділяється проблемам кризи сучасної техногенної цивілізації та глобальним тенденціям зміни наукової картини світу,...
Нормативний курс “Методика наукової праці” викладається для студентів ІІ курсу історичного факультету (спеціальність “історія”) iconТематичний план лекцiй з пропедевтики внутрiшньої медицини для студентів...
...
Нормативний курс “Методика наукової праці” викладається для студентів ІІ курсу історичного факультету (спеціальність “історія”) iconПрограма курсу Філософія (поглиблений курс) для слухачів магістерських...
Особлива увага приділяється проблемам кризи сучасної техногенної цивілізації та глобальним тенденціям зміни наукової картини світу,...
Нормативний курс “Методика наукової праці” викладається для студентів ІІ курсу історичного факультету (спеціальність “історія”) iconПрограма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка