Уроку
Скачати 252.4 Kb.
НазваУроку
Сторінка1/3
Дата конвертації23.04.2013
Розмір252.4 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Література > Урок
  1   2   3
Календарне планування на 20010/2011н.р.за программою для загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи

Світова література 7 клас

(70 год., 2 год. на тиждень)(8 год. — тематична атестація; резервний час — 8 год.)Тема уроку

Рівень компетентностей учня

Дата


^ Вступ (2 год.)Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини.


Учень:

 • висловлює судження про роль літератури у формуванні життєвих цінностей людини (література як скарбниця духовних / мораль­них і естетичних багатств людства; її пізнавальне значення; ста­новлення і розвиток особистості під час читання тощо);

 • називає прочитані твори, які справили на нього найбільший емоційний вплив;

 • розрізняє художній світ твору та реальний світ життя, наводить приклади їх невідповідності;

 • порівнює образи Джипа – головного героя оповідання Г.Веллса і Маленького Принца;

 • обґрунтовує особистий вибір літературних героїв для насліду­вання або ненаслідування.

Позакласне читання №1. Книги, що найбільше вразили. Г. Веллс. Світ очима дитини в оповіданні. «Чарівна крамниця».

^ Тема1. Героїчні пісні та балади у світовій літературі (Билини, фольклорні балади)

(7 год.)

Давньоруські билини про Іллю Муромця.

Легендарна історія Київської Русі як сю­жетна основа билин.

 • пояснює, що головним героєм давньоруських билин є богатир, патріот своєї землі, захисник слабких і ображених.

 • доводить прикладами з тексту, що в билинах оспівується почут­тя власної гідності людини;

 • виразно читає і аналізує давньоруську билину.

 • розповідає про шляхетного розбійника Робіна Гуда, захисника бідних і ображених людей;

 • визначає і підтверджує цитатами з балади риси характеру Ро­біна Гуда: сміливість, шляхетність, почуття власної гідності та справедливості тощо;

 • виразно читає і аналізує англійську народну баладу про Робіна Гуда;

висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в ба­ладі, аргументує свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.

 • виразно читає та аналізує середньовічну сербську баладу (епічну пісню) «Смерть матері Юговичів», звертаючи увагу на її напруже­ний драматизм, трагічний сюжет, традиційний епічний мотив; вжи­вання повторів, символіку чисел, монологи-звертання матері тощо.

 • виконує письмову творчу роботу, узагальнює в ній своє бачення вивченої теми.

 • виконує письмову творчу роботу, узагальнює в ній своє бачення вивченої теми.

Втілення в билинах уявлень про патріотизм, героїзм, ідеальних народ­них героїв.

Фольклорні балади про Робіна Гуда

Легенди про шляхетного розбійника Робіна Гуда – втілення мрії англійського народу про захисника від несправедливості

Історичне тло балад. Багатогранність образу Робіна Гуда, його друзі та вороги.

Сербська народна балада «Смерть матері Юговичів», її стриманий напружений дра­матизм

Ознаки фольклорної балади у творі. Серб­ські епічні пісні й українські козацькі думи.

Теорія літератури. Поняття про фольклорну баладу.

Розвиток мовлення№1. Підготовка до написання контрольного твору (класного)

^ Контрольний твірЗошити
Тематична


^ Тема 2. Героїчні пісні та балади у світовій літературі (Літературні балади)( 12 год.)

Особливості жанру літературної балади. Ф.Війон. «Балада прикмет».

Теорія літератури. Поняття про літературну баладу.

 • виразно читає «Баладу прикмет» і аналізує її, звертаючи увагу на глибокий філософський сенс твору, відчуття складності, супе­речливості людської індивідуальності, внутрішнього сипу лю­дини;

 • пояснює роль вживання в тексті засобів художньої виразності: антитези, анафори (єдиного початку віршів – «Я знаю...»), епі­фори (єдиної кінцівки – «...я знаю все й не знаю лиш себе») та ін., які сприяють емоційності й композиційній стрункості твору, підкреслюють завершеність думки;

 • виділяє у творі антитези («шляхи» – «манівці», «небо щастя» – «сліз долина», «палац» – «хатина» та ін.) і пояснює їхню роль: створення протилежних образів, які є втіленням багатогранності і суперечливості буття; надання віршовому рядку особливої енергійності.


Ф.Шіллер. «Рукавичка». Утвердження самоцінності людського жит­тя в баладі.

 • характеризує поведінку Кунігунди і Деларжа;

 • висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в баладі, аргументує свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;

 • виразно читає і аналізує баладу «Рукавичка».


Й.В.Ґете. «Вільшаний король» Переплетіння психологічного, фантастич­ного та реального в баладі.

 • виразно читає (в тому числі в особах: «від імені» батька, сина й вільшаного короля) баладу «Вільшаний король» і аналізує її, звертаючи увагу на співіснування, переплетіння в ній реального (батько з сином у лісі, вітер, шум дерев) і фантастичного (віль­шаний король, його доньки і т. д.) світів;

 • визначає головну думку твору, різні варіанти її інтерпретації, а саме: за страхом хлопчика, його мареннями криється: а) одвічна боротьба життя зі смертю; б) зіткнення романтичного (фантас­тичного) та реалістичного світосприйняття;

 • висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в баладах, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.


Розвиток мовлення№2. Творче прочитання балади Гете.

 • залучається до рольової гри, працює над різножанровими інтерпретаціями балади Гете (зб.«Мої Вільшані Королі»).


Літописне джерело балади О.Пушкіна «Пісня про віщого Олега». Поетизація давньоруської минувшини в ба­ладі Пушкіна «Пісня про віщого Олега».

Теорія літератури. Початкове поняття про трагічне.

 • розповідає, що в основу «Пісні про віщого Олега» лягла давня легенда про смерть київського князя від свого коня;

 • робить висновок про зацікавленість Пушкіна історією Київської Русі;

 • згадує вступ до поеми «Руслан і Людмила» (5 клас).

Зіткнення людини зі своєю долею, взаємини пророка з земним воло­дарем. Піднесеність поетичної мови твору.

 • визначає тема та ідею балади О. Пушкіна;

 • характеризує мову художнього твору;

 • виразно читає і аналізує «Пісню про віщого Олега»;


Р.Л. Стівенсон. «Вересовий трунок» як героїчна балада. Фольклорні традиції у творі.

 • розповідає про історичне тло балади (боротьба піктів проти іно­земних загарбників);

 • виразно читає і аналізує баладу Р. Л. Стівенсона «Вересковий мед»


Уславлення в баладі подвигу в непри­миренній боротьбі з іноземними загарбни­ками.

 • висловлює власне судження про поведінку старого пікта, який пожертвував сином і власним життям, але не відкрив іноземцям таємниці верескового меду


А.Міцкевич. «Альпухара» (із поеми «Конрад Валленрод») Мужність і нескореність перед ворогом як провідна думка балади.
Для вивчення напам’ять. 1 – 2 балади (за вибором учня).


 • виразно читає баладу «Альпухара» і аналізує її, звертаючи увагу на історичну основу твору (події реконкісти в Іспанії) та її художнє переосмислення (зміщення звичних акцентів: маври – загарбники, іспанці – борці за визволення, переплетіння вигад­ки і правди), силу духу Альманзора – короля мусульманського, психологізм (неприваблива поведінка приречених іспанців «бен­кет між трупів», «здобич паюють, поділюють бранців» та ін.), використання художніх засобів тощо;

 • находить у тексті антитези («смерть чи покора», «вмер, смі­ючись»), епітети (сміх жахливий, пекельний, страшний), мета­фори («п’ють, утопаючи в винах», «сміхом вуста зазміїлись») і пояснює їх роль в образній системі твору; висловлює особисте ставлення до проблем, що піднімаються в баладах, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.


Позакласне читання №2. Уславлення патріотизму в баладі «Світязь».

 • виразно читає баладу і аналізує її;

 • висловлює свої міркування у ракурсі «патріотизм – пам’ять народу».


Фантастичні елементи та особливості пейзажу. Національний колорит у творі.

 • характеризує фантастичні елементи та особливості пейзажу в баладі;

 • порівнює ідейно-тематичний план балад Р.Л.Стівенсона («Вересовий трунок») і А.Міцкевича («Світязь»);


Контрольна робота №2

 • виразно читає фрагменти з твору з урахуванням мелодики.

Зошити
Тематична


^ 3. Героїчне минуле в літературі (8 год.)В. Скотт як засновник жанру історичного роману. Зображення в романі «Айвенго» боротьби англосаксів з норманами в XII ст. і усобиць норманів.

Теорія літератури. Поняття про історичний роман.

 • сприймає великий за обсягом текст цілісно;

 • визначає головну тему твору: зображення боротьби англосаксів з норманами в XII ст. і усобиць норманів (принц Джон і король Ричард, усобиці феодальної знаті, які справді мали місце в іс­торії);

 • переказує близько до тексту ключові епізоди роману «Айвенго».

Історія і доля люди­ни. Широка панорама життя середньовічної Англії.

 • висловлює судження про вплив реальних історичних подій, со­ціального статусу і національності на долю людини.


  1   2   3

Схожі:

Уроку iconСамоаналіз уроку вчителем
Яке місце уроку в темі, розділі, курсі? Як він пов'язаний із попе­редніми, на що в них опирається? Як він працює на наступні уроки,...
Уроку iconПлан-конспект уроку алгебри (11 клас)
Запропоновані форми роботи підтримують інтерес учнів до уроку. Наведена технологічна карта дозволяє творчому педагогу надати власному...
Уроку icon2. Урок відносно самостійна ланка у системі навчання
Схеми аналізу уроків за різними аспектами. Орієнтовна схема комплексного аналізу уроку. Орієнтовні схеми аналізу уроків відповідно...
Уроку iconПсихолого-педагогічні та техніко-гігієнічні вимоги до сучасного уро­ку
Точне І творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; чітке визначення типів уроку І його місце в темі, бачення особливостей...
Уроку iconУроку з математики у 5 класі. Тема уроку
Мета уроку: закріпити вміння І навички виконувати дії з десятковими дробами при розв’язуванні задач. Показати учням, де в практичному...
Уроку icon«Цілепокладання й планування як реалізація управлінських функцій...
За яким алгоритмом відбувається аналіз уроку мови? Що слід обов’язково тримати в полі зору, готуючись до уроку?
Уроку iconТема уроку: трансформатор (11 клас) Мета уроку
Обладнання уроку: трансформатор лабораторний (36/42В), джерело змінної напруги вс-24, мультиметр dt-830B (або інший), з’єднувальні...
Уроку iconТема уроку: Теорема про при перпендикуляри. Мета уроку
Мета уроку: Навчати через моделювання висувати гіпотези І доводити їх, знаходити способи розв’язку задачі, розвивати логічне мислення...
Уроку iconТема. Хімія — наука про природу. Хімія в навколиш­ньому світі Цілі уроку
Знайомство з класом, вступне слово вчителя, загальні уявлення про структуру курсу хімії в школі, оголошення теми уроку, плану й основних...
Уроку iconТема уроку: «Приготування перших страв». Мета уроку
Мета уроку: поглибити І закріпити знання учнів при приготуванні перших страв, дотримання правил техніки безпеки, санітарних вимог,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка