Старше І молодше покоління у романі олеся гончара «собор»: єдність чи конфлікт?
НазваСтарше І молодше покоління у романі олеся гончара «собор»: єдність чи конфлікт?
Дата конвертації01.05.2013
Розмір67.5 Kb.
ТипВопрос
uchni.com.ua > Література > Вопрос
СТАРШЕ І МОЛОДШЕ ПОКОЛІННЯ У РОМАНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА «СОБОР»: ЄДНІСТЬ ЧИ КОНФЛІКТ?

Урок поглибленого опрацювання художнього тексту в11 класі

Оксана ГАВРИЛЮК

Мета: допомогти одинадцятикласникам глибше засвоїти зміст роману «Со­бор»;

удосконалювати їхні вміння характеризувати образи твору;

розвивати логічність і самостійність суджень;

сприяти вихованню розуміння необхідності єдності поколінь.

Цілі.

Учні знатимуть:

 • чи є конфлікт поколінь у романі Олеся Гончара «Собор»;

 • як ставляться герої твору до світу, до себе, своєї життєвої ролі;

Учні умітимуть:

 • аналізувати образи роману;

 • формулювати своє ставлення до порушених проблем.

^ ХІД УРОКУ:

І. Мотиваційний етап.

 • Забезпечення емоційної готовності (обмін побажаннями).

 • Актуалізація суб'єктного досвіду та опорних знань.

Учитель. Євген Сверстюк вважає, що «романом «Собор» Олесь Гончара увійшов у саму гущу пекучих питань сучасності». Які ж питання сучасності розворушив Олесь Гончар? (Відповіді учнів).

Учитель. У ставленні до цих проблем розкриваються характери персонажів. І старшого покоління... Хто його представляє? І молодшого. Назвіть його представників. У житті часто говорять про конфлікт поколінь. Скажіть, вас розуміють батьки? А ви їх? Я не випадково запитала це. Однією з «вічних» тем у літературі є тема конфлікту поколінь. Хочеться мені почути вашу думку. Конфлікт батьків і дітей... Це закономірність? А що ж тоді в основі цього конфлікту?

ІІ. Цілевизначення і планування.

Учитель. Як бачимо, актуальне запитання. Може, герої роману Олеся Гон­чара щось підкажуть щодо проблеми, яку ми почали обговорювати? Адже тема нашого уроку — «Старше і молодше покоління у романі Олеся Гончара «Со6ор». Єдність чи конфлікт?».

Ознайомтеся з цілями і доповніть їх власними.

А чого я чекаю? Цікавого спілкування. І з вами, і з твором.

А що ж нам потрібно зробити, щоб досягнути поставленої мети? Очевидно, потрібно проаналізувати образи, аби з'ясувати погляди героїв на світ, на себе у цьому світі, своє життєве призначення. А звідки ми про це можемо дізнатися? Так, з мови персонажів, їхніх дій, авторської та самохарактеристики, висловів інших дійових осіб.

 • ^ Узгодження плану роботи.

 • Я пропоную побудувати роботу так: ви об'єднаєтеся у 3 групи, кожна з яких буде впродовж 10 хвилин аналізувати образи представників старшою, мо­лодшого поколінь та образ Володьки (за що йому така честь — з'ясуємо пізні­ше), а потім озвучить напрацювання. Згодні?

  1. ^ Опрацювання навчального матеріалу.

 • Групова робота.

Перша група. Складіть зв'язне висловлювання на основі відповідей на запро­поновані вам запитання.

Цікавої та успішної вам праці!

 • Чим живе Зачіплянка? Які її інтереси? Чому зникнення таблички із собору сколих­нуло селище?

 • Чим є собор для представників старшого покоління?

 • Знайдіть у 2 розділі роздуми Ягора Катратого: «А ви? пошле Ягор на молодих примружену зневагу. Де ваша мудрість?» (до слів «Може, мені без гудка сумно»). Що турбує його?

 • Виразно прочитайте слова Ізота Лободи та прокоментуйте їх: «Має людина в собі такий живчик бажання робити добро... Коли зробиш кому бодай маленьке добро, як стає на душі легко, чисто. Казали колись... що у людини на плечі, і на лівім, і на правім, сидить невидимий... товариш Дух, так його назвемо. Один сидить, підказує: роби до­бро, в другий у друге вухо нашіптує, підбиває на зло... Думаєте, зараз їх нема?.. Носи­мо й зараз. У кожного з нас сидить на плечі, і на лівому, і на правому... До якого тільки дужче дослухаєшся...»

 • Які моральні цінності сповідують представники старшого покоління?

^ Друга групи. Складіть зв'язне висловлювання на основі відповідей на запропоновані запитання.

Цікавої та успішної вам праці!

 • Як ви поясните таку думку Євгена Сверстюка: «Микола Баглай... «вилитий не в ту форму, з якої виготовляють стандартні гвинтики»? Що є визначальним у характері цього персонажа?

 • Чим подібні брати Баглаї?

 • Чому, на вашу думку, Єлька сподобалася Миколі Ваг лаю? Що цінує вона у житті і в людях?

 • На думку літературознавця Євгена Сверстюка, «основним сенсом роману Олеся Гончара «Собор» є пошук опори духовності». У чому шукають опору в житті представни­ки молодшого покоління?

^ Третя група. Складіть зв'язне висловлювання на основі відповідей на запро­поновані вам запитання.

Цікавої та успішної вам праці!

 • Як ставляться до Володьки Лободи зачіплянці? Чому для них він Володька а не Во­лодимир?

 • Олександр Довженко писав: «Бог в людині: він або е, або його нема». А що є Бо­гом для Володьки?

 • Чому для Володьки величний козацький собор — це «реквізит історії? Як іще нази­ває висуванець собор?

 • Як характеризує Володьку його бажання одружитися з Єлькою?

 • «Всі, хто буває на Скарбному, діляться для Нечуйвітра на майстрів і браконьє­рів. Тарасовим словом їх ділить: «Той мурує, той руйнує...» До останніх причисляє і си­на свого». Чому?

 • Прокоментуйте слова Євгена Сверстюка: «Лобода принципово новий характер у нашій літературі: письменник відкрив людину-функцію на грані робота, вільного від людських цілей, позбавленого стійких критеріїв. Ця людина-функція має стійку влас­тивість розкладати цінності одним дотиком, одним словом». Чи погоджуєтеся ви з думкою літературознавця?

 • Озвучення напрацювань (виступи, їх доповнення і обговорення).

 • Укладання діаграми Вена.

Схематично покоління можна представити за допомогою двох кіл. (^ Учитель малює на дошці кола). У спільному секторі ми запишемо ті риси, які є однако­вими для обох поколінь, а в колах — відмінні.

А де ж Володька? Малюємо ще одне коло, відірване від двох перших.

Старше покоління Молодше покоління Володька

Отже, коли є зв’язок поколінь? А коли відбувається конфлікт? Звичайно, спілкувати двох поколінь не оминути проблем: адже змінюється мода, змінються саме життя. Але залишаються вічні цінності. Там, де втрачаються вони, розвивається зв’язок між поколіннями.

Ці вічні цінності допомагають уберегтися людині від моральної деградації. У романі їх уособлює об­раз... Який? Собору.

Учні надписують над зображенням собору:

^ Чесність, благородство, краса. історична пам 'ять, бережливе ставлення до природа.

Літературознавець Анатолій Погрібний писав: «Собор» — символ духовного начала, озвучує зв'язок поколінь і віків...» (^ Учитель прикріплює листок із за­писом цитати під зображенням собору). А які слова з тексту підтверджують цю думку (зрештою, вони ви­ражають ідею твору)?

До речі, слово «собор» багатозначне. Це не тіль­ки церква, а ще і єднання людей. То, можливо, шс якийсь підтекст є у назві?

^ IV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

* Аналіз досягнення запланованої мети.

Учитель. Урок закінчується. Спробуймо оглянутися і відповісти на запи­тання: який його результат? Почнемо із запланованого: чи досягли ми мсти?

— Чи допоміг цей урок відповісти на якісь власні запитання? Чи допоміг щось зрозу­міти у собі? У житті?

Продовжте речення:

Після цього уроку я відчуваю...

Після цього уроку я розумію...

* ^ Самооцінка та оцінка роботи в групах (на листках само- та взаємооцінювання).
Само­оцінка

Оцінки членів

групи

Загальна оцінка

1

Я старанно виконував

своє завдання.2

Я брав активну участь

в обговоренні та розв'язанні проблеми.3

Я висловлював нові ідеї.4

Я допомагав членам своєї групи.


V. Домашнє завдання.

* Обов'язкове:

 1. Написати невелике (до однієї сторінки) есе: «Якби ця зустріч відбулася...» (Уявіть, що ви зустрілися з героями роману «Собор». Це вже ваші, якщо не діди, то батьки точно. Ви зрозуміли б один одного чи між вами виник би конфлікт? Якщо порозумілися, то на основі чого? Якщо конфлікт, то чому?)

 2. Вибрати цитату з роману, яку хотілося б записати собі в зошит.

* За бажанням:

Узяти інтерв'ю у когось із рідних чи знайомих на одну із запропонованих тем:

* «Конфлікт поколінь цс неминучість?»:

а) наше ставлення до конфлікту поколінь;

б) чи донодилося нам етикатися і ним у власному житті? І И к ни ни ходил и і нього?

* Ваше становлення до сучасного молодого покоління.

Схожі:

Старше І молодше покоління у романі олеся гончара «собор»: єдність чи конфлікт? iconДиректор Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2 імені Олеся Гончара, Таміла шара-махно
Світлана грінько, директор Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2 імені Олеся Гончара
Старше І молодше покоління у романі олеся гончара «собор»: єдність чи конфлікт? icon«Романтичний пафос публіцистики Олеся Гончара»
Реферат на тему: «Оцінка творчості П. Загребельного літературознавцями та публіцистами»
Старше І молодше покоління у романі олеся гончара «собор»: єдність чи конфлікт? iconВідділ культури І туризму Кам’янець-Подільської райдержадміністрації...
Му рушнику, репродукції фотографій, декорації для сценок, костюми для учасників (члени клубу «Юність») монтажу, куточок письменника...
Старше І молодше покоління у романі олеся гончара «собор»: єдність чи конфлікт? iconСценарій літературно-музичної композиції "Неопалимі сторінки історії в українській літератури"
За творчістю Ю. Янковського, Уласа Самчука, Олеся Гончара, Павла Тичнии, О. Довженка
Старше І молодше покоління у романі олеся гончара «собор»: єдність чи конфлікт? iconЗмі та інформація,яку ми здобуваємо
Молодіжний квартал – це територія вирішення проблем, які турбують молодь та старше покоління стосовно молоді
Старше І молодше покоління у романі олеся гончара «собор»: єдність чи конфлікт? iconУзагальнення І систематизація вивченого за темою. Залік №3 Творчість...
Невеликий розповідний твір про якусь особливу, незвичайну подію з несподіваним закінченням називається
Старше І молодше покоління у романі олеся гончара «собор»: єдність чи конфлікт? iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана на кафедрі масової комунікації факультету систем І засобів масової комунікації Дніпропетровського національного університету...
Старше І молодше покоління у романі олеся гончара «собор»: єдність чи конфлікт? iconВикористання нетбуків у Кобеляцькій зош№2
Кобеляцька зош І-ІІІ ступенів №2 Імені Олеся Гончара – один із навчальних закладів, де ось уже третій рік у початковій школі успішно...
Старше І молодше покоління у романі олеся гончара «собор»: єдність чи конфлікт? iconУрок комунікативної спрямованості. Обладнання: учнівські ілюстрації...
...
Старше І молодше покоління у романі олеся гончара «собор»: єдність чи конфлікт? iconУроку: допомогти учням осмислити
Обладнання: портрет О. Гончара; ілюстрації соборів на комп’ютерах: Троїцький собор у Новомоськовську на Дніпропетровщині, Святогірський...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка