Відділ освіти попаснянської райдержадміністрації
Скачати 375.19 Kb.
НазваВідділ освіти попаснянської райдержадміністрації
Сторінка1/3
Дата конвертації04.05.2013
Розмір375.19 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
  1   2   3
ВІДДІЛ ОСВІТИ ПОПАСНЯНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
НАКАЗ
07.06.2012р. №_56-Н____Про навчальні плани загальноосвітніх

навчальних закладів Попаснянського району

та структуру 2012-2013 навчального року
Організація навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах району здійснюється на основі Типових навчальних планів, затверджених МОН України, відповідно до яких складається робочий навчальний план на 2011-2012 навчальний рік кожним загальноосвітнім навчальним закладом з конкретизацією варіативної складової, урахуванням допрофільного та профільного навчання, однак не може перевищувати граничне навантаження на одного учня без урахування годин з фізичної культури. Робочі навчальні плани кожного навчального закладу складаються відповідно до свого Статуту, особливостей навчально-виховного процесу та листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/ 9-399 від 23.05.2012р. «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012-2013 навчального року»:

для 1-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 № 572;

для 2-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682;

для початкової школи – за Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», відповідно до наказу МОН України від 19.10.2009р. № 949 «Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» на період до 2014 року»;

для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;

для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834;

для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 23.05.2012 р. № 616;

для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: І ступінь (підготовчий, 1-4 класи) – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004 р. № 849 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 р. № 852); ІІ ступінь (5-10) класи – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 26.08.2008 р. № 778 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 № 852); 11-12 класи – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 02.11.2004 р. № 842, з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 22.08.2005р. № 489.

для вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл – 5-9 класи – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66 (додатки 20, 21); 10-11 (12) класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 (додатки 24, 25).

5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин з вивченням двох іноземних мов можуть користуватися варіантами навчальних планів, доведеними до місцевих органів управління освітою та навчальних закладів листом МОН України від 14.06.2005 № 1/9-321. За цим варіантом можуть також складатись робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які передбачають вивчення двох мов національних меншин (замість другої іноземної мови планується мова національної меншини); для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додаток 15).

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2012-2013 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр - з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр - з 14 січня по 24 травня.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах (27-30 травня), навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах (27 травня – 7 червня) і державної підсумкової атестації випускників початкової (13-21 травня), основної (28 травня – 11 червня) і старшої (27-31 травня) школи.

Вручення документів про освіту провести для випускників 9-х класів 11-12 червня, 11-х класів – 1-2 червня.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 29 жовтня по 4 листопада, зимові з 29 грудня по 13 січня, весняні з 25 по 31 березня.

Робочі навчальні плани розробляються загальноосвітніми навчальними за­кладами щорічно на основі Типових навчальних планів і затверджуються наказом відділу освіти не пізніше 05 вересня початку навчального року. Робочі навчальні плани містять пояснювальну записку та таблиці розподілу навчального часу між навчальними предметами. На титульній сторінці зазначається погодження плану з радою навчального закладу та затвердження його відповідним наказом відділу освіти, повна назва загальноосвітнього навчального закладу, навчальний рік для якого розроблено плани.

У пояснювальні записці слід вказати:

- тип навчального закладу, кількість класів та учнів, що навчаються;

- Типові навчальні плани, за якими розробляються робочі навчальні плани, для початкової, основної та старшої школи із зазначенням наказу Міністерства, яким вони затверджені, включаючи номери додатків;

- за потреби для гімназії, ліцеїв, шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів) - обґрунтування перерозподілу навчального часу між предметами, передбаченого Типовими навчальними планами;

- інформацію про реалізацію варіативної складової навчальних планів;

- особливості організації навчального процесу.

Таблиці розподілу навчального часу розробляються для початкової, основної та старшої школи на окремих аркушах.

За потребою, навчальні заклади (класи) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназії, можуть перерозподіляти у 5-11 класах кількість годин між навчальними предметами у межах 15 відсотків. При цьому, вилучення з навчального процесу предметів інваріантної складової не допускається. Години на вивчення предметів інваріантної складової можуть перерозподілятися, у сторону зменшення, не більше ніж у два рази у порівнянні з показниками Типових навчальних планів.

При розробленні робочих навчальних планів розподіл навчального часу між навчальними предметами здійснюється для кожного класу окремо. Для цього слід визначитись з Типовим планом на основі якого здійснюється зазначений розподіл.

Для початкової та основної школи це може бути Типовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, Типовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національних меншин, Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин тощо. При складанні робочого навчального плану закладу для початкової школи використовувати як зразок додаток №1 до цього наказу, для основної школи відповідно додаток № 2.

Для старшої школи це: Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (універсальний профіль), Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов, Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання: природничо-математичний напрям (фізико-математичний, математичний та фізичний профілі), Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання: суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський та економічний профілі) та інші діючі Типові навчальні плани. При складанні робочого навчального плану закладу старшої школи використовувати як зразок додаток № 3 до цього наказу.

Інваріантна складова Типового навчального плану має реалізовуватись у робочому навчальному плані у повному обсязі.

Години варіативної складової Типових навчальних планів передбачаються на:

  1. збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;

  2. упровадження курсів за вибором;

  3. факультативи, індивідуальні та групові заняття.

При розподілі варіативної складової навчального плану слід враховувати, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

Якщо години варіативної складової відводяться на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, то в колонці «Інваріантна складова» напроти відповідного предмета ставиться напис X+Y, де X – це кількість годин, що передбачена типовими планами на вивчення предмета, а Y – це кількість годин варіативної складової, додатково відведених на вивчення цього предмета. Зазначені години заносяться до класного журналу на сторінку відповідного предмета інваріантної складової. Слід зазначити, що розробляючи календарне планування в такому випадку вчитель самостійно вирішує питання щодо збільшення кількості годин на вивчення тих чи інших тем в порівнянні з передбаченими навчальною програмою.

У випадку, коли години варіативної складової відводяться на курси за вибором, у колонці «Варіативна складова» зазначаються ці курси та вказується кількість годин на їх вивчення. Курси можуть бути 9 - 70-ти годинні. За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймається педагогічною радою навчального закладу.

Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. При цьому, слід зазначати з яких навчальних предметів інваріантної складової вони проводяться. В окремому журналі зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів та ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради.

Звертаємо увагу на те, що всі навчальні програми, що використовуються в навчально-виховному процесі, повинні мати відповідний гриф Міністерства.

Виходячи із вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

1.Директорам загальноосвітніх закладів району:

1.1.При складанні навчального плану закладу використати зазначену в цьому наказі нормативно-правову базу та врахувати методичні рекомендації та додатки № 1-3 до цього наказу щодо складання робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2012-2013 навчальний рік.

1.2.Розглянути на педагогічній нараді питання щодо складання проекту робочого навчального плану загальноосвітнього закладу з урахуванням побажань учнів та їх батьків, органів громадського самоврядування і пропозицій педагогів, членів ради навчального закладу та прийняти відповідне рішення ради закладу.

1.3.Надати на розгляд проекти робочих навчальних планів до відділу освіти (Шулік В.В.) до 20.06.2012р.

1.4.Надати на затвердження робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів до відділу освіти до 05.09.2012р.

2.Головному спеціалістові відділу освіти Шулік В.В.:

2.1. Проаналізувати проекти робочих навчальних планів загальноосвітніх закладів району на 2012-2013 навчальний рік відповідно до типових навчальних планів затверджених МОН молодьспорт України.

2.2.Надати на затвердження робочі навчальні плани загальноосвітніх закладів району на 2012-2013 навчальний рік начальнику відділу освіти до 06-07.09.2012р. та підготувати відповідний проект наказу.

3.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти М.А.Донцова

Додаток №1 до наказу від07.06.2012 №_______

Робочий навчальний план (початкова школа)

Попаснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Попаснянської районної ради Луганської області

на 2012-2013 навчальний рік

^ Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1-А

1-Б

2-А

2-Б

3-А

3-Б

3-В

4-А

4-Б

4-В

Інваріантна складова

572 дод.3

572 дод.2

682 дод.3

682 дод.2

567 дод.2

682 дод.3

682 дод.2

682 дод.3

682 дод.2

682 дод.2Рос.

Укр.

Рос.

Укр.

Рос.

Рос.

Укр.

Рос.

Укр.

Укр.

Українська мова

3

7

3

6

4

3

6+2

4+1

5+2

5

Російська мова

6

2

6

2

5

6

2

5

2

2

Англійська мова

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Математика

4

4

4

4

5

4

4

4+1

4

4

Природознавство

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Я і Україна.

Навколишній світ.

-

-

1

12

1

2

2

2

2

Мистецтво/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

1+1

1+1

-

-

-

-

-

-

-

-

Музичне мистецтво

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

Трудове навчання

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Основи здоров'я

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Інформаційна культура

-

-

-

-

0,5+0,5

-

-

-

-

-

^ Разом (без фіз. культури)

19+1

19+1

20

19

24,5+0,5

20

19+2

21+2

19+2

19

Варіативна складова

1

1

2

2

0,5

2

2

2

4

4

Курси за вибором:

0

0

2

1

0

1

0

0

1

2

Логіка

-

-

1

1

-
-

-

1

1
^

Сходинки до інформатики


-

-

1

-

-

1

-

-

-

1

^ Факультативи, індивідуальні заняття:

0

0

0

1

0

1

0

0

1

2

Права дитини

-

-

-

1

-
-

-

-

1

Елементи геометрії

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

^ Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

20

20

22

22

22

22

23

23

23

23

Всього (без урахування поділу класів на групи)

23

23

25

24

25

25

24

26

26

26
  1   2   3

Схожі:

Відділ освіти попаснянської райдержадміністрації iconВідділ освіти, молоді та спорту попаснянської райдержадміністрації нака з
Згідно плану роботи відділу освіти, молоді та спорту Попаснянської райдержадміністрації, Попаснянського районного методичного центра...
Відділ освіти попаснянської райдержадміністрації iconВідділ освіти, молоді та спорту попаснянської райдержадміністрації луганської області

Відділ освіти попаснянської райдержадміністрації iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Відділ освіти,...
Моніторинг рівня професійного розвитку педагогів, їхніх професійних потреб та освітніх запитів
Відділ освіти попаснянської райдержадміністрації iconВідділ освіти, молоді та спорту попаснянської райдержадміністрації луганської області
Департаменту освіти І науки, молоді та спорту Луганської облдержадміністрації від 10. 01. 2013 р. №10 у м. Луганську в січні-лютому...
Відділ освіти попаснянської райдержадміністрації iconРайдержадміністрації від 23. 04. 2013 №60 положення
Відділ освіти уманської районної державної адміністрації (далі відділ освіти) є структурним підрозділом районної державної адміністрації...
Відділ освіти попаснянської райдержадміністрації iconПоложення про районний методичний кабінет відділу освіти Першотравневої райдержадміністрації
Засновником районного методичного кабінету (далі методкабінет) є відділ освіти Першотравневої райдержадміністрації
Відділ освіти попаснянської райдержадміністрації iconВідділ освіти Миколаївської райдержадміністрації
Бондар В. С., методист із психологічної служби відділу освіти Миколаївської райдержадміністрації
Відділ освіти попаснянської райдержадміністрації iconУ країна погребищенська районна державна адміністрація вінницької області відділ освіти
Відділ освіти Погребищенської райдержадміністрації надсилає лист управління освіти І науки України від 31. 01. 2011 р. №377/09 «Про...
Відділ освіти попаснянської райдержадміністрації iconВідділ освіти Новобузької райдержадміністрації Миколаїв області
Сотсков Сергій Анатолійович, заступник начальника відділу освіти Новобузької райдержадміністрації, 55600, м. Новий Буг, вул. Леніна,42,...
Відділ освіти попаснянської райдержадміністрації iconВідділ освіти Новобузької райдержадміністрації Миколаїв області
Сотсков Сергій Анатолійович, заступник начальника відділу освіти Новобузької райдержадміністрації, 55600, м. Новий Буг, вул. Леніна,42,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка