Методичні рекомендації до уроків письма у 1 класі
Скачати 95.27 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до уроків письма у 1 класі
Дата конвертації13.05.2013
Розмір95.27 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Література > Методичні рекомендації
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО УРОКІВ ПИСЬМА У 1 КЛАСІ
Навчання грамоти починається з перших уроків української мови в першому класі. Воно поєднує в собі формування початкових умінь і навичок читання й письма, без яких неможливе подальше навчання в школі, здобуття освіти.

Читання і письмо — взаємопов'язані аспекти процесу оволодіння загальнонавчальними та спеціальними знаннями, уміннями та навичками, які передбачені програмою курсу мови.

Знання букви (букв) — розрізнення, впізнавання, називання її (їх) звукового значення, читання складів, слів, словосполучень та речень є основою для успішного навчання й формування графічних та орфографічних навичок. Водночас читання залежить від відповідних навичок чіткого і розбірливого, свідомого, міцного та досить прискореного письма.

Перші уроки навчання грамоти спрямовані на оволодіння різними руховими навичками, які на перших порах вимагають великого м'язового напруження, узгодження роботи м'язів рук, плеча, спини та очей. Тому важливо навчити дитину правильно та зручно сидіти, правильно та вільно тримати ручку при письмі, правильно класти й пересувати зошит під час письма тощо.

Розміщення зошита навкіс (під кутом 65°) обумовлено зручним та економним способом письма. У цьому випадку рука переміщується по колу з центром у лікті, виконуючи найменшу кількість пересувань, та веде перо перпендикулярно до площини грудей.

З перших уроків вчителеві необхідно привчати учнів до похилого написання літер у робочому рядку.

Нахил написання букв залежить від положення зошита на парті відносно грудей дитини.

Похиле розміщення зошита зручне для швидкого пересування, вільного та зручного руху руки вздовж рядка під час письма. Кут нахилу аркуша паперу на парті спочатку визначає вчитель. Зручно мати на парті схематичне зображення розміщення зошита (куточки тощо). Пізніше, коли формуються навички швидкісного письма (скоропису), учень самостійно розміщує папір (сторінку зошита) на стільниці парти для зручного пересування пера вздовж рядка та переміщення (пересування) руки.

Важливо не тільки правильно розмістити зошит на стільниці парти, а ще й уміти правильно пересувати зошит під час письма, оскільки правильним є розміщення напроти середини грудей початку рядка, на якому проводиться письмо.

Доросла людина пересуває аркуш паперу автоматично. Дитині справитися з цим набагато складніше. Тому вчитель, починаючи з перших уроків, має постійно слідкувати за розміщенням аркуша паперу на стільниці парти. Пересування зошита має здійснюватися лівою рукою після написання кожного рядка. У процесі письма зошит має рухатися похило вгору (ліворуч). При цьому зберігається правильне положення тулуба учня; рука, що пише, займає постійне (правильне) місце.

Формувати правильну посадку під час письма за партою (робочим столом) — сидіти прямо, красиво, зручно, зберігаючи поставу та зір,— необхідна умова для навчання письма та збереження здоров'я учнів.

Учитель має приділяти цьому максимум уваги на кожному уроці, використовуючи малюнки, що ілюструють правила посадки під час письма, нагадуючи правила посадки та контролюючи їх виконання. Кожний пункт правила промовляється вчителем з одночасним його демонструванням. Ці вимоги мають бути засвоєні всіма учнями, виконуватися кожним учнем. За їх невиконання відповідальність несе вчитель. Учитель має розуміти вимоги щодо правильної посадки учня, знати можливі результати недотримання цих вимог, запобігати негативним наслідкам, попереджати їх — берегти та зміцнювати поставу кожного учня.

Підготовча робота до формування графічних навичок проводиться різними методами, прийомами, способами.

Для вироблення правильного, грамотного, каліграфічного письма необхідна копітка цілеспрямована робота вчителя, батьків, учнів.

З метою спрощення графіки букв, для полегшення їх структури робочою групою Міністерства освіти і науки України розроблено основні вимоги до написання букв українського та російського алфавітів, цифр та з'єднань букв, які рекомендовані для використання в шкільній практиці рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України (протокол № 8/2-19 від 18.07.2003 р.)

У пропонованих прописах використано затверджені Колегією зразки букв, їх з'єднань.

Якщо букву можна написати безвідривно, то не варто вчити учнів

відділяти ЇЇ елементи. Доцільно написати букву одним рухом. Коли ж буква містить складний елемент, пов'язаний із закругленням, поворотом, то слід відпрацювати закінчену частину руху для її написання.

Безвідривно пропонується вчити писати такі букви:
^ Малі рукописні — а, б, в, г, д, є, з, и, і, л, м, о, п, с, т, у, ц, ч, ш щ, ь, я;
великі рукописні — Д, Е, З, И, І, Л, М, О, С, У, Ц, Ч, Ш, Щ, Я.
На перших порах першокласник не може передбачити, які зусилля потрібні йому для написання тієї чи іншої літери. У цей час письмо учня вимагає значних фізичних та моральних сил, значного емоційного напруження, узгодженості рухів пальців, кисті руки та передпліччя. Тому вчитель має допомогти учневі уявити динамічний образ літери, спрямувати рух ручки учня, а іноді взяти руку дитини у свою й написати разом елемент букви до кінця. Цим самим учень відчує напрямок руху ручки зрозуміє, яке зусилля та скільки часу слід витратити на написання тієї чи іншої літери.

Спочатку дитина виконує відносно обмежені (короткі) рухи, часто перериває процес письма або написання лінії тощо. Проте при планомірному та наполегливому навчанні вона вже за перший місяць навчання зможе написати без відриву окремі літери, а згодом склади і слова.

Швидкість письма учнів першого класу визначена такою:

на початку навчання письма — 4—5 букв за 1 хвилину, в кінці навчального року —

20—25 букв за хвилину.

Швидкість письма обумовлюється такими чинниками:

— індивідуальними особливостями учня (учениці);

— індивідуальними інтересами, темпераментом;

— рухливістю дитини;

— методичною зрілістю та грамотністю вчителя;

— вимогами вчителя та батьків до результатів письма;

— впливом почерку оточуючих на почерк учня тощо.

Важливим значенням для успішного навчання письма є підготовча ро бота зі зміцнення м'язів кисті руки дитини, усвідомлення процесу письма як символічного, графічного зображення висловлювань тощо.

Для правильного, каліграфічного, красивого письма має значення правильний вибір письмового приладу — ручки.

Відповідно до Держстандарту писати в учнівських (шкільних) зошитах учням можна автоматичними кульковими та автоматичними перовими ручками.

Варто врахувати, що всім учням класу слід користуватися однаковими ручками. Під час письма нахил кулькової ручки до поверхні аркуша паперу — 50°- 60°. Кульковою ручкою не слід натискати на поверхню паперу.

Писати можна правою (лівою) рукою.

Ручку тримають три пальці — великий, вказівний, середній. Великий та середній пальці тримають ручку, а вказівний лише притримує ручку зверху, його можна підняти, при цьому ручка буде втримуватися великим та середнім пальцями.

Ручку слід тримати вільно, не стискуючи пальцями. Вказівний палець не повинен прогинатися. Кінець ручки під час письма має бути направленим до правого плеча.

Відстань від кінця пера чи кульки до вказівного пальця повинна приблизно

дорівнювати 2 см.

Ручку слід зберігати в пеналі.

Найкращим, контрастнішим кольором для письма є темно-синій та фіолетовий.

Перші сторінки прописів звичайно спрямовані на підготовчу роботу до письма. Водночас учні за малюнками та завданнями ознайомляться з граматичними поняттями.

На перших уроках проводиться ознайомлення з усним та писемним мовленням; видами ліній та їх розміщенням на аркуші паперу, графічною сіткою аркуша зошита, робочим рядком, лініями графічної сітки; проводиться також формування та закріплення правил посадки учня за партою (робочим столом) під час письма; пропедевтичне ознайомлення з назвами предметів, їх ознаками, діями тощо.

Учні ознайомлюються з графічною сіткою зошита, у якій вони писатимуть протягом навчального року.

Назви ліній учні не повинні вивчати напам'ять, головне — розуміти їх розміщення, призначення та правильно використовувати.

Учні знайомляться з основними елементами букв, їх назвами, написанням

у робочому рядку.

Для успішного навчання письма важливо подати правильні, каліграфічні

зразки букв, їх з'єднань, методично грамотно, виважено спрямувати діяльність

учня на опанування вміння писати, формування навичок та техніки письма.

Вивчення букви та звука розпочинається з розгляду малюнка, розміщеного її підручнику. Аналогічна робота проводиться з предметними та сюжетними малюнками, поданими в прописах. За схемою слова добираються назва зображеного предмета і семантичні відповідники, проводиться звуковий аналіз слова, визначається наголос (тобто правильно промовляється слово). Здійснюється опис малюнка за різними ознаками.

В окремих схемах слів у клітинках записуються вивчені літери, які можуть бути друкованими або рукописними. Поступово схеми слів ускладнюються. Учневі пропонується зобразити в прямокутній рамці поскладовий поділ слова, записати умовне позначення звуків тощо.

Для розвитку фонематичного слуху, збагачення словникового арсеналу, введення нових понять та їх тлумачення, розвитку пам'яті, формування навичок читання тощо пропонуються віршовані рядки, які за бажанням та педагогічною доцільністю учні можуть вивчити напам'ять. За текстом вірша, скоромовки, прислів'я доцільно добирати слова для звуко-буквеного аналізу, а також речення за вказаною структурою тощо. З метою розвитку усного та писемного мовлення за зразками віршованих рядків учні можуть самостійно добирати риму, вправлятися у віршуванні.

За графічною моделлю та відповідним малюнком учні складають речення,

аналізують його. Для свідомого сприймання та міцного засвоєння структури речення пропонуються схематичні (пунктирні) графічні моделі.

Наводячи приклад слова чи речення, учень зображує їх у вигляді схеми (наводить пунктирні лінії), здійснює самоаналіз та самоконтроль.

Вивчення окремої літери доцільно розпочати з розгляду друкованої літери — великої та малої. Це є продовженням роботи, яка проводилася на уроці читання. Зразок друкованої літери можна розфарбувати, розмалювати орнаментом. Цим самим створюється зоровий образ друкованої літери.

Водночас з друкованою розглядається зразок рукописної літери, її графічна форма. Стрілками біля букви показано рух руки (ручки) при її написанні.

Вивчення графіки малої та великої рукописної літер відбувається водночас. По-перше, здебільшого ці літери мають однакові або схожі елементи, по-друге, здійснюється порівняння елементів, їх відмінностей, вказується на вживання великої букви на початку речення та при назвах імен, прізвищ тощо, розширюється діапазон матеріалу для читання, написання слів, речень.

Перед написанням букви учитель проводить аналіз структури букви, з'ясовує з учнями складові букви, їх графіку, кількість складових, їх з'єднання. Одночасно з аналізом проводиться синтез — утворення букви з її елементів. У прописах аналіз та синтез букви показано за допомогою малої горизонтальної стрілочки.

Прописувати окремо елементи букви необов'язково, щоб в учня не складалося враження про відокремлене їх написання. Для шестирічних першокласників збільшено кількість зразків написаних букв. Зроблено це з метою цілісного сприймання результату письма. Враховуючи вікові особливості учнів, подано значну кількість схематичних букв, які діти мають навести. Наведення букв координує рух руки дитини при письмі. Учень за схемою сприймає пропорційність елементів букв, бачить напрямок написання букви, вчиться поєднувати її елементи.

Відстань між окремими буквами має бути однаковою, приблизно дорівнювати

ширині букви и. Відстань між словами має бути такою самою. Не рекомендується визначати відстань між буквами за допомогою ширини мізинця. У кожної дитини він різний, на це витрачається зайвий час. У такий спосіб гальмується розвиток окоміру.

Учні повинні писати свідомо, знати, як пишеться кожна буква, якої вона форми, розміру, відчувати пропорції букви.

Густа графічна сітка прописів призначена для розписування ручки, виконання першого написання елемента букви, самої букви. За допомогою густої сітки розвиваються навички похилого письма, учні вчаться дотримуватися однакової відстані між буквами.

У прописах запропоновано написання словникових слів, які виділено синім кольором. Над цими словами проводиться відповідна робота з їх вимовляння, тлумачення, написання, використання в мовленні.

За малюнками (сюжетними та предметними) учитель здійснює розвиток усного та писемного мовлення учнів.

На полях подаються зразки вивченої букви у поєднанні з іншими. Поєднання даються «природні», тобто такі, які мають місце у словах української

мови. Автори не пропонують написання буквосполучень типу Аа, Мм тощо. .

Для роботи з порівняння графіки букв, що схожі за написанням (п — т), та порівняння букв, які озвучуються учнями по-різному (р — л), у прописах відведено окремі сторінки. Одночасно з формуванням графічних навичок формуються та розвиваються орфоепічні навички.

Оскільки письмо є важливим, відповідальним та інтелектуальним навантаженням, учням слід робити паузи, давати відпочинок для м'язів, розвантажувати фізичне напруження. Вправи для хвилинок відпочинку добираються вчителем. За умови систематичної роботи в учня формується потреба у їх виконанні.

З дидактичною, пізнавальною та розважальною метою у прописах розміщено додаткові сторінки, на яких учень працюватиме за допомогою кальки. І працювати за цими сторінками можна у будь-якій послідовності. Зауважимо, що букви, останнім елементом яких є пряма похила лінія із закругленням внизу праворуч, дописуються до середини висоти робочого рядка.
^ Окремі зауваження щодо написання букв та їх елементів
При написанні похилих прямих ліній необхідно дотримуватися однакового

нахилу та однакової відстані між ними.

Заокруглення елементів букв має бути плавним.

Пари (групи) прямих похилих ліній, що є елементами букви, мають бути паралельними.

Особливу увагу слід приділяти дописуванню малих букв до верхньої рядкової лінії, а великих — до верхньої міжрядкової.

Учитель має зосередити увагу учнів на проведенні прямих ліній перпендикулярно

до ребра стільниці парти та написанні елементів, що йдуть «від себе вгору»,— з деяким нахилом.

Попередження та виправлення помилок у графічному зображенні букви

здійснюються шляхом показу правильного зразка, аналізу можливих помилок, порівняння написаного зі зразком, додатковим поясненням та практичним виконанням письма.

Схожі:

Методичні рекомендації до уроків письма у 1 класі iconУрок навчання письма проводиться за такою схемою
Письмо проводиться одразу за уроком навчання грамоти. При цьому урок читання готує до роботи на уроці письма, а урок письма закріплює...
Методичні рекомендації до уроків письма у 1 класі iconУроків математики у 2 класі
Задачі уроків математики у 2 класі. Лічба предметів. Таблиці додавання І віднімання 2 І 3
Методичні рекомендації до уроків письма у 1 класі iconМетодичні рекомендації ] Інформатика. 3 клас І. В. Земляк методичні...
Схвалено до використання на засіданні методичного об’єднання вчителів інформатики Кам’янець-Подільської спеціалізованої зош №5 з...
Методичні рекомендації до уроків письма у 1 класі iconПроблеми навчання письма дітей, які пишуть лівою рукою
Проблема навчання письма першокласників завжди актуальна. До школи приходять маленькі особистості зі своїм індивідуальним розвитком....
Методичні рекомендації до уроків письма у 1 класі iconМетодичні рекомендації до проведення уроків образотворчого мистецтва
Укладачі: районна творча група вчителів предметів художньо-естетичного циклу та початкових класів
Методичні рекомендації до уроків письма у 1 класі iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо проведення уроків фізичної...
Вивчення уроків фізичної культури з елементами, гуртків з футболу у 2013-2014 навчальному році здійснюється за рахунок реалізації...
Методичні рекомендації до уроків письма у 1 класі iconУрок математика + географія
Згідно з програмою І тематичним плануванням математики у 5 класі передбачено 9 (дев'ять) уроків із теми "Відсотки". У системі уроків...
Методичні рекомендації до уроків письма у 1 класі iconМетодичні рекомендації до планування уроків української мови
...
Методичні рекомендації до уроків письма у 1 класі icon2. Урок відносно самостійна ланка у системі навчання
Схеми аналізу уроків за різними аспектами. Орієнтовна схема комплексного аналізу уроку. Орієнтовні схеми аналізу уроків відповідно...
Методичні рекомендації до уроків письма у 1 класі iconКалендарне планування уроків з англійської мови в 1 класі. За підручником О. Д. Карп’юк
Календарне планування уроків з англійської мови в 1 класі. За підручником О. Д. Карп’юк. 1 семестр ( 1 година навчання )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка