Узгоджено затверджено
Скачати 279.96 Kb.
НазваУзгоджено затверджено
Сторінка1/2
Дата конвертації05.03.2013
Розмір279.96 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
  1   2
Зразок оформлення календарно-тематичного та поурочного планування уроків.

УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора з НВР Директор школи___________

____________ПІБ ПІБ

Дата Дата
Календарно-тематичне планування уроків

з української мови та літератури

7 клас

на 2012/2013 навчальний рік
учителя

української мови та літератури

____________ЗОШ

ПІБ
СХВАЛЕНО

на засіданні методичного

об’єднання вчителів

української мови та літератури

протокол №___ від_______2012 р.

Керівник МО _________Дата

Тема уроку

1.
Вступ (1). Місце української мови серед інших слов’янських мов.Повторення та узагальнення вивченого (2 год.)

2.
Розділові знаки в синтаксичних конструкціях.

3.
Найскладніші орфограми в самостійних частинах мови.^ Морфологія. Орфографія. Дієприкметник ( 12 год.)

4.
Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

5.
РЗМ №1. Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки.

6.
Відмінювання дієприкметників. Правопис голосних у закінченнях.

7.
Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки при дієприкметникових зворотах.

8.
Побудова речень із дієприкметниковим зворотом.

9.
РЗМ №2. Повторення вивченого про текст і стилі мовлення.

10.
Активний та пасивний дієприкметники. Їх творення.

11.
РЗМ №3. Особливості опису зовнішності людини.

12.
Н у дієприкметниках та НН у прикметниках дієприкметникового походження.

13.
Не з дієприкметниками.

14.
РЗМ №4. Докладний усний переказ тексту-розповіді з елементами опису зовнішності людини.

15.
Безособові дієслівні форми на –но, -то.

16.
Узагальнення вивченого про дієприкметник. Морфологічний розбір дієприкметника.

17.
Тематичне оцінювання №1. Контрольне тестування. Аудіювання.Дієприслівник ( 5 год).

18.
Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

19.
Не з дієприслівниками.

20.
РЗМ №5. Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини.

21.
Дієприслівниковий зворот. Розділові знаки при дієприслівникових зворотах.

22.
РЗМ №6. Аналіз контрольного переказу. Робота над помилками.

23.
Дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Їх творення.

24.
РЗМ№7. Твір-опис зовнішності людини у художньому стилі.

25.
Тренувальні вправи. Морфологічний розбір дієприслівника.

26.
Тематичне оцінювання №2. Контрольний диктант. Читання мовчки.

27.
РЗМ №8. Переклад тексту з елементами опису процесу праці.

28.
РЗМ №9. Особливості опису процесу праці. Докладний усний переказ тексту, що містить опис процесу праці.^ Прислівник (12 год).

29.
Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синт. роль.

30.
РЗМ №10. Письмовий переказ тексту з елементами опису процесу праці.

31.
Ступені порівняння прислівників.

32.
Способи творення прислівників.

33.
РЗМ №11. Письмовий твір-опис процесу праці за картиною.

34.
Н і НН у прислівниках

35.
Не і ні з прислівниками.

36.
РЗМ №12. Твір-опис процесу праці за власним спостереженням.

37.
И та і в кінці прислівників.

38.
РЗМ №13. Аналіз творів-описів.

39.
Дефіс у прислівниках.

40.
РЗМ №14. Ділові папери. Телеграма.

41.
Написання прислівників разом та окремо.

42.
Тренувальні вправи. Морфологічний розбір прислівника.

43.
Тематичне оцінювання №3. Тестування за темою «Прислівник»Прийменник (5 год).

44.
Прийменник як службова частина мови.

45.
РЗМ №15. Офіційно-діловий стиль, його особливості. Ділові папери. Розписка. Доручення.

46.
РЗМ №16. Твір-оповідання за поданим сюжетом «….».

47.
Непохідні й похідні прийменники.

48.
РЗМ №17. Усний твір-роздум на морально-етичну тему «….».

49.
Написання похідних прийменників разом, окремо, через дефіс.

50.
Тренувальні вправи. Морфологічний розбір прийменника. Сам.роб.Сполучник (4 год)

51.
Сполучник як службова частина мови.

52.
Сполучники підрядності та сурядності. Вживання сполучників у простому та складному реченнях.

53.
Написання сполучників. Морфологічний розбір сполучника.

54.
РЗМ №18. Допис дискусійного характеру в газету на тему «…».

55.
Тематичне оцінювання №4. Тестування. Читання мовчки.Частка (4 год).

56.
Частка як службова частина мови. Розряди за значенням.

57.
Написаня часток но, то, бо, об, таки.

58.
Частки не та ні з різними частинами мови

59.
Тренувальні вправи.

60.
РЗМ №19. Контрольний твір на морально-етичну тему.

61.
РЗМ №20. Аналіз контрольного твору. Робота над помилками.

62.
Тематичне оцінювання №5. Диктант «….». Аудіювання.Вигук (1 год).

63.
Вигук як частина мови. Розділові знаки при вигуках.

64.
РЗМ № 21. Аналіз диктанту. Робота над помилками.

65.
Узагальнення та систематизація вивченого.

Дієприкметник. Дієприслівник.

66.
Узагальнення та систематизація вивченого.

Службові частини мови.

67.
Тематичне оцінювання №6. Контрольний диктант.


68.
Аналіз контрольного диктанту. Робота над помилками.

69
Повторення вивченого.

70.
Підсумковий урок.


Всього годин – 70.

РЗМ – 21.

Тематичне оцінювання – 6

Повторення – 2


№ №

Дата

Тема уроку^ Минувшина України у фольклорі


Народні думи (3 год.)

1.
Дума як вид усної народної творчості (Т.л.).

Кобзарі як носії духовності.

2.
«Дума про Марусю Богуславку». Зміст та художні особливості думи.

3.
«Дума про Марусю Богуславку». Образ Марусі Богуславки.Історичні пісні (2)

4.
Історична козацька пісня «Ой на горі та женці жнуть».

Т.л. Поняття про історичну пісню.

5.
«Стоїть явір над водою», «Ой у степу криниченька» як суспільно-побутові пісні

УВЧ№1. Виразне читання.Народні балади (2)

6.
Народна балада як жанр фольклору (Т.л.).

Читання балади «Ой був в Січі старий козак...»

7.
Аналіз балад «Ой був в Січі старий козак...», «Ой чиє ж то жито, чиї ж то покоси»

8.
П.ч. №1. Зміст та художні особливості думи, історичної пісні, соціально-побутової козацької пісні. Виразне читання. «Буря на Чорному морі», «Чи не той то хміль», «Гомін, гомін по діброві» ( а також твори за вибором учнів).

9.
РЗМ №1. (усно) Образи-символи у фольклорних текстах.

10.
Тематична атестація №1 за темою «Минувшина України у фольклорі

Тести.І ожива історія народу^ Тарас Григорович Шевченко (4)

11.
Тарас Григорович Шевченко. Фрагменти біографії.

Т.л. Вірші і проза як типи художнього мовлення.

12.
Т. Шевченко. Автобіографічні моменти поезії « І виріс я на чужині».

13.
Т.Шевченко. « Заповіт». Аналіз поезії.

14.
УВЧ №2. Виразне читання поезій Т.Г.Шевченка (за вибором учнів)

15.
РЗМ №2.(письмово). Картини життя селян у творчості Т.Шевченка

16.
П.ч. №2. Романтичні мотиви в баладі «Тополя» Т.Шевченка.Пантелеймон Куліш (4)

17.
П.Куліш.Фрагменти біографії. Історія написання оповідання «Орися»

18.
Зміст, тема, ідея оповідання «Орися». Складання плану.

Т.л. Проза як тип художнього мовлення.

19.
Образ Орисі із оповідання «Орися».

Романтичний образ та пейзаж в оповіданні.Іван Франко (5)

20.
І.Франко. Фрагменти біографії.

Читання, переказ твору «Захар Беркут»

21.
Історична основа повісті «Захар Беркут». Переказ І-ІІІ частин твору.

Т.л. Застарілі слова (архаїзми, історизми) як засіб характеристики історичної епохи.

22.
Патріотичний мотив твору. Переказ VІ-ІХ частин повісті.

23.
Художня майстерність повісті. Сюжет. Тема, ідея. Система образів-персонажів повісті.

24.
РЗМ №3 (письмово). Цитатна характеристика героїв повісті «Захар Беркут» І.Франка. (за варіантами)

25.
Тематичне оцінювання №2. Контрольний твір.

«Проблема вибору людини у вирішальній ситуації (на прикладі повісті «Захар Беркут» І.Франка)».^ Андрій Чайковський (4)

26.
А.Чайковський. Фрагменти біографії. Читання твору «За сестрою».

27
Жанр твору «За сестрою». Робота над 3-7 частинами.

28.
Тема, головна думка повісті «За сестрою».

Т.л. Композиція художнього твору.

29.
Характеристика образів-персонажів повісті «За сестрою».Богдан Лепкий (2)

30.
Б.Лепкий. Фрагменти біографії.

Читання тексту новели «Цвіт щастя» у формі діалогу.

31.
Аналіз змісту новели «Цвіт щастя».

Т.л. Композиція новели.

32.
РЗМ №4 (усно). Роздуми над морально-етичними категоріями «щастя», «доля» (за новелою «Цвіт щастя» Б.Лепкого).^ Степан Васильченко (3)

33.
С.Васильченко. Фрагменти біографії. Переказ оповідання «Свекор»

34.
Тема, головна думка. Образ Василька.

Значення гумору в житті українців. Високий рівень взаємостосунків у родині (за оповіданням «Свекор» С.Васильченка).

35.
Тематичне оцінювання №3. Творчість А.Чайковського, Б.Лепкого,

С.Васильченка.Агатангел Кримський (2)

36.
А.Кримський. Фрагменти біографії. Тема поезій «Святе кохання» (ідилія), «Весняна розмова». Т.л. Про епітет.

37.
Художні засоби поезій А.Кримського.Наталена Королева (4)

38.
Н.Королева. Біографічний нарис.

Т.л. Поняття про легенду.

39.
Зміст, тема, ідея легенди «Скитський скарб».

40.
Характеристика образів.

41.
РЗМ №5. (усно). Символічний образ скитського скарбу в одноіменній легенді Н.Королевої.

42.
П.ч. №3. Н.Королева. Легенди із циклу «Легенди старокиївські».Микола Сингаївський (2)

43.
М.Сингаївський. Фрагменти біографії. Символіка поезій «Чорнобривці», «Полісяночка», «Батьківське поле».

Т.л. Художні засоби мови. Метафора.

44.
УВЧ №3. Виразне читання поезій М.Сингаївського.

Аналіз худ. мови.

45.
Тематичне оцінювання №4. Творчість А.Кримського, Н.Королевої,

М.СингаївськогоБорис Антоненко-Давидович (4)

46.
Б.Антоненко-Давидович. Фрагменти біографії. Читання оповідання «Крила Артема Летючого»

47.
Переказ змісту оповідання. Тема, головна думка. Образ Артема Летючого.

48.
РЗМ №6 (письмово). Артем Летючий як символ прагнення людини до знань. Висловлення власних суджень щодо мрій і знань в житті.

49.
Контрольний твір. Неповторюваність кожної людської особистості (на прикладі оповідання «Крила Артема Летючого» Б.Антоненка-Давидовича, а також власних спостережень).^ Борис Харчук (4)

50.
Б.Харчук. Фрагменти біографії. Читання твору «Планетник»

51.
Особливості жанру твору «Планетник». Зміст, тема, головна думка.

52.
Система образів-персонажів твору «Планетник». Характеристика образу Планетника.

53.
РЗМ №7 (письмово). Моральний вибір людини між добром і злом (за повістю-легендою «Планетник» Б.Харчука).

54.
П.ч. №4. Є.Гуцало «Сім’я дикої качки». Художні особливості твору.

55.
Тематичне оцінювання №5. Творчість Б.Антоненка-Давидовича,

Б.Харчука, твір «Сім’я дикої качки» Є.Гуцала.Валентин Чемерис (4)

56.
В.Чемерис. Фрагменти біографії. Т.л. Поняття про повість-мандрівку.

57.
Зміст, композиція твору «Візантійський кінь». Переказ.

58.
Аналіз легенди про 2 братів-богатирів та чайку Мар’яну.

59.
Тема, ідея, види описів у повісті-мандрівці «Візантійський кінь».

60.
РЗМ №8 (усно). Судження учнів про значення описів природи у художньому творі (на прикладі повісті-мандрівки «Візантійський кінь» В.Чемериса).

61.
Література рідного краю №1.

Легенди Криму про героїчні вчинки людей.Василь Голобородько (2)

62.
В.Голобородько. Фрагменти біографії. Читання та аналіз поезії «Ми йдемо».

Т.л. Поняття про вільний вірш.

63.
Аналіз поезії «Мова рослин» В.Голобородька.

УВЧ №4. Виразне читання віршів.

64.
Література рідного краю №2.

65.
Тематичне оцінювання №6. Творчість В.Чемериса, В.Голобородька.

66.
УПЧ №5. М.Трублаїні. «Шхуна «Колумб» (або інший пригодницький твір).

67.
Сторінками прочитаних творів (літературна вікторина).

68.
Підсумковий урок. Література «на літо».


Всього годин – 68

УПЧ – 5

УВЧ – 4

РЗМ – 8

ЛРК – 2

Тематичне оцінювання – 6.
Урок №

Морфологія. Орфографія. Дієприкметник.

  1   2

Схожі:

Узгоджено затверджено iconЗугреська загальньоосвiтня школа I-III ступенiв №9 Харцизької мiської...
Укладач: Чершкало Світлана Сергіївна, учитель математики Зугреської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №9
Узгоджено затверджено iconУзгоджено: Затверджено
Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті громадянської І загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний...
Узгоджено затверджено icon«Узгоджено» голова обласної
Змагання проводяться в м. Черкаси на стадіоні «чдту» (площа 700-річчя), 25-26 травня 2013 року
Узгоджено затверджено iconДекларація з податку на прибуток підприємства
Узгоджено. Рішення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів І банківської діяльності від 31. 03. 2003 р. №06-10/239
Узгоджено затверджено iconЗатверджено
...
Узгоджено затверджено iconЗатверджено затверджено
Змагання проводяться з метою вивчення динаміки розвитку спортивного орієнтування як масового виду спорту, І його популяризації як...
Узгоджено затверджено iconЗатверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
Відповідний наказ підписано Міністром освіти І науки, молоді та спорту Дмитром Табачником та затверджено Міністерством юстиції 20...
Узгоджено затверджено iconЗатверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради
Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста...
Узгоджено затверджено icon"затверджено"

Узгоджено затверджено iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка