Програма нормативного курсу “Теорія та методика наукової праці” Вступ
Скачати 43.13 Kb.
НазваПрограма нормативного курсу “Теорія та методика наукової праці” Вступ
Дата конвертації04.05.2013
Розмір43.13 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы
ПРОГРАМА
нормативного курсу “Теорія та методика наукової праці”
Вступ

Нормативний курс “Теорія та методика наукової праці” викладається для студентів магістерської програми історичного факультету.

Мета курсу – поглибити знання студентів з теоретичних основ наукової праці, розкрити етапи, зміст підготовки та написання різних видів наукових праць з історії (реферати, курсові, дипломні та магістерські роботи, наукова стаття, кандидатська дисертація тощо).

У курсі особлива увага звертається на підготовку магістерської роботи. Зокрема, аналізуються всі етапи цього процесу – від вибору теми до захисту роботи перед ДЕК.

Спецкурс викладається в ІХ семестрі за програмою „магістр” в обсязі 18 лекційних годин, включає написання реферату, контрольної роботи і складання заліку (диференційований). Засвоєння навчального матеріалу передбачає обов’язкову самостійну роботу студентів над спеціальною літературою.

Вимоги курсу. Лекції: Передбачають систематичний і послідовний виклад навчального матеріалу з інтерактивною формою їх проведення.

Самостійна робота: Студенти мають ознайомитися з декількома (2–3) публікаціями з питань теорії та методики наукової праці й підготувати реферат на одну із запропонованих тем.

Контрольна робота: Наприкінці семестру студенти пишуть аудиторну контрольну роботу (на основі програми курсу).

Залік: Залік відбувається наприкінці семестру й складається з двох частин – письмової відповіді на питання та усної співбесіди.

Курс передбачає таку систему оцінювання: реферат – 30 балів, аудиторна контрольна робота – 30 балів, залік – 40 балів (письмова робота – 30 балів – та співбесіда – 10 балів) .

^ Шкала оцінювання:

Студенти, які упродовж семестру отримали до 30 балів, не допускаються до заліку, і у відомість проставляється оцінка „незадовільно”. Студенти, які упродовж семестру отримали 31–50 бал, допускаються до заліку. Студенти, які набрали 51–69 балів, отримують “задовільно”. Студенти, які набрали 70–89 балів, отримують “добре”. Студенти, які набрали 90–100 балів, отримують “відмінно”.

Предмет та зміст курсу. Зв’язок з іншими навчальними дисциплінами. Спеціальна література. Посібники.

Основи історичного пізнання. Об’єкт та суб’єкт історичного пізнання. Структура і рівні історичного пізнання. Методи історичного пізнання.

Фахова підготовка історика-дослідника. Наукові праці з історії: реферати, курсові роботи, дипломні роботи. Особливості підготовки магістерських робіт. Наукова стаття. Кандидатська дисертація. Монографія.

Фактори, які впливають на вибір теми наукового (магістерського) дослідження. Складання попереднього плану-схеми для збору спеціальної та джерельної літератури.

Види спеціальної історичної літератури: монографії, наукові статті, довідкова наукова література. Історичні джерела. Письмові джерела та їх класифікація. Архівні неопубліковані джерела.

Значення бібліографії для виявлення спеціальної літератури та опублікованих джерел з теми дослідження. Види історичної бібліографії. Техніка складання бібліографії з теми дослідження. Класифікація і збереження бібліографічних карток.

Методика роботи над науковою літературою та документами. Техніка роботи над книгою. Попереднє ознайомлення з книгою. Види читання книги. Рецептивне читання. Студіювання та критичне опрацювання книги. Суцільне читання. Перегляд книги. Основні види записів прочитаного матеріалу: анотації, план, тези, конспект.

Виписки з наукової літератури та опублікованих джерел. Переваги карткової системи виписок. Методика роботи з архівними документами. Робота з описами фондів. Архівні справи. Зовнішня і внутрішня критика джерел. Виписки з архівних документів.

Напрацювання наукової гіпотези історичного дослідження. Продумування теми в процесі роботи над джерелами і літературою. Виношування і “дозрівання” наукової гіпотези під впливом зібраних матеріалів. Робочі гіпотези та їх місце в творчому процесі. Необхідність перевірки робочих гіпотез фактами. Уточнення і поступова деталізація попереднього плану-схеми під впливом нових матеріалів.

Структура наукового дослідження. Вступ та його складові частини. Основна частина: розділи, параграфи. Висновки. Список використаних джерел та спеціальної літератури. Додатки. Систематизація і селекція зібраних матеріалів. Уточнення назви та плану дослідження. Предметно-хронологічний принцип – основа групування матеріалу всередині розділів. Композиція та архітектоніка дослідження.

Конструктивно-синтетична стадія літературного оформлення дослідження. Визначення загального обсягу дослідження. Встановлення термінів літературного оформлення за детальним планом. Способи викладення зібраних матеріалів. Додатки та їх види. Цитування. Оформлення наукового апарату.

Критико-аналітична стадія літературного оформлення рукопису. Перевірка цитат, покликів на використані джерела та літературу, правильності написання прізвищ, географічних найменувань, термінології, вживання іноземних слів, цифрового матеріалу, нумерації покликів тощо. Мовно-стилістичне редагування рукопису.

Підготовка магістерської роботи до захисту перед ДЕК.

^

Основна і додаткова література


Бондаренко Г. Історичне пізнання: питання теорії і практики. Луцьк, 1998.

Воблий К.Г. Організація роботи наукового працівника (методика і техніка). К., 1969.

Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності. Львів, 1999.

Крип’якевич І.П. Нарис методики історичних досліджень. Завдання історичної методики // Укра. іст. журнал. 1967. № 2– 4, 7–10.

Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987.

Пронштейн А.П., Данилевский И.И. Вопросы теории и методики исторического исследования. М., 1986.

Санцевич А.В. Методика исторического исследования. К., 1990.

Свердан М. Основи наукових досліджень. Чернівці, 2003.

Справочник научного работника: архивы, документы, исследователь / Сост. Ю.М. Гроссман, В.Н. Кутик. Львов, 1979, 1982.

Эко У. Как написать дипломную работу. М., 2001.
Теми рефератів

Магістерська робота: принципи вибору теми та умови її успішної реалізації (на прикладі власної теми).

Магістерська робота та кандидатська дисертація: спільне й відмінне.

Основні теоретичні та методичні засади написання наукової статті.

доцент Т. Полещук

Схожі:

Програма нормативного курсу “Теорія та методика наукової праці” Вступ iconНормативний курс “Методика наукової праці” викладається для студентів...
...
Програма нормативного курсу “Теорія та методика наукової праці” Вступ iconПрограма вступних випробувань з «Теорії І методики фізичного виховання»
Дисципліна «Теорія І методика фізичного виховання» є основною І профілюючою в навчальному плані підготовки фахівців з фізичного виховання...
Програма нормативного курсу “Теорія та методика наукової праці” Вступ iconПрограма курсу Філософія (поглиблений курс) для слухачів магістерських програм «Фінанси»
Особлива увага приділяється проблемам кризи сучасної техногенної цивілізації та глобальним тенденціям зміни наукової картини світу,...
Програма нормативного курсу “Теорія та методика наукової праці” Вступ iconПрограма курсу Філософія (поглиблений курс) для слухачів магістерських...
Особлива увага приділяється проблемам кризи сучасної техногенної цивілізації та глобальним тенденціям зміни наукової картини світу,...
Програма нормативного курсу “Теорія та методика наукової праці” Вступ iconВ. В. Костюк тематика семінарських занять та методичні вказівки до вивчення курсу
Тематика семінарських занять та методичні вказівки до вивчення курсу «Теорія та методика журналістської творчості», / Укладач Костюк...
Програма нормативного курсу “Теорія та методика наукової праці” Вступ iconПитання до державного екзамену з основ психології І педагогіки (спеціальність...
Психології І педагогіки (спеціальність 010103 "теорія І методика середньої освіти. Образотворче мистецтво")
Програма нормативного курсу “Теорія та методика наукової праці” Вступ iconМетодика викладання інформатики за допомогою ікт вступ
Адже стрімкий розвиток технологій спричиняє зміни І у змісті праці та методах її організації, що впливає на зміну кваліфікаційних...
Програма нормативного курсу “Теорія та методика наукової праці” Вступ iconМетодичні рекомендації для вчителів економіки, які працюватимуть...
Програма вивчення курсу «Економіка» в 11 класі розрахована на 35 годин. Структура курсу передбачає дотримання певної логіки, яка...
Програма нормативного курсу “Теорія та методика наукової праці” Вступ iconТема : управління процесом
Основні поняття: теорія, теорія управління, процес управління, паблік рилейшнз, інформація, засоби поширення інофрмації, комунікація,...
Програма нормативного курсу “Теорія та методика наукової праці” Вступ iconАвтори процесуальних теорій мотивації намагаються пояснити, як формується,...
Найбільш відомі процесуальні теорії: теорія очікувань В. Врума, теорія посилення мотивації Б. Скіннера, теорія постановки цілей Е....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка