Програма факультативних занять «Зелена лампа» ( 6 клас) (Виразне читання І розповідання.Інсценування ) Пояснювальна записка
Скачати 63.69 Kb.
НазваПрограма факультативних занять «Зелена лампа» ( 6 клас) (Виразне читання І розповідання.Інсценування ) Пояснювальна записка
Дата конвертації23.04.2013
Розмір63.69 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
Програма факультативних занять « Зелена лампа» ( 6 клас)
(Виразне читання і розповідання.Інсценування )


Пояснювальна записка

Виразне читання і розповідання - першорядні прийоми осягнення учнями художнього твору і розвитку у них літературної мови та творчих здібностей. На думку М.А. Рибникова, "виразне читання - це ... перша і основна форма конкретного, наочного навчання літературі". Цей феномен пов'язаний з тим, що виразне читання засноване на баченні, поданні зображених у тексті картин, образів, на стимулюванні уяви, тобто "Внутрішньої" наочності, яка мимоволі передається уважному слухачеві, викликаючи у нього відповідну емоційну реакцію. Таким чином виникає взаємодія між читцем і слухачем, а за умови грамотного, розумного читання - між автором і слухачем. Таке виразне читання творів різного жанру і стилю здатне викликати у слухачів естетичну насолоду, інтерес до того чи іншого тексту, навіть захоплення ним, бажання перечитувати його і т.д.

Навчання виразному читанню, особливо поетичних текстів, зливається з їх аналізом, допомагаючи учням освоювати твори в єдності форми і змісту, розкривати його підтекст, глибше розуміти художню ідею автора. У той же час виразне читання є підсумком, наслідком аналітичної роботи над твором, прийомом, який на завершальному етапі вивчення відновлюється цілісність, свіжість його сприйняття учнями і забезпечує більш глибоке проникнення в авторський задум. Таким чином, навчання учнів виразного читання творів різної тематики, жанру і стилю - необхідна умова формування читацької та мовленнєвої культури, художнього смаку учнів.

Одним з видів звучного художнього слова є розповідання. Між ним і виразним читанням багато спільного: увага до авторського слова, осмислення художньої ідеї твору, особливості його стилю. Передавати зміст твору оповідач може дослівно або "від себе". У другому випадку доречні скорочення тексту, заміна слів, вибір мовних засобів і форм викладу, акцентування уваги на якійсь ситуації або думки на розсуд виконавця. Доцільно розповіді на основі літературного тексту поєднувати з розповідями на життєвому матеріалі, що стимулює розвиток мови і творчості учнів. Крім того, виразне читання і різні види розповідання є ефективними прийомами навчання орфографічної, пунктуаційної й стилістичної грамотності.

Мета факультативних занять - навчання учнів умінням виразного читання і розповідання літературних творів різних жанрів і стилів, забезпечуючи цілісність їх сприйняття, читацький, мовленнєвий розвиток і морально-естетичне виховання учнів.

Завдання:

- Дати уявлення про принципи, прийоми навчання виразному читанню та художньому розповіданню, їх ролі у творчому розвитку особистості;

- Ознайомити учнів з основами техніки читання (дихання, голос, дикція), відпрацювати деякі з правил;

- Показати значення і основні прийоми виконавського аналізу твору;

- Навчати виразного читання і розповідання творів різного жанру (байки, ліричні вірші, фрагменти епічних творів);

- Формувати вміння переказувати твори різних авторів і створювати розповіді на основі літературних текстів і по життєвим враженням.

Програма факультативних занять

(34 години)


Тема 1. Мистецтво виразного читання (2 год).

Виразність звучання слів. Його вплив на слухачів. Роль уяви в цьому процесі. Думка і емоція. Прослуховування майстрів художнього читання (або зразкове читання вчителя), обмін враженнями. Читання учнями самостійно обраних віршів. Проба мотивування власної манери читання.


Тема 2. Основи техніки мовлення (4 год).

Поняття "техніка мовлення" включає правильне дихання (фізіологічна основа мови), голос (триваючий звук), вимова (дикція) в процесі мовлення і читання. Правильний тип дихання - змішане реберно-діафрагматичне. Раціональне, рівномірне витрачання повітря, своєчасне і непомітне добирання повітря.

Тренування дихання в процесі читання і розповідання спеціально підібраних текстів (відпрацювання умінь продовжується на всіх наступних заняттях).

Голос, його властивості: сила, висота, тривалість (темп), щільність, якість (тембр), гучність (повнота звуку).

Індивідуальні завдання для вдосконалення голосових даних (при необхідності).

Дикція. Ясне, чітке, чисте проголошення кожного звуку. Мовний апарат, правильність його роботи (правильність артикуляції).

Вправи з вироблення навику правильної вимови (при необхідності на кожному занятті). .
Тема 3.Логічна виразність читання .(3 год)
Роздільність мови - перша умова її зрозумілості. Угрупування звуків і слів. Роль пауз в роздільності мови. Логічний наголос, його засоби: тональне підвищення і зниження, підсилення звуку, уповільнене вимовляння слова, паузи. Основні правила знаходження місця наголосу: при новому понятті і протиставленні, при порівнянні, при багатослівному понятті і ін

Роль розділових знаків у логічному читанні тексту.

Знайомство учнів з основними знаками партитури (логічні наголоси, логічні та психологічні паузи, підвищення і зниження тону. Вправи з визначенням місця логічного наголосу і по розмітці тексту (закріплення і вдосконалення умінь на наступних заняттях).


Тема 4. Емоційно-образна виразність читання і розповідання (3 год).


Нерозривний зв'язок логічної та емоційно-образної виразності читання і розповідання. Засоби емоційно-образної виразності. Стимулювання бачення, уявлення того, про що розповідається, читається, бо літератор "не тільки пише пером, але - малює словами" . Правильне розуміння твору, авторської художньої ідеї, просякання її своїм активним відношенням , прийняття її природність прояву почуття читача. Виявлення підтексту твору і окремих його частин. Визначення виконавського завдання, наміри, бажання впливати на слухачів у конкретному напрямку. Народження спілкування читця зі слухачами - єдність думки, почуття і вольової спрямованості.

Відпрацювання всіх правил на конкретному матеріалі (за вибором вчителя).


Тема 5. Виразне читання байок Езопа, І.А. Крилова, С.В. Михалкова.Інсценування. (4 год)

Особливість жанру байки. Байка як жива сценка, повчальна розповідь у віршованій або прозовій формі.

Первинне сприйняття байки, його перевірка, виявлення художньої ідеї тексту, особливості його побудови. Переказ змісту байки. Визначення надзадачі читання, часткових виконавських завдань, виявлення підтексту і власного ставлення до зображеної автором картини. Робота над образною виразністю байки (бачення, уявлення, фантазування). Інтонаційне багатство тексту. Розмітка тексту (при необхідності). Читання байки виконавцем-оповідачем. Читання в особах. Інсценування.


Тема 6. Виразне читання віршів А.С. Пушкіна (4 год).

"Зимовий ранок", "Пущіну І.І. (Мій перший друг, мій друг безцінний ..."), "Обвал" Лірика як рід літератури. Особливості читання віршів: ритмічність, музикальність як засіб передачі емоційно-образного змісту, виявлення в читанні особливостей віршованої мови: віршовані паузи, переноси, метр, рима, інструментування вірша.

"Зимовий ранок" А.С. Пушкіна. Попередньо можна підготувати письмово або усно словесні замальовки зимового пейзажу з виразом настрою і особистісного ставлення до зображуваного.

При читанні "Зимового ранку" передати рух думок і почуттів автора, зверненість до "друга", зміну ситуацій, захоплення природою. Доцільно розставляти основні партитурні знаки (розмітка тексту) і скласти емоційну партитуру, визначити надзадачу читання.

"Пущину І.І.". Коротка виразна розповідь про взаємини А.С. Пушкіна і І.І. Пущина, про їхню зустріч у Михайлівському. Передати теплоту і інтонацію дружнього послання, почуття вдячності одному, високу оцінку ліцейського братства. Мета послання - підтримати друга в ув'язненні.

Репродукція картини М. Ге "Пушкін і Пущин в селі Михайлівському": розповідь про героїв картини, про почуття, які вони переживають.

Вірш "Обвал": виявити, як створюється образ Терека, ставлення автора до зображуваного, звернути увагу на побудову строф, довжину рядків у них, особливість рими, звукову організацію вірша. Співставити опис А.С. Пушкіним снігового обвалу у вірші і в прозовому тексті .


Тема 7. Виразне читання вірша М.Ю. Лермонтова (3год).

"Парус", "Скеля".

Оповідання "Поет у Фінської затоки". Інтонаційна своєрідність, музикальність вірша "Парус". Художня ідея твору, своєрідність побудови строф. Передати при читанні рух думок і почуттів поета. Дотримання розділових знаків при читанні. Зіставлення читання вірша з його музичним втіленням у романсі А. Варламова. Розробка партитури читання. Словесне малювання моря на основі вражень або фантазії учнів.

Вірш "Скеля". Самостійна підготовка до читання: визначення художньої ідеї, інтонації. Складання партитури як прийом аналізу. Словесні ілюстрації до вірша.


Тема 8. Підготовка виконання художнього прозового тексту (4 год).

Фазіль Іскандер, "Тринадцятий подвиг Геракла" (від слів "Але ось Харлампій Діогенович сідає на місце" до слів "Шурик Авдєєнко сидить ...") та ін. оповідання за вибором .

Особливість читання епічного твору: опис, розповідь, діалог.

Переказ учнями подій з розповіді із збереженням їх послідовності, інтонації оповідача. Складання простого або складного плану розповіді з метою виявлення місця і ролі обраного уривка в його сюжеті. Співвідношення інтонації оповідача і головного героя (вчителя). Обгрунтування свого ставлення до зображеного в оповіданні, свого підтексту. Визначення надзадачі виконання, вибір форми спілкування зі слухачами.

Складання оповідання про смішний випадок зі шкільного життя (усно чи письмово).
Тема 9 .Підготовка та участь в проведенні тижня мови та літератури (5 год)
( за окремим планом навчального закладу ).
Тема 9. Підсумкове заняття (2 год).

Узагальнення знань про правила виразного читання і художнього розповідання.

Читання учнями напам'ять самостійно обраних віршів і прозових уривків. Обговорення та оцінка виконавських умінь учнів.


Плановані результати навчання


У процесі вивчення курсу учні повинні оволодіти знаннями:

- Про основи техніки виразного читання і розповідання: правильність дихання, якості голосу, дикція;

- Про логіку виразної мови;

- Про виконавський аналіз;

- Про партитурні знаки;

- Про особливості читання творів різних жанрів.

У процесі оволодіння знаннями виробляються такі вміння учнів:

- Переказувати текст детально, стисло, вибірково, творчо, художньо;

- Відчувати тональність художнього тексту, інтонаційно передавати її;

- Читати художній текст (виразна артикуляція, логічні наголоси, паузи, темп мовлення та ін);

- Робити розмітку тексту, використовуючи партитурні знаки;

- Співвідносити характер читання з жанром твору і стилем письменника;

- Визначати виконавське завдання;

- Мотивовано оцінювати власне і читання товаришів;

- В художньому оповіданні використовувати систему зображувально-виразних засобів мови твору.

Схожі:

Програма факультативних занять «Зелена лампа» ( 6 клас) (Виразне читання І розповідання.Інсценування ) Пояснювальна записка iconМетодика роботи з дитячою книжкою 7 методика читання та розповідання...
Методичні основи при читанні та розповідання творів художньої літератури для дітей до 5 років
Програма факультативних занять «Зелена лампа» ( 6 клас) (Виразне читання І розповідання.Інсценування ) Пояснювальна записка iconПояснювальна записка Дидактична гра «Збираємо грибочки». Математика. 1 клас
Засоби навчання: комп'ютер з програмою PowerPoint, мультимедійни й проектор, екран
Програма факультативних занять «Зелена лампа» ( 6 клас) (Виразне читання І розповідання.Інсценування ) Пояснювальна записка iconПрограма гуртка “Відеозапису” (авторська програма керівника гуртка...
У наш час відеозапис знайшов застосування у повсякденному житті, в усіх галузях науки І техніки. Немає людини, яка тим, чи іншим...
Програма факультативних занять «Зелена лампа» ( 6 клас) (Виразне читання І розповідання.Інсценування ) Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
Природознавство” (5—6 кл.), в якому учні набувають мінімуму знань про речовини І хімічні явища
Програма факультативних занять «Зелена лампа» ( 6 клас) (Виразне читання І розповідання.Інсценування ) Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи пояснювальна записка
Основи здоров’я” передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді
Програма факультативних занять «Зелена лампа» ( 6 клас) (Виразне читання І розповідання.Інсценування ) Пояснювальна записка iconПояснювальна записка
З огляду на це на кожному році навчання програма висуває такі завдання, які є для дітей доступними І в той же час вимагають від них...
Програма факультативних занять «Зелена лампа» ( 6 клас) (Виразне читання І розповідання.Інсценування ) Пояснювальна записка iconРеферат Пояснювальна записка до курсової роботи
Об’єктом дослідження – виробнича програма Першотравенського Ремонтно-механічного заводу (з машинобудівним профілем), котрий являє...
Програма факультативних занять «Зелена лампа» ( 6 клас) (Виразне читання І розповідання.Інсценування ) Пояснювальна записка iconПсихокорекційна програма розвитку здібності до самопізнання І саморегуляції Пояснювальна записка
Головним досягненням підлітка є набуття якісно нового рівня особистісного зростання, коли структурується його свідоме ставлення до...
Програма факультативних занять «Зелена лампа» ( 6 клас) (Виразне читання І розповідання.Інсценування ) Пояснювальна записка iconНавчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних...
Компетентність є особистісним утворенням, яке формується на основі здобутих знань, досвіду діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій,...
Програма факультативних занять «Зелена лампа» ( 6 клас) (Виразне читання І розповідання.Інсценування ) Пояснювальна записка iconПрограма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах математичного, фізичного та фізико-математичного профілів. Вона...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка