«Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчо ї особистості»
Скачати 125.83 Kb.
Назва«Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчо ї особистості»
Дата конвертації06.03.2013
Розмір125.83 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Література > Документы


«Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості»

«Педагогічна ідея – це повітря,

в якому розправляє крила педагогічна творчість»

Василь Сухомлинський

Пріоритетним напрямком освітньої системи України, що підтверджено державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти. Тому впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес є одним із найважливіших питань, які сьогодні розглядаються в освіті. Для сучасного суспільства впровадження інноваційних технологій в освіту має не стільки теоретичне, скільки прагматичне значення, оскільки в умовах глобалізації воно стосується його історичного розвитку та перспектив, які пов’язані з так званими «високими технологіями». Апробація та впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес є вимогою сьогодення. Свою діяльність на уроках світової літератури намагаюся побудувати так, щоб кожен учень міг найбільш повно розкрити здібності й талант, розвивати ініціативу та творчій

пошук. Впроваджують такі педагогічні інновації як :

• технологія опрацювання дискусійних питань;

• інтерактивні методики (робота в групах, метод проектів, «розумовий штурм», «ажурна пилка», «кейс-метод», «акваріум», рольові та ділові ігри, «велике коло», «шкала думок», «бесіда за Сократом», «асоціативний кущ», «відкритий мікрофон», групова дискусія, взаємне навчання тощо);

• блочний метод викладання матеріалу;

• кооперативна форма навчання. У педагогічній практиці є такі форми уроків: урок-практикум, урок-пошук, урок-дискусія, урок-мандрівка, урок-панорама, урок-залік тощо. Кожна дитина – творча індивідуальність, яка потребує особливого підходу

Література-це перша колиска емоцій і мрій, котра може стати мудрою вихователькою учнів. Перед сучасною освітою стоїть безліч завдань, які передбачають не просто забезпечення учнів якісними знаннями, а й формування компетентної особистості, здатної до адекватної оцінки оточуючих подій, спроможної творчо вирішувати поставлені перед нею завдання, а головне - не стати знівельованою особистістю у вирі асоціативних проявів суспільства. Безперечно, життя додає нових штрихів до сьогоднішніх ідеалів: ми знаходимося в постійному політичному круговерті, підпадаємо під вплив і релігії, і нових культурних утворень... Як в такому безмежному світі залишитися особистістю з чіткими моральними переконаннями, гідним патріотом, мати незаангажоване бачення подій, які оточують? Мабуть, одним з найвпливовішим та культурним осередком є навчальний заклад, який залишається державою в державі, виконує свою місію і надає ґрунт для задоволення освітніх та моральних потреб учня. Можна з впевненістю сказати, що саме в літературі комплексно і систематично можна вирішувати завдання, які є актуальними і нагальними в умовах сьогодення. Створити осередок творчості та пошуку на уроці - ось головна мета, яка стоїть на першому місці. Щоб мати творчого учня - треба навчитися творчо працювати! Поштовх до освоєння учнями нових істин можливий лише на засадах партнерства та нових підходів. Саме тому основною проблемною темою в контексті викладання світової літератури в 5-9 класах є: «Використання технологій критичного мислення як засобу створення творчого мікроклімату на уроці світової літератури». Література, впливаючи на формування і розвиток особистості, розкриває бачення світу і допомагає зрозуміти свою позицію відносно почутого чи побаченого. Навчити дітей мислити критично - означає правильно поставити запитання, направити їх увагу в правильне русло, вчити самостійно робити висновки та знаходити рішення. Виникає необхідність у вихованні у ліцеїстів внутрішньої потреби передавати власне бачення світу, мати особисту позицію. Сучасні учні з цікавістю виконують ті види навчальної діяльності, які дають їм матеріал для роздумів, можливість виявляти ініціативу та самостійність, потребують розумового напруження, винахідливості та творчості. Протягом уроків літератури відшукуються здібності у дітей, розвиваються найменші прояви їхнього таланту. В межах уроку є багато можливостей не просто надати учням можливість освоїти нові горизонти предмету, а й вступити з отриманою інформацією в безпосередній контакт, вільно демонструвати свої ідеї та оперувати отриманими знаннями в подальшому житті. Бути переконливими та впевненими в дискусії на будь - яку тему, мати власну оцінку на будь - яку подію, підкріплену реальними аргументами, формувати не лише читацьку активність, а й світоглядне переконання Література, встановлюючи контакт учнів з минулими епохами та сучасним світом, забезпечує умови для успішної соціалізації. Досвід героїв, з котрими учням доводиться зустрічатися в процесі вивчення літератури, формує особистісну позицію дітей, дозволяє робити оцінку вчинкам. Засобами критичного мислення формується здатність і готовність людини аналізувати отриману інформацію, перевіряти і переосмислювати її, самостійно встановлювати істину, приймати рішення і аргументовано захищати свою позицію. Вкрай необхідним стає уміння мислити гнучко, динамічно, адаптувати своє мислення до мислення інших людей, бути толерантним і сприйнятливим. Метою сучасного уроку стає вже не нагромадження знань, а пошукова діяльність, спрямована на формування умінь та навичок щодо орієнтації в інформаційному просторі. Нового звучання набуває не стільки констатація проблеми, скільки доцільність та шляхи її розв'язання. А відтак нового акценту заслуговує співпраця на уроці вчителя і учня, що будують свою навчальну - пізнавальну роботу навколо художнього твору, інформації про нього, його творця і т.д. Саме тому найголовніше моє завдання - вирішення проблеми, як допомогти дитині осягнути перш за все саму себе, відчути радість від свого розуму, емоцій, своєї неповторності, а відтак відповідні відчуття, що дають спілкування зі словесними шедеврами. Вдається реалізувати такі завдання лише на уроках співтворчості, побудованих на абсолютно паритетних умовах, де вчитель і учень як рівний з рівним намагаються осягнути у спільній праці вершини прекрасного, де головне місце в роботі надається учневі, що знаходиться під враженням від спілкування з текстом. На учителя покладаються організаторські функції: як скерувати роботу, у яке русло направити думки, що необхідно для розуміння, неможливо пропустити і т.д.

Коли ми мислимо критично, те, що ми думаємо та як ми думаємо, завжди перебуває у фокусі нашої уваги, і коли ми помічаємо помилку чи бачимо інший і, можливо, кращий спосіб осмислення якогось завдання чи проблеми, ми зацікавлено його вивчаємо. Учні, які мислять критично, зазвичай навчаються з інтересом.

В уроці, як і в житті,

має бути все реальним-

від почуттів до дій

М.Г.Бондаренко

На кожному уроці я маю бачити перш за все дитину з її потребами та інтересами, вміннями та талантами, дослідженнями та оригінальністю... При умові поетапного прогнозування вивченої теми в контексті зарубіжної літератури ми можемо говорити про вдалий результат. Як правило, важливе місце в роботі займає попередня підготовча робота, яка включає в себе: знайомство учнів з термінами вивченої теми, термінологією, творами, обов'язковими видами роботи та такими, які виконуються індивідуально, чи за бажанням. Наприклад, при плануванні теми «Доба романтизму та реалізму» в 9 класі пропонується:

Тема «Реалістична та лірична проза, проза у віршах. Реалістична проза на початку 19 ст.»

Вивчення творів

Дата

Термінологія

Обов'язкові види робіт

Додаткові види роботи

Для створення теплої взаємопідтримки ми проводимо вправу «Комплімент»: урок починається з того, що вчитель підходить до першого учня і говорить: «Ти мені подобаєшся, тому що ти дуже добрий», учень повертається до сусіда і продовжує комплімент: «Ти мені подобаєшся, бо ти серйозний» і т.д. Перед роботою безпосередньо над темою використовується вправа «Таємні таланти»: на маленьких аркушах паперу учні пишуть те, що їм подобається робити, потім аркуші збираються і роздаються учням так, щоб ніхто не одержав власний. Учні ходять по класу й мають знайти того учня, в якого є цей прихований талант. В роботі з учнями дуже важливо на кожному етапі використовувати методи і прийоми для фокусування уваги учнів та залучення їх до творчого пошуку та критичного мислення. На уроці вивчення нового матеріалу застосовується метод «Знаємо - Хочемо дізнатися - Дізналися». Вчитель креслить на дошці таблицю і просить учнів висловитись, що їм відомо по темі уроку (перш ніж запрошувати їх до слова, необхідно дати час, щоб учні попрацювали в парах і склали список своїх ідей). Ідеї записуємо до першої колонки «Що знаємо?»

Знаємо

Хочемо дізнатися

Дізналися

Наприклад:

Біблія книга християнства, Коран - мусульманства, Авеста - зороастризму, Веди - індійської культури

Біблія складається зі Старого і Нового Заповітів;

За Конституцією України ( ст.35) кожен громадянин має право сповідувати будь-яку релігію

Бог, відповідно до християнських догматів, існує в трьох особах (трійця), або іпостасях: Бога - Батька, Бога - Сина й Бога - Духа Святого

Як поширювалося християнство?

Чому необхідно вивчити Біблію?

Що означає Старий Заповіт?

Де засновано іслам?

Християнство як нова віра - почало поширюватися як усним, так і писемним шляхом з допомогою невеликої групи людей, які сповідували іудейську віру і внутрішню потребу вступити в новий союз з Богом.

Бо це книга, в якій узагальнено найцінніші моральні багатства, це високохудожній літературний твір, який дає естетичне задоволення.

Це союз, угода Бога з людиною від створення світу до приходу Месії, який передбачав виконання людиною законів і велінь божих, викладених у книгах Мойсея.

В Аравії Мохаммедом.

Питання, які виникають в учнів, стимулюють їх і до пошуку інформації, і до її обробки. Як правило, в цьому розрізі учні демонструють свої загальні знання, допомагають взаємонавчанню однокласників.

Схожу функцію, а ще розвиває уважність, сприяє формуванню свідомого навчання має читання в парах з маркуванням тексту.

Система позначок:

V відома інформація

+ дізнався нове

- не згоден, протирічить тому, що знаю

?- хочу більше дізнатися

В контексті уроку доречним буде щоденник подвійних записів (вчитель дає інформацію про Веди, а учні на лівій стороні зазначають, яка частина тексту справила на них найбільше враження, а праворуч коментують те, що написано праворуч).

«Непідвладна часу мудрість Індії знайшла свій вираз у Ведах - стародавніх санскритських текстах, що охоплює вагу області людського знання. Санскритське слово «веда» означає «знать». Спочатку існувала одна Веда, «Йаджуар - веда», і вона передавалася від вчителя до учня. Але близько 5000 років тому великий мудрець Крішна - Дваїпайана Вйаса ( Вйасадева) записав Веди для людей цього століття, Калі - йуги. Він розділив Веди на чотири частини: «Клунь», «Сама», «Йаджур», «Атхарву». «Ріг - веда» - «Веда хвала», складається з 1017 гімнів, зібраних в десяти книгах. Велика частина віршів прославляє Агнів, бога вогню і Індру, бога дощивши і райських планет «Йаджур - веда», відома як «Веда жертвопринесень», містить інструкції по проведенню жертвопринесень. «Сама - веда», «Веда співів», складається з 1549 віршів, багато хто з яких зустрічається і іншому контексті в «Ріг - веда». «Сама - веда» особливо прославляє небесний напій сому. «Атхарва - веда» містить різні пісні і обряди, здебільшого призначені для лікування хвороб».

РЕФЛЕКСІЯ

У Ведах - не просто мудрість індійського народу, але й глибина людських знань. Але ж це перегукується з нашою Біблією

«Веда» - «знать»

А «біблія» - «книга»

Веди мають аж чотири частини й 1017 гімнів

Це ж стільки праці!

При вивченні біографії письменника варто звертатися до рольових підходів, таких як «Інтерв'ю з О.Пушкіним», «Конференція з Данте», «Гість уроку - Гомер», «Дебати М.Лермонтова та А.Чехова», «Слідча експертиза існування В.Шекспіра», «Кінорепортаж: в гостях у О.Пушкіна», «Галерея творчості французьких письменників», «Презентація: життєпис Жуля Верна» тощо.

На уроках велику увагу приділяю розвитку комунікативних навичок, які розкриваються через усні твори - роздуми, дебати, виступи-промови на захист природи, захист улюбленого героя, виступ від імені героя, рольові ігри, в яких доводиться виступати в ролі письменника, героїв, як позитивних, так і негативних... Ю.Лотман зазначав: "Кожний прямує до книги своїми шляхами і кожний відкриває її по - своєму. В цьому й полягає цінність художньої літератури". "Художній твір, - відзначав В.Г.Бєлінський, - рідко сильно вражає душу читача з першого разу: здебільшого він вимагає, щоб в нього вдивлялись і вдумувалися не раптом, а поступово. Отже, чим більше його перечитуєш тим далі заглиблюєшся в його організацію, відкриваєш нові, непомітні раніше риси, бачиш нові барви і дедалі більше ними насолоджуєшся". Тому і переконуєшся, що кожен крок назустріч усвідомленому читанню веде не лише до розуміння окремого твору, чи творчості автора, а власної оцінки, інтерпретації в умовах сьогодення.

Прийоми, які забезпечують зосередження уваги на ключових моментах у тексті, чи в творчості, акцентують увагу школярів: читання в парах (для узагальнення матеріалу про новаторський характер творчості Д.Байрона), твір - п'ятихвилинка (письмова рефлексія "Чому Дон Кіхота називають Сумним образом" в межах творчості М. де Сервантеса Сааведри), спрямоване читання (обдумування трагедії Софокла «Антігона»), переконуючий лист ("Лист на підтримку Є.Онєгіна"), «Сократівське опитування» (при визначенні проблеми в творі Г.Белля "Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...") Неможливо в контексті літератури не заглибитись в світ морально-етичних норм, співпереживання і доброзичливої аури. Особливо важливо проводити постійну паралель із сьогоденням, бо далекі проблеми героїв Античності або Середньовіччя не стануть зрозумілими без особистих вражень: кого визнають лицарем сьогоднішні «дами»? Яким героєм уявлять себе сучасні хлопчаки? Які рішення історичного масштабу приймуть теперішні «королі та вельможі»? Перевтілення є складовою частиною уроків літератури: це інсценізації авторські або імпровізовані (творів Мольєра, В. Шекспіра,О. Пушкіна, М.Гоголя), дебати з героями (Онєгіним, Жульєном), адвокатський захист Гамлета, Печоріна тощо.

Істотна роль полягає в створенні максимальних умов для виконання домашніх завдань, тому кожне потребує творчого підходу. З цією метою завдання носять наступний характер: скласти карту подій, які відбуваються в романі «Собор Паризької Богоматері» В.Гюго, написати есе "Моє ставлення до помсти" (в межах вивчення В.Шекспіра «Гамлет»), провести дослідження та інтерпретувати чайну церемонію" (вивчення творчості М.Басьо), виступ-промова на захист природи (С.Єсенін).

Метод «Припущення на основі запропонованих слів»: вчитель демонструє ілюстрації, з яких учні формулюють власну історію.

^ Метод «Семантична карта»

Світ -Море - Життя - Добрі справи Хайяма

Досягнення в царині наук і поезії - Рубаї

Лаконізм та філософська думка - Теми:_____________

Опера Ш.Гуно "Фауст" допомагає глибше сприйняти художній твір, активізує інтерес учнів до теми. оперу Чайковського "Євгеній Онєгін", приходимо з учнями до висновку, що хоч твір і написаний на роман Пушкіна, але це зовсім різні види мистецтва. Роман "Євгеній Онєгін" не адекватний за своїм змістом опері Чайковського.

При вивченні поезії Пушкіна, Лермонтова, Тютчева, Фета, Єсеніна звертаюсь до музичних творів, написаних на вірші поетів, щоб підкреслити музичність, особливу ритмомелодику віршів. Композитори так часто звертались до творчості цих поетів завдяки особливій ліричності, мелодійності поезій. Пояснюю учням, що лірика як рід літератури найбільше споріднена з музикою, а епос з живописом.

Проблемний виклад знань стимулює пізнавальну активність учнів, тому що він поєднаний з догадкою, дивом, нерозумінням. Це штовхає учнів до роздумів і пошуку рішень, будить і формує інтерес до навчання, розвиває ініціативу учнів у пізнавальній діяльності, формує вміння бачити проблему і знаходити шляхи її реалізації, залучає до методів наукового пізнання. Складність проблемної ситуації має бути такою, щоб учні за певним напрямком, спираючись на допомогу вчителя, змогли вирішити її самостійно.

Переконана, що творчий підхід вчителя до викладання зарубіжної літератури допомагає розвивати природні якості учнів, формує їх власні погляди на життя, сприяє повноцінному осмисленню художніх творів. На таких уроках учням завжди цікаво. За відомим висловом В.Гюго, "Найкращий читач - це підготовлений читач". Арсенал шкільних прийомів роботи з літературним твором досить різноманітній:

постановка запитань для тексту;

уміння виділяти головне і другорядне;

складання плану, конспекту, тез;

уміння підбирати цитати;

різні види коментарів;

переказ тексту;

зіставлення різних редакцій твору;

порівняння головних героїв з прототипами;

усне словесне малювання;

інсценування;

виразне читання;

складання кіносценаріїв;

зіставлення текстів з творами інших видів мистецтва.

"Виникнення запитань - перший показник початку праці думки і розуміння",- відзначав С.Л.Рубіншейн. Взяти інтерв'ю в ровесників про життєві ідеали (скласти питання і підготувати письмові відповіді). Заповнити коло, яке має включати всі необхідні риси характеру, якими має бути наділена людина, яка має право називатися Людиною...

Читаючи «Фауста» (Й.В.Гете)

Що є добро і зло, що біле, а що - чорне?

Де та межа, що ділить ці світи?

Чи є вона? Як відрізнити Янгола від Чорта?

Як, до мети дістившись, душу зберегти?

Що є свобода - марево, омана?

Це засіб мислення чи стан душі,

А може, вдалий різновид обману,

Свідомості людської міражі?

Безсмертя, влада, істина і віра -

Суть існування?, просто так - слова?

У всьому обережність чи довіра

Є оберегом від біди і зла.

Що є любов - красива дивна казка,

Фізіологія, інстинкт, потреба, стан?

А, може, в ній і криється підказка,

Таємний людства код і Всесвіту закон.

Схожі:

«Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчо ї особистості» icon«Використання нетрадиційних форм роботи в навчально-виховному процесі...
Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості. – 1 стр
«Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчо ї особистості» iconРік заснування нвк: 2005 рік
Педагогічний колектив працює над науково-методичною проблемою: «Розвиток творчої особистості учнів І вихованців шляхом впровадження...
«Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчо ї особистості» iconКороткий термінологічний словник з інноваційних педагогічних технологій
Придушуючи ініціативу І самостійність, А. в перешкоджає розвитку індивідуальності дитячої особистості, призводить до її нівелювання,...
«Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчо ї особистості» iconРішенням педагогічної ради Начальник відділу освіти
Холминська зош І-ІІІ ступенів в цій освітній ситуації вбачає своєю пергочерговою задачею розвиток творчих здібностей школярів на...
«Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчо ї особистості» iconВпровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний...
Використання комп’ютерних технологій у навчально-виховній І проектній діяльності
«Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчо ї особистості» iconОсновні напрямки роботи міського методичного кабінету на 2011/2012 н р. м. Комсомольськ 2011 р
«Вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників шляхом впровадження інноваційних технологій, створення оптимальних...
«Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчо ї особистості» icon«Впровадження комп'ютерних технологій у роботу шкільних бібліотек»....
Ці слова є основою у роботі нашої бібліотеки. Особливо актуальний цей вислів сьогодні у час інноваційних технологій
«Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчо ї особистості» icon«погоджено» «затверджую» Заступник директора з нвр директор школи
«Формування ключових компетенцій педагогічного та учнівського колективу на основі використання інтерактивних технологій у навчально-виховному...
«Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчо ї особистості» iconУроках англійської мови
Впровадження інноваційних технологій, пошук ефективних форм І методів виховання
«Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчо ї особистості» iconПро педагога-організатора
Виховання в учнів працелюбності, взаємодопомоги, товариських відносин шляхом впровадження інноваційних технологій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка